Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos españoles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
Última Actualización: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
AaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acariciar
AaideGeaaid
AanaardenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acollar ((),(Cobijar con tierra el pie de los árboles, y principalmente el tronco de las vides y otras plantas.)), Aporcar
Soterrar, Terraplenar
Aporcar en almáciga
Aardde aanAangeaard
AanbakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pegar
Bakte aanAangebakken
AanbalkenIn de betekenis van: -

Balkte aanAangebalkt
AanbehorenIn de betekenis van: -

Behoorde aanAanbehoord
AanbelandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Recalar ((),(Dicho de una persona: Aparecer por algún sitio.))
Ir a parar a
  sAanlanden
Terechtkomen
Belandde aanAanbeland
AanbelangenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Relacionarse, Tener relación
  sAangaan
Betreffen
Verkeren
Zich verhouden
Belangde aanAanbelangd
AanbellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llamar, Llamar a la puerta, Tocar la campanilla
  sBellen
Luiden
Schellen
Belde aanAangebeld
AanbenenIn de betekenis van: -

Beende aanAangebeend
AanbermenIn de betekenis van: -

Bermde aanAangebermd
AanbestedenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ajustar, Contratar, Dar a destajo, Sacar a concurso público
Besteedde aanAanbesteed
AanbestervenIn de betekenis van: -

Bestierf aanAanbestorven
AanbetalenIn de betekenis van: -

Betaalde aanAanbetaald
AanbeterenIn de betekenis van: -

Beterde aanAangebeterd
AanbevelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aconsejar
Encomendar, Recomendar
  sAanraden
Aantekenen
Adviseren
Raad geven
Raden
Recommanderen
Beval aanAanbevolen
AanbewijzenIn de betekenis van: -

Bewees aanAanbewezen
AanbiddenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adorar, Venerar
  sAdoreren
Verafgoden
Vereren
AanbadAanbeden
AanbiedenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brindar
Hacer oferta
Deparar, Presentar, Representar
Ofrecer, Proponer
  sBieden
Indienen
Presenteren
Te koop aanbieden
Uitbeelden
Uitloven
Vertonen
Voordragen
Voorslaan
Voorstellen
Bood aanAangeboden
AanbijtenIn de betekenis van: -

Beet aanAangebeten
AanbikkenIn de betekenis van: -

Bikte aanAangebikt
AanbindenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comenzar
Bond aanAangebonden
AanblaffenIn de betekenis van: -

Blafte aanAangeblaft
AanblazenIn de betekenis van: -

Blies aanAangeblazen
AanblijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Durar
Seguir ((in een betrekking))
Permanecer encendido ((licht , vuur))
  sAanhouden
Beklijven
Duren
Standhouden
Voortduren
Bleef aanAangebleven
AanblikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mirar
  sAankijken
Blikte aanAangeblikt
AanboekenIn de betekenis van: -

Boekte aanAangeboekt
AanbonzenIn de betekenis van: -

Bonsde aanAangebonsd
AanborenIn de betekenis van: -

Boorde aanAangeboord
AanbotsenIn de betekenis van: -

Botste aanAangebotst
AanbouwenIn de betekenis van: -

Bouwde aanAangebouwd
AanbradenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dorar
  sDoreren
Braadde aanAangebraden
AanbrandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pegarse
Quemarse
Brandde aanAangebrand
AanbrassenIn de betekenis van: -

Braste aanAangebrast
AanbreienIn de betekenis van: -

Breide aanAangebreid
AanbrekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comenzar, Empezar, Principiar
Amanecer ((van de dag),(del día))
  sAanpakken
Aanvangen
Beginnen
Dagen
Ingaan
Krieken
Licht worden
Brak aanAangebroken
AanbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Introducir
Añadir
Aportar, Traer
Delatar, Denunciar
Instalar
Aplicar
Alistar, Hacer prosélitos, Reclutar
  sAandragen
Aangeven
Aanleggen
Aanwerven
Aanzeggen
Bijdoen
Bijleggen
Bijmengen
Bijvoegen
Brengen
Fitten
Installeren
Invullen
Klikken
Opleggen
Toegeven
Toevoegen
Verklikken
Verraden
Werven
Bracht aanAangebracht
AanbriesenIn de betekenis van: -

Brieste aanAangebriest
AanbruisenIn de betekenis van: -

Bruiste aanAangebruist
AanbrullenIn de betekenis van: -

Brulde aanAangebruld
AanbulderenIn de betekenis van: -

Bulderde aanAangebulderd
AandammenIn de betekenis van: -

Damde aanAangedamd
AandampenIn de betekenis van: -

Dampte aanAangedampt
AandienenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anunciar
  sAankondigen
Adverteren
Annonceren
Bekend maken
Diende aanAangediend
AandiepenIn de betekenis van: -

Diepte aanAangediept
AandijkenIn de betekenis van: -

Dijkte aanAangedijkt
AandikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agravar, Exagerar
Hacerse espeso
Abultar
  sChargeren
Dikker worden
Overdrijven
Verergeren
Dikte aanAangedikt
AandoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afectar
Encender ((licht, lampen, kachel))
Causar, Dar lugar a, Inferir ((),(Producir o causar ofensas, agravios, heridas)), Ocasionar, Producir
Ponerse ((kleren etc.))
Poner ((kleren etc.))
  sAangrijpen
Aanrichten
Aantrekken
Berokkenen
Bezorgen
Opbrengen
Opdoen
Opleggen
Stichten
Teweegbrengen
Toebrengen
Veroorzaken
Deed aanAangedaan
AandraaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apretar
Draaide aanAangedraaid
AandragenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aportar, Traer
  sAanbrengen
Brengen
Droeg aanAangedragen
AandravenIn de betekenis van: -

Draafde aanAangedraafd
AandrentelenIn de betekenis van: -

Drentelde aanAangedrenteld
AandrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Accionar, Impulsar
Acuciar, Arrear, Impeler
Ser arrojado a la playa
  sAan wal gaan
Drijven
Opjagen
Voortdrijven
Dreef aanAangedreven
AandringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ahincar, Apretar, Insistir, Urgir
Instar
  sAanhouden
Drong aanAangedrongen
AandruisenIn de betekenis van: -

Druiste aanAangedruist
AandrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apretar
  sAanduwen
Dringen
Drukken
Knellen
Persen
Pressen
Drukte aanAangedrukt
AanduidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Señalar
Acusar
Denominar
Denotar, Designar, Hacer un signo, Indicar, Marcar
  sAangeven
Aankruisen
Aanwijzen
Een teken geven
Een teken zijn van
Kenmerken
Markeren
Merken
Tekenen
Uitduiden
Duidde aanAangeduid
AandurvenIn de betekenis van: -

Durfde aanAangedurfd
AanduwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apretar, Presionar
Empujar
  sAandrukken
Douwen
Dringen
Drukken
Duwen
Knellen
Persen
Pressen
Stoten
Duwde aanAangeduwd
AandweilenIn de betekenis van: -

Dweilde aanAangedweild
AaneenbindenIn de betekenis van: -

Bond aaneenAaneengebonden
AaneenblijvenIn de betekenis van: -

Bleef aaneenAaneengebleven
AaneenbrengenIn de betekenis van: -

Bracht aaneenAaneengebracht
AaneendragenIn de betekenis van: -

Droeg aaneenAaneengedragen
AaneendriegenIn de betekenis van: -

Driegde aaneenAaneengedriegd
AaneenflansenIn de betekenis van: -

Flanste aaneenAaneengeflanst
AaneengrenzenIn de betekenis van: -

Grensde aaneenAaneengegrensd
AaneengroeienIn de betekenis van: -

Groeide aaneenAaneengegroeid
AaneenhakenIn de betekenis van: -

Haakte aaneenAaneengehaakt
AaneenhangenIn de betekenis van: -

Hing aaneenAaneengehangen
AaneenhechtenIn de betekenis van: -

Hechtte aaneenAaneengehecht
AaneenhoudenIn de betekenis van: -

Hield aaneenAaneengehouden
AaneenketenenIn de betekenis van: -

Ketende aaneenAaneengeketend
AaneenklevenIn de betekenis van: -

Kleefde aaneenAaneengekleefd
AaneenklinkenIn de betekenis van: -

Klonk aaneenAaneengeklonken
AaneenkluisterenIn de betekenis van: -

Kluisterde aaneenAaneengekluisterd
AaneenknopenIn de betekenis van: -

Knoopte aaneenAaneengeknoopt
AaneenkoekenIn de betekenis van: -

Koekte aaneenAaneengekoekt
AaneenkoppelenIn de betekenis van: -

Koppelde aaneenAaneengekoppeld
AaneenlijmenIn de betekenis van: -

Lijmde aaneenAaneengelijmd
AaneennaaienIn de betekenis van: -

Naaide aaneenAaneengenaaid
AaneenpassenIn de betekenis van: -

Paste aaneenAaneengepast
AaneenplakkenIn de betekenis van: -

Plakte aaneenAaneengeplakt
AaneenpratenIn de betekenis van: -

Praatte aaneenAaneengepraat
AaneenrijgenIn de betekenis van: -

Reeg aaneenAaneengeregen
AaneenschakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Concadenar
Concatenar
Schakelde aaneenAaneengeschakeld
AaneenschrijvenIn de betekenis van: -

Schreef aaneenAaneengeschreven
AaneensluitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Concentrar
  sBinden
Verdichten
Sloot aaneenAaneengesloten
AaneensmedenIn de betekenis van: -

Smeedde aaneenAaneengesmeed
AaneenspijkerenIn de betekenis van: -

Spijkerde aaneenAaneengespijkerd
AaneenvoegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Juntar, Unir
  sBijeenbrengen
Samenbrengen
Samenvoegen
Verenigen
Voegde aaneenAaneengevoegd
AaneenzettenIn de betekenis van: -

Zette aaneenAaneengezet
AaneenzittenIn de betekenis van: -

Zat aaneenAaneengezeten
AanervenIn de betekenis van: -

Erfde aanAangeërfd
AanfietsenIn de betekenis van: -

Fietste aanAangefietst
AanflitsenIn de betekenis van: -

Flitste aanAangeflitst
AanfloepenIn de betekenis van: -

Floepte aanAangefloept
AanfluitenIn de betekenis van: -

Floot aanAangefloten
AanfokkenIn de betekenis van: -

Fokte aanAangefokt
AanfruitenIn de betekenis van: -

Fruitte aanAangefruit
AangaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Formar
Atañer, Concernir, Corresponder, Incumbir, Respectar
Ajustar, Contratar, Destajar
Relacionarse, Tener relación
  sAanbelangen
Aannemen
Afsluiten
Betreffen
Contracteren
Formeren
Gelden
Raken
Toebehoren
Verkeren
Vormen
Zich verhouden
Ging aanAangegaan
AangalopperenIn de betekenis van: -

Galoppeerde aanAangegaloppeerd
AangapenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estar boquiabierto, Estar embobado, Mirar con la boca abierta
  sDom kijken
Gapen
Gaapte aanAangegaapt
AangespenIn de betekenis van: -

Gespte aanAangegespt
AangevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Declarar
Delatar, Denunciar
Dar
Hacer inscribir
Señalar
Entregar, Llegar, Pasar
Trazar
Hacer un signo, Indicar, Marcar
Alargar, Transferir
  sAanbrengen
Aanduiden
Aankruisen
Aanreiken
Aanwijzen
Aanzeggen
Afdragen
Betuigen
Declareren
Doorbrengen
Een teken geven
Geven
Kenmerken
Klikken
Markeren
Merken
Opbrengen
Overgeven
Tekenen
Toebrengen
Toekennen
Toereiken
Uitduiden
Verdrijven
Verklaren
Verklikken
Verlenen
Verraden
Voorschrijven
Gaf aanAangegeven
AangierenIn de betekenis van: -

Gierde aanAangegierd
AangietenIn de betekenis van: -

Goot aanAangegoten
AanglimmenIn de betekenis van: -

Glom aanAangeglommen
AangloeienIn de betekenis van: -

Gloeide aanAangegloeid
AanglurenIn de betekenis van: -

Gluurde aanAangegluurd
AangolvenIn de betekenis van: -

Golfde aanAangegolfd
AangooienIn de betekenis van: -

Gooide aanAangegooid
AangordenIn de betekenis van: -

Gordde aanAangegord
AangrauwenIn de betekenis van: -

Grauwde aanAangegrauwd
AangravenIn de betekenis van: -

Groef aanAangegraven
AangrijnzenIn de betekenis van: -

Grijnsde aanAangegrijnsd
AangrijpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afectar, Agarrarse ((),(Dicho de una enfermedad o de un estado de ánimo: Apoderarse de alguien tenazmente: Se le agarró la tos.))
Agredir, Atacar
Agarrar, Asir, Coger
Conmover
  sAandoen
Aantasten
Aanvallen
Attaqueren
Bewegen
Grijpen
Ontroeren
Tackelen
Vastgrijpen
Vasthouden
Vastpakken
Greep aanAangegrepen
AangrimmenIn de betekenis van: -

Grimde aanAangegrimd
AangrinnikenIn de betekenis van: -

Grinnikte aanAangegrinnikt
AangroeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aumentar, Crecer
  sGroeien
Stijgen
Toenemen
Groeide aanAangegroeid
AangrommenIn de betekenis van: -

Gromde aanAangegromd
AanhakenIn de betekenis van: -

Haakte aanAangehaakt
AanhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atraer
Citar
Alegar
  sAantrekken
Aanvoeren
Bijbrengen
Citeren
Noemen
Trekken
Haalde aanAangehaald
AanhangenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ser partidario de
Hing aanAangehangen
AanhardenIn de betekenis van: -

Hardde aanAangehard
AanharkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rastrillar
  sHarken
Opharken
Uitkammen
Harkte aanAangeharkt
AanhebbenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llevar, Tener puesto
  sDragen
Ophebben
Voorhebben
Had aanAangehad
AanhechtenIn de betekenis van: -

Hechtte aanAangehecht
AanheffenIn de betekenis van: -

Hief aanAangeheven
AanhelenIn de betekenis van: -

Heelde aanAangeheeld
AanhikkenIn de betekenis van: -

Hikte aanAangehikt
AanhinkenIn de betekenis van: -

Hinkte aanAangehinkt
AanhitsenIn de betekenis van: -

Hitste aanAangehitst
AanhobbelenIn de betekenis van: -

Hobbelde aanAangehobbeld
AanhoestenIn de betekenis van: -

Hoestte aanAangehoest
AanhollenIn de betekenis van: -

Holde aanAangehold
AanhopenIn de betekenis van: -

Hoopte aanAangehoopt
AanhorenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escuchar
  sBeluisteren
Luisteren
Toehoren
Toeluisteren
Hoorde aanAangehoord
AanhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrestar, Detener
Continuar
Durar
Parar
Aplazar, Diferir
Instar
  sAanblijven
Aandringen
Arresteren
Beklijven
Duren
In verzekerde bewaring nemen
Inrekenen
Keren
Standhouden
Stilleggen
Stoppen
Stuiten
Uitstellen
Verdagen
Verschuiven
Voortduren
Hield aanAangehouden
AanhuppelenIn de betekenis van: -

Huppelde aanAangehuppeld
AanjagenIn de betekenis van: -

Jaagde aan, Joeg aanAangejaagd
AankaartenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Servir
  sOpdienen
Serveren
Kaartte aanAangekaart
AankakkenIn de betekenis van: -

Kakte aanAangekakt
AankalkenIn de betekenis van: -

Kalkte aanAangekalkt
AankantenIn de betekenis van: -

Kantte aanAangekant
AankappenIn de betekenis van: -

Kapte aanAangekapt
AankeffenIn de betekenis van: -

Kefte aanAangekeft
AankervenIn de betekenis van: -

Kerfde aanAangekerfd
AankijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mirar, Poner la vista en
  sAanblikken
Keek aanAangekeken
AanklagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acriminar, Acusar, Denunciar, Inculpar
Quejarse
  sAan de kaak stellen
Beschuldigen
Betichten
Zijn beklag doen
Klaagde aan, Kloeg aanAangeklaagd
AanklampenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abordar
Dirigir la palabra a, Dirigirse a
  sAanspreken
Toespreken
Klampte aanAangeklampt
AankledenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vestir
  sKleden
Omkleden
Staan
Kleedde aanAangekleed
AanklemmenIn de betekenis van: -

Klemde aanAangeklemd
AankleurenIn de betekenis van: -

Kleurde aanAangekleurd
AankleuterenIn de betekenis van: -

Kleuterde aanAangekleuterd
AanklevenIn de betekenis van: -

Kleefde aanAangekleefd
AanklikkenIn de betekenis van: -

Klikte aanAangeklikt
AanklinkenIn de betekenis van: -

Klonk aanAangeklonken
AanklooienIn de betekenis van: -

Klooide aanAangeklooid
AankloppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llamar a la puerta
Klopte aanAangeklopt
AanklossenIn de betekenis van: -

Kloste aanAangeklost
AanklotenIn de betekenis van: -

Klootte aanAangekloot
AanklotsenIn de betekenis van: -

Klotste aanAangeklotst
AanknippenIn de betekenis van: -

Knipte aanAangeknipt
AanknoeienIn de betekenis van: -

Knoeide aanAangeknoeid
AanknopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entablar
Anudar
Knoopte aanAangeknoopt
AankoekenIn de betekenis van: -

Koekte aanAangekoekt
AankoersenIn de betekenis van: -

Koerste aanAangekoerst
AankomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arribar ((haven)), Arribarse, Llegar
Estar en contacto, Tocar
  sAanraken
Arriveren
Beroeren
Binnenlopen
Landen
Raken
Toucheren
Kwam aanAangekomen
AankondigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anunciar, Echar
Divulgar, Enterar, Hacer saber, Informar
  sAandienen
Adverteren
Annonceren
Bekend maken
In kennis stellen
Mededelen
Meedelen
Verwittigen
Kondigde aanAangekondigd
AankooienIn de betekenis van: -

