ValerianaEchte valeriaan
Valeriaan

(ValerianaEchte valeriaan
Valeriaan
officinalis)

NombreBenaming
Benoemt u!
Heet u!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze benoemt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heet
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze maakt uit voor
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze noemt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze stelt aan
Ik benoem
Ik heet
Ik maak uit voor
Ik noem
Ik stel aan
Maakt u uit voor!
Naam
Naamwoord
Noemt u!
Stelt u aan!
Voornaam
comúnAlgemeen
Algemene
Bestekamer
Gemeen
Gemeenschappelijk
Gemeenschappelijke
Gemene
Gemene volk
Gewoon
Gezamenlijk
Gezamenlijke
Grote hoop
de una familiaEen familie
Een gezin
Een huis
Een huisgezin
de plantasEtages
Jij/je plant
Jij/je plant aan
Jij/je poot
Planten
Verdiepingen
Voetzolen
Zolen
del mismoEigen
Zelf
Zelfde
Zelfs
Zelve
ordenAaneenschakeling
Aanschrijving
Bevel
Bevelschrift
Decoratie
Ereteken
Gebod
Instructie
Kloosterorde
Netheid
Opeenvolging
Orde
Ordelijkheid
Order
Priesterwijding
Rangorde
Ridderorde
Schriftelijk bevel
Sommatie
Verordening
Volgorde
alNaar de
Naar het
que perteneceBehoor toe aan!
Behoor toe!
Behoor tot!
Behoor!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze behoort
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze behoort toe
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze behoort toe aan
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze behoort tot
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze komt toe aan
Kom toe aan!
la cardenchaDe grote kaardenbol
De kaarde
De kaardenbol
De kaardendistel
De wilde kaardenbol
. El géneroDe handelswaar
De klasse
De stijl
De waar
Het genre
Het genrestuk
Het geslacht
Het woordgeslacht
representativo agrupa hierbasGrassen
Kruiden
y arbustosHeesters
Struiken
perennesBestendig
Bestendige
Blijvend
Blijvende
Gedurig
Gedurige
Overjarig
Overjarige
Vast
Vaste
Voortdurend
Voortdurende
nativosAutochtone
Autochtoon
Binnenlands
Binnenlandse
Inboorlingen
Inheems
Inheemse
Inlands
Inlandse
Natief
Natieve
sobre todoBovenal
Hoofdzakelijk
In het bijzonder
Inzonderheid
Vooral
Voornamelijk
de las regionesDe gebieden
De gewesten
De landstreken
De regio's
De regionen
De streken
templadasBezadigd
Bezadigde
Dapper en kalm
Gehard
Gematigd
Gematigde
Gestaald
Gestemd
Getemperd
Handwarm
Handwarme
Lauw
Lauwe
Lauwwarm
Lauwwarme
Mat
Matig
Matige
Matte
Moedig
Moedige
del hemisferioHalfrond
Hemisfeer
norteNoorden. Las valerianasDe valerianen alcanzanZij/ze achterhalen
Zij/ze behalen
Zij/ze bereiken
Zij/ze halen in
Zij/ze maken buit
Zij/ze reiken tot
Zij/ze verkrijgen
Zij/ze verwerven
una alturaEen hoogte
Een verhevenheid
comprendidaBegrepen
Beseft
Bevat
Doorgezien
Doorzien
Gesnapt
Gevat
Omvat
Verstaan
entreGaat u binnen!
Gaat u in!
Gaat u naar binnen!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gaat binnen
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gaat in
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gaat naar binnen
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze komt binnen
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze komt in
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze loopt binnen
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze rijdt binnen
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze rijdt in
Ik ga binnen
Ik ga in
Ik ga naar binnen
Ik kom binnen
Ik kom in
Ik loop binnen
Ik rijd binnen
Ik rijd in
Komt u binnen!
Komt u in!
Loopt u binnen!
Onder
Rijdt u binnen!
Rijdt u in!
Tussen
5050
Vijftig
cmCentimeter
Cm
Cm.
y 11
Een
,55
Vijf
m y formanZij/ze formeren
Zij/ze gaan aan
Zij/ze paraderen
Zij/ze pralen
Zij/ze prijken
Zij/ze pronken
Zij/ze vormen
raícesRadices
Stammen
Wortels
Wortels (deel van plant)
gruesasCorpulent
Corpulente
Dik
Dikke
Gezet
Gezette
Grof
Groot
Grossen
Grote
Grove
Lijvig
Lijvige
Omvangrijk
Omvangrijke
Vet
Vette
Vettig
Vettige
Zwaarlijvig
Zwaarlijvige
de olorAroma
Boeket
Geur
Lucht
Luchtje
Reuk
acreBijtend
Bijtende
Doordringend
Doordringende
Fel
Felle
Gure
Guur
Scherp
Scherpe
Schril
Schrille
Snerpend
Snerpende
Zure
Zuur
y hojasBlaadjes
Bladen
Bladeren
Blaren
Folies
Formulieren
Kleppen
Klingen
Lamellen
Lemmers
Lemmeten
Mesjes
Plaatjes
Schuiven
Vellen
Vragenformulieren
Vragenlijsten
simplesDom
Domme
Eenvoudig
Eenvoudige
Enkelvoudig
Enkelvoudige
Gemeen
Gemene
Gewone
Gewoon
Onnozel
Onnozele
Simpel
Simpele
o lobadas. Las floresDe bloemen
De bloesems
pequeñasKlein
Kleine
Luttel
Luttele
Min
Minne
, rosasBottelrozen
Rozen
o blancasBlank
Blanke
Wit
Witte
, se agrupan en inflorescenciasBloeiwijzen apretadasAangedraaid
Aangedrongen
Aangedrukt
Aangedrukte
Aangeduwd
Beklemd
Gedrongen
Gedrukt
Gedrukt op
Gekneld
Geperst
Geprest
y suelen(Zij) plegen
Zij/ze plegen
Zij/ze zijn gewend
Zij/ze zijn gewoon
serGebeuren
Plaatshebben
Plaatsvinden
Wezen
Wezenlijkheid
Worden
Zijn
muyBijster
Bijzonder
Erg
Heel
Terdege
Zeer
fragantesGeurig
Geurige
. La valerianaDe echte valeriaan o hierbaGras
Kruid
de gatosDommekrachten
Katten
Krikken
Poezen
Vijzels
, recibeAccepteer!
Begroet!
