Meifeesten


3. Mei, feest van het Heilig Kruis

Mei is de maand met de traditioneelste feestelijkheden in Los Realejos. Tot de oudste feesten behoort de dag van het kruis, feestdag die door bisschop Muros spoedig na de verovering (door de Spanjaarden) in 1496 werd ingesteld. Kruizen die zich bevinden in kapellen, op wegkruisingen of aan huizen worden versierd. Vooral de huizen in Cruz Santa onderscheiden zich door de pracht van hun met bloemen omrankte kruizen. De grootste attractie van deze feestdag is evenwel het schitterende, zelfs voor de Canarische eilanden unieke, vuurwerk dat na afloop van de processie plaats vindt. Hierbij strijden twee straten in Los Realejos de "Calle del Medio" en "Calle del Sol" om de eer wie de mooist versierde kapellen en het spectaculairste vuurwerk kan laten zien.

Ook in Puerto de la Cruz wordt dit feest gevierd en is daar verbonden met de stichting van deze stad. Er vindt ook hier een processie plaats waarbij het Zilveren Kruis wordt gevoerd langs de verschillende kerken en kapellen van het centrum, die weer voor deze gelegenheid prachtig versierd zijn met veldvruchten en bloemencomposities.

Laatste zondag in Mei, San Isidro Labrador

Dit Volksfeest wordt gehouden ter ere van de heilige Isidorus, patroonheilige van de landbouw. De kronieken geven aan dat dit feest voor het eerst in 1676 werd gevierd waarbij de beeltenis van St. Isidorus in de kerk "Santiago Apostel" werd opgehangen. Aan het eind van de vorige eeuw kreeg het religieuze aspect bij dit oorspronkelijk zeer eenvoudige feest meer de overhand. Het karakter van volksfeest bleef evenwel behouden: er wordt op straat gedanst, muziek gemaakt en Canarisch geworsteld. De gastvrije "realejero" (bewoner van los Realejos) trakteert zijn gasten op lokale wijn en lekker gemarineerd vlees. De feestelijkheden worden weer afgesloten met het traditionele volksbal en een vuurwerk.

Wij spreken Nederlands

boven