Kooide aanAangekooid
AankopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adquirir, Comprar, Procurarse
  sAanschaffen
Afnemen
Inkopen
Kopen
Overnemen
Kocht aanAangekocht
AankoppelenIn de betekenis van: -

Koppelde aanAangekoppeld
AankorstenIn de betekenis van: -

Korstte aanAangekorst
AankrammenIn de betekenis van: -

Kramde aanAangekramd
AankrijgenIn de betekenis van: -

Kreeg aanAangekregen
AankruienIn de betekenis van: -

Kruide aanAangekruid
AankruipenIn de betekenis van: -

Kroop aanAangekropen
AankruisenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Marcar
  sAanduiden
Aangeven
Een teken geven
Kenmerken
Markeren
Merken
Kruiste aanAangekruist
AankunnenIn de betekenis van: -

Kon aanAangekund
AankwekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cultivar
  sBebouwen
Beschaven
Kweken
Telen
Verbouwen
Kweekte aanAangekweekt
AanlachenIn de betekenis van: -

Lachte aanAangelachen
AanladenIn de betekenis van: -

Laadde aanAangeladen
AanlandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abordar, Arribar, Llegar, Recalar
  sAanbelanden
Terechtkomen
Landde aanAangeland
AanlangenIn de betekenis van: -

Langde aanAangelangd
AanlappenIn de betekenis van: -

Lapte aanAangelapt
AanlassenIn de betekenis van: -

Laste aanAangelast
AanlatenIn de betekenis van: -

Liet aanAangelaten
AanleggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abordar ((van een schip),(Sujetar el buque en el puerto o otro fondeadero, por medio de anclas, cadenas o cables.)), Amarrar ((van een schip),(Sujetar el buque en el puerto o otro fondeadero, por medio de anclas, cadenas o cables.)), Atracar ((van een schip),(Sujetar el buque en el puerto o otro fondeadero, por medio de anclas, cadenas o cables.))
Apearse ((een café)), Detenerse ((een café)), Pararse ((een café))
Instalar
Construir, Edificar
Apuntar ((geweer),(Fusíl)), Encarar ((geweer),(Fusíl))
  sAanbrengen
Afslaan
Blijven staan
Bouwen
Construeren
Fitten
Halt houden
Ineenzetten
Installeren
Maken
Richten
Stilhouden
Stilstaan
Stoppen
Legde aanAangelegd
AanleidenIn de betekenis van: -

Leidde aanAangeleid
AanlengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aguar, Desleír
  sBinden
Liéren
Met water verdunnen
Oplossen
Lengde aanAangelengd
AanlerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aprender
  sLeren
Leerde aanAangeleerd
AanleunenIn de betekenis van: -

Leunde aanAangeleund
AanleverenIn de betekenis van: -

Leverde aanAangeleverd
AanlichtenIn de betekenis van: -

Lichtte aanAangelicht
AanliggenIn de betekenis van: -

Lag aanAangelegen
AanlijkenIn de betekenis van: -

Lijkte aan, Leek aanAangelijkt, Aangeleken
AanlijmenIn de betekenis van: -

Lijmde aanAangelijmd
AanlijnenIn de betekenis van: -

Lijnde aanAangelijnd
AanlodenIn de betekenis van: -

Loodde aanAangelood
AanloeienIn de betekenis van: -

Loeide aanAangeloeid
AanloerenIn de betekenis van: -

Loerde aanAangeloerd
AanloevenIn de betekenis van: -

Loefde aanAangeloefd
AanloggenIn de betekenis van: -

Logde aanAangelogd
AanlokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atraer, Cautivar, Seducir
  sAantrekken
Bekoren
Toelachen
Trekken
Verlekkeren
Lokte aanAangelokt
AanlonkenIn de betekenis van: -

Lonkte aanAangelonkt
AanlopenIn de betekenis van: -

Liep aanAangelopen
AanmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encender
Crear, Fabricar, Producir
Hacer
Aderezar, Adobar, Preparar
  sBedrijven
Bereiden
Doen
Doen ontbranden
Fabriceren
Gereedmaken
Maken
Ontsteken
Stoken
Toebereiden
Uitbrengen
Uitrichten
Uitvoeren
Vervaardigen
Voorbereiden
Maakte aanAangemaakt
AanmanenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Excitar, Exhortar, Requerir
Maande aanAangemaand
AanmarcherenIn de betekenis van: -

Marcheerde aanAangemarcheerd
AanmatigenIn de betekenis van: -

Matigde aanAangematigd
AanmeldenIn de betekenis van: -

Meldde aanAangemeld
AanmengenIn de betekenis van: -

Mengde aanAangemengd
AanmerenIn de betekenis van: -

Meerde aanAangemeerd
AanmerkenIn de betekenis van: -

Merkte aanAangemerkt
AanmetenIn de betekenis van: -

Mat aanAangemeten
AanmodderenIn de betekenis van: -

Modderde aanAangemodderd
AanmoedigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estimular
Alentar, Animar, Atrever
  sAnimeren
Bemoedigen
Bezielen
Opmonteren
Opvrolijken
Opwekken
Stijven
Moedigde aanAangemoedigd
AanmonsterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enrolarse
Monsterde aanAangemonsterd
AanmuntenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acuñar, Estampar en relieve, Sellar, Troquelar
  sAfdrukken
Slaan
Stempelen
Zijn stempel drukken op
Muntte aanAangemunt
AannaaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coser
Naaide aanAangenaaid
AannagelenIn de betekenis van: -

Nagelde aanAangenageld
AannemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adoptar
Aceptar, Acoger, Admitir, Caber, Recibir, Tomar
Tomar a sueldo
Adaptar, Prohijar
Contratar
Suponer
Entregarse
  sAangaan
Aanvaarden
Aanwerven
Accepteren
Adopteren
Affiliëren
Afsluiten
Contracteren
Huren
In dienst nemen
Menen
Onderstellen
Ontvangen
Opnemen
Opvangen
Stellen
Tewerkstellen
Toelaten
Vermoeden
Veronderstellen
Zich eigen maken
Nam aanAangenomen
AanpakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abordar, Emprender ((behandelen)), Salir al paso
Empezar ((beginnen))
Asir, Coger, Tomar
Perseguir ((in rechte vervolgen))
  sAan komen lopen
Aanbreken
Aanvangen
Aanvatten
Beginnen
Beginnen met
Ingaan
Nemen
Oprapen
Pakken
Toetreden
Vatten
Pakte aanAangepakt
AanpalenIn de betekenis van: -

Paalde aanAangepaald
AanpappenIn de betekenis van: -

Papte aanAangepapt
AanpassenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acomodar, Adaptar, Adecuar, Amoldar, Apropiar
Ensayar, Intentar, Probar
Probar
  sAccommoderen
Adapteren
Beproeven
Passen
Proberen
Testen
Toetsen
Uitproberen
Paste aanAangepast
AanpersenIn de betekenis van: -

Perste aanAangeperst
AanpezenIn de betekenis van: -

Peesde aanAangepeesd
AanpikkenIn de betekenis van: -

Pikte aanAangepikt
AanplakkenIn de betekenis van: -

Plakte aanAangeplakt
AanplantenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cultivar, Plantar
  sPlanten
Poten
Plantte aanAangeplant
AanplempenIn de betekenis van: -

Plempte aanAangeplempt
AanploegenIn de betekenis van: -

Ploegde aanAangeploegd
AanporrenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Animar, Estimular
  sAansporen
Aanvuren
Prikkelen
Stimuleren
Porde aanAangepord
AanpotenIn de betekenis van: -

Pootte aanAangepoot
AanpratenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encajar
  sAansmeren
Praatte aanAangepraat
AanprekenIn de betekenis van: -

Preekte aanAangepreekt
AanprijzenIn de betekenis van: -

Prees aanAangeprezen
AanprikkelenIn de betekenis van: -

Prikkelde aanAangeprikkeld
AanprikkenIn de betekenis van: -

Prikte aanAangeprikt
AanpuntenIn de betekenis van: -

Puntte aanAangepunt
AanradenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aconsejar, Recomendar
  sAanbevelen
Adviseren
Raad geven
Raden
Raadde aan, Ried aanAangeraden
AanrakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estar en contacto, Hurgar, Tocar
  sAankomen
Beroeren
Raken
Toucheren
Raakte aanAangeraakt
AanrandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Forzar, Violar, Violentar
Acometer, Agredir, Asaltar, Atentar, Sobresaltar
  sVergrijpen
Randde aanAangerand
AanrazenIn de betekenis van: -

Raasde aanAangeraasd
AanrazerenIn de betekenis van: -

Razeerde aanAangerazeerd
AanrechtenIn de betekenis van: -

Rechtte aanAangerecht
AanreikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entregar, Llegar, Pasar
Alargar, Transferir
  sAangeven
Afdragen
Doorbrengen
Overgeven
Toereiken
Verdrijven
Reikte aanAangereikt
AanrekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Achacar, Atribuir, Echar la culpa, Valorar en
  sToedichten
Toerekenen
Toeschrijven
Wijten
Rekende aanAangerekend
AanrennenIn de betekenis van: -

Rende aanAangerend
AanrichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arreglar
Causar, Dar lugar a, Inferir ((),(Producir o causar ofensas, agravios, heridas)), Instigar, Maquinar, Ocasionar, Producir
  sAandoen
Arrangeren
Berokkenen
Bezorgen
Ordenen
Stichten
Teweegbrengen
Toebrengen
Veroorzaken
Richtte aanAangericht
AanrijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atropellar
  sVoorrijden
Reed aanAangereden
AanrijgenIn de betekenis van: -

Reeg aanAangeregen
AanrijpenIn de betekenis van: -

Rijpte aanAangerijpt
AanrissenIn de betekenis van: -

Riste aanAangerist
AanristenIn de betekenis van: -

Ristte aanAangerist
AanroeienIn de betekenis van: -

Roeide aanAangeroeid
AanroepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Invocar
Llamar
  sOproepen
Praaien
Riep aanAangeroepen
AanroerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tocar
  sAanslaan
Aanzitten
Roerde aanAangeroerd
AanroestenIn de betekenis van: -

Roestte aanAangeroest
AanrokenIn de betekenis van: -

Rookte aanAangerookt
AanrollenIn de betekenis van: -

Rolde aanAangerold
AanrommelenIn de betekenis van: -

Rommelde aanAangerommeld
AanrotzooienIn de betekenis van: -

Rotzooide aanAangerotzooid
AanruisenIn de betekenis van: -

Ruiste aanAangeruist
AanrukkenIn de betekenis van: -

Rukte aanAangerukt
AanschaffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Proporcionarse
Comprar
Procurarse
  sAankopen
Afnemen
Inkopen
Kopen
Overnemen
Verkrijgen
Schafte aanAangeschaft
AanschakelenIn de betekenis van: -

Schakelde aanAangeschakeld
AanscharrelenIn de betekenis van: -

Scharrelde aanAangescharreld
AanschellenIn de betekenis van: -

Schelde aanAangescheld
AanscherpenIn de betekenis van: -

Scherpte aanAangescherpt
AanscheurenIn de betekenis van: -

Scheurde aanAangescheurd
AanschietenIn de betekenis van: -

Schoot aanAangeschoten
AanschikkenIn de betekenis van: -

Schikte aanAangeschikt
AanschoffelenIn de betekenis van: -

Schoffelde aanAangeschoffeld
AanschoppenIn de betekenis van: -

Schopte aanAangeschopt
AanschouwenIn de betekenis van: -

AanschouwdeAanschouwd
AanschrappenIn de betekenis van: -

Schrapte aanAangeschrapt
AanschrijdenIn de betekenis van: -

Schreed aanAangeschreden
AanschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Notificar
Schreef aanAangeschreven
AanschroevenIn de betekenis van: -

Schroefde aanAangeschroefd
AanschuinenIn de betekenis van: -

Schuinde aanAangeschuind
AanschuivenIn de betekenis van: -

Schoof aanAangeschoven
AanschurenIn de betekenis van: -

Schuurde aanAangeschuurd
AanschurkenIn de betekenis van: -

Schurkte aanAangeschurkt
AansjokkenIn de betekenis van: -

Sjokte aanAangesjokt
AansjorrenIn de betekenis van: -

Sjorde aanAangesjord
AansjouwenIn de betekenis van: -

Sjouwde aanAangesjouwd
AanslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ladrar ((van een hond),(de un perro))
Herir, Tocar
Embargar ((in beslag nemen)), Gravar ((belastingen)), Imponer ((belastingen)), Secuestrar ((in beslag nemen))
Empañarse ((ruiten),(vidrios))
Tasar ((waarderen)), Valuar ((waarderen))
Estimar ((waarderen))
  sAanroeren
Aanzitten
Beginnen te blaffen
Begroten
Belasten
Belasting heffen op
Beslaan
Blaffen
Hechten aan
Houden van
Mogen
Op prijs stellen
Schatten
Taxeren
Veraccijnzen
Waarderen
Sloeg aanAangeslagen
AanslenterenIn de betekenis van: -

Slenterde aanAangeslenterd
AanslepenIn de betekenis van: -

Sleepte aanAangesleept
AansleurenIn de betekenis van: -

Sleurde aanAangesleurd
AanslibbenIn de betekenis van: -

Slibde aanAangeslibd
AanslijkenIn de betekenis van: -

Slijkte aanAangeslijkt
AanslijmenIn de betekenis van: -

Slijmde aanAangeslijmd
AanslijpenIn de betekenis van: -

Sleep aanAangeslepen
AanslingerenIn de betekenis van: -

Slingerde aanAangeslingerd
AansloffenIn de betekenis van: -

Slofte aanAangesloft
AansluipenIn de betekenis van: -

Sloop aanAangeslopen
AansluitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conectar
Comunicar
Juntarse, Unirse
Empalmar
Atar, Ligar
  sBinden
Vastbinden
Vastmaken
Verbinden
Zich aaneensluiten
Sloot aanAangesloten
AansmedenIn de betekenis van: -

Smeedde aanAangesmeed
AansmerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Embaucar, Encajar
Untar
  sAanpraten
Besmeren
Doorsmeren
Smeren
Smeerde aanAangesmeerd
AansmijtenIn de betekenis van: -

Smeet aanAangesmeten
AansnauwenIn de betekenis van: -

Snauwde aanAangesnauwd
AansnellenIn de betekenis van: -

Snelde aanAangesneld
AansnijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abordar ((onderwerp)), Plantear ((onderwerp))
Decentar, Empezar, Encentar
  sBeginnen te snijden
Opwerpen
Stellen
Voorstellen
Sneed aanAangesneden
AansnoerenIn de betekenis van: -

Snoerde aanAangesnoerd
AansnorrenIn de betekenis van: -

Snorde aanAangesnord
AanspannenIn de betekenis van: -

Spande aanAangespannen
AanspeldenIn de betekenis van: -

Speldde aanAangespeld
AanspelenIn de betekenis van: -

Speelde aanAangespeeld
AanspetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Espetar
  sAan het spit steken
Speette aanAangespeet
AanspijkerenIn de betekenis van: -

Spijkerde aanAangespijkerd
AanspinnenIn de betekenis van: -

Spon aanAangesponnen
AanspoedenIn de betekenis van: -

Spoedde aanAangespoed
AanspoelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ser arrojado, Ser arrojado a la playa
Spoelde aanAangespoeld
AansporenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Incitar, Instigar
Aguijar, Aguijonear, Aguzar, Animar, Espolear, Estimular
  sAanporren
Aanvuren
Aanwakkeren
Aanzetten
Opwekken
Prikkelen
Stimuleren
Zwepen
Spoorde aanAangespoord
AansprekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dirigir la palabra a, Dirigirse a
Tratar
  sAanklampen
Betitelen
Toespreken
Sprak aanAangesproken
AanspringenIn de betekenis van: -

Sprong aanAangesprongen
AanstaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agradar, Gustar
  sBehagen
Bevallen
Prettig vinden
Zinnen
Stond aanAangestaan
AanstampenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apisonar, Hollar, Pisar, Pisotear
  sAantrappen
Onder de voet lopen
Vertrappen
Stampte aanAangestampt
AanstappenIn de betekenis van: -

Stapte aanAangestapt
AanstarenIn de betekenis van: -

Staarde aanAangestaard
AanstekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Infectar, Infestar
Contagiar
Alumbrar, Encender, Iluminar, Inflamar
  sBelichten
Besmetten
Doen ontbranden
Doen ontvlammen
Infecteren
Verlichten
Verpesten
Voorlichten
Stak aanAangestoken
AanstellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Nombrar
Stelde aanAangesteld
AansterkenIn de betekenis van: -

Sterkte aanAangesterkt
AanstervenIn de betekenis van: -

Stierf aanAangestorven
AanstevenenIn de betekenis van: -

Stevende aanAangestevend
AanstichtenIn de betekenis van: -

Stichtte aanAangesticht
AanstiefelenIn de betekenis van: -

Stiefelde aanAangestiefeld
AanstijvenIn de betekenis van: Stijver worden

Stijfde aanAangestijfd
AanstijvenIn de betekenis van: -

Steef aanAangesteven
AanstikkenIn de betekenis van: -

Stikte aanAangestikt
AanstippenIn de betekenis van: -

Stipte aanAangestipt
AanstokenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acuciar, Incitar
Hurgar
  sOp stang jagen
Ophitsen
Oppoken
Prikkelen
Sarren
Stookte aanAangestookt
AanstomenIn de betekenis van: -