Geniet!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze accepteert
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze begroet
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze geniet
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze krijgt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze neemt aan
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze ontvangt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze toucheert
Krijg!
Neem aan!
Ontvang!
Toucheer!
esteDeze
Dit
Oosten
Oostenwind
nombreBenaming
Benoemt u!
Heet u!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze benoemt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heet
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze maakt uit voor
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze noemt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze stelt aan
Ik benoem
Ik heet
Ik maak uit voor
Ik noem
Ik stel aan
Maakt u uit voor!
Naam
Naamwoord
Noemt u!
Stelt u aan!
Voornaam
porqueAangezien
Daar
Omdat
Vermits
Want
Wijl
el olorDe geur
De lucht
De reuk
De/het boeket
Het aroma
Het luchtje
de susHaar
Hun
Uw
Zijn
floresBloemen
Bloesems
Flores
Jij/je bestrooit met bloem
atraeBekoor!
Haal aan!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze bekoort
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze haalt aan
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze lacht toe
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze lokt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze lokt aan
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze trekt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze trekt aan
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze verlekkert
Lach toe!
Lok aan!
Lok!
Trek aan!
Trek!
Verlekker!
a los gatosDe dommekrachten
De katten
De krikken
De poezen
De vijzels
. EsHij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gebeurt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heeft plaats
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze is
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze vindt plaats
nativaAutochtone
Autochtoon
Binnenlands
Binnenlandse
Inboorlinge
Inheems
Inheemse
Inlands
Inlandse
Natief
Natieve
de EuropaEuropa y el norteHet noorden de AsiaAzië y se cultivaMen verbouwt comoAangezien
Als
Gelijk
Hoe
Ik bik
Ik eet
Ik gebruik
Ik gebruik het middagmaal
Ik lunch
Ik nuttig
Ik vreet
Naar
Op welke manier
Op welke wijze
Wanneer
Zoals
ornamental; de las raícesDe radices
De stammen
De wortels
De wortels (deel van
 plant)
se extraeMen haalt uit un medicamentoEen artsenij
Een geneesmiddel
Een medicijn
sedanteKalmerend
Kalmerende
Pijnstillend
Pijnstillende
. EsHij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gebeurt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heeft plaats
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze is
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze vindt plaats
uno1
Een
Eenheid
Enig
Enige
Iemand
Ik breng samen
Ik verbind
Ik verenig
Ik voeg aaneen
Men
Één
de los remediosDe geneesmiddelen
De middelen
De remedies
naturalesAfkomstig
Afkomstige
Echt
Naturen
Natuurlijk
Natuurlijke
Naïef
Naïeve
másGaat wel
Langer
Langst
Liever
Meer
Meest
Plus
utilizadosAangewend
Benut
Gebruikt
Te baat genomen
Toegepast
Waargenomen
en el tratamientoDe behandeling
De hantering
De manipulatie
de las afeccionesDe aandoeningen
De affecties
De emoties
De genegenheden
nerviosasNerveus
Nerveuze
Zenuwachtig
Zenuwachtige
. ClasificaciónClassificatie
Classificeren
Indelen
Indeling
Klassement
Rangschikking
Sorteren
científicaWetenschappelijk
Wetenschappelijke
: el nombreDe benaming
De naam
De voornaam
Het naamwoord
científicoWetenschappelijk
Wetenschappelijke
Wetenschapper
de la familiaDe familie
Het gezin
Het huis
Het huisgezin
de las ValerianáceasValeriaanfamilie
Valerianaceae
esHij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gebeurt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heeft plaats
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze is
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze vindt plaats
ValerianaceaeValeriaanfamilie
Valerianaceae
y el géneroDe handelswaar
De klasse
De stijl
De waar
Het genre
Het genrestuk
Het geslacht
Het woordgeslacht
representativo esHij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gebeurt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heeft plaats
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze is
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze vindt plaats
ValerianaEchte valeriaan
Valeriaan
. La valerianaDe echte valeriaan o hierbaGras
Kruid
de gatosDommekrachten
Katten
Krikken
Poezen
Vijzels
esHij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gebeurt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heeft plaats
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze is
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze vindt plaats
la especieDe aangelegenheid ValerianaEchte valeriaan
Valeriaan
officinalis.


De los siguientes palabras hay una foto:
Rosa