Stoomde aanAangestoomd
AanstoppenIn de betekenis van: -

Stopte aanAangestopt
AanstormenIn de betekenis van: -

Stormde aanAangestormd
AanstortenIn de betekenis van: -

Stortte aanAangestort
AanstotenIn de betekenis van: -

Stootte aan, Stiet aanAangestoten
AanstouwenIn de betekenis van: -

Stouwde aanAangestouwd
AanstralenIn de betekenis van: -

Straalde aanAangestraald
AanstrandenIn de betekenis van: -

Strandde aanAangestrand
AanstrepenIn de betekenis van: -

Streepte aanAangestreept
AanstrijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Frotar
  sUitwrijven
Wrijven
Streek aanAangestreken
AanstrikkenIn de betekenis van: -

Strikte aanAangestrikt
AanstromenIn de betekenis van: -

Stroomde aanAangestroomd
AanstrompelenIn de betekenis van: -

Strompelde aanAangestrompeld
AanstuivenIn de betekenis van: -

Stoof aanAangestoven
AansturenIn de betekenis van: -

Stuurde aanAangestuurd
AanstuwenIn de betekenis van: -

Stuwde aanAangestuwd
AansukkelenIn de betekenis van: -

Sukkelde aanAangesukkeld
AanswitchenIn de betekenis van: -

Switchte aanAangeswitcht
AantakelenIn de betekenis van: -

Takelde aanAangetakeld
AantakkenIn de betekenis van: -

Takte aanAangetakt
AantappenIn de betekenis van: -

Tapte aanAangetapt
AantastenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agredir, Atacar
Cariar, Corroer, Repudrir
  sAangrijpen
Aanvallen
Attaqueren
Bijten
Corroderen
Tackelen
Uitbijten
Uitvreten
Wegvreten
Tastte aanAangetast
AantekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sentar
Anotar, Apuntar, Notar, Tantear ((de punten in een spel),(los puntos en un juego))
Inscribir, Registrar
Certificar, Ensalzar, Recomendar
  sAanbevelen
Boeken
Noteren
Opschrijven
Recommanderen
Registreren
Te boek stellen
Tellen
Vastleggen
Tekende aanAangetekend
AantelenIn de betekenis van: -

Teelde aanAangeteeld
AantijgenIn de betekenis van: -

Teeg aanAangetegen
AantikkenIn de betekenis van: -

Tikte aanAangetikt
AantimmerenIn de betekenis van: -

Timmerde aanAangetimmerd
AantippenIn de betekenis van: -

Tipte aanAangetipt
AantonenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Demostrar, Probar
  sAdstrueren
Bewijzen
Staven
Uitwijzen
Waarmaken
Toonde aanAangetoond
AantrappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apisonar
Arrancar ((motorfiets met een trapbeweging starten))
  sAanstampen
Starten
Trapte aanAangetrapt
AantredenIn de betekenis van: -

Trad aanAangetreden
AantreffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Chocar contra, Dar con, Encontrarse con, Topar
Encontrar, Hallar
  sBevinden
Ontmoeten
Tegemoet treden
Tegenkomen
Treffen
Vinden
Trof aanAangetroffen
AantrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cautivar, Seducir
Atraer
Colocarse, Ponerse
Poner, Sobreponer
Jalar
  sAandoen
Aanhalen
Aanlokken
Bekoren
Opbrengen
Opleggen
Toelachen
Trekken
Verlekkeren
Trok aanAangetrokken
AantrippelenIn de betekenis van: -

Trippelde aanAangetrippeld
AantuigenIn de betekenis van: -

Tuigde aanAangetuigd
AanturenIn de betekenis van: -

Tuurde aanAangetuurd
AanvaardenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Emprender ((ondernemen))
Aceptar, Asumir
Entregarse
  sAannemen
Ondernemen
Op zich nemen
AanvaarddeAanvaard
AanvallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asaltar
Acometer, Atacar
Agredir
  sAangrijpen
Aantasten
Attaqueren
Overvallen
Tackelen
Viel aanAangevallen
AanvangenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comenzar, Empezar, Principiar
  sAanbreken
Aanpakken
Beginnen
Ingaan
Ving aanAangevangen
AanvarenIn de betekenis van: -

Voer aanAangevaren
AanvattenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asir, Coger, Tomar
  sAanpakken
Nemen
Oprapen
Pakken
Vatten
Vatte aanAangevat
AanvechtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contradecir, Discutir, Objetar
  sBestrijden
Betwisten
Tegenspreken
Vocht aanAangevochten
AanvegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Barrer
  sBezemen
Opvegen
Schoonvegen
Vegen
Veegde aanAangeveegd
AanvettenIn de betekenis van: -

Vette aanAangevet
AanvijlenIn de betekenis van: -

Vijlde aanAangevijld
AanvijzenIn de betekenis van: -

Vees aanAangevezen
AanvinkenIn de betekenis van: -

Vinkte aanAangevinkt
AanvlammenIn de betekenis van: -

Vlamde aanAangevlamd
AanvlechtenIn de betekenis van: -

Vlechtte aan, Vlocht aanAangevlochten
AanvliegenIn de betekenis van: -

Vloog aanAangevlogen
AanvlijenIn de betekenis van: -

Vlijde aanAangevlijd
AanvloeienIn de betekenis van: -

Vloeide aanAangevloeid
AanvlottenIn de betekenis van: -

Vlotte aanAangevlot
AanvoegenIn de betekenis van: -

Voegde aanAangevoegd
AanvoelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entender, Intuir, Percibir
Sentir
  sGevoelen
Gewaarworden
Vermoeden
Voelen
Voelde aanAangevoeld
AanvoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aducir ((van argumenten)), Alegar ((van argumenten))
Capitanear, Encabezar
Acaudillar, Comandar, Mandar
Acarrear ((aanbrengen, naartoe transporteren))
  sAanhalen
Besturen
Bevelen
Bijbrengen
Commanderen
Het bevel voeren
Meevoeren
Regeren
Voerde aanAangevoerd
AanvragenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encargar, Hacer pedido
Pedir, Rogar
  sBestellen
Inroepen
Verzoeken
Vragen
Vraagdeª aan, Vroeg aanAangevraagd
AanvretenIn de betekenis van: -

Vrat aanAangevreten
AanvriezenIn de betekenis van: -

Vroor aanAangevroren
AanvullenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Completar, Llenar, Suplir
  sAanzuiveren
Afmaken
Bijpassen
Bijvoegen
Bijwerken
Completeren
Voleinden
Vulde aanAangevuld
AanvurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Instigar
Animar, Incitar, Inflamar
Activar
Estimular, Irritar
  sAanporren
Aansporen
Aanwakkeren
Aanzetten
Opwekken
Prikkelen
Stimuleren
Verlevendigen
Zwepen
Vuurde aanAangevuurd
AanwaaienIn de betekenis van: -

Waaide aan, Woei aanAangewaaid
AanwaggelenIn de betekenis van: -

Waggelde aanAangewaggeld
AanwakkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Excitar
Instigar
Aumentar
Animar, Avivar, Azuzar, Incitar
  sAansporen
Aanvuren
Aanzetten
Opwekken
Opwinden
Prikkelen
Sterker worden
Verhitten
Verlevendigen
Werken op
Zwepen
Wakkerde aanAangewakkerd
AanwandelenIn de betekenis van: -

Wandelde aanAangewandeld
AanwassenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Crecer
  sAarden
Gedijen
Groeien
Tieren
Toenemen
Wassen
Wies aanAangewassen
AanwaterenIn de betekenis van: -

Waterde aanAangewaterd
AanweidenIn de betekenis van: -

Weidde aanAangeweid
AanwendenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aplicar ((toepassen))
Emplear, Hacer uso de, Servirse de, Usar, Utilizar
  sBenutten
Doorvoeren
Gebruiken
In toepassing brengen
Toepassen
Wendde aanAangewend
AanwennenIn de betekenis van: -

Wende aanAangewend
AanwentelenIn de betekenis van: -

Wentelde aanAangewenteld
AanwerkenIn de betekenis van: -

Werkte aanAangewerkt
AanwerpenIn de betekenis van: -

Wierp aanAangeworpen
AanwervenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tomar a sueldo
Alistar, Contratar, Enganchar, Enrolar, Hacer prosélitos, Levantar, Reclutar
  sAanbrengen
Aannemen
Huren
In dienst nemen
Tewerkstellen
Werven
Wierf aanAangeworven
AanwettenIn de betekenis van: -

Wette aanAangewet
AanwevenIn de betekenis van: -

Weefde aanAangeweven
AanwijzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Designar, Enseñar, Indicar, Marcar, Señalar
Acusar
Trazar
Demostrar, Denotar
  sAanduiden
Aangeven
Een teken zijn van
Uitduiden
Voorschrijven
Wees aanAangewezen
AanwinnenIn de betekenis van: -

Won aanAangewonnen
AanwippenIn de betekenis van: -

Wipte aanAangewipt
AanwoekerenIn de betekenis van: -

Woekerde aanAangewoekerd
AanwrijvenIn de betekenis van: -

Wreef aanAangewreven
AanzaaienIn de betekenis van: -

Zaaide aanAangezaaid
AanzakkenIn de betekenis van: -

Zakte aanAangezakt
AanzandenIn de betekenis van: -

Zandde aanAangezand
AanzeggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Denunciar
  sAanbrengen
Aangeven
Klikken
Verklikken
Zegde aan, Zei aanAangezegd
AanzeilenIn de betekenis van: -

Zeilde aanAangezeild
AanzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afilar
Pegar
Arrancar
Encender
Poner
Activar, Animar, Incitar
Aguzar, Azuzar, Hurgar
  sAan de praat krijgen
Aansporen
Aanvuren
Aanwakkeren
Inschakelen
Op gang brengen
Prikkelen
Scherpen
Slijpen
Vastnaaien
Verlevendigen
Wetten
Zette aanAangezet
AanzeulenIn de betekenis van: -

Zeulde aanAangezeuld
AanzienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tolerar ((dulden))
  sDulden
Pikken
Toelaten
Tolereren
Velen
Verdragen
Zag aanAangezien
AanzittenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tocar
  sAanroeren
Aanslaan
Zat aanAangezeten
AanzoekenIn de betekenis van: -

Zocht aanAangezocht
AanzoetenIn de betekenis van: -

Zoette aanAangezoet
AanzuigenIn de betekenis van: -

Zoog aanAangezogen
AanzuiverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ajustar, Cubrir, Saldar, Suplir
  sAanvullen
Bijpassen
Bijvoegen
Zuiverde aanAangezuiverd
AanzurenIn de betekenis van: -

Zuurde aanAangezuurd
AanzwaaienIn de betekenis van: -

Zwaaide aanAangezwaaid
AanzwellenIn de betekenis van: -

Zwol aanAangezwollen
AanzwemmenIn de betekenis van: -

Zwom aanAangezwommen
AanzwengelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Relanzar
Zwengelde aanAangezwengeld
AanzwepenIn de betekenis van: -

Zweepte aanAangezweept
AanzwetenIn de betekenis van: -

Zweette aanAangezweet
AanzwevenIn de betekenis van: -

Zweefde aanAangezweefd
AanzwoegenIn de betekenis van: -

Zwoegde aanAangezwoegd
AardenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Crecer, Desarrollarse
Acostumbrarse, Habituarse
Prosperar
Parecerse
  sAanwassen
Bloeien
Floreren
Gedijen
Gelijken
Gewend raken
Gewennen
Groeien
Lijken
Lijken op
Tieren
Toenemen
Vooruitkomen
Wassen
Welvaren
Wennen
AarddeGeaard
AarzelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dudar, Titubear, Vacilar
  sDubben
Schoorvoeten
Schromen
Weifelen
AarzeldeGeaarzeld
AbaisserenIn de betekenis van: -

AbaisseerdeGeabaisseerd
AbandonnerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abandonar
AbandonneerdeGeabandonneerd
AbbreviërenIn de betekenis van: -

AbbrevieerdeGeabbrevieerd
AbdicerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abdicar, Dimitir
  sAbdiqueren
Afstand doen
Afstand doen van
Aftreden
AbdiceerdeGeabdiceerd
AbdiquerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abdicar, Dimitir
  sAbdiceren
Afstand doen
Afstand doen van
Aftreden
AbdiqueerdeGeabdiqueerd
AbducerenIn de betekenis van: -

AbduceerdeGeabduceerd
AbhorrerenIn de betekenis van: -

AbhorreerdeGeabhorreerd
AbimerenIn de betekenis van: -

AbimeerdeGeabimeerd
AbonnerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Suscribirse
AbonneerdeGeabonneerd
AborterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abortar
Provocar un aborto
  sEen miskraam krijgen
Mislukken
Ontijdig bevallen
AborteerdeGeaborteerd
AbrikoterenIn de betekenis van: -

AbrikoteerdeGeabrikoteerd
AbseilenIn de betekenis van: -

Seilde abAbgeseild
AbsenterenIn de betekenis van: -

AbsenteerdeGeabsenteerd
AbsolverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Absolver
  sDe absolutie geven
Vrijspreken
AbsolveerdeGeabsolveerd
AbsorberenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Absorber
  sIn beslag nemen
AbsorbeerdeGeabsorbeerd
AbstinerenIn de betekenis van: -

AbstineerdeGeabstineerd
AbstraherenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abstraer
Deducir
  sAfleiden
Deduceren
AbstraheerdeGeabstraheerd
AcademiserenIn de betekenis van: -

AcademiseerdeGeacademiseerd
AccaparerenIn de betekenis van: -

AccapareerdeGeaccapareerd
AccelererenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acelerar, Activar, Adelantar, Apresurar
  sBespoedigen
Verhaasten
Versnellen
AccelereerdeGeaccelereerd
AccentuerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acentuar
  sBeklemtonen
Benadrukken
De klemtoon leggen op
AccentueerdeGeaccentueerd
AccepterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aceptar, Acoger, Admitir, Recibir, Tomar
  sAannemen
Ontvangen
Opnemen
Opvangen
Toelaten
AccepteerdeGeaccepteerd
AcclimatiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aclimatar
AcclimatiseerdeGeacclimatiseerd
AccommoderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acomodar, Adaptar
  sAanpassen
Adapteren
AccommodeerdeGeaccommodeerd
AccompagnerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acompañar
  sBegeleiden
AccompagneerdeGeaccompagneerd
AccorderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acordar
  sOvereenkomen
AccordeerdeGeaccordeerd
AccrediterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acreditar, Afirmar, Autentificar
AccrediteerdeGeaccrediteerd
AccrocherenIn de betekenis van: -

AccrocheerdeGeaccrocheerd
AcculturerenIn de betekenis van: -

AccultureerdeGeaccultureerd
AccumulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acopiar, Acumular
  sOpeenhopen
Ophopen
AccumuleerdeGeaccumuleerd
AccuserenIn de betekenis van: -

AccuseerdeGeaccuseerd
AchelenIn de betekenis van: -

AcheldeGeacheld
AcheverenIn de betekenis van: -

AcheveerdeGeacheveerd
AchtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apreciar, Estimar
Opinar
  sAchting hebben voor
Achting toedragen
Geloven
Hoogachten
Van mening zijn
Vinden
AchtteGeacht
AchteraanblijvenIn de betekenis van: -

Bleef achteraanAchteraangebleven
AchteraangaanIn de betekenis van: -

Ging achteraanAchteraangegaan
AchteraankomenIn de betekenis van: -

Kwam achteraanAchteraangekomen
AchteraanlopenIn de betekenis van: -

Liep achteraanAchteraangelopen
AchteraanrennenIn de betekenis van: -

Rende achteraanAchteraangerend
AchteraanzittenIn de betekenis van: -

Zat achteraanAchteraangezeten
AchterblijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quedarse
Demorar, Quedarse atrás, Tardar
  sNablijven
Bleef achterAchtergebleven
AchtergaanIn de betekenis van: -

Ging achterAchtergegaan
AchterhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Averiguar
Alcanzar
Sacar en claro
  sInhalen
AchterhaaldeAchterhaald
AchterhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cercenar, Disminuir, Escasear, Escatimar
  sMinder worden
Verlagen
Verminderen
Hield achterAchtergehouden
AchterklappenIn de betekenis van: -

AchterklapteGeachterklapt
AchterlatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abandonar, Dejar, Dejar en pos, Dejarse atrás
  sIn de steek laten
Legateren
Nalaten
Verlaten
Vermaken
Verzuimen
Liet achterAchtergelaten
AchterliggenIn de betekenis van: -

Lag achterAchtergelegen
AchterlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Retrasarse
Atrasar, Atrasarse
  sAchter zijn
Over tijd zijn
Te laat komen
Te laat zijn
Verlaten
Vertragen
Vertraging hebben
Zich verlaten
Liep achterAchtergelopen
AchternadoenIn de betekenis van: -

Deed achternaAchternagedaan
AchternagaanIn de betekenis van: -

Ging achternaAchternagegaan
AchternagevenIn de betekenis van: -

Gaf achternaAchternagegeven
AchternalopenIn de betekenis van: -

Liep achternaAchternagelopen
AchternarijdenIn de betekenis van: -

Reed achternaAchternagereden
AchternasturenIn de betekenis van: -

Stuurde achternaAchternagestuurd
AchternavarenIn de betekenis van: -

Voer achternaAchternagevaren
AchternazendenIn de betekenis van: -

Zond achternaAchternagezonden
AchternazettenIn de betekenis van: -

Zette achternaAchternagezet
AchternazittenIn de betekenis van: -

Zat achternaAchternagezeten
AchteromkijkenIn de betekenis van: -

Keek achteromAchteromgekeken
AchteromkomenIn de betekenis van: -

Kwam achteromAchteromgekomen
AchteromlopenIn de betekenis van: -

Liep achteromAchteromgelopen
AchteromzienIn de betekenis van: -

Zag achteromAchteromgezien
AchterophinkenIn de betekenis van: -

Hinkte achteropAchteropgehinkt
AchteropkomenIn de betekenis van: -

Kwam achteropAchteropgekomen
AchteroplopenIn de betekenis van: -

Liep achteropAchteropgelopen
AchteroprakenIn de betekenis van: -

Raakte achteropAchteropgeraakt
AchteroverdrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Timar
Drukte achteroverAchterovergedrukt
AchteroverhellenIn de betekenis van: -

Helde achteroverAchterovergeheld
AchteroverkammenIn de betekenis van: -

Kamde achteroverAchterovergekamd
AchteroverleunenIn de betekenis van: -

Leunde achteroverAchterovergeleund
AchteroverliggenIn de betekenis van: -

Lag achteroverAchterovergelegen
AchteroverslaanIn de betekenis van: -

Sloeg achteroverAchterovergeslagen
AchterovervallenIn de betekenis van: -

Viel achteroverAchterovergevallen
AchterrakenIn de betekenis van: -

Raakte achterAchtergeraakt
AchterstaanIn de betekenis van: -

Stond achterAchtergestaan
AchterstellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desfavorecer
Desatender, Descuidar
  sBenadelen
Verzaken
Stelde achterAchtergesteld
AchteruitboerenIn de betekenis van: -

Boerde achteruitAchteruitgeboerd
AchteruitdeinzenIn de betekenis van: -

Deinsde achteruitAchteruitgedeinsd
AchteruitgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decaer ((zieke)), Declinar ((zieke)), Desmejorar ((zieke)), Desmerecer ((zieke)), Empeorarse ((zieke))
Retrasar
Cejar, Ciar, Decrecer, Retroceder
  sVerslechteren
Ging achteruitAchteruitgegaan
AchteruitkijkenIn de betekenis van: -

Keek achteruitAchteruitgekeken
AchteruitkrabbelenIn de betekenis van: -

Krabbelde achteruitAchteruitgekrabbeld
AchteruitlerenIn de betekenis van: -

Leerde achteruitAchteruitgeleerd
AchteruitlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ciar
  sWijken
Liep achteruitAchteruitgelopen
AchteruitrakenIn de betekenis van: -

Raakte achteruitAchteruitgeraakt
AchteruitrijdenIn de betekenis van: -

Reed achteruitAchteruitgereden
AchteruitroeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ciar
  sTerugroeien
Roeide achteruitAchteruitgeroeid
AchteruitschoppenIn de betekenis van: -

Schopte achteruitAchteruitgeschopt
AchteruitschuivenIn de betekenis van: -

Schoof achteruitAchteruitgeschoven
AchteruitslaanIn de betekenis van: -

Sloeg achteruitAchteruitgeslagen
AchteruitstekenIn de betekenis van: -

Stak achteruitAchteruitgestoken
AchteruitvallenIn de betekenis van: -

Viel achteruitAchteruitgevallen
AchteruitvliegenIn de betekenis van: -

Vloog achteruitAchteruitgevlogen
AchteruitwerkenIn de betekenis van: -

Werkte achteruitAchteruitgewerkt
AchteruitwijkenIn de betekenis van: -

Week achteruitAchteruitgeweken
AchteruitzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Postergar
  sPasseren
Zette achteruitAchteruitgezet
AchtervoegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Posponer
Voegde achterAchtergevoegd
AchtervolgenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acosar, Perseguir
  sNajagen
Vervolgen
AchtervolgdeAchtervolgd
AchterwarenIn de betekenis van: -

AchterwaardeAchterwaard
AchterzeilenIn de betekenis van: -

Zeilde achterAchtergezeild
AchterzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atrasar
Zette achterAchtergezet
AcquirerenIn de betekenis van: -

AcquireerdeGeacquireerd
AcquitterenIn de betekenis van: -

AcquitteerdeGeacquitteerd
ActerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Actuar
ActeerdeGeacteerd
ActievoerenIn de betekenis van: -

Voerde actieActiegevoerd
ActiverenIn de betekenis van: -

ActiveerdeGeactiveerd
ActualiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Actualizar
  sActueel maken
Bijwerken
Moderniseren
Updaten
ActualiseerdeGeactualiseerd
AdapterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acomodar, Adaptar
  sAanpassen
Accommoderen
AdapteerdeGeadapteerd
AdderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sumar
  sBijtellen
Optellen
AddeerdeGeaddeerd
AdelenIn de betekenis van: -

AdeldeGeadeld
AdemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Espirar
Respirar
  sAdemhalen
Getuigen van
Uitademen
Uitwasemen
AdemdeGeademd
AdemhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alentar, Respirar
  sAdemen
Haalde ademAdemgehaald
AderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Jaspear, Vetear
  sMarmeren
AderdeGeaderd
AderiserenIn de betekenis van: -

AderiseerdeGeaderiseerd
AderlatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sangrar
  sBloed aftappen
AderlietAdergelaten
AdiërenIn de betekenis van: -

AdieerdeGeadieerd
AdjusterenIn de betekenis van: -

AdjusteerdeGeadjusteerd
AdministrerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Administrar
  sBeheren
Besturen
Toedienen
AdministreerdeGeadministreerd
AdmiraalzeilenIn de betekenis van: -

AdmitterenIn de betekenis van: -

AdmitteerdeGeadmitteerd
AdoniserenIn de betekenis van: -

AdoniseerdeGeadoniseerd
AdopterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adoptar, Ahijar, Prohijar
  sAannemen
Zich eigen maken
AdopteerdeGeadopteerd
AdorerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adorar
  sAanbidden
Verafgoden
Vereren
AdoreerdeGeadoreerd
AdresserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dirigir
AdresseerdeGeadresseerd
AdsorberenIn de betekenis van: -

AdsorbeerdeGeadsorbeerd
AdstruerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Demostrar, Probar
  sAantonen
Bewijzen
Staven
Uitwijzen
Waarmaken
AdstrueerdeGeadstrueerd
AdverterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anunciar
  sAandienen
Aankondigen
Annonceren
Bekend maken
AdverteerdeGeadverteerd
AdvertisenIn de betekenis van: -

AdvertisedeGeadvertised
AdviserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asesorar
Aconsejar
  sAanbevelen
Aanraden
Raad geven
Raden
AdviseerdeGeadviseerd
AererenIn de betekenis van: -

AereerdeGeaereerd
AerobiccenIn de betekenis van: -

AerobicteGeaerobict
AfbaardenIn de betekenis van: -

Baardde afAfgebaard
AfbakenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amojonar
Bakende afAfgebakend
AfbakkenIn de betekenis van: -

Bakte afAfgebakken
AfbalkenIn de betekenis van: -

Balkte afAfgebalkt
AfbarstenIn de betekenis van: -

Barstte afAfgebarsten
AfbedelenIn de betekenis van: -

Bedelde afAfgebedeld
AfbeeldenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reproducir, Retratar
Figurar
  sFigureren
Uitbeelden
Verbeelden
Verzinnelijken
Voorstellen
Vormen
Beeldde afAfgebeeld
AfbeitelenIn de betekenis van: -

Beitelde afAfgebeiteld
AfbekkenIn de betekenis van: -

Bekte afAfgebekt
AfbellenIn de betekenis van: -

Belde afAfgebeld
AfbenenIn de betekenis van: -

Beende afAfgebeend
AfbestellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anular, Cancelar, Contramandar, Revocar
Bestelde afAfbesteld
AfbetalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amortiguar, Amortizar
Pagar a plazos
  sAflossen
Afschrijven
Amortiseren
Betaalde afAfbetaald
AfbettenIn de betekenis van: -

Bette afAfgebet
AfbeulenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cansar, Fatigar
  sAfjakkeren
Beulde afAfgebeuld
AfbiddenIn de betekenis van: -

Bad afAfgebeden
AfbiedenIn de betekenis van: -

Bood afAfgeboden
AfbietsenIn de betekenis van: -

Bietste afAfgebietst
AfbiezenIn de betekenis van: -

Biesde afAfgebiesd
AfbijtenIn de betekenis van: -

Beet afAfgebeten
AfbikkenIn de betekenis van: -

Bikte afAfgebikt
AfbiljoenenIn de betekenis van: -

Biljoende afAfgebiljoend
AfbindenIn de betekenis van: -

Bond afAfgebonden
AfbladderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desconcharse
  sAfschilferen
Bladderde afAfgebladderd
AfbladenIn de betekenis van: -

Blaadde afAfgeblaad
AfbladerenIn de betekenis van: -

Bladerde afAfgebladerd
AfblaffenIn de betekenis van: -

Blafte afAfgeblaft
AfblarenIn de betekenis van: -

Blaarde afAfgeblaard
AfblazenIn de betekenis van: -

Blies afAfgeblazen
AfblekenIn de betekenis van: -

Bleekte afAfgebleekt
AfblijvenIn de betekenis van: -

Bleef afAfgebleven
AfbliksemenIn de betekenis van: -

Bliksemde afAfgebliksemd
AfblokkenIn de betekenis van: -

Blokte afAfgeblokt
AfblottenIn de betekenis van: -

Blotte afAfgeblot
AfbluffenIn de betekenis van: -

Blufte afAfgebluft
AfblussenIn de betekenis van: -

Bluste afAfgeblust
AfboekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amortizar
  sAfschrijven
Boekte afAfgeboekt
AfboenenIn de betekenis van: -

Boende afAfgeboend
AfboetenIn de betekenis van: -

Boette afAfgeboet
AfbollenIn de betekenis van: -

Bolde afAfgebold
AfbomenIn de betekenis van: -

Boomde afAfgeboomd
AfbonkenIn de betekenis van: -

Bonkte afAfgebonkt
AfbonzenIn de betekenis van: -

Bonsde afAfgebonsd
AfboordenIn de betekenis van: -

Boordde afAfgeboord
AfborstelenIn de betekenis van: -

Borstelde afAfgeborsteld
AfbottelenIn de betekenis van: -

Bottelde afAfgebotteld
AfbouwenIn de betekenis van: -

Bouwde afAfgebouwd
AfbramenIn de betekenis van: -

Braamde afAfgebraamd
AfbrandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quemar
Brandde afAfgebrand
AfbrassenIn de betekenis van: -

Braste afAfgebrast
AfbreienIn de betekenis van: -

Breide afAfgebreid
AfbrekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estropearse
Arrancar, Cortar
Desacreditar
Dividir, Partir
Demoler, Derribar, Echar abajo, Echar en tierra, Echar por tierra
Quebrar, Romper
  sAfgeven op
Afkammen
Afplukken
Afrukken
Breken
Delen
Doorbreken
Neerhalen
Opsplitsen
Plukken
Schenden
Slopen
Splitsen
Stukbreken
Uitrukken
Uittrekken
Verbreken
Verdelen
Verwoesten
Wegscheuren
Brak afAfgebroken
AfbrengenIn de betekenis van: -

Bracht afAfgebracht
AfbrijnenIn de betekenis van: -

Brijnde afAfgebrijnd
AfbroddelenIn de betekenis van: -

Broddelde afAfgebroddeld
AfbrokkelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derribarse, Derruirse, Desmoronarse, Fragmentarse
  sGruizelen
Brokkelde afAfgebrokkeld
AfbuigenIn de betekenis van: -

Boog afAfgebogen
AfbuitelenIn de betekenis van: -

Buitelde afAfgebuiteld
AfcheckenIn de betekenis van: -

Checkte afAfgecheckt
AfcommanderenIn de betekenis van: -

Commandeerde afAfgecommandeerd
AfconcluderenIn de betekenis van: -

Concludeerde afAfgeconcludeerd
AfdalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bajar, Descender
  sAfgaan
Dalen
Naar beneden gaan
Neerdalen
Uitstappen
Zinken
Daalde afAfgedaald
AfdammenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interceptar, Privar el paso
  sAfsluiten
Belemmeren
Stuwen
Versperren
Damde afAfgedamd
AfdankenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Licenciar ((soldaten),(soldados))
Desarmar ((troepen),(tropas)), Despedir
Dankte afAfgedankt
AfdansenIn de betekenis van: -

Danste afAfgedanst
AfdeinzenIn de betekenis van: -

Deinsde afAfgedeinsd
AfdekkenIn de betekenis van: -

Dekte afAfgedekt
AfdelenIn de betekenis van: -

Deelde afAfgedeeld
AfdelvenIn de betekenis van: -

Delfde af, Dolf afAfgedolven
AfdeppenIn de betekenis van: -

Depte afAfgedept
AfdichtenIn de betekenis van: -

Dichtte afAfgedicht
AfdienenIn de betekenis van: -

Diende afAfgediend
AfdievenIn de betekenis van: -

Diefde afAfgediefd
AfdijkenIn de betekenis van: -

Dijkte afAfgedijkt
AfdingenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Regatear
  sMarchanderen
Pingelen
Dong afAfgedongen
AfdodenIn de betekenis van: -

Doodde afAfgedood
AfdoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quitar, Sacar
Despachar
Zanjar
  sAfhandelen
Afsluiten
Afwikkelen
Afzetten
Uitdoen
Uitkrijgen
Uittrekken
Deed afAfgedaan
AfdokkenIn de betekenis van: -

Dokte afAfgedokt
AfdolenIn de betekenis van: -

Doolde afAfgedoold
AfdonderenIn de betekenis van: -

Donderde afAfgedonderd
AfdoppenIn de betekenis van: -

Dopte afAfgedopt
AfdorsenIn de betekenis van: -

Dorste afAfgedorst
AfdouwenIn de betekenis van: -

Douwde afAfgedouwd
AfdraaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cambiar de dirección, Desviar
  sAfkeren
Pareren
Draaide afAfgedraaid
AfdragenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desgastar, Destrozar por el uso
Alargar, Transferir
  sAangeven
Aanreiken
Opgebruiken
Overgeven
Slijten
Toereiken
Verslijten
Droeg afAfgedragen
AfdravenIn de betekenis van: -

Draafde afAfgedraafd
AfdreggenIn de betekenis van: -

Dregde afAfgedregd
AfdreigenIn de betekenis van: -

Dreigde afAfgedreigd
AfdrentelenIn de betekenis van: -

Drentelde afAfgedrenteld
AfdrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derivar del rumbo, Ir a la deriva
Purgar
  sDrijven
Laxeren
Op drift zijn
Purgeren
Dreef afAfgedreven
AfdringenIn de betekenis van: -

Drong afAfgedrongen
AfdrinkenIn de betekenis van: -

Dronk afAfgedronken
AfdrogenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enjuagar, Enjugar, Fregar, Secar
  sAfvegen
Afwissen
Vegen
Wissen
Droogde afAfgedroogd
AfdroppelenIn de betekenis van: -

Droppelde afAfgedroppeld
AfdruipenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escurrir
  sUitdruipen
Droop afAfgedropen
AfdrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estampar, Imprimir
Copiar
Acuñar, Estampar en relieve, Sellar, Troquelar
  sAanmunten
Boekdrukken
Drukken
Printen
Slaan
Stempelen
Zijn stempel drukken op
Drukte afAfgedrukt
AfdruppelenIn de betekenis van: -

Druppelde afAfgedruppeld
AfdruppenIn de betekenis van: -

Drupte afAfgedrupt
AfduikelenIn de betekenis van: -

Duikelde afAfgeduikeld
AfduvelenIn de betekenis van: -

Duvelde afAfgeduveld
AfduwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rebotar ((),(tr. Dicho de un cuerpo: Resistir a otro forzándole a retroceder.))
  sTerugdrijven
Terugduwen
Terugstoten
Duwde afAfgeduwd
AfdwalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Digresar
Descarriarse, Extraviarse
Desviarse, Ladearse
  sDwalen
Neigen
Opzij gaan
Van de weg afraken
Van de weg afwijken
Verdwalen
Zich afscheiden
Dwaalde afAfgedwaald
AfdweilenIn de betekenis van: -

Dweilde afAfgedweild
AfdwingenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrancar, Extorsionar, Hacer exacción, Hacer extorsión, Sacar
  sAfpersen
Knevelen
Dwong afAfgedwongen
AfeisenIn de betekenis van: -

Eiste afAfgeëist
AfetenIn de betekenis van: -

At afAfgegeten
AffakkelenIn de betekenis van: -

Fakkelde afAfgefakkeld
AffecterenIn de betekenis van: -

AffecteerdeGeaffecteerd
AfficherenIn de betekenis van: -

AfficheerdeGeafficheerd
AffietsenIn de betekenis van: -

Fietste afAfgefietst
AffikkenIn de betekenis van: -

Fikte afAfgefikt
AffiliërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adaptar, Prohijar
  sAannemen
AffilieerdeGeaffilieerd
AffinerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acendrar
AffineerdeGeaffineerd
AffirmerenIn de betekenis van: -

AffirmeerdeGeaffirmeerd
AffluitenIn de betekenis van: -

Floot afAfgefloten
AffrezenIn de betekenis van: -

Freesde afAfgefreesd
AffronterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Insultar
  sBeledigen
Krenken
AffronteerdeGeaffronteerd
AffutselenIn de betekenis van: -

Futselde afAfgefutseld
AfgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fracasar
Irse ((van iets vandaan gaan, verlaten, zich verwijderen, weggaan)), Salir ((van iets vandaan gaan, verlaten, zich verwijderen, weggaan))
Descender
Bajar
Visitar ((naar iets toegaan, bezoeken))
  sAfdalen
Bezoeken
Dalen
Mislukken
Naar beneden gaan
Neerdalen
Opzoeken
Uitstappen
Vertrekken
Weggaan
Zich verwijderen
Zinken
Ging afAfgegaan
AfgelastenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anular, Contramandar
  sAnnuleren
Ontbinden
Tenietdoen
Terugnemen
Gelastte afAfgelast
AfgerenIn de betekenis van: -

Geerde afAfgegeerd
AfgespenIn de betekenis van: -

Gespte afAfgegespt
AfgevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deshacerse, Desteñirse
Dejar en depósito, Depositar, Poner en depósito
Extender, Propagar
Emitir
Entregar
  sDeponeren
Emitteren
In bewaring geven
In omloop brengen
Inleggen
Overgeven
Overleggen
Uitbetalen
Uitgeven
Verbreiden
Verspreiden
Gaf afAfgegeven
AfgietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escurrir
Decantar
Moldear, Vaciar
  sAfschenken
Decanteren
Gieten
Goot afAfgegoten
AfglijdenIn de betekenis van: -

Gleed afAfgegleden
AfglippenIn de betekenis van: -

Glipte afAfgeglipt
AfglurenIn de betekenis van: -

Gluurde afAfgegluurd
AfgolvenIn de betekenis van: -

Golfde afAfgegolfd
AfgooienIn de betekenis van: -

Gooide afAfgegooid
AfgordenIn de betekenis van: -

Gordde afAfgegord
AfgrauwenIn de betekenis van: -

Grauwde afAfgegrauwd
AfgravenIn de betekenis van: -

Groef afAfgegraven
AfgrazenIn de betekenis van: -

Graasde afAfgegraasd
AfgrendelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Correr el cerrojo
  sGrendelen
Grendelde afAfgegrendeld
AfgrenzenIn de betekenis van: -

Grensde afAfgegrensd
AfgreppelenIn de betekenis van: -

Greppelde afAfgegreppeld
AfgrissenIn de betekenis van: -

Griste afAfgegrist
AfgutsenIn de betekenis van: -

Gutste afAfgegutst
AfhakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descolgar, Desenganchar
  sLoshaken
Haakte afAfgehaakt
AfhakkenIn de betekenis van: -

Hakte afAfgehakt
AfhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quitar, Restar
Buscar
Mondar habas
Ir a buscar a
  sAfnemen
Aftrekken
Ophalen
Rissen
Ritsen
Weghalen
Wegnemen
Haalde afAfgehaald
AfhamerenIn de betekenis van: -

Hamerde afAfgehamerd
AfhandelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acabar, Ajustar, Arreglar, Concluir, Despachar, Resolver, Solucionar, Terminar
  sAfdoen
Afwikkelen
Handelde afAfgehandeld
AfhangenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Depender
  sAfhankelijk zijn
Deel uitmaken
Hing afAfgehangen
AfhappenIn de betekenis van: -

Hapte afAfgehapt
AfhardenIn de betekenis van: -

Hardde afAfgehard
AfharenIn de betekenis van: -

Haarde afAfgehaard
AfharkenIn de betekenis van: -

Harkte afAfgeharkt
AfhaspelenIn de betekenis van: -

Haspelde afAfgehaspeld
AfhechtenIn de betekenis van: -

Hechtte afAfgehecht
AfheffenIn de betekenis van: -

Hief afAfgeheven
AfhellenIn de betekenis van: -

Helde afAfgeheld
AfhelpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Libertar, Poner en libertad
  sBevrijden
Loslaten
Verlossen
Vrijlaten
Vrijmaken
Hielp afAfgeholpen
AfhengelenIn de betekenis van: -

Hengelde afAfgehengeld
AfhogenIn de betekenis van: -

Hoogde afAfgehoogd
AfhollenIn de betekenis van: -

Holde afAfgehold
AfhorenIn de betekenis van: -

Hoorde afAfgehoord
AfhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contener, Detener
Apartar
  sOnthouden
Onttrekken
Weghouden
Hield afAfgehouden
AfhouwenIn de betekenis van: -

Hieuw afAfgehouwen
AfhuivenIn de betekenis van: -

Huifde afAfgehuifd
AfhurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alquilar, Tomar en alquiler
  sCharteren
Huren
Huurde afAfgehuurd
AfjagenIn de betekenis van: -

Jaagde af, Joeg afAfgejaagd
AfjakkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cansar, Fatigar
  sAfbeulen
Jakkerde afAfgejakkerd
AfjapenIn de betekenis van: -

Jaapte afAfgejaapt
AfjattenIn de betekenis van: -

Jatte afAfgejat
AfkaartenIn de betekenis van: -

Kaartte afAfgekaart
AfkaatsenIn de betekenis van: -

Kaatste afAfgekaatst
AfkabbelenIn de betekenis van: -

Kabbelde afAfgekabbeld
AfkadenIn de betekenis van: -

Kaadde afAfgekaad
AfkalkenIn de betekenis van: -

Kalkte afAfgekalkt
AfkalvenIn de betekenis van: -

Kalfde afAfgekalfd
AfkammenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desacreditar
  sAfbreken
Afgeven op
Kamde afAfgekamd
AfkankerenIn de betekenis van: -

Kankerde afAfgekankerd
AfkantelenIn de betekenis van: -

Kantelde afAfgekanteld
AfkantenIn de betekenis van: -

Kantte afAfgekant
AfkapenIn de betekenis van: -

Kaapte afAfgekaapt
AfkappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elidir
  sOnvermeld laten
Overslaan
Schrappen
Weglaten
Kapte afAfgekapt
AfkattenIn de betekenis van: -

Katte afAfgekat
AfkauwenIn de betekenis van: -

Kauwde afAfgekauwd
AfkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cambiar de dirección, Desviar
  sAfdraaien
Pareren
Keerde afAfgekeerd
AfkervenIn de betekenis van: -

Kerfde af, Korf afAfgekerfd, Afgekorven
AfketsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rebotar ((),(intr. Dicho de un cuerpo en movimiento: Retroceder o cambiar de dirección por haber chocado con un obstáculo.)), Rechazar ((),(intr. Dicho de un cuerpo en movimiento: Retroceder o cambiar de dirección por haber chocado con un obstáculo.))
Ketste afAfgeketst
AfkeurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Censurar, Desaprobar, Reprender, Reprobar
Rehusar
  sAfwijzen
Berispen
Gispen
Laken
Terugwijzen
Vertikken
Weigeren
Wraken
Keurde afAfgekeurd
AfkickenIn de betekenis van: -

Kickte afAfgekickt
AfkiezenIn de betekenis van: -

Koos afAfgekozen
AfkijkenIn de betekenis van: -

Keek afAfgekeken
AfkistenIn de betekenis van: -

Kistte afAfgekist
AfkittenIn de betekenis van: -

Kitte afAfgekit
AfkladdenIn de betekenis van: -

Kladde afAfgeklad
AfklappenIn de betekenis van: -

Klapte afAfgeklapt
AfklarenIn de betekenis van: -

Klaarde afAfgeklaard
AfklauterenIn de betekenis van: -

Klauterde afAfgeklauterd
AfkledenIn de betekenis van: -

Kleedde afAfgekleed
AfklemmenIn de betekenis van: -

Klemde afAfgeklemd
AfkletsenIn de betekenis van: -

Kletste afAfgekletst
AfklevenIn de betekenis van: -

Kleefde afAfgekleefd
AfklimmenIn de betekenis van: -

Klom afAfgeklommen
AfklinkenIn de betekenis van: -

Klonk afAfgeklonken
AfklokkenIn de betekenis van: -

Klokte afAfgeklokt
AfkloppenIn de betekenis van: -

Klopte afAfgeklopt
AfkluivenIn de betekenis van: -

Kloof afAfgekloven
AfknabbelenIn de betekenis van: -

Knabbelde afAfgeknabbeld
AfknagenIn de betekenis van: -

Knaagde afAfgeknaagd
AfknakkenIn de betekenis van: -

Knakte afAfgeknakt
AfknallenIn de betekenis van: -

Knalde afAfgeknald
AfknappenIn de betekenis van: -

Knapte afAfgeknapt
AfknauwenIn de betekenis van: -

Knauwde afAfgeknauwd
AfknellenIn de betekenis van: -

Knelde afAfgekneld
AfknevelenIn de betekenis van: -

Knevelde afAfgekneveld
AfknibbelenIn de betekenis van: -

Knibbelde afAfgeknibbeld
AfknijpenIn de betekenis van: -

Kneep afAfgeknepen
AfknippenIn de betekenis van: -

Knipte afAfgeknipt
AfknoeienIn de betekenis van: -

Knoeide afAfgeknoeid
AfknopenIn de betekenis van: -

Knoopte afAfgeknoopt
AfknottenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mutilar
Knotte afAfgeknot
AfknuppelenIn de betekenis van: -

Knuppelde afAfgeknuppeld
AfknutselenIn de betekenis van: -

Knutselde afAfgeknutseld
AfkoelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Refrescar
Enfriar, Resfriar
  sKoud worden
Laten schrikken
Rafraichieren
Koelde afAfgekoeld
AfkoersenIn de betekenis van: -

Koerste afAfgekoerst
AfkokenIn de betekenis van: -

Kookte afAfgekookt
AfkolvenIn de betekenis van: -

Kolfde afAfgekolfd
AfkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descender ((afstammen, zijn oorsprong vinden)), Suceder
  sAfstammen
Kwam afAfgekomen
AfkondigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Denunciar
Promulgar
Proclamar
Divulgar, Publicar
  sOpenbaar maken
Proclameren
Publiceren
Ruchtbaar maken
Uitvaardigen
Verkondigen
Kondigde afAfgekondigd
AfkopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Redimir
  sLoskopen
Vrijkopen
Kocht afAfgekocht
AfkoppelenIn de betekenis van: -

Koppelde afAfgekoppeld
AfkorstenIn de betekenis van: -

Korstte afAfgekorst
AfkortenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abreviar, Acortar
  sBekorten
Inkorten
Verkorten
Kortte afAfgekort
AfkrabbelenIn de betekenis van: -

Krabbelde afAfgekrabbeld
AfkrabbenIn de betekenis van: -

Krabde afAfgekrabd
AfkrakenIn de betekenis van: -

Kraakte afAfgekraakt
AfkrassenIn de betekenis van: -

Kraste afAfgekrast
AfkrijgenIn de betekenis van: -

Kreeg afAfgekregen
AfkronkelenIn de betekenis van: -

Kronkelde afAfgekronkeld
AfkruidenIn de betekenis van: -

Kruidde afAfgekruid
AfkruienIn de betekenis van: -

Kruide afAfgekruid
AfkruimelenIn de betekenis van: -

Kruimelde afAfgekruimeld
AfkruipenIn de betekenis van: -

Kroop afAfgekropen
AfkruisenIn de betekenis van: -

Kruiste afAfgekruist
AfkuierenIn de betekenis van: -

Kuierde afAfgekuierd
AfkuisenIn de betekenis van: -

Kuiste afAfgekuist
AfkukelenIn de betekenis van: -

Kukelde afAfgekukeld
AfkunnenIn de betekenis van: -

Kon afAfgekund
AfkussenIn de betekenis van: -

Kuste afAfgekust
AflachenIn de betekenis van: -

Lachte afAfgelachen
AfladenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descargar
  sUitladen
Laadde afAfgeladen
AflakkenIn de betekenis van: -

Lakte afAfgelakt
AflangenIn de betekenis van: -

Langde afAfgelangd
AflappenIn de betekenis van: -

Lapte afAfgelapt
AflassenIn de betekenis van: -

Laste afAfgelast
AflatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cesar
  sOphouden
Stoppen
Uitscheiden
Wijken
Liet afAfgelaten
AflaverenIn de betekenis van: -

Laveerde afAfgelaveerd
AflazerenIn de betekenis van: -

Lazerde afAfgelazerd
AflebberenIn de betekenis van: -

Lebberde afAfgelebberd
AfleggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Andar ((een weg),(un camino))
Dejar caer ((kleren))
Quitarse ((kleren))
Atravesar ((afstand)), Recorrer ((afstand))
  sAflopen
Doorgaan
Gaan
Gaan door
Lopen
Opgeven
Prijsgeven
Te voet gaan
Wandelen (snel)
Legde afAfgelegd
AfleidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deducir
Derivar
Distraer, Distraerse
Extraer
Desviar
Concluir, Sacar conclusión
  sAbstraheren
Aftappen
Besluiten
Concluderen
Deduceren
Een gevolgtrekking maken
Laten afvloeien
Verstrooien
Wegleiden
Wegvoeren
Zetten
Leidde afAfgeleid
AflekenIn de betekenis van: -

Leekte afAfgeleekt
AflekkenIn de betekenis van: -

Lekte afAfgelekt
AflenzenIn de betekenis van: -

Lensde afAfgelensd
AflerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desacostumbrar, Desaprender, Olvidar, Olvidarse
  sAfwennen
Verleren
Leerde afAfgeleerd
AfletterenIn de betekenis van: -

Letterde afAfgeletterd
AflevenIn de betekenis van: -

Leefde afAfgeleefd
AfleverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entregar, Suministrar
  sBezorgen
Inleveren
Leveren
Toevoeren
Leverde afAfgeleverd
AflezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Controlar, Examinar, Verificar
  sControleren
Checken
Nakijken
Surveilleren
Toezien
Las afAfgelezen
AflichtenIn de betekenis van: -

Lichtte afAfgelicht
AfliegenIn de betekenis van: -

Loog afAfgelogen
AfliggenIn de betekenis van: -

Lag afAfgelegen
AflijnenIn de betekenis van: -

Lijnde afAfgelijnd
AflikkenIn de betekenis van: -

Likte afAfgelikt
AflodenIn de betekenis van: -

Loodde afAfgelood
AfloerenIn de betekenis van: -

Loerde afAfgeloerd
AflogenIn de betekenis van: -

Loogde afAfgeloogd
AflokkenIn de betekenis van: -

Lokte afAfgelokt
AflopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Terminar
Acabarse, Boquear, Concluirse, Expirar, Terminarse
Gastar
Disminuir
Atravesar ((een ruimte of uitgestrektheid in alle richtingen doorlopen)), Recorrer ((een ruimte of uitgestrektheid in alle richtingen doorlopen))
  sAfleggen
Afnemen
Doorgaan
Eindigen
Gaan door
Ophouden
Slinken
Tanen
Uitgaan
Uitlopen
Uitraken
Verflauwen
Verlopen
Verslijten
Liep afAfgelopen
AflossenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amortizar ((geheel of gedeeltelijk voldoen, terugbetalen)), Reembolsar ((geheel of gedeeltelijk voldoen, terugbetalen)), Saldar una deuda ((geheel of gedeeltelijk voldoen, terugbetalen))
Reemplazar ((de plaats innemen van, in zijn taak vervangen)), Relevar ((de plaats innemen van, in zijn taak vervangen)), Remplazar ((de plaats innemen van, in zijn taak vervangen)), Substituir ((de plaats innemen van, in zijn taak vervangen)), Sustituir ((de plaats innemen van, in zijn taak vervangen))
  sAfbetalen
Amortiseren
De plaats innemen van
Inspringen
Vervangen
Loste afAfgelost
AfluisterenIn de betekenis van: -

Luisterde afAfgeluisterd
AfluizenIn de betekenis van: -

Luisde afAfgeluisd
AfmaaienIn de betekenis van: -

Maaide afAfgemaaid
AfmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rematar
Acabar, Finalizar, Terminar
Completar
  sAanvullen
Afsluiten
Afwerken
Besluiten
Beëindigen
Bijwerken
Completeren
Eindigen
Uitmaken
Uitwerken
Voleinden
Voleindigen
Voltooien
Maakte afAfgemaakt
AfmalenIn de betekenis van: Afschilderen

Maalde afAfgemaald
AfmalenIn de betekenis van: Geheel malen

Maalde afAfgemalen
AfmarcherenIn de betekenis van: -

Marcheerde afAfgemarcheerd
AfmartelenIn de betekenis van: -

Martelde afAfgemarteld
AfmattenIn de betekenis van: -

Matte afAfgemat
AfmeldenIn de betekenis van: -

Meldde afAfgemeld
AfmelkenIn de betekenis van: -

Melkte af, Molk afAfgemolken
AfmerenIn de betekenis van: -

Meerde afAfgemeerd
AfmestenIn de betekenis van: -

Mestte afAfgemest
AfmetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Proporcionar
Medir, Tomar la medida
  sAfwegen
Evenredig maken
Meten
Opmeten
Opnemen
Roeien
Uitmeten
Mat afAfgemeten
AfmetselenIn de betekenis van: -

Metselde afAfgemetseld
AfmetsenIn de betekenis van: -

Metste afAfgemetst
AfmieterenIn de betekenis van: -

Mieterde afAfgemieterd
AfmijnenIn de betekenis van: -

Mijnde afAfgemijnd
AfmikkenIn de betekenis van: -

Mikte afAfgemikt
AfmixenIn de betekenis van: -

Mixte afAfgemixt
AfmonsterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despedir
  sOntslaan
Monsterde afAfgemonsterd
AfmonterenIn de betekenis van: -

Monteerde afAfgemonteerd
AfmoordenIn de betekenis van: -

Moordde afAfgemoord
AfmuntenIn de betekenis van: -

Muntte afAfgemunt
AfmurenIn de betekenis van: -

Muurde afAfgemuurd
AfnaaienIn de betekenis van: -

Naaide afAfgenaaid
AfnaastenIn de betekenis van: -

Naastte afAfgenaast
AfnemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comprar ((een bepaalde hoeveelheid kopen bij een producent)), Procurarse ((een bepaalde hoeveelheid kopen bij een producent))
Quitar
Recoger la mesa
Arrebatar ((afpikken, iemand iets afnemen))
Amainar ((wind)), Decrecer, Disminuir, Menguar ((maan)), Remitir
Tomar
  sAankopen
Aanschaffen
Afhalen
Aflopen
Afpakken
Afruimen
Aftrekken
Inkopen
Kopen
Minder worden
Overnemen
Rissen
Ritsen
Slinken
Tanen
Verflauwen
Verminderen
Weghalen
Wegnemen
Nam afAfgenomen
AfneuzenIn de betekenis van: -

Neusde afAfgeneusd
AfnijpenIn de betekenis van: -

Neep afAfgenepen
AfnokkenIn de betekenis van: -

Nokte afAfgenokt
AfnummerenIn de betekenis van: -

Nummerde afAfgenummerd
AfogenIn de betekenis van: -

Oogde afAfgeoogd
AfoogstenIn de betekenis van: -

Oogstte afAfgeoogst
AfpakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrebatar
  sAfnemen
Weghalen
Wegnemen
Pakte afAfgepakt
AfpalenIn de betekenis van: -

Paalde afAfgepaald
AfpandenIn de betekenis van: -

Pandde afAfgepand
AfpassenIn de betekenis van: -

Paste afAfgepast
AfpeddelenIn de betekenis van: -

Peddelde afAfgepeddeld
AfpeigerenIn de betekenis van: -

Peigerde afAfgepeigerd
AfpeilenIn de betekenis van: -

Peilde afAfgepeild
AfpeinzenIn de betekenis van: -

Peinsde afAfgepeinsd
AfpelenIn de betekenis van: -

Peelde afAfgepeeld
AfpellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descortezar, Mondar, Pelar
  sJassen
Pellen
Schillen
Pelde afAfgepeld
AfpennenIn de betekenis van: -

Pende afAfgepend
AfperkenIn de betekenis van: -

Perkte afAfgeperkt
AfpersenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrancar, Extorsionar, Hacer exacción, Hacer extorsión, Sacar
  sAfdwingen
Knevelen
Perste afAfgeperst
AfpeuterenIn de betekenis van: -

Peuterde afAfgepeuterd
AfpeuzelenIn de betekenis van: -

Peuzelde afAfgepeuzeld
AfpijnenIn de betekenis van: -

Pijnde afAfgepijnd
AfpijnigenIn de betekenis van: -

Pijnigde afAfgepijnigd
AfpikkenIn de betekenis van: -

Pikte afAfgepikt
AfpingelenIn de betekenis van: -

Pingelde afAfgepingeld
AfpitsenIn de betekenis van: -

Pitste afAfgepitst
AfplaggenIn de betekenis van: -

Plagde afAfgeplagd
AfplakkenIn de betekenis van: -

Plakte afAfgeplakt
AfplantenIn de betekenis van: -

Plantte afAfgeplant
AfplattenIn de betekenis van: -

Platte afAfgeplat
AfpleitenIn de betekenis van: -

Pleitte afAfgepleit
AfplekkenIn de betekenis van: -

Plekte afAfgeplekt
AfplettenIn de betekenis van: -

Plette afAfgeplet
AfploegenIn de betekenis van: -

Ploegde afAfgeploegd
AfploffenIn de betekenis van: -

Plofte afAfgeploft
AfplooienIn de betekenis van: -

Plooide afAfgeplooid
AfpluizenIn de betekenis van:
Van pluisjes ontdoen of reinigen

Pluisde afAfgepluisd
AfpluizenIn de betekenis van: -

Ploos afAfgeplozen
AfplukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desgranar
Arrancar, Cortar
Coger, Pellizcar, Pizcar, Pulsar, Puntear
  sAfbreken
Afrukken
Doppen
Oprapen
Plukken
Tokkelen
Uitrukken
Uittrekken
Wegscheuren
Plukte afAfgeplukt
AfplunderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Infestar
  sDoor invallen verwoesten
Onveilig maken
Plunderde afAfgeplunderd
AfpoeierenIn de betekenis van: -

Poeierde afAfgepoeierd
AfpoetsenIn de betekenis van: -

Poetste afAfgepoetst
AfpolderenIn de betekenis van: -

Polderde afAfgepolderd
AfpompenIn de betekenis van: -

Pompte afAfgepompt
AfpondenIn de betekenis van: -

Pondde afAfgepond
AfprakkiserenIn de betekenis van: -

Prakkiseerde afAfgeprakkiseerd
AfpramenIn de betekenis van: -

Praamde afAfgepraamd
AfpratenIn de betekenis van: -

Praatte afAfgepraat
AfprekenIn de betekenis van: -

Preekte afAfgepreekt
AfprevelenIn de betekenis van: -

Prevelde afAfgepreveld
AfprijzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abaratar
Prijsde afAfgeprijsd
AfprikkenIn de betekenis van: -

Prikte afAfgeprikt
AfprintenIn de betekenis van: -

Printte afAfgeprint
AfpulkenIn de betekenis van: -

Pulkte afAfgepulkt
AfpuntenIn de betekenis van: -

Puntte afAfgepunt
AfrabbelenIn de betekenis van: -

Rabbelde afAfgerabbeld
AfradenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desaconsejar
  sOntraden
Raadde af, Ried afAfgeraden
AfrafelenIn de betekenis van: -

Rafelde afAfgerafeld
AfraffelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Farfullar
Raffelde afAfgeraffeld
AfragenIn de betekenis van: -

Raagde afAfgeraagd
AfraggenIn de betekenis van: -

Ragde afAfgeragd
AfrakenIn de betekenis van: -

Raakte afAfgeraakt
AframmelenIn de betekenis van: -

Rammelde afAfgerammeld
AfrandenIn de betekenis van: -

Randde afAfgerand
AfranselenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apalear, Aporrear, Azotar, Brumar ((),(Magullar, moler a palos.)), Pegar, Vapulear, Zurrar
Trillar
  sAfrossen
Aftuigen
Beuken
Dorsen
Ranselde afAfgeranseld
AfrapenIn de betekenis van: -

Raapte afAfgeraapt
AfraspenIn de betekenis van: -

Raspte afAfgeraspt
AfrasterenIn de betekenis van: -

Rasterde afAfgerasterd
AfratelenIn de betekenis van: -

Ratelde afAfgerateld
AfrazenIn de betekenis van: -

Raasde afAfgeraasd
AfreagerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desahogar, Descargar
Reageerde afAfgereageerd
AfredenIn de betekenis van: -

Reedde afAfgereed
AfregelenIn de betekenis van: -

Regelde afAfgeregeld
AfregenenIn de betekenis van: -

Regende afAfgeregend
AfreienIn de betekenis van: Glas afwerken

Reide afAfgereid
AfreikenIn de betekenis van: -

Reikte afAfgereikt
AfreizenIn de betekenis van: -

Reisde afAfgereisd
AfrekenenIn de betekenis van: -

Rekende afAfgerekend
AfremmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Frenar
Enfrenar, Refrenar
  sRemmen
Remde afAfgeremd
AfrennenIn de betekenis van: -

Rende afAfgerend
AfrepelenIn de betekenis van: -

Repelde afAfgerepeld
AfrepenIn de betekenis van: -

Reepte afAfgereept
AfrichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amaestrar
Adiestrar
  sDresseren
Temmen
Tot gehoorzaamheid dwingen
Richtte afAfgericht
AfrijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Salir
  sUitlopen
Uitvaren
Wegrijden
Reed afAfgereden
AfrijgenIn de betekenis van: -

Reeg afAfgeregen
AfrijtenIn de betekenis van: -

Reet afAfgereten
AfrijzelenIn de betekenis van: -

Rijzelde afAfgerijzeld
AfrijzenIn de betekenis van: -

Rees afAfgerezen
AfrikaniserenIn de betekenis van: -

AfrikaniseerdeGeafrikaniseerd
AfrissenIn de betekenis van: -

Riste afAfgerist
AfristenIn de betekenis van: -

Ristte afAfgerist
AfritsenIn de betekenis van: -

Ritste afAfgeritst
AfroeienIn de betekenis van: -

Roeide afAfgeroeid
AfroepenIn de betekenis van: -

Riep afAfgeroepen
AfroestenIn de betekenis van: -

Roestte afAfgeroest
AfroffelenIn de betekenis van: -

Roffelde afAfgeroffeld
AfrokenIn de betekenis van: -

Rookte afAfgerookt
AfrokkenIn de betekenis van: -

Rokte afAfgerokt
AfrollenIn de betekenis van: -

  sAfwikkelen
Losschroeven
Ontrollen
Opendraaien
Openschroeven
Rolde afAfgerold
AfromenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desnatar
  sOntromen
Romen
Roomde afAfgeroomd
AfrondenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Redondear
  sRondmaken
Rondde afAfgerond
AfronselenIn de betekenis van: -

Ronselde afAfgeronseld
AfrooienIn de betekenis van: -

Rooide afAfgerooid
AfrossenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trillar
Almohazar
  sAfranselen
Dorsen
Roskammen
Roste afAfgerost
AfrotsenIn de betekenis van: -

Rotste afAfgerotst
AfrottenIn de betekenis van: -

Rotte afAfgerot
AfrovenIn de betekenis van: -

Roofde afAfgeroofd
AfruienIn de betekenis van: -

Ruide afAfgeruid
AfruilenIn de betekenis van: -

Ruilde afAfgeruild
AfruimenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Recoger la mesa
  sAfnemen
Ruimde afAfgeruimd
AfruisenIn de betekenis van: -

Ruiste afAfgeruist
AfrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrancar, Cortar
  sAfbreken
Afplukken
Plukken
Uitrukken
Uittrekken
Wegscheuren
Rukte afAfgerukt
AfsabbelenIn de betekenis van: -

Sabbelde afAfgesabbeld
AfsabberenIn de betekenis van: -

Sabberde afAfgesabberd
AfsabelenIn de betekenis van: -

Sabelde afAfgesabeld
AfsappelenIn de betekenis van: -

Sappelde afAfgesappeld
AfscannenIn de betekenis van: -

Scande afAfgescand
AfschaduwenIn de betekenis van: -

Schaduwde afAfgeschaduwd
AfschaffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abolir, Abrogar, Anular, Cancelar, Derogar, Rescindir, Suprimir
Eliminar
  sElimineren
Opdoeken
Uitmaken
Verwijderen
Wegdoen
Schafte afAfgeschaft
AfschakelenIn de betekenis van: -

Schakelde afAfgeschakeld
AfschakenIn de betekenis van: -

Schaakte afAfgeschaakt
AfschalenIn de betekenis van: -

Schaalde afAfgeschaald
AfschampenIn de betekenis van: -

Schampte afAfgeschampt
AfschansenIn de betekenis van: -

Schanste afAfgeschanst
AfscharrenIn de betekenis van: -

Scharde afAfgeschard
AfschattenIn de betekenis van: -

Schatte afAfgeschat
AfschavenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acepillar
  sSchaven
Schaafde afAfgeschaafd
AfscheidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escupir
Apartar, Desprender ((de lever scheidt gal af),(el hígado produce/libera/secreta bilis)), Dispersar, Liberar ((de lever scheidt gal af),(el hígado produce/libera/secreta bilis)), Secretar ((de lever scheidt gal af),(el hígado produce/libera/secreta bilis)), Segregar, Separar
  sAfzonderen
Opzij schuiven
Scheiden
Schiften
Weghalen
Wegzetten
Scheidde afAfgescheiden
AfschemerenIn de betekenis van: -

Schemerde afAfgeschemerd
AfschenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decantar
  sAfgieten
Decanteren
Schonk afAfgeschonken
AfschepenIn de betekenis van: -

Scheepte afAfgescheept
AfscheppenIn de betekenis van: -

Schepte afAfgeschept
AfscherenIn de betekenis van: -

Schoor afAfgeschoren
AfschermenIn de betekenis van: -

Schermde afAfgeschermd
AfschervenIn de betekenis van: -

Scherfde afAfgescherfd
AfschetsenIn de betekenis van: -

Schetste afAfgeschetst
AfscheurenIn de betekenis van: -

Scheurde afAfgescheurd
AfschietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descargar
  sOntladen
Schoot afAfgeschoten
AfschijnenIn de betekenis van: -

Scheen afAfgeschenen
AfschilderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pintar
  sSchilderen
Uitschilderen
Verven
Schilderde afAfgeschilderd
AfschilferenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desconcharse
  sAfbladderen
Schilferde afAfgeschilferd
AfschillenIn de betekenis van: -

Schilde afAfgeschild
AfschitterenIn de betekenis van: -

Schitterde afAfgeschitterd
AfschminkenIn de betekenis van: -

Schminkte afAfgeschminkt
AfschoffelenIn de betekenis van: -

Schoffelde afAfgeschoffeld
AfschokkenIn de betekenis van: -

Schokte afAfgeschokt
AfschooienIn de betekenis van: -

Schooide afAfgeschooid
AfschoppenIn de betekenis van: -

Schopte afAfgeschopt
AfschrabbenIn de betekenis van: -

Schrabde afAfgeschrabd
AfschrapenIn de betekenis van: -

Schraapte afAfgeschraapt
AfschrappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trazar
  sAftekenen
Trekken
Schrapte afAfgeschrapt
AfschreeuwenIn de betekenis van: -

Schreeuwde afAfgeschreeuwd
AfschreienIn de betekenis van: -

Schreide afAfgeschreid
AfschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amortiguar
Amortizar
Descargar
  sAfbetalen
Afboeken
Amortiseren
Schreef afAfgeschreven
AfschrikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acobardar, Atemorizar, Aterrorizar, Espantar
  sAngst aanjagen
Bang maken
Intimideren
Verjagen
Vrees aanjagen
Wegjagen
Schrikte afAfgeschrikt
AfschrobbenIn de betekenis van: -

Schrobde afAfgeschrobd
AfschroeienIn de betekenis van: -

Schroeide afAfgeschroeid
AfschroevenIn de betekenis van: -

Schroefde afAfgeschroefd
AfschubbenIn de betekenis van: -

Schubde afAfgeschubd
AfschuddenIn de betekenis van: -

Schudde afAfgeschud
AfschuierenIn de betekenis van: -

Schuierde afAfgeschuierd
AfschuimenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desespumar, Despumar, Espumar
Schuimde afAfgeschuimd
AfschuinenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Achaflanar
Biselar
Schuinde afAfgeschuind
AfschuivenIn de betekenis van: -

Schoof afAfgeschoven
AfschurenIn de betekenis van: -

Schuurde afAfgeschuurd
AfschuttenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atajar
Schutte afAfgeschut
AfseinenIn de betekenis van: -

Seinde afAfgeseind
AfserverenIn de betekenis van: -

Serveerde afAfgeserveerd
AfsijpelenIn de betekenis van: -

Sijpelde afAfgesijpeld
AfsjacherenIn de betekenis van: -

Sjacherde afAfgesjacherd
AfsjokkenIn de betekenis van: -

Sjokte afAfgesjokt
AfsjouwenIn de betekenis van: -

Sjouwde afAfgesjouwd
AfslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Detenerse ((ophouden te werken van motoren etc.)), Parar ((ophouden te werken van motoren etc.))
Declinar ((iets weigeren aan te nemen)), Rechazar ((iets weigeren aan te nemen)), Rehusar ((iets weigeren aan te nemen))
Bajar ((iets omlaag doen bewegen))
Rechazar ((aanval afslaan)), Repeler ((aanval afslaan)), Repulsar ((aanval afslaan))
Girar ((zijwaarts gaan)), Torcer ((zijwaarts gaan))
  sAanleggen
Aftrekken
Afwijzen
Blijven staan
Halt houden
Korten
Korting geven
Nee zeggen tegen
Pareren
Stilhouden
Stilstaan
Stoppen
Terugslaan
Terugstoten
Verwerpen
Weigeren
Wraken
Sloeg afAfgeslagen
AfslachtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Matar
  sSlachten
Slachtte afAfgeslacht
AfslankenIn de betekenis van: -

Slankte afAfgeslankt
AfslavenIn de betekenis van: -

Slaafde afAfgeslaafd
AfslechtenIn de betekenis van: -

Slechtte afAfgeslecht
AfslenterenIn de betekenis van: -

Slenterde afAfgeslenterd
AfslepenIn de betekenis van: -

Sleepte afAfgesleept
AfsleurenIn de betekenis van: -

Sleurde afAfgesleurd
AfslibbenIn de betekenis van: -

Slibde afAfgeslibd
AfslibberenIn de betekenis van: -

Slibberde afAfgeslibberd
AfslierenIn de betekenis van: -

Slierde afAfgeslierd
AfslijpenIn de betekenis van: -

Sleep afAfgeslepen
AfslijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Erosionar
Desgastarse
  sDoorslijten
Eroderen
Slijten
Uitslijten
Verslijten
Sleet afAfgesleten
AfslingerenIn de betekenis van: -

Slingerde afAfgeslingerd
AfslippenIn de betekenis van: -

Slipte afAfgeslipt
AfsloffenIn de betekenis van: -

Slofte afAfgesloft
AfslonzenIn de betekenis van: -

Slonsde afAfgeslonsd
AfslopenIn de betekenis van: -

Sloopte afAfgesloopt
AfslorpenIn de betekenis van: -

Slorpte afAfgeslorpt
AfslotenIn de betekenis van: -

Slootte afAfgesloot
AfslovenIn de betekenis van: -

Sloofde afAfgesloofd
AfsluipenIn de betekenis van: -

Sloop afAfgeslopen
AfsluitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interceptar, Privar el paso
Acabar, Terminar, Zanjar
Ajustar, Contratar, Destajar
Obturar
Saldar
Cerrar, Cerrar con llave
  sAangaan
Aannemen
Afdammen
Afdoen
Afmaken
Belemmeren
Besluiten
Beëindigen
Contracteren
Eindigen
Op slot doen
Salderen
Sluiten
Stuwen
Uitmaken
Vereffenen
Versperren
Voleindigen
Vullen
Sloot afAfgesloten
AfslurpenIn de betekenis van: -

Slurpte afAfgeslurpt
AfsmakenIn de betekenis van: -

Smaakte afAfgesmaakt
AfsmakkenIn de betekenis van: -

Smakte afAfgesmakt
AfsmedenIn de betekenis van: -

Smeedde afAfgesmeed
AfsmekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Implorar, Suplicar
  sSmeken
Smeekte afAfgesmeekt
AfsmeltenIn de betekenis van: -

Smolt afAfgesmolten
AfsmerenIn de betekenis van: -

Smeerde afAfgesmeerd
AfsmettenIn de betekenis van: -

Smette afAfgesmet
AfsmijtenIn de betekenis van: -

Smeet afAfgesmeten
AfsnauwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dar dentelladas a
Snauwde afAfgesnauwd
AfsnellenIn de betekenis van: -

Snelde afAfgesneld
AfsnijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amputar, Cercenar, Cortar, Truncar
  sAfsteken
Sneed afAfgesneden
AfsnipperenIn de betekenis van: -

Snipperde afAfgesnipperd
AfsnoeienIn de betekenis van: -

Snoeide afAfgesnoeid
AfsnoepenIn de betekenis van: -

Snoepte afAfgesnoept
AfsnoerenIn de betekenis van: -

Snoerde afAfgesnoerd
AfsnorrenIn de betekenis van: -

Snorde afAfgesnord
AfsnuffelenIn de betekenis van: -

Snuffelde afAfgesnuffeld
AfsnuitenIn de betekenis van: -

Snuitte af, Snoot afAfgesnuit, Afgesnoten
AfsollenIn de betekenis van: -

Solde afAfgesold
AfsoppenIn de betekenis van: -

Sopte afAfgesopt
AfspadenIn de betekenis van: -

Spaadde afAfgespaad
AfspanenIn de betekenis van: -

Spaande afAfgespaand
AfspannenIn de betekenis van: -

Spande afAfgespannen
AfspattenIn de betekenis van: -

Spatte afAfgespat
AfspeldenIn de betekenis van: -

Speldde afAfgespeld
AfspelenIn de betekenis van: -

Speelde afAfgespeeld
AfspetenIn de betekenis van: -

Speette afAfgespeet
AfspetterenIn de betekenis van: -

Spetterde afAfgespetterd
AfspeurenIn de betekenis van: -

Speurde afAfgespeurd
AfspiedenIn de betekenis van: -

Spiedde afAfgespied
AfspiegelenIn de betekenis van: -

Spiegelde afAfgespiegeld
AfspinnenIn de betekenis van: -

Spon afAfgesponnen
AfspionerenIn de betekenis van: -

Spioneerde afAfgespioneerd
AfspittenIn de betekenis van: -

Spitte afAfgespit
AfsplijtenIn de betekenis van: -

Spleet afAfgespleten
AfsplinterenIn de betekenis van: -

Splinterde afAfgesplinterd
AfsplitsenIn de betekenis van: -

Splitste afAfgesplitst
AfspoelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enjuagar
Gargarizar
  sGorgelen
Spoelen
Spoelde afAfgespoeld
AfsponsenIn de betekenis van: -

Sponste afAfgesponst
AfsponzenIn de betekenis van: -

Sponsde afAfgesponsd
AfsporenIn de betekenis van: -

Spoorde afAfgespoord
AfsprekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Convenir, Pactar
Quedar
  sEen schikking treffen
Het eens zijn
Overeenkomen
Sprak afAfgesproken
AfspringenIn de betekenis van: -

Sprong afAfgesprongen
AfspruitenIn de betekenis van: -

Sproot afAfgesproten
AfspuitenIn de betekenis van: -

Spoot afAfgespoten
AfspurtenIn de betekenis van: -

Spurtte afAfgespurt
AfstaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ceder, Resignar ((het bevel),(el mando))
  sCederen
Toegeven
Wijken
Stond afAfgestaan
AfstammenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descender, Originarse, Proceder, Suceder
  sAfkomen
Afkomstig zijn
Het gevolg zijn van
Ontspruiten
Voortkomen
Stamde afAfgestamd
AfstampenIn de betekenis van: -

Stampte afAfgestampt
AfstapelenIn de betekenis van: -

Stapelde afAfgestapeld
AfstappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bajar
Apearse
  sUitstappen
Stapte afAfgestapt
AfstarenIn de betekenis van: -

Staarde afAfgestaard
AfstekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contrastar, Destacarse
Amputar, Cercenar, Truncar
  sAfsnijden
Contrasteren
Opvallen
Uitkomen
Stak afAfgestoken
AfstekkenIn de betekenis van: -

Stekte afAfgestekt
AfstelenIn de betekenis van: -

Stal afAfgestolen
AfstellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ahormar
Stelde afAfgesteld
AfstemmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rechazar
Sintonizar
  sVerwerpen
Stemde afAfgestemd
AfstempelenIn de betekenis van: -

Stempelde afAfgestempeld
AfstervenIn de betekenis van: -

Stierf afAfgestorven
AfstevenenIn de betekenis van: -

Stevende afAfgestevend
AfstijgenIn de betekenis van: -

Steeg afAfgestegen
AfstikkenIn de betekenis van: -

Stikte afAfgestikt
AfstippenIn de betekenis van: -

Stipte afAfgestipt
AfstoffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quitar el polvo, Quitar el polvo a
  sStof afnemen
Stoffen
Stofte afAfgestoft
AfstokenIn de betekenis van: -

Stookte afAfgestookt
AfstomenIn de betekenis van: -

Stoomde afAfgestoomd
AfstommelenIn de betekenis van: -

Stommelde afAfgestommeld
AfstompenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Embrutecer
Arromar, Despuntar
  sBot maken
Stompte afAfgestompt
AfstoppenIn de betekenis van: -

Stopte afAfgestopt
AfstormenIn de betekenis van: -

Stormde afAfgestormd
AfstortenIn de betekenis van: -

Stortte afAfgestort
AfstotenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rechazar, Repeler
  sVerdringen
Verduwen
Wegdringen
Wegduwen
Wegstoten
Stootte af, Stiet afAfgestoten
AfstovenIn de betekenis van: -

Stoofde afAfgestoofd
AfstraffenIn de betekenis van: -

Strafte afAfgestraft
AfstralenIn de betekenis van: -

Straalde afAfgestraald
AfstrepenIn de betekenis van: -

Streepte afAfgestreept
AfstrijdenIn de betekenis van: -

Streed afAfgestreden
AfstrijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rasar
Streek afAfgestreken
AfstrippenIn de betekenis van: -

Stripte afAfgestript
AfstromenIn de betekenis van: -

Stroomde afAfgestroomd
AfstrompelenIn de betekenis van: -

Strompelde afAfgestrompeld
AfstropenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desollar
Despojar, Saquear
  sUitschudden
Villen
Stroopte afAfgestroopt
AfstruinenIn de betekenis van: -

Struinde afAfgestruind
AfstuderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Graduarse
Studeerde afAfgestudeerd
AfstuitenIn de betekenis van: -

Stuitte afAfgestuit
AfstuivenIn de betekenis van: -

Stoof afAfgestoven
AfsturenIn de betekenis van: -

Stuurde afAfgestuurd
AfstuwenIn de betekenis van: -

Stuwde afAfgestuwd
AfsuffenIn de betekenis van: -

Sufte afAfgesuft
AfsukkelenIn de betekenis van: -

Sukkelde afAfgesukkeld
AfswaffelenIn de betekenis van: -

Swaffelde afAfgeswaffeld
AftaaienIn de betekenis van: -

Taaide afAfgetaaid
AftakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Envejecer
  sGebrekkig worden
In verval raken
Vervallen
Takelde afAfgetakeld
AftakkenIn de betekenis van: -

Takte afAfgetakt
AftandenIn de betekenis van: -

Tandde afAfgetand
AftankenIn de betekenis van: -

Tankte afAfgetankt
AftapenIn de betekenis van: -

Tapete afAfgetapet
AftappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derivar
Drenar
Barrenar
  sAfleiden
Afwateren
Doorsteken
Draineren
Droogleggen
Tapte afAfgetapt
AftarrenIn de betekenis van: -

Tarde afAfgetard
AftastenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tantear
  sTasten
Tastte afAfgetast
AfteilenIn de betekenis van: -

Teilde afAfgeteild
AftekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dibujar
Trazar
Visar
  sAfschrappen
Schetsen
Tekenen
Trekken
Uittekenen
Viseren
Tekende afAfgetekend
AftelefonerenIn de betekenis van: -

Telefoneerde afAfgetelefoneerd
AftelegraferenIn de betekenis van: -

Telegrafeerde afAfgetelegrafeerd
AftellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deducir, Descontar
Contar, Enumerar
  sAftrekken
Inhouden
Korten
Neertellen
Tellen
Telde afAfgeteld
AfterenIn de betekenis van: -

Teerde afAfgeteerd
AftestenIn de betekenis van: -

Testte afAfgetest
AftikkenIn de betekenis van: -

Tikte afAfgetikt
AftillenIn de betekenis van: -

Tilde afAfgetild
AftimmerenIn de betekenis van: -

Timmerde afAfgetimmerd
AftippelenIn de betekenis van: -

Tippelde afAfgetippeld
AftippenIn de betekenis van: -

Tipte afAfgetipt
AftobbenIn de betekenis van: -

Tobde afAfgetobd
AftoetsenIn de betekenis van: -

Toetste afAfgetoetst
AftoffelenIn de betekenis van: -

Toffelde afAfgetoffeld
AftomenIn de betekenis van: -

Toomde afAfgetoomd
AftonnenIn de betekenis van: -

Tonde afAfgetond
AftoppenIn de betekenis van: -

Topte afAfgetopt
AftornenIn de betekenis van: -

Tornde afAfgetornd
AftoverenIn de betekenis van: -

Toverde afAfgetoverd
AftrainenIn de betekenis van: -

Trainde afAfgetraind
AftrappenIn de betekenis van: -

Trapte afAfgetrapt
AftredenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abdicar
Darse de baja, Dimitir, Hacer dimisión
  sAbdiceren
Abdiqueren
Afstand doen
Afstand doen van
Bedanken
Uittreden
Trad afAfgetreden
AftrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Infusionar
Deducir ((korten, kosten aftrekken)), Descontar ((rekenkundige bewerking waarbij een getal met een tweede getal verminderd wordt))
Arrancar ((verwijderen door te trekken)), Quitar ((verwijderen door te trekken))
Hacer una infusión ((een infusie (aftreksel) maken van iets)), Infundir ((een infusie (aftreksel) maken van iets))
Bajar ((korten, kosten aftrekken))
Retirarse ((het strijdperk of de belegering verlaten, zich verwijderen, weggaan))
Substraer ((rekenkundige bewerking waarbij een getal met een tweede getal verminderd wordt)), Sustraer ((rekenkundige bewerking waarbij een getal met een tweede getal verminderd wordt))
  sAfhalen
Afnemen
Afslaan
Aftellen
Aftreksel maken
De aftocht blazen
Inhouden
Korten
Korting geven
Laten trekken
Rissen
Ritsen
Terugkrabbelen
Weghalen
Wegnemen
Zetten
Zich terugtrekken
Zich uit de voeten maken
Trok afAfgetrokken
AftrimmenIn de betekenis van: -

Trimde afAfgetrimd
AftroevenIn de betekenis van: -

Troefde afAfgetroefd
AftroggelenIn de betekenis van: -

Troggelde afAfgetroggeld
AftrommelenIn de betekenis van: -

Trommelde afAfgetrommeld
AftrompettenIn de betekenis van: -

Trompette afAfgetrompet
AftronenIn de betekenis van: -

Troonde afAfgetroond
AftruggelenIn de betekenis van: -

Truggelde afAfgetruggeld
AftuigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aporrear, Pegar, Zurrar
  sAfranselen
Beuken
Tuigde afAfgetuigd
AftuimelenIn de betekenis van: -

Tuimelde afAfgetuimeld
AftuinenIn de betekenis van: -

Tuinde afAfgetuind
AfturenIn de betekenis van: -

Tuurde afAfgetuurd
AfturvenIn de betekenis van: -

Turfde afAfgeturfd
AftypenIn de betekenis van: -

Typte afAfgetypt
AfvaardigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Delegar
Comisionar, Diputar
  sDelegeren
Deputeren
Tot afgevaardigde kiezen
Vaardigde afAfgevaardigd
AfvagenIn de betekenis van: -

Vaagde afAfgevaagd
AfvallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apostatar
Caerse, Desprenderse
Caer
Desertar
Adelgazar
  sAfvallig worden
Neervallen
Ontrouw worden
Uitvallen
Vallen
Verschieten
Viel afAfgevallen
AfvangenIn de betekenis van: -

Ving afAfgevangen
AfvarenIn de betekenis van: -

Voer afAfgevaren
AfvechtenIn de betekenis van: -

Vocht afAfgevochten
AfvegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Limpiar
Enjugar ((tranen, zweet),(Limpiar la humedad que echa de sí el cuerpo, o la que recibe mojándose. Enjugar las lágrimas, el sudor. Enjugar las manos, el rostro.)), Fregar ((),(Restregar con fuerza una cosa con otra)), Secar ((),(Quitar con un trapo, toalla, etc., el líquido o las gotas que hay en una superficie.))
  sAfdrogen
Afwissen
Opwrijven
Poetsen
Reinigen
Schoonmaken
Vegen
Wissen
Veegde afAfgeveegd
AfvellenIn de betekenis van: -

Velde afAfgeveld
AfvenenIn de betekenis van: -

Veende afAfgeveend
AfvergenIn de betekenis van: -

Vergde afAfgevergd
AfvervenIn de betekenis van: -

Verfde afAfgeverfd
AfvezelenIn de betekenis van: -

Vezelde afAfgevezeld
AfvijlenIn de betekenis van: -

Vijlde afAfgevijld
AfvijzenIn de betekenis van: -

Vees afAfgevezen
AfvillenIn de betekenis van: -

Vilde afAfgevild
AfvinkenIn de betekenis van: -

Vinkte afAfgevinkt
AfvissenIn de betekenis van: -

Viste afAfgevist
AfvlaggenIn de betekenis van: -

Vlagde afAfgevlagd
AfvlakkenIn de betekenis van: -

Vlakte afAfgevlakt
AfvleienIn de betekenis van: -

Vleide afAfgevleid
AfvlekkenIn de betekenis van: -

Vlekte afAfgevlekt
AfvliedenIn de betekenis van: -

Vlood afAfgevloden
AfvliegenIn de betekenis van: -

Vloog afAfgevlogen
AfvloeienIn de betekenis van: -

Vloeide afAfgevloeid
AfvlottenIn de betekenis van: -

Vlotte afAfgevlot
AfvluchtenIn de betekenis van: -

Vluchtte afAfgevlucht
AfvoerenIn de betekenis van: -

Voerde afAfgevoerd
AfvorderenIn de betekenis van: -

Vorderde afAfgevorderd
AfvormenIn de betekenis van: -

Vormde afAfgevormd
AfvragenIn de betekenis van: -

Vraagdeª af, Vroeg afAfgevraagd
AfvretenIn de betekenis van: -

Vrat afAfgevreten
AfvriezenIn de betekenis van: -

Vroor afAfgevroren
AfvrijenIn de betekenis van: -

Vrijde af, Vree afAfgevrijd, Afgevreeën
AfvullenIn de betekenis van: -

Vulde afAfgevuld
AfvurenIn de betekenis van: -

Vuurde afAfgevuurd
AfwaaienIn de betekenis van: -

Waaide af, Woei afAfgewaaid
AfwaarderenIn de betekenis van: -

Waardeerde afAfgewaardeerd
AfwachtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aguardar, Esperar
Wachtte afAfgewacht
AfwaggelenIn de betekenis van: -

Waggelde afAfgewaggeld
AfwandelenIn de betekenis van: -

Wandelde afAfgewandeld
AfwassenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fregar, Lavar
Waste afAfgewassen
AfwaterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desaguar, Drenar
  sAftappen
Draineren
Droogleggen
Waterde afAfgewaterd
AfwegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Proporcionar
Pesar
  sAfmeten
Evenredig maken
Het gewicht bepalen
Woog afAfgewogen
AfweidenIn de betekenis van: -

Weidde afAfgeweid
AfwekenIn de betekenis van: -

Weekte afAfgeweekt
AfwendenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conjurar
Wendde afAfgewend
AfwenkenIn de betekenis van: -

Wenkte afAfgewenkt
AfwennenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desacostumbrar
  sAfleren
Wende afAfgewend
AfwentelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Transbordar
  sOverladen
Verladen
Wentelde afAfgewenteld
AfwerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Repeler
Weerde afAfgeweerd
AfwerkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rematar
Acabar
  sAfmaken
Uitwerken
Werkte afAfgewerkt
AfwerpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Producir
  sOpbrengen
Opleveren
Voortbrengen
Wierp afAfgeworpen
AfwervenIn de betekenis van: -

Wierf afAfgeworven
AfwetenIn de betekenis van: -

Wist afAfgeweten
AfwijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desviarse
Week afAfgeweken
AfwijzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desechar, Excluir
Desestimar, Rechazar, Suspender
Rehusar
Descartar
  sAfkeuren
Afslaan
Buitensluiten
Nee zeggen tegen
Terugwijzen
Uitsluiten
Vertikken
Verwerpen
Weigeren
Wraken
Wees afAfgewezen
AfwikkelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despachar
Liquidar
Devanar
Desenvolver
  sAfdoen
Afhandelen
Afrollen
Liquideren
Losschroeven
Ontrollen
Opendraaien
Openschroeven
Opheffen
Solveren
Uitrollen
Wikkelde afAfgewikkeld
AfwimpelenIn de betekenis van: -

Wimpelde afAfgewimpeld
AfwindenIn de betekenis van: -

Wond afAfgewonden
AfwinnenIn de betekenis van: -

Won afAfgewonnen
AfwippenIn de betekenis van: -

Wipte afAfgewipt
AfwisselenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alternar, Cambiar, Turnar, Variar
  sOmwisselen
Rouleren
Variëren
Werken
Wisselde afAfgewisseld
AfwissenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enjuagar, Enjugar, Fregar, Secar
  sAfdrogen
Afvegen
Vegen
Wissen
Wiste afAfgewist
AfwoelenIn de betekenis van: -

Woelde afAfgewoeld
AfwonenIn de betekenis van: -

Woonde afAfgewoond
AfwrijvenIn de betekenis van: -

Wreef afAfgewreven
AfwrikkenIn de betekenis van: -

Wrikte afAfgewrikt
AfwringenIn de betekenis van: -

Wrong afAfgewrongen
AfzabbelenIn de betekenis van: -

Zabbelde afAfgezabbeld
AfzabberenIn de betekenis van: -

Zabberde afAfgezabberd
AfzadelenIn de betekenis van: -

Zadelde afAfgezadeld
AfzagenIn de betekenis van: -

Zaagde afAfgezaagd
AfzakkenIn de betekenis van: -

Zakte afAfgezakt
AfzandenIn de betekenis van: -

Zandde afAfgezand
AfzanenIn de betekenis van: -

Zaande afAfgezaand
AfzappenIn de betekenis van: -

Zapte afAfgezapt
AfzeggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anular, Cancelar
Zegde af, Zei afAfgezegd
AfzeikenIn de betekenis van: -

Zeikte af, Zeek afAfgezeikt, Afgezeken
AfzeilenIn de betekenis van: -

Zeilde afAfgezeild
AfzekerenIn de betekenis van: -

Zekerde afAfgezekerd
AfzemenIn de betekenis van: -

Zeemde afAfgezeemd
AfzendenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despachar, Despedir, Enviar, Expedir
  sUitsturen
Versturen
Verzenden
Wegsturen
Wegzenden
Zond afAfgezonden
AfzengenIn de betekenis van: -

Zengde afAfgezengd
AfzepenIn de betekenis van: -

Zeepte afAfgezeept
AfzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acordonar
Amputar
Quitar, Sacar
Destituir
Guarnecer
Parar
Apear
Estafar
  sAfdoen
Amputeren
Beslaan
Buiten werking stellen
Garneren
Onttronen
Snijden
Stilzetten
Stofferen
Stopzetten
Uitdoen
Uitkrijgen
Uitmonsteren
Uittrekken
Van de troon stoten
Wegsnijden
Zette afAfgezet
AfzeulenIn de betekenis van: -

Zeulde afAfgezeuld
AfzevenIn de betekenis van: -

Zeefde afAfgezeefd
AfzichtenIn de betekenis van: -

Zichtte afAfgezicht
AfzienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desistir, Renunciar
Zag afAfgezien
AfziftenIn de betekenis van: -

Ziftte afAfgezift
AfzijgenIn de betekenis van: -

Zeeg afAfgezegen
AfzinkenIn de betekenis van: -

Zonk afAfgezonken
AfzittenIn de betekenis van: -

Zat afAfgezeten
AfzodenIn de betekenis van: -

Zoodde afAfgezood
AfzoekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escudriñar, Indagar, Registrar
  sDoorzoeken
Zocht afAfgezocht
AfzoenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Besucar
Besuquear
Zoende afAfgezoend
AfzomenIn de betekenis van: -

Zoomde afAfgezoomd
AfzonderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apartar, Dispersar, Segregar, Separar
Aislar, Incomunicar
  sAfscheiden
Alleen zetten
Isoleren
Opzij schuiven
Scheiden
Schiften
Weghalen
Wegzetten
Zonderde afAfgezonderd
AfzoutenIn de betekenis van: -

Zoutte afAfgezouten
AfzuchtenIn de betekenis van: -

Zuchtte afAfgezucht
AfzuigenIn de betekenis van: -

Zoog afAfgezogen
AfzuipenIn de betekenis van: -

Zoop afAfgezopen
AfzwaaienIn de betekenis van: -

Zwaaide afAfgezwaaid
AfzwakkenIn de betekenis van: -

Zwakte afAfgezwakt
AfzwemmenIn de betekenis van: -

Zwom afAfgezwommen
AfzwenkenIn de betekenis van: -

Zwenkte afAfgezwenkt
AfzwepenIn de betekenis van: -

Zweepte afAfgezweept
AfzwerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apostatar ((religie),(religión))
Zweerde af, Zwoor afAfgezworen
AfzwerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abjurar, Apostatar ((religie),(religión))
Zwoer afAfgezworen
AfzwervenIn de betekenis van: -

Zwierf afAfgezworven
AfzwevenIn de betekenis van: -

Zweefde afAfgezweefd
AfzwierenIn de betekenis van: -

Zwierde afAfgezwierd
AfzwoegenIn de betekenis van: -

Zwoegde afAfgezwoegd
AgenderenIn de betekenis van: -

AgendeerdeGeagendeerd
AgerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Actuar, Obrar
  sBezig zijn
Doen
Handelen
Optreden
Te werk gaan
AgeerdeGeageerd
AgglomererenIn de betekenis van: -

AgglomereerdeGeagglomereerd
AgglutinerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aglutinar
  sDoen samenkleven
Samen plakken
AgglutineerdeGeagglutineerd
AggregerenIn de betekenis van: -

AggregeerdeGeaggregeerd
AgioterenIn de betekenis van: -

AgioteerdeGeagioteerd
AgiterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agitar, Perturbar
  sOphitsen
Opruien
Opstoken
Opwinden
Schudden
AgiteerdeGeagiteerd
AgnoscerenIn de betekenis van: -

AgnosceerdeGeagnosceerd
AirbrushenIn de betekenis van: -

AirbrushteGeairbrusht
AirpoolenIn de betekenis van: -

AirpooldeGeairpoold
AkkerenIn de betekenis van: -

AkkerdeGeakkerd
AlarmerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alarmar, Alertar
  sOp de been brengen
Te wapen roepen
AlarmeerdeGealarmeerd
AlcoholiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alcoholizar
  sAlcohol voegen bij
AlcoholiseerdeGealcoholiseerd
AlerterenIn de betekenis van: -

AlerteerdeGealerteerd
AlfabetiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alfabetizar
AlfabetiseerdeGealfabetiseerd
AlignerenIn de betekenis van: -

AligneerdeGealigneerd
AliniërenIn de betekenis van: -

AlinieerdeGealinieerd
AliënerenIn de betekenis van: -

AliëneerdeGealiëneerd
AlkaliserenIn de betekenis van: -

AlkaliseerdeGealkaliseerd
AlkylerenIn de betekenis van: -

AlkyleerdeGealkyleerd
AllegoriserenIn de betekenis van: -

AllegoriseerdeGeallegoriseerd
AllitererenIn de betekenis van: -

AllitereerdeGeallitereerd
AllittererenIn de betekenis van: -

AllittereerdeGeallittereerd
AlliërenIn de betekenis van: -

AllieerdeGeallieerd
AllocerenIn de betekenis van: -

AlloceerdeGealloceerd
AlluderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aludir, Citar
  sEen toespeling maken
Toespelen
Zinspelen
AlludeerdeGealludeerd
AlpineskiënIn de betekenis van: -

AlpineskiedeGealpineskied
AltererenIn de betekenis van: -

AltereerdeGealtereerd
AlternerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alternar
  sElkaar afwisselen
AlterneerdeGealterneerd
AluinenIn de betekenis van: -

AluindeGealuind
AluminiserenIn de betekenis van: -

AluminiseerdeGealuminiseerd
AmalgamerenIn de betekenis van: -

AmalgameerdeGeamalgameerd
AmbeterenIn de betekenis van: -

AmbeteerdeGeambeteerd
AmbiërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ambicionar, Aspirar, Desear
  sAspireren
Dingen naar
Najagen
Nastreven
Streven naar
Verlangen naar
AmbieerdeGeambieerd
AmenderenIn de betekenis van: -

AmendeerdeGeamendeerd
AmerikaniserenIn de betekenis van: -

AmerikaniseerdeGeamerikaniseerd
AmortiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amortiguar, Amortizar
  sAfbetalen
Aflossen
Afschrijven
AmortiseerdeGeamortiseerd
AmoverenIn de betekenis van: -

AmoveerdeGeamoveerd
AmplificerenIn de betekenis van: -

AmplificeerdeGeamplificeerd
AmputerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amputar
  sAfzetten
Wegsnijden
AmputeerdeGeamputeerd
AmuserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Divertir, Entretener
  sOnderhouden
Opvrolijken
Vermaken
AmuseerdeGeamuseerd
AnalogiserenIn de betekenis van: -

AnalogiseerdeGeanalogiseerd
AnalyserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Analizar
AnalyseerdeGeanalyseerd
AnatomiserenIn de betekenis van: -

AnatomiseerdeGeanatomiseerd
AnchorenIn de betekenis van: -

AnchordeGeanchord
AnimerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Animar
  sAanmoedigen
Bemoedigen
Bezielen
Opmonteren
Opvrolijken
Opwekken
AnimeerdeGeanimeerd
AnkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aferrar, Anclar, Fondear
  sHet anker uitwerpen
Ten anker liggen
Voor anker liggen
AnkerdeGeankerd
AnnexerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anexar, Anexionar
AnnexeerdeGeannexeerd
AnnihilerenIn de betekenis van: -

AnnihileerdeGeannihileerd
AnnoncerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anunciar
  sAandienen
Aankondigen
Adverteren
Bekend maken
AnnonceerdeGeannonceerd
AnnoterenIn de betekenis van: -

AnnoteerdeGeannoteerd
AnnualiserenIn de betekenis van: -

AnnualiseerdeGeannualiseerd
AnnulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anular, Cancelar, Contramandar
  sAfgelasten
Ontbinden
Tenietdoen
Terugnemen
AnnuleerdeGeannuleerd
AnodiserenIn de betekenis van: -

AnodiseerdeGeanodiseerd
AnonimiserenIn de betekenis van: -

AnonimiseerdeGeanonimiseerd
AntecederenIn de betekenis van: -

AntecedeerdeGeantecedeerd
AntedaterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Antedatar
AntedateerdeGeantedateerd
AntichambrerenIn de betekenis van: -

AntichambreerdeGeantichambreerd
AnticiperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Avanzar
Anticipar
  sPrejudiciëren
Vooruitlopen
Vooruitlopen op
AnticipeerdeGeanticipeerd
AntidaterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Antedatar
AntidateerdeGeantidateerd
AntwoordenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Replicar
Contestar, Chistar, Rechistar, Reponer, Responder
Contestar a, Responder a
  sAntwoord geven
Antwoorden op
Repliceren
AntwoorddeGeantwoord
ApaiserenIn de betekenis van: -

ApaiseerdeGeapaiseerd
ApenkooienIn de betekenis van: -

ApenkooideGeapenkooid
ApocoperenIn de betekenis van: -

ApocopeerdeGeapocopeerd
ApostillerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apostillar
  sKanttekeningen maken bij
ApostilleerdeGeapostilleerd
ApparenterenIn de betekenis van: -

ApparenteerdeGeapparenteerd
AppeasenIn de betekenis van: -

Appeasede, AppeaseteGeappeased, Geappeaset
AppellerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apelar
  sEen beroep doen op
In appel gaan
In beroep gaan
AppelleerdeGeappelleerd
AppenIn de betekenis van: -

AppteGeappt
ApplaudisserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Palmear, Vitorear
Aplaudir
  sAdhesie betuigen
Bejubelen
Klappen
Toejuichen
ApplaudisseerdeGeapplaudisseerd
ApplicerenIn de betekenis van: -

AppliceerdeGeappliceerd
AppliquerenIn de betekenis van: -

AppliqueerdeGeappliqueerd
AppointerenIn de betekenis van: -

AppointeerdeGeappointeerd
ApporterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Portar
ApporteerdeGeapporteerd
AppreciërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apreciar
ApprecieerdeGeapprecieerd
AppreterenIn de betekenis van: -

AppreteerdeGeappreteerd
ApprovianderenIn de betekenis van: -

ApproviandeerdeGeapproviandeerd
ApproximerenIn de betekenis van: -

ApproximeerdeGeapproximeerd
AprillenIn de betekenis van: -

AprildeGeaprild
Après-skiënIn de betekenis van: -

Après-skiedeGeaprès-skied
AquajoggenIn de betekenis van: -

AquajogdeGeaquajogd
AquaplanenIn de betekenis van: -

AquaplanedeGeaquaplaned
AquarellerenIn de betekenis van: -

AquarelleerdeGeaquarelleerd
ArabiserenIn de betekenis van: -

ArabiseerdeGearabiseerd
ArbeidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trabajar
  sWerken
ArbeiddeGearbeid
ArbitrerenIn de betekenis van: -

ArbitreerdeGearbitreerd
ArcerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sombrear con rayas
Sombrear
  sSchaduwen
ArceerdeGearceerd
ArchaïserenIn de betekenis van: -

ArchaïseerdeGearchaïseerd
ArchiverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Archivar
ArchiveerdeGearchiveerd
ArdoiserenIn de betekenis van: -

ArdoiseerdeGeardoiseerd
ArenIn de betekenis van: -

AardeGeaard
ArgumenterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Argumentar, Argüir
  sBetogen
Bewijsgronden aanvoeren
ArgumenteerdeGeargumenteerd
ArgwanenIn de betekenis van: -

ArgwaandeGeargwaand
ArmpjedrukkenIn de betekenis van: -

ArmpjedrukteGearmpjedrukt
ArmworstelenIn de betekenis van: -

AromatiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aromatizar, Perfumar
AromatiseerdeGearomatiseerd
ArrangerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arreglar
  sAanrichten
Ordenen
ArrangeerdeGearrangeerd
ArrenIn de betekenis van: -

ArdeGeard
ArresterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrestar, Detener
  sAanhouden
In verzekerde bewaring nemen
Inrekenen
Stoppen
ArresteerdeGearresteerd
ArriverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llegar
  sAankomen
ArriveerdeGearriveerd
ArroserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Regar
  sArroser
ArroseerdeGearroseerd
ArrêterenIn de betekenis van: -

ArrêteerdeGearrêteerd
ArticulerenIn de betekenis van: -

ArticuleerdeGearticuleerd
AsemenIn de betekenis van: -

AsemdeGeasemd
AsfalterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asfaltar
AsfalteerdeGeasfalteerd
AsfyxiërenIn de betekenis van: -

AsfyxieerdeGeasfyxieerd
AsocialiserenIn de betekenis van: -

AsocialiseerdeGeasocialiseerd
AspirerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aspirar, Desear
  sAmbiëren
Dingen naar
Najagen
Nastreven
Streven naar
AspireerdeGeaspireerd
AssaisonerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sazonar
  sAssaisoner
Op smaak brengen
AssaisoneerdeGeassaisoneerd
AssemblerenIn de betekenis van: -

AssembleerdeGeassembleerd
AsserterenIn de betekenis van: -

AsserteerdeGeasserteerd
AssessenIn de betekenis van: -

AssesteGeassest
AssignerenIn de betekenis van: -

AssigneerdeGeassigneerd
AssimilerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asimilar
  sIn zich opnemen
AssimileerdeGeassimileerd
AssisterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asistir
  sBijstaan
Helpen
Meehelpen
Ter zijde staan
Verzorgen
AssisteerdeGeassisteerd
AssociërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asociar
  sVerenigen
AssocieerdeGeassocieerd
AssonerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asonantar
Asonar
AssoneerdeGeassoneerd
AssorterenIn de betekenis van: -

AssorteerdeGeassorteerd
AssumerenIn de betekenis van: -

AssumeerdeGeassumeerd
AssurerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asegurar, Hacer un segura
  sVeilig stellen
Verzekeren
AssureerdeGeassureerd
AtomiserenIn de betekenis van: -

AtomiseerdeGeatomiseerd
AtrofiërenIn de betekenis van: -

AtrofieerdeGeatrofieerd
AttacherenIn de betekenis van: -

AttacheerdeGeattacheerd
AttaquerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agredir, Atacar
  sAangrijpen
Aantasten
Aanvallen
Tackelen
AttaqueerdeGeattaqueerd
AttenIn de betekenis van: -

AtteGeat
AttenderenIn de betekenis van: -

AttendeerdeGeattendeerd
AttesterenIn de betekenis van: -

AttesteerdeGeattesteerd
AttraperenIn de betekenis van: -

AttrapeerdeGeattrapeerd
AttribuerenIn de betekenis van: -

AttribueerdeGeattribueerd
AudiochattenIn de betekenis van: -

AudiochatteGeaudiochat
AudiofuckenIn de betekenis van: -

AudiofuckteGeaudiofuckt
AuditenIn de betekenis van: -

AuditteGeaudit
AuditerenIn de betekenis van: -

AuditeerdeGeauditeerd
AuralezenIn de betekenis van: -

AusculterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Auscultar
AusculteerdeGeausculteerd
AuthenticerenIn de betekenis van: -

AuthenticeerdeGeauthenticeerd
AuthentificerenIn de betekenis van: -

AuthentificeerdeGeauthentificeerd
AuthentiserenIn de betekenis van: -

AuthentiseerdeGeauthentiseerd
AutoclaverenIn de betekenis van: -

AutoclaveerdeGeautoclaveerd
AutocrossenIn de betekenis van: -

AutocrosteGeautocrost
AutodatenIn de betekenis van: -

AutodateteGeautodatet
AutomatiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Automatizar
AutomatiseerdeGeautomatiseerd
AutomutilerenIn de betekenis van: -

AutomutileerdeGeautomutileerd
AutopettenIn de betekenis van: -

AutopetteGeautopet
AutorijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conducir, Conducir un coche
Reed autoAutogereden
AutoriserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Autorizar
  sMachtigen
AutoriseerdeGeautoriseerd
AutosurfenIn de betekenis van: -

Autosurfde, AutosurfteGeautosurfd, Geautosurft
AvalerenIn de betekenis van: -

AvaleerdeGeavaleerd
AvancerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ascender, Subir en categoría
  sIn rang opklimmen
Oprukken
Overgaan
Promotie maken
AvanceerdeGeavanceerd
AviverenIn de betekenis van: -

AviveerdeGeaviveerd
AvondmalenIn de betekenis van: -

AvondmaaldeGeavondmaald
AvonturenIn de betekenis van: -

AvontuurdeGeavontuurd
AvonturierenIn de betekenis van: -

AvonturierdeGeavonturierd
AzenIn de betekenis van: -

AasdeGeaasd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven