Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos españoles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
Última Actualización: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
DaarlatenIn de betekenis van: -

Liet daarDaargelaten
DaarstellenIn de betekenis van: -

Stelde daarDaargesteld
DabbenIn de betekenis van: -

DabdeGedabd
DabberenIn de betekenis van: -

DabberdeGedabberd
DactyloscoperenIn de betekenis van: -

DactyloscopeerdeGedactyloscopeerd
DagdievenIn de betekenis van: -

DagdiefdeGedagdiefd
DagdromenIn de betekenis van: -

DagdroomdeGedagdroomd
DagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alborear, Amanecer, Esclarecer
  sAanbreken
Dag worden
Krieken
Licht worden
DaagdeGedaagd
DagtekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fechar
  sDateren
DagtekendeGedagtekend
DagvaardenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Emplazar
DagvaarddeGedagvaard
DalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bajar, Deshinchar
Descender
Aterrizar
  sAfdalen
Afgaan
Landen
Naar beneden gaan
Neerdalen
Neerstrijken
Uitstappen
Verlagen
Verzakken
Wegzakken
Zakken
Zinken
DaaldeGedaald
DalvenIn de betekenis van: -

DalfdeGedalfd
DamascerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Damasquinar
DamasceerdeGedamasceerd
DammenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Jugar a las damas
DamdeGedamd
DampenIn de betekenis van: -

DampteGedampt
DankenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agradecer, Dar gracias, Dar gracias a
  sBedanken
Bedanken voor
Dank betuigen
Dankbaar zijn
Dankbaar zijn voor
Te danken hebben
DankteGedankt
DankzeggenIn de betekenis van: -

Zegde dank, Zei dankDankgezegd
DansenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bailar, Danzar
DansteGedanst
DarrenIn de betekenis van: -

DardeGedard
DartelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Juguetear, Loquear, Retozar
  sRobbedoezen
Stoeien
DarteldeGedarteld
DartenIn de betekenis van: -

DartteGedart
DashenIn de betekenis van: -

DashteGedasht
DatenIn de betekenis van: -

DateteGedatet
DaterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fechar
Datar, Poner la fecha
  sDagtekenen
DateerdeGedateerd
DauwenIn de betekenis van: -

DauwdeGedauwd
DauwtrappenIn de betekenis van: -

DauwtrapteGedauwtrapt
DaverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mugir
Tronar
  sBrullen
Bulderen
Donderen
Loeien
DaverdeGedaverd
DavvenenIn de betekenis van: -

DavvendeGedavvend
DazenIn de betekenis van: -

DaasdeGedaasd
De-escalerenIn de betekenis van: -

De-escaleerdeGede-escaleerd
De-icenIn de betekenis van: -

De-iceteGede-icet
De-installerenIn de betekenis van: -

De-installeerdeGede-installeerd
De-ioniserenIn de betekenis van: -

De-ioniseerdeGede-ioniseerd
DeactiverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desactivar
  sUitschakelen
DeactiveerdeGedeactiveerd
DeactualiserenIn de betekenis van: -

DeactualiseerdeGedeactualiseerd
DealenIn de betekenis van: -

DealdeGedeald
DearchiverenIn de betekenis van: -

DearchiveerdeGedearchiveerd
DeassemblerenIn de betekenis van: -

DeassembleerdeGedeassembleerd
DeautoriserenIn de betekenis van: -

DeautoriseerdeGedeautoriseerd
DebaathificerenIn de betekenis van: -

DebaathificeerdeGedebaathificeerd
DeballoterenIn de betekenis van: -

DeballoteerdeGedeballoteerd
DebarkerenIn de betekenis van: -

DebarkeerdeGedebarkeerd
DebarrasserenIn de betekenis van: -

DebarrasseerdeGedebarrasseerd
DebatterenIn de betekenis van: -

DebatteerdeGedebatteerd
DebiliserenIn de betekenis van: -

DebiliseerdeGedebiliseerd
DebiterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contar, Narrar
Adeudar ((als vordering (debet) boeken)), Debitar ((als vordering (debet) boeken))
  sIn de schuld staan
Schuldig zijn
Verhalen
Verschuldigd zijn
Vertellen
DebiteerdeGedebiteerd
DeblokkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desbloquear
DeblokkeerdeGedeblokkeerd
DebraillerenIn de betekenis van: -

DebrailleerdeGedebrailleerd
DebrayerenIn de betekenis van: -

DebrayeerdeGedebrayeerd
DebriefenIn de betekenis van: -

Debriefde, DebriefteGedebriefd, Gedebrieft
DebuggenIn de betekenis van: -

DebugdeGedebugd
DebunkenIn de betekenis van: -

DebunkteGedebunkt
DebuterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Debutar, Estrenarse
DebuteerdeGedebuteerd
DecanterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decantar
  sAfgieten
Afschenken
DecanteerdeGedecanteerd
DecaperenIn de betekenis van: -

DecapeerdeGedecapeerd
DecapiterenIn de betekenis van: -

DecapiteerdeGedecapiteerd
DecelererenIn de betekenis van: -

DecelereerdeGedecelereerd
DecentraliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descentrar
DecentraliseerdeGedecentraliseerd
DecentrerenIn de betekenis van: -

DecentreerdeGedecentreerd
DecertificerenIn de betekenis van: -

DecertificeerdeGedecertificeerd
DechargerenIn de betekenis van: -

DechargeerdeGedechargeerd
DeciderenIn de betekenis van: -

DecideerdeGedecideerd
DecimerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diezmar
DecimeerdeGedecimeerd
DeclamerenIn de betekenis van: -

DeclameerdeGedeclameerd
DeclarerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Declarar
  sAangeven
Betuigen
Verklaren
DeclareerdeGedeclareerd
DeclasserenIn de betekenis van: -

DeclasseerdeGedeclasseerd
DeclinerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Declinar, Menguar
  sVerbuigen
DeclineerdeGedeclineerd
DecoderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decodificar
DecodeerdeGedecodeerd
DecollectiviserenIn de betekenis van: -

DecollectiviseerdeGedecollectiviseerd
DecompenserenIn de betekenis van: -

DecompenseerdeGedecompenseerd
DecompilerenIn de betekenis van: -

DecompileerdeGedecompileerd
DecomplicerenIn de betekenis van: -

DecompliceerdeGedecompliceerd
DecomprimerenIn de betekenis van: -

DecomprimeerdeGedecomprimeerd
DeconfessionaliserenIn de betekenis van: -

DeconfessionaliseerdeGedeconfessionaliseerd
DeconstruerenIn de betekenis van: -

DeconstrueerdeGedeconstrueerd
DecontaminerenIn de betekenis van: -

DecontamineerdeGedecontamineerd
DecorerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decorar
Adornar, Engalanar, Ornamentar
  sOnderscheiden
Opsieren
Sieren
Tooien
Uitdossen
Versieren
DecoreerdeGedecoreerd
DecouperenIn de betekenis van: -

DecoupeerdeGedecoupeerd
DecreterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decretar
DecreteerdeGedecreteerd
DecriminaliserenIn de betekenis van: -

DecriminaliseerdeGedecriminaliseerd
DecrypterenIn de betekenis van: -

DecrypteerdeGedecrypteerd
DedicacerenIn de betekenis van: -

DedicaceerdeGededicaceerd
DeducerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deducir
  sAbstraheren
Afleiden
DeduceerdeGededuceerd
DeejayenIn de betekenis van: -

DeejaydeGedeejayd
DeelhebbenIn de betekenis van: -

Had deelDeelgehad
DeelnemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Intervenir
Participar, Tomar parte
  sDeelnemen aan
Meedoen
Zich voordoen
Nam deelDeelgenomen
DeeplinkenIn de betekenis van: -

DeeplinkteGedeeplinkt
DefacenIn de betekenis van: -

DefaceteGedefacet
DefecerenIn de betekenis van: -

DefeceerdeGedefeceerd
DefenderenIn de betekenis van: -

DefendeerdeGedefendeerd
DefenestrerenIn de betekenis van: -

DefenestreerdeGedefenestreerd
DefibrillerenIn de betekenis van: -

DefibrilleerdeGedefibrilleerd
DefilerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desfilar en formación
DefileerdeGedefileerd
DefiniërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Definir
  sBepalen
Omschrijven
DefinieerdeGedefinieerd
DeflecterenIn de betekenis van: -

DeflecteerdeGedeflecteerd
DeflorerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desflorar
  sOnteren
Ontmaagden
Ontwijden
Schenden
DefloreerdeGedefloreerd
DeformerenIn de betekenis van: -

DeformeerdeGedeformeerd
DefragmenterenIn de betekenis van: -

DefragmenteerdeGedefragmenteerd
DefriendenIn de betekenis van: -

DefrienddeGedefriend
DefungerenIn de betekenis van: -

DefungeerdeGedefungeerd
DefuserenIn de betekenis van: -

DefuseerdeGedefuseerd
DegenererenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Degenerar
  sOntaarden
Verbasteren
Verworden
Zinken
DegenereerdeGedegenereerd
DeglacerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Déglacer, Desglasar
DeglaceerdeGedeglaceerd
DegouterenIn de betekenis van: -

DegouteerdeGedegouteerd
DegraderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Degradar
  sVerlagen
DegradeerdeGedegradeerd
DegusterenIn de betekenis van: -

DegusteerdeGedegusteerd
DehumaniserenIn de betekenis van: -

DehumaniseerdeGedehumaniseerd
DehydraterenIn de betekenis van: -

DehydrateerdeGedehydrateerd
DehydrerenIn de betekenis van: -

DehydreerdeGedehydreerd
DeinenIn de betekenis van: -

DeindeGedeind
DeinzenIn de betekenis van: -

DeinsdeGedeinsd
DejeunerenIn de betekenis van: -

DejeuneerdeGedejeuneerd
DekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fecundar
Cubrir, Tapar
  sBedekken
Beleggen
Toedekken
DekteGedekt
DekoloniserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descolonizar
DekoloniseerdeGedekoloniseerd
DelaminerenIn de betekenis van: -

DelamineerdeGedelamineerd
DelegerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Delegar
  sAfvaardigen
DelegeerdeGedelegeerd
DelegitimerenIn de betekenis van: -

DelegitimeerdeGedelegitimeerd
DelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Compartir
Dividir, Partir
  sAfbreken
Opsplitsen
Splitsen
Verdelen
DeeldeGedeeld
DeletenIn de betekenis van: -

DeleteteGedeletet
DelgenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Saldar una deuda
DelgdeGedelgd
DelibererenIn de betekenis van: -

DelibereerdeGedelibereerd
DelokaliserenIn de betekenis van: -

DelokaliseerdeGedelokaliseerd
DeltavliegenIn de betekenis van: -

DelvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cavar, Excavar, Extraer
  sWinnen
Delfde, DolfGedolven
DemagnetiserenIn de betekenis van: -

DemagnetiseerdeGedemagnetiseerd
DemaquillerenIn de betekenis van: -

DemaquilleerdeGedemaquilleerd
DemarquerenIn de betekenis van: -

DemarqueerdeGedemarqueerd
DemarrerenIn de betekenis van: -

DemarreerdeGedemarreerd
DemaskerenIn de betekenis van: -

DemaskeerdeGedemaskeerd
DematerialiserenIn de betekenis van: -

DematerialiseerdeGedematerialiseerd
DemedicaliserenIn de betekenis van: -

DemedicaliseerdeGedemedicaliseerd
DementerenIn de betekenis van: -

DementeerdeGedementeerd
DemilitariserenIn de betekenis van: -

DemilitariseerdeGedemilitariseerd
DemineraliserenIn de betekenis van: -

DemineraliseerdeGedemineraliseerd
DemobiliserenIn de betekenis van: -

DemobiliseerdeGedemobiliseerd
DemocratiserenIn de betekenis van: -

DemocratiseerdeGedemocratiseerd
DemoderenIn de betekenis van: -

DemodeerdeGedemodeerd
DemodulerenIn de betekenis van: -

DemoduleerdeGedemoduleerd
DemoniserenIn de betekenis van: -

DemoniseerdeGedemoniseerd
DemonstrerenIn de betekenis van: -

DemonstreerdeGedemonstreerd
DemonterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desmontar
  sUit elkaar nemen
Uiteennemen
DemonteerdeGedemonteerd
DemoraliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desmoralizar
  sOntmoedigen
DemoraliseerdeGedemoraliseerd
DemotiverenIn de betekenis van: -

DemotiveerdeGedemotiveerd
DemoverenIn de betekenis van: -

DemoveerdeGedemoveerd
DempenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amortecer ((zwakker maken, de kracht verminderen van)), Amortiguar ((zwakker maken, de kracht verminderen van)), Apagar ((zwakker maken, de kracht verminderen van)), Atenuar ((zwakker maken, de kracht verminderen van))
Llenar ((dichtgooien met grond of ander vast materiaal )), Terraplenar ((dichtgooien met grond of ander vast materiaal ))
  sInvullen
Spekken
Stoppen
Volmaken
Volschenken
Vullen
DempteGedempt
DemystificerenIn de betekenis van: -

DemystificeerdeGedemystificeerd
DemystifiërenIn de betekenis van: -

DemystifieerdeGedemystifieerd
DenationaliserenIn de betekenis van: -

DenationaliseerdeGedenationaliseerd
DenaturaliserenIn de betekenis van: -

DenaturaliseerdeGedenaturaliseerd
DenaturerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cambiar, Desnaturalizar
DenatureerdeGedenatureerd
DenazificerenIn de betekenis van: -

DenazificeerdeGedenazificeerd
DenderenIn de betekenis van: -

DenderdeGedenderd
DenigrerenIn de betekenis van: -

DenigreerdeGedenigreerd
DenivellerenIn de betekenis van: -

DenivelleerdeGedenivelleerd
DenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Creer ((een bepaalde mening toegedaan zijn)), Opinar ((een bepaalde mening toegedaan zijn)), Pensar ((een bepaalde mening toegedaan zijn))
Pensar
DachtGedacht
DenominerenIn de betekenis van: -

DenomineerdeGedenomineerd
DenoncerenIn de betekenis van: -

DenonceerdeGedenonceerd
DenoterenIn de betekenis van: -

DenoteerdeGedenoteerd
DenuderenIn de betekenis van: -

DenudeerdeGedenudeerd
DenunciërenIn de betekenis van: -

DenuncieerdeGedenuncieerd
DeodoriserenIn de betekenis van: -

DeodoriseerdeGedeodoriseerd
DepannerenIn de betekenis van: -

DepanneerdeGedepanneerd
DepenaliserenIn de betekenis van: -

DepenaliseerdeGedepenaliseerd
DepersonaliserenIn de betekenis van: -

DepersonaliseerdeGedepersonaliseerd
DeployerenIn de betekenis van: -

DeployeerdeGedeployeerd
DepolariserenIn de betekenis van: -

DepolariseerdeGedepolariseerd
DepolitiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despolitizar
DepolitiseerdeGedepolitiseerd
DepolluerenIn de betekenis van: -

DepollueerdeGedepollueerd
DeponerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dejar en depósito, Depositar, Poner en depósito
  sAfgeven
In bewaring geven
Inleggen
DeponeerdeGedeponeerd
DeporterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deportar
DeporteerdeGedeporteerd
DepouillerenIn de betekenis van: -

DepouilleerdeGedepouilleerd
DeppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mojar
  sBetten
DepteGedept
DepreciërenIn de betekenis van: -

DeprecieerdeGedeprecieerd
DeprimerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abatir, Deprimir, Desalentar
  sNeerdrukken
Neerslachtig maken
Terneerdrukken
DeprimeerdeGedeprimeerd
DeprivatiserenIn de betekenis van: -

DeprivatiseerdeGedeprivatiseerd
DepriverenIn de betekenis van: -

DepriveerdeGedepriveerd
DeprogrammerenIn de betekenis van: -

DeprogrammeerdeGedeprogrammeerd
DeputerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diputar
  sAfvaardigen
Tot afgevaardigde kiezen
DeputeerdeGedeputeerd
DeraillerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descarrilar
DerailleerdeGederailleerd
DerangerenIn de betekenis van: -

DerangeerdeGederangeerd
DeregistrerenIn de betekenis van: -

DeregistreerdeGederegistreerd
DeregulerenIn de betekenis van: -

DereguleerdeGedereguleerd
DerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Perjudicar
  sSchaden
DeerdeGedeerd
DerogerenIn de betekenis van: -

DerogeerdeGederogeerd
DervenIn de betekenis van: -

DerfdeGederfd
DesacraliserenIn de betekenis van: -

DesacraliseerdeGedesacraliseerd
DesactiverenIn de betekenis van: -

DesactiveerdeGedesactiveerd
DesambiguerenIn de betekenis van: -

DesambigueerdeGedesambigueerd
DesavouerenIn de betekenis van: -

DesavoueerdeGedesavoueerd
DeselecterenIn de betekenis van: -

DeselecteerdeGedeselecteerd
DesemenIn de betekenis van: -

DesemdeGedesemd
DesensibiliserenIn de betekenis van: -

DesensibiliseerdeGedesensibiliseerd
DeserterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desertar
DeserteerdeGedeserteerd
DesignenIn de betekenis van: -

DesigndeGedesignd
DesignerenIn de betekenis van: -

DesigneerdeGedesigneerd
DesillusionerenIn de betekenis van: -

DesillusioneerdeGedesillusioneerd
DesinfecterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desinfectar a
Desinfectar
  sOntsmetten
DesinfecteerdeGedesinfecteerd
DesintegrerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desintegrar
  sUit elkaar vallen
DesintegreerdeGedesintegreerd
DesinvesterenIn de betekenis van: -

DesinvesteerdeGedesinvesteerd
DesisterenIn de betekenis van: -

DesisteerdeGedesisteerd
DesolidariserenIn de betekenis van: -

DesolidariseerdeGedesolidariseerd
DesorganiserenIn de betekenis van: -

DesorganiseerdeGedesorganiseerd
DesoriënterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desorientar
DesoriënteerdeGedesoriënteerd
DespererenIn de betekenis van: -

DespereerdeGedespereerd
DessinerenIn de betekenis van: -

DessineerdeGedessineerd
DestabiliserenIn de betekenis van: -

DestabiliseerdeGedestabiliseerd
DestaliniserenIn de betekenis van: -

DestaliniseerdeGedestaliniseerd
DestigmatiserenIn de betekenis van: -

DestigmatiseerdeGedestigmatiseerd
DestillerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alambicar, Destilar
  sBranden
Distilleren
Overhalen
Stoken
DestilleerdeGedestilleerd
DestruerenIn de betekenis van: -

DestrueerdeGedestrueerd
DetacherenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destacar
DetacheerdeGedetacheerd
DetaillerenIn de betekenis van: -

DetailleerdeGedetailleerd
DetecterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Detectar
DetecteerdeGedetecteerd
DeteriorerenIn de betekenis van: -

DeterioreerdeGedeterioreerd
DeterminerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Determinar
  sBepalen
Nauwkeurig bepalen
DetermineerdeGedetermineerd
DetinerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Retener
  sOphouden
Reserveren
Terughouden
Weerhouden
DetineerdeGedetineerd
DetonerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desentonar
DetoneerdeGedetoneerd
DetoxenIn de betekenis van: -

DetoxteGedetoxt
DeugenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ser apto, Servir
  sGeschikt zijn
DeugdeGedeugd
DeukenIn de betekenis van: -

DeukteGedeukt
DeunenIn de betekenis van: -

DeundeGedeund
DeuvikenIn de betekenis van: -

DeuvikteGedeuvikt
DevaluerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Depreciar, Devaluar
DevalueerdeGedevalueerd
DeviërenIn de betekenis van: -

DevieerdeGedevieerd
DiaboliserenIn de betekenis van: -

DiaboliseerdeGediaboliseerd
DiagnosticerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diagnosticar
DiagnosticeerdeGediagnosticeerd
DialogerenIn de betekenis van: -

DialogeerdeGedialogeerd
DialogiserenIn de betekenis van: -

DialogiseerdeGedialogiseerd
DialyserenIn de betekenis van: -

DialyseerdeGedialyseerd
DiamantklovenIn de betekenis van: -

DibberenIn de betekenis van: -

DibberdeGedibberd
DichtbindenIn de betekenis van: -

Bond dichtDichtgebonden
DichtbrandenIn de betekenis van: -

Brandde dichtDichtgebrand
DichtdoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cerrar
  sDichtmaken
Toedoen
Deed dichtDichtgedaan
DichtdraaienIn de betekenis van: -

Draaide dichtDichtgedraaid
DichtdrukkenIn de betekenis van: -

Drukte dichtDichtgedrukt
DichtduwenIn de betekenis van: -

Duwde dichtDichtgeduwd
DichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Obturar, Tapar
  sDichtmaken
Stoppen
Toestoppen
Verstoppen
Volstoppen
DichtteGedicht
DichtgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cerrarse ((wond, bloem),(herida, flor))
Cicatrizarse ((wond),(herida))
  sHelen
Sluiten
Ging dichtDichtgegaan
DichtgooienIn de betekenis van: -

Gooide dichtDichtgegooid
DichtgroeienIn de betekenis van: -

Groeide dichtDichtgegroeid
DichthoudenIn de betekenis van: -

Hield dichtDichtgehouden
DichtklappenIn de betekenis van: -

Klapte dichtDichtgeklapt
DichtklevenIn de betekenis van: -

Kleefde dichtDichtgekleefd
DichtklikkenIn de betekenis van: -

Klikte dichtDichtgeklikt
DichtknijpenIn de betekenis van: -

Kneep dichtDichtgeknepen
DichtknopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abotonar, Abrochar, Abrocharse
Knoopte dichtDichtgeknoopt
DichtlakkenIn de betekenis van: -

Lakte dichtDichtgelakt
DichtlassenIn de betekenis van: -

Laste dichtDichtgelast
DichtleggenIn de betekenis van: -

Legde dichtDichtgelegd
DichtlijmenIn de betekenis van: -

Lijmde dichtDichtgelijmd
DichtlopenIn de betekenis van: -

Liep dichtDichtgelopen
DichtmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cerrar
Obturar, Tapar
  sDichtdoen
Dichten
Stoppen
Toedoen
Toestoppen
Verstoppen
Volstoppen
Maakte dichtDichtgemaakt
DichtmetselenIn de betekenis van: -

Metselde dichtDichtgemetseld
DichtmetsenIn de betekenis van: -

Metste dichtDichtgemetst
DichtnaaienIn de betekenis van: -

Naaide dichtDichtgenaaid
DichtnietenIn de betekenis van: -

Niette dichtDichtgeniet
DichtplakkenIn de betekenis van: -

Plakte dichtDichtgeplakt
DichtplooienIn de betekenis van: -

Plooide dichtDichtgeplooid
DichtrijdenIn de betekenis van: -

Reed dichtDichtgereden
DichtritsenIn de betekenis van: -

Ritste dichtDichtgeritst
DichtschroeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sellar, Soasar
Schroeide dichtDichtgeschroeid
DichtschroevenIn de betekenis van: -

Schroefde dichtDichtgeschroefd
DichtschuivenIn de betekenis van: -

Schoof dichtDichtgeschoven
DichtslaanIn de betekenis van: -

Sloeg dichtDichtgeslagen
DichtslibbenIn de betekenis van: -

Slibde dichtDichtgeslibd
DichtsluitenIn de betekenis van: -

Sloot dichtDichtgesloten
DichtsmerenIn de betekenis van: -

Smeerde dichtDichtgesmeerd
DichtsmijtenIn de betekenis van: -

Smeet dichtDichtgesmeten
DichtsnoerenIn de betekenis van: -

Snoerde dichtDichtgesnoerd
DichtspijkerenIn de betekenis van: -

Spijkerde dichtDichtgespijkerd
DichtspringenIn de betekenis van: -

Sprong dichtDichtgesprongen
DichtstoppenIn de betekenis van: -

Stopte dichtDichtgestopt
DichtstortenIn de betekenis van: -

Stortte dichtDichtgestort
DichtstrijkenIn de betekenis van: -

Streek dichtDichtgestreken
DichttapenIn de betekenis van: -

Tapete dichtDichtgetapet
DichttimmerenIn de betekenis van: -

Timmerde dichtDichtgetimmerd
DichttrekkenIn de betekenis van: -

Trok dichtDichtgetrokken
DichtvallenIn de betekenis van: -

Viel dichtDichtgevallen
DichtvouwenIn de betekenis van: -

Vouwde dichtDichtgevouwen
DichtvriezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Helarse
Vroor dichtDichtgevroren
DichtwevenIn de betekenis van: -

Weefde dichtDichtgeweven
DichtzettenIn de betekenis van: -

Zette dichtDichtgezet
DichtzittenIn de betekenis van: -

Zat dichtDichtgezeten
DicterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dictar, Imponer
DicteerdeGedicteerd
DiekenIn de betekenis van: -

DiekteGediekt
DienenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deber, Tener que
Prestar servicio, Servir
  sBedienen
Behoren
Behoren te
Helpen
Horen
Moeten
Van dienst zijn
Verplicht zijn om te
DiendeGediend
DienstdoenIn de betekenis van: -

Deed dienstDienstgedaan
DienstweigerenIn de betekenis van: -

Weigerde dienstDienstgeweigerd
DiepenIn de betekenis van: -

DiepteGediept
DiepgaanIn de betekenis van: -

Ging diepDiepgegaan
DieplinkenIn de betekenis van: -

DieplinkteGedieplinkt
DiepvriezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Congelarse
Congelar, Helar
Vroor diepDiepgevroren
DieselenIn de betekenis van: -

DieseldeGedieseld
DievenIn de betekenis van: -

DiefdeGediefd
DiffamerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amancillar ((),(Deslustrar la buena fama de una persona, familia o linaje.)), Calumniar, Difamar ((),(Deslustrar la buena fama de una persona, familia o linaje.))
  sBelasteren
Kwaadspreken
Roddelen
DiffameerdeGediffameerd
DifferentiërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diferenciar
  sOnderscheiden
Verschil maken tussen
DifferentieerdeGedifferentieerd
DiffunderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Difundir
  sZich verspreiden
DiffundeerdeGediffundeerd
DiftongerenIn de betekenis van: -

DiftongeerdeGediftongeerd
DigererenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Digerir
  sVerduwen
Verteren
Verwerken
DigereerdeGedigereerd
DigesterenIn de betekenis van: -

DigesteerdeGedigesteerd
DiggenIn de betekenis van: -

DigdeGedigd
DigiflirtenIn de betekenis van: -

DigiflirtteGedigiflirt
DigipestenIn de betekenis van: -

DigipestteGedigipest
DigitaliserenIn de betekenis van: -

DigitaliseerdeGedigitaliseerd
DijenIn de betekenis van: -

DijdeGedijd
DijkenIn de betekenis van: -

DijkteGedijkt
DikkenIn de betekenis van: -

DikteGedikt
DilaterenIn de betekenis van: -

DilateerdeGedilateerd
DimdammenIn de betekenis van: -

DimdamdeGedimdamd
DimensionerenIn de betekenis van: -

DimensioneerdeGedimensioneerd
DimmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reducir las luces
DimdeGedimd
DinerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cenar
DineerdeGedineerd
DingenIn de betekenis van: -

DongGedongen
DinkelenIn de betekenis van: -

DinkeldeGedinkeld
DiplomerenIn de betekenis van: -

DiplomeerdeGediplomeerd
DippenIn de betekenis van: -

DipteGedipt
DirigerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dirigir
  sBesturen
Mennen
Richten
Sturen
DirigeerdeGedirigeerd
DisambiguerenIn de betekenis van: -

DisambigueerdeGedisambigueerd
DisciplinerenIn de betekenis van: -

DisciplineerdeGedisciplineerd
DisconterenIn de betekenis van: -

DisconteerdeGedisconteerd
DiscontinuerenIn de betekenis van: -

DiscontinueerdeGediscontinueerd
DiscrediterenIn de betekenis van: -

DiscrediteerdeGediscrediteerd
DiscriminerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Discriminar
DiscrimineerdeGediscrimineerd
DisculperenIn de betekenis van: -

DisculpeerdeGedisculpeerd
DiscussiërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Discutir
DiscussieerdeGediscussieerd
DiscuswerpenIn de betekenis van: -

DiscuterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Discutir, Hablar de
  sVan gedachten wisselen
DiscuteerdeGediscuteerd
DisfunctionerenIn de betekenis van: -

DisfunctioneerdeGedisfunctioneerd
DisharmoniërenIn de betekenis van: -

DisharmonieerdeGedisharmonieerd
DiskwalificerenIn de betekenis van: -

DiskwalificeerdeGediskwalificeerd
DislokerenIn de betekenis van: -

DislokeerdeGedislokeerd
DispatchenIn de betekenis van: -

DispatchteGedispatcht
DispenserenIn de betekenis van: -

DispenseerdeGedispenseerd
DispergerenIn de betekenis van: -

DispergeerdeGedispergeerd
DisponerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Disponer, Usar
  sBeschikken
Beschikken over
DisponeerdeGedisponeerd
DisputerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Disputar
  sRedetwisten
Strijden
Strijden voor
Twisten
DisputeerdeGedisputeerd
DissecterenIn de betekenis van: -

DissecteerdeGedissecteerd
DisseminerenIn de betekenis van: -

DissemineerdeGedissemineerd
DissenIn de betekenis van: -

DisteGedist
DissiderenIn de betekenis van: -

DissideerdeGedissideerd
DissimilerenIn de betekenis van: -

DissimileerdeGedissimileerd
DissiperenIn de betekenis van: -

DissipeerdeGedissipeerd
DissociërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Disociar
  sUiteen doen vallen
DissocieerdeGedissocieerd
DissonerenIn de betekenis van: -

DissoneerdeGedissoneerd
DistantiërenIn de betekenis van: -

DistantieerdeGedistantieerd
DistillerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alambicar, Destilar
  sBranden
Destilleren
Overhalen
Stoken
DistilleerdeGedistilleerd
DistingerenIn de betekenis van: -

DistingeerdeGedistingeerd
DistribuerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Distribuir
Repartir
  sRondbrengen
Verdelen
DistribueerdeGedistribueerd
DivergerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Divergir
  sUiteenlopen
DivergeerdeGedivergeerd
DiversificerenIn de betekenis van: -

DiversificeerdeGediversificeerd
DiversifiërenIn de betekenis van: -

DiversifieerdeGediversifieerd
DiverterenIn de betekenis van: -

DiverteerdeGediverteerd
DiëtenIn de betekenis van: -

DieetteGedieet
DjakkenIn de betekenis van: -

DjakteGedjakt
Dj'enIn de betekenis van: -

Dj'deGe-dj'd
DjoinenIn de betekenis van: -

DjoindeGedjoind
DjorkenIn de betekenis van: -

DjorkteGedjorkt
DobbelenIn de betekenis van: -

DobbeldeGedobbeld
DobberenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Flotar, Sobrenadar
  sDrijven
Vlotten
DobberdeGedobberd
DocerenIn de betekenis van: -

DoceerdeGedoceerd
DoctorerenIn de betekenis van: -

DoctoreerdeGedoctoreerd
DocumenterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Documentar
DocumenteerdeGedocumenteerd
DoddelenIn de betekenis van: -

DoddeldeGedoddeld
DodenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cargarse, Matar
  sDoodmaken
Ombrengen
DooddeGedood
DodijnenIn de betekenis van: -

DodijndeGedodijnd
Doe-het-zelvenIn de betekenis van: -

DoechenenIn de betekenis van: -

DoechendeGedoechend
DoedelenIn de betekenis van: -

DoedeldeGedoedeld
DoelenIn de betekenis van: -

DoeldeGedoeld
DoelpuntenIn de betekenis van: -

DoelpuntteGedoelpunt
DoemdenkenIn de betekenis van: -

Doemgedacht
DoemenIn de betekenis van: -

DoemdeGedoemd
DoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Actuar, Obrar
Hacer
Causar
Colocar, Meter, Poner
  sAanmaken
Ageren
Bedrijven
Bezig zijn
Handelen
Laten
Laten doen
Leggen
Maken
Optreden
Plaatsen
Steken
Stellen
Stoppen
Te werk gaan
Uitbrengen
Uitrichten
Uitvoeren
Zetten
DeedGedaan
DoezelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dormitar ((lichtjes slapen, dommelen))
Difuminar ((een stof door middel van een doezelaar dun uitwrijven)), Disfumar ((een stof door middel van een doezelaar dun uitwrijven)), Esfumar ((een stof door middel van een doezelaar dun uitwrijven)), Esfuminar ((een stof door middel van een doezelaar dun uitwrijven))
  sLichtjes slapen
Verdoezelen
DoezeldeGedoezeld
DoffenIn de betekenis van: -

DofteGedoft
DogenIn de betekenis van: -

DoogdeGedoogd
DoggydansenIn de betekenis van: -

DoggydansteGedoggydanst
DogmatiserenIn de betekenis van: -

DogmatiseerdeGedogmatiseerd
DokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pagar
  sBetalen
Storten
Uitbetalen
Uitkeren
Voldoen
DokteGedokt
DokkerenIn de betekenis van: -

DokkerdeGedokkerd
DokterenIn de betekenis van: -

DokterdeGedokterd
DoldraaienIn de betekenis van: -

Draaide dolDolgedraaid
DolenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Errar, Vagabundear, Vagar
  sDwalen
Ronddolen
Ronddwalen
Waren
Zwerven
DooldeGedoold
DolerenIn de betekenis van: -

DoleerdeGedoleerd
DollariserenIn de betekenis van: -

DollariseerdeGedollariseerd
DollenIn de betekenis van: -

DoldeGedold
DomenIn de betekenis van: -

DoomdeGedoomd
DomesticerenIn de betekenis van: -

DomesticeerdeGedomesticeerd
DomiciliërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Domiciliar
DomicilieerdeGedomicilieerd
DominerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dominar
  sBedwingen
Beheersen
Overheersen
Uitschitteren
DomineerdeGedomineerd
DominoënIn de betekenis van: -

DominodeGedominood
DommelenIn de betekenis van: -

DommeldeGedommeld
DompelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bañar
  sOvergieten
DompeldeGedompeld
DompenIn de betekenis van: -

DompteGedompt
DonderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Retumbar, Tronar
  sBulderen
Daveren
Dreunen
DonderdeGedonderd
DonderjagenIn de betekenis van: -

DonderjaagdeGedonderjaagd
DonderstenenIn de betekenis van: -

DonderstralenIn de betekenis van: -

DonderstraaldeGedonderstraald
DonerenIn de betekenis van: -

DoneerdeGedoneerd
DonkerenIn de betekenis van: -

DonkerdeGedonkerd
DoodbijtenIn de betekenis van: -

Beet doodDoodgebeten
DoodblijvenIn de betekenis van: -

Bleef doodDoodgebleven
DoodbloedenIn de betekenis van: -

Bloedde doodDoodgebloed
DoodbrandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Foguear
  sToeschroeien
Uitbranden
Brandde doodDoodgebrand
DoodconcurrerenIn de betekenis van: -

Concurreerde doodDoodgeconcurreerd
DooddelenIn de betekenis van: -

Deelde doodDoodgedeeld
DooddoenIn de betekenis van: -

Deed doodDoodgedaan
DooddrinkenIn de betekenis van: -

Dronk doodDoodgedronken
DooddrukkenIn de betekenis van: -

Drukte doodDoodgedrukt
DoodergerenIn de betekenis van: -

Ergerde doodDoodgeërgerd
DoodfluitenIn de betekenis van: -

Floot doodDoodgefloten
DoodgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Morirse
Morir
  sOverlijden
Sterven
Verscheiden
Versmachten
Ging doodDoodgegaan
DoodgooienIn de betekenis van: -

Gooide doodDoodgegooid
DoodhakkenIn de betekenis van: -

Hakte doodDoodgehakt
DoodhongerenIn de betekenis van: -

Hongerde doodDoodgehongerd
DoodhoudenIn de betekenis van: -

Hield doodDoodgehouden
DoodkappenIn de betekenis van: -

Kapte doodDoodgekapt
DoodknijpenIn de betekenis van: -

Kneep doodDoodgeknepen
DoodknuffelenIn de betekenis van: -

Knuffelde doodDoodgeknuffeld
DoodknuppelenIn de betekenis van: -

Knuppelde doodDoodgeknuppeld
DoodlachenIn de betekenis van: -

Lachte doodDoodgelachen
DoodleggenIn de betekenis van: -

Legde doodDoodgelegd
DoodliggenIn de betekenis van: -

Lag doodDoodgelegen
DoodlopenIn de betekenis van: -

Liep doodDoodgelopen
DoodmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Matar
  sDoden
Ombrengen
Maakte doodDoodgemaakt
DoodmartelenIn de betekenis van: -

Martelde doodDoodgemarteld
DoodmeppenIn de betekenis van: -

Mepte doodDoodgemept
DoodpestenIn de betekenis van: -

Pestte doodDoodgepest
DoodpolderenIn de betekenis van: -

Polderde doodDoodgepolderd
DoodpratenIn de betekenis van: -

Praatte doodDoodgepraat
DoodranselenIn de betekenis van: -

Ranselde doodDoodgeranseld
DoodrijdenIn de betekenis van: -

Reed doodDoodgereden
DoodschamenIn de betekenis van: -

Schaamde doodDoodgeschaamd
DoodschietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fusilar
Schoot doodDoodgeschoten
DoodschoppenIn de betekenis van: -

Schopte doodDoodgeschopt
DoodschrikkenIn de betekenis van: -

Schrok doodDoodgeschrokken
DoodschuddenIn de betekenis van: -

Schudde doodDoodgeschud
DoodslaanIn de betekenis van: -

Sloeg doodDoodgeslagen
DoodspelenIn de betekenis van: -

Speelde doodDoodgespeeld
DoodspuitenIn de betekenis van: -

Spoot doodDoodgespoten
DoodstekenIn de betekenis van: -

Stak doodDoodgestoken
DoodtrappenIn de betekenis van: -

Trapte doodDoodgetrapt
DoodvallenIn de betekenis van: -

Viel doodDoodgevallen
DoodvechtenIn de betekenis van: -

Vocht doodDoodgevochten
DoodverklarenIn de betekenis van: -

Verklaarde doodDoodverklaard
DoodvervenIn de betekenis van: -

DoodverfdeGedoodverfd
DoodvriezenIn de betekenis van: -

Vroor doodDoodgevroren
DoodwerkenIn de betekenis van: -

Werkte doodDoodgewerkt
DoodzwijgenIn de betekenis van: -

Zweeg doodDoodgezwegen
DooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deshelar, Deshelarse
  sOntdooien
Wegsmelten
DooideGedooid
DoorademenIn de betekenis van: -

Ademde doorDoorgeademd
DooraderenIn de betekenis van: -

DooraderdeDooraderd
DooragenderenIn de betekenis van: -

DooragendeerdeDoorgeagendeerd
DoorakkerenIn de betekenis van: -

Akkerde doorDoorgeakkerd
DoorbehandelenIn de betekenis van: -

Behandelde doorDoorbehandeld
DoorbekerenIn de betekenis van: -

Bekerde doorDoorgebekerd
DoorbelastenIn de betekenis van: -

Belastte doorDoorbelast
DoorbellenIn de betekenis van: -

Belde doorDoorgebeld
DoorberekenenIn de betekenis van: -

Berekende doorDoorberekend
DoorbetalenIn de betekenis van: -

Betaalde doorDoorbetaald
DoorbijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Perseverar, Persistir
  sDoorzetten
Voet bij stuk houden
Volharden
Volhouden
Beet doorDoorgebeten
DoorbladerenIn de betekenis van: Verder bladeren

In Spaans overeenkomend met: Hojear
  sBladeren
Ombladeren
Bladerde doorDoorgebladerd
DoorbladerenIn de betekenis van: Bladerend doorlopen

In Spaans overeenkomend met: Hojear
  sBladeren
Ombladeren
DoorbladerdeDoorbladerd
DoorblazenIn de betekenis van: -

Blies doorDoorgeblazen
doorbloedenIn de betekenis van: Blijven bloeden

Bloedde doorDoorgebloed
DoorbloedenIn de betekenis van: Met bloed doordrongen worden

DoorbloeddeDoorbloed
DoorbloeienIn de betekenis van: -

Bloeide doorDoorgebloeid
DoorbomenIn de betekenis van: -

Boomde doorDoorgeboomd
DoorbordurenIn de betekenis van: -

Borduurde doorDoorgeborduurd
doorborenIn de betekenis van:
Blijven boren, doorgaan met boren

In Spaans overeenkomend met:
  sDoorprikken
Doorsteken
Doorzeven
Boorde doorDoorgeboord
DoorborenIn de betekenis van:
1. in iets doordringen
2. gaten maken in => perforeren

In Spaans overeenkomend met: Horadar
Espetar, Puncionar
Horadar, Perforar, Taladrar
  sDoorprikken
Doorsteken
Doorzeven
DoorboordeDoorboord
DoorbouwenIn de betekenis van: -

Bouwde doorDoorgebouwd
DoorbrandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derretirse
  sSmelten
Verbranden
Versmelten
Vloeibaar worden
Brandde doorDoorgebrand
DoorbrekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quebrar, Romper
  sAfbreken
Breken
Schenden
Stukbreken
Verbreken
Brak doorDoorgebroken
DoorbrekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quebrar, Romper
  sAfbreken
Breken
Schenden
Stukbreken
Verbreken
DoorbrakDoorbroken
DoorbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alargar, Entregar, Llegar, Pasar
Desbaratar
  sAangeven
Aanreiken
Verdrijven
Verkwisten
Verspillen
Bracht doorDoorgebracht
DoorbrievenIn de betekenis van: -

Briefde doorDoorgebriefd
DoorbuigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arquear, Doblar, Encorvar
Doblarse, Doblegarse
  sBuigen
Ombuigen
Zich buigen
Zich krommen
Boog doorDoorgebogen
DoorcommunicerenIn de betekenis van: -

Communiceerde doorDoorgecommuniceerd
DoordekkenIn de betekenis van: -

Dekte doorDoorgedekt
DoordenderenIn de betekenis van: -

Denderde doorDoorgedenderd
DoordenkenIn de betekenis van: -

Dacht doorDoorgedacht
DoordenkenIn de betekenis van: -

DoordachtDoordacht
DoordesemenIn de betekenis van: -

DoordesemdeDoordesemd
DoordoenIn de betekenis van: -

Deed doorDoorgedaan
DoordouwenIn de betekenis van: -

Douwde doorDoorgedouwd
DoordraaienIn de betekenis van: -

Draaide doorDoorgedraaid
DoordrammenIn de betekenis van: -

Dramde doorDoorgedramd
DoordravenIn de betekenis van: -

Draafde doorDoorgedraafd
DoordrenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Embeber
Empapar
  sBevochtigen
Doorweken
Indompelen
Indopen
Soppen
DoordrenkteDoordrenkt
DoordrijvenIn de betekenis van: -

Dreef doorDoorgedreven
doordringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Penetrar
Penetrar
  sBinnendringen
Doortrekken
Dringen door
Dringen in
Drong doorDoorgedrongen
DoordringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Penetrar
Penetrar
  sBinnendringen
Doortrekken
Dringen door
Dringen in
DoordrongDoordrongen
DoordrinkenIn de betekenis van: -

Dronk doorDoorgedronken
DoordruipenIn de betekenis van: -

Droop doorDoorgedropen
DoordrukkenIn de betekenis van: -

Drukte doorDoorgedrukt
DoorduwenIn de betekenis van: -

Duwde doorDoorgeduwd
DooreengooienIn de betekenis van: -

Gooide dooreenDooreengegooid
DooreengroeienIn de betekenis van: -

Groeide dooreenDooreengegroeid
DooreenhaspelenIn de betekenis van: -

Haspelde dooreenDooreengehaspeld
DooreenjagenIn de betekenis van: -

Jaagde dooreen, Joeg dooreenDooreengejaagd
DooreenlopenIn de betekenis van: -

Liep dooreenDooreengelopen
DooreenmengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Involucrar
  sInmengen
Mengde dooreenDooreengemengd
DooreenroerenIn de betekenis van: -

Roerde dooreenDooreengeroerd
DooreenschuddenIn de betekenis van: -

Schudde dooreenDooreengeschud
DooreenslaanIn de betekenis van: -

Sloeg dooreenDooreengeslagen
DooreensmijtenIn de betekenis van: -

Smeet dooreenDooreengesmeten
DooreenwarrenIn de betekenis van: -

Warde dooreenDooreengeward
DooreenwerkenIn de betekenis van: -

Werkte dooreenDooreengewerkt
DooreenwerpenIn de betekenis van: -

Wierp dooreenDooreengeworpen
DooremmerenIn de betekenis van: -

Emmerde doorDoorgeëmmerd
DooretenIn de betekenis van: -

At doorDoorgegeten
DooretterenIn de betekenis van: -

Etterde doorDoorgeëtterd
DoorfacturerenIn de betekenis van: -

Factureerde doorDoorgefactureerd
DoorfaxenIn de betekenis van: -

Faxte doorDoorgefaxt
DoorfeestenIn de betekenis van: -

Feestte doorDoorgefeest
DoorfietsenIn de betekenis van: -

Fietste doorDoorgefietst
DoorfokkenIn de betekenis van: -

Fokte doorDoorgefokt
DoorgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Continuar
Proseguir, Seguir
Atravesar, Recorrer
  sAfleggen
Aflopen
Gaan door
Verder gaan met
Vervolgen
Voortgaan
Voortzetten
Ging doorDoorgegaan
DoorgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Continuar
Proseguir, Seguir
Atravesar, Recorrer
  sAfleggen
Aflopen
Gaan door
Verder gaan met
Vervolgen
Voortgaan
Voortzetten
DoorgingDoorgaan
DoorgeleidenIn de betekenis van: -

Geleidde doorDoorgeleid
DoorgevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Traspasar
Gaf doorDoorgegeven
DoorglijdenIn de betekenis van: -

Gleed doorDoorgegleden
DoorglippenIn de betekenis van: -

Glipte doorDoorgeglipt
DoorgloeienIn de betekenis van: -

Gloeide doorDoorgegloeid
DoorgravenIn de betekenis van: -

Groef doorDoorgegraven
DoorgravenIn de betekenis van: -

DoorgroefDoorgraven
DoorgroeienIn de betekenis van: -

Groeide doorDoorgegroeid
DoorgroevenIn de betekenis van: -

DoorgroefdeDoorgroefd
DoorgrondenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escrutar
Penetrar, Penetrarse
  sBegrijpen
Bevatten
Doorzien
Nasporen
Navorsen
Onderzoeken
DoorgronddeDoorgrond
DoorhakkenIn de betekenis van: -

Hakte doorDoorgehakt
DoorhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Borrar
  sSchrappen
Wissen
Haalde doorDoorgehaald
DoorhamerenIn de betekenis van: -

Hamerde doorDoorgehamerd
DoorhangenIn de betekenis van: -

Hing doorDoorgehangen
DoorhebbenIn de betekenis van: -

Had doorDoorgehad
DoorhelpenIn de betekenis van: -

Hielp doorDoorgeholpen
DoorhollenIn de betekenis van: -

Holde doorDoorgehold
DoorjagenIn de betekenis van: -

Jaagde door, Joeg doorDoorgejaagd
DoorkachelenIn de betekenis van: -

Kachelde doorDoorgekacheld
DoorkammenIn de betekenis van: -

Kamde doorDoorgekamd
DoorkervenIn de betekenis van: -

Kerfde door, Korf doorDoorgekerfd, Doorgekorven
DoorkervenIn de betekenis van: -

Doorkerfde, DoorkorfDoorkerfd, Doorkorven
DoorkiezenIn de betekenis van: -

Koos doorDoorgekozen
DoorkijkenIn de betekenis van: -

Keek doorDoorgekeken
DoorkletsenIn de betekenis van: -

Kletste doorDoorgekletst
DoorklievenIn de betekenis van: Door klieven verdelen

In Spaans overeenkomend met: Hender, Rajar
Surcar
  sDoorsnijden
Klieven
Kloven
Splijten
Kliefde doorDoorgekliefd
DoorklievenIn de betekenis van: Klievend gaan door

In Spaans overeenkomend met: Hender, Rajar
Surcar
  sDoorsnijden
Klieven
Kloven
Splijten
DoorkliefdeDoorkliefd
DoorklikkenIn de betekenis van: -

Klikte doorDoorgeklikt
DoorklinkenIn de betekenis van: -

Klonk doorDoorgeklonken
DoorknagenIn de betekenis van: -

Knaagde doorDoorgeknaagd
DoorknallenIn de betekenis van: -

Knalde doorDoorgeknald
DoorknippenIn de betekenis van: -

Knipte doorDoorgeknipt
DoorkokenIn de betekenis van: -

Kookte doorDoorgekookt
DoorkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acertar, Lograr, Tener éxito
Atravesar, Ir a través de
  sDoormaken
Doortrekken
Erin slagen
Klaarspelen
Slagen
Slagen in
Slagen voor
Kwam doorDoorgekomen
DoorkoppelenIn de betekenis van: -

Koppelde doorDoorgekoppeld
DoorkoppenIn de betekenis van: -

Kopte doorDoorgekopt
DoorkrabbenIn de betekenis van: -

Krabde doorDoorgekrabd
DoorkrassenIn de betekenis van: -

Kraste doorDoorgekrast
DoorkrijgenIn de betekenis van: -

Kreeg doorDoorgekregen
DoorkruidenIn de betekenis van: -

DoorkruiddeDoorkruid
DoorkruipenIn de betekenis van: -

Kroop doorDoorgekropen
DoorkruipenIn de betekenis van: -

DoorkroopDoorkropen
DoorkruisenIn de betekenis van: Doorlopen; bereizen

In Spaans overeenkomend met: Atravesar
Cruzar
  sKruisen
DoorkruisteDoorkruist
DoorkruisenIn de betekenis van: Met een kruis doorhalen

In Spaans overeenkomend met: Atravesar
Cruzar
  sKruisen
Kruiste doorDoorgekruist
DoorkwekenIn de betekenis van: -

Kweekte doorDoorgekweekt
DoorladenIn de betekenis van: -

Laadde doorDoorgeladen
DoorlappenIn de betekenis van: -

Lapte doorDoorgelapt
DoorlatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pasar
Liet doorDoorgelaten
DoorleidenIn de betekenis van: -

Leidde doorDoorgeleid
DoorlekkenIn de betekenis van: -

Lekte doorDoorgelekt
DoorlenenIn de betekenis van: -

Leende doorDoorgeleend
DoorlerenIn de betekenis van: -

Leerde doorDoorgeleerd
DoorlevenIn de betekenis van: Beleven; doorbrengen

In Spaans overeenkomend met: Vivir un hecho, Vivir un suceso
  sDoormaken
Een gebeurtenis beleven
Ondergaan
DoorleefdeDoorleefd
DoorlevenIn de betekenis van: Verder leven

In Spaans overeenkomend met: Vivir un hecho, Vivir un suceso
  sDoormaken
Een gebeurtenis beleven
Ondergaan
Leefde doorDoorgeleefd
DoorleverenIn de betekenis van: -

Leverde doorDoorgeleverd
DoorlezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Leer de cabo a rabo
Las doorDoorgelezen
DoorlezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Leer de cabo a rabo
DoorlasDoorlezen
DoorlichtenIn de betekenis van: -

Lichtte doorDoorgelicht
DoorliggenIn de betekenis van: -

Lag doorDoorgelegen
DoorlinkenIn de betekenis van: -

Linkte doorDoorgelinkt
DoorloodsenIn de betekenis van: -

Loodste doorDoorgeloodst
DoorlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Transitar
Liep doorDoorgelopen
DoorlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Transitar
DoorliepDoorlopen
DoormailenIn de betekenis van: -

Mailde doorDoorgemaild
DoormakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Experimentar, Pasar la experiencia
Atravesar, Ir a través de
Vivir un hecho, Vivir un suceso
  sBeleven
Doorkomen
Doorleven
Doortrekken
Een gebeurtenis beleven
Ervaren
Ondergaan
Ondervinden
Maakte doorDoorgemaakt
DoormarcherenIn de betekenis van: -

Marcheerde doorDoorgemarcheerd
DoormeldenIn de betekenis van: -

Meldde doorDoorgemeld
DoormengenIn de betekenis van: -

Mengde doorDoorgemengd
DoormetenIn de betekenis van: -

Mat doorDoorgemeten
DoormodderenIn de betekenis van: -

Modderde doorDoorgemodderd
DoornagelenIn de betekenis van: -

Nagelde doorDoorgenageld
DoornemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Recorrer, Repasar
Nam doorDoorgenomen
DoornummerenIn de betekenis van: -

Nummerde doorDoorgenummerd
DooroefenenIn de betekenis van: -

Oefende doorDoorgeoefend
DoorontwikkelenIn de betekenis van: -

Ontwikkelde doorDoorontwikkeld
DoorpakkenIn de betekenis van: -

Pakte doorDoorgepakt
DoorpassenIn de betekenis van: -

Paste doorDoorgepast
DoorplaatsenIn de betekenis van: -

Plaatste doorDoorgeplaatst
DoorploegenIn de betekenis van: Verder ploegen

In Spaans overeenkomend met: Surcar
Ploegde doorDoorgeploegd
DoorploegenIn de betekenis van: Met de ploeg werken

In Spaans overeenkomend met: Surcar
DoorploegdeDoorploegd
DoorpluizenIn de betekenis van: Verdergaan met pluizen

Pluisde doorDoorgepluisd
DoorpluizenIn de betekenis van: -

DoorploosDoorplozen
DoorpompenIn de betekenis van: -

Pompte doorDoorgepompt
DoorpratenIn de betekenis van: -

Praatte doorDoorgepraat
DoorprikkenIn de betekenis van: Door iets heen prikken

In Spaans overeenkomend met: Pinchar
Puncionar
  sDoorboren
Doorsteken
Prikte doorDoorgeprikt
DoorprikkenIn de betekenis van: Prikken in

In Spaans overeenkomend met: Pinchar
Puncionar
  sDoorboren
Doorsteken
DoorprikteDoorprikt
DoorprocederenIn de betekenis van: -

Procedeerde doorDoorgeprocedeerd
DoorratelenIn de betekenis van: -

Ratelde doorDoorgerateld
DoorrazenIn de betekenis van: -

Raasde doorDoorgeraasd
DoorrechercherenIn de betekenis van: -

Rechercheerde doorDoorgerechercheerd
DoorredenerenIn de betekenis van: -

Redeneerde doorDoorgeredeneerd
DoorregenenIn de betekenis van: Verder regenen

Regende doorDoorgeregend
DoorregenenIn de betekenis van: Door regenen doornat worden

DoorregendeDoorregend
DoorregerenIn de betekenis van: -

Regeerde doorDoorgeregeerd
DoorreizenIn de betekenis van: Doorgaan met reizen

In Spaans overeenkomend met: Recorrer
  sRondreizen
Reisde doorDoorgereisd
DoorreizenIn de betekenis van: Bereizen

In Spaans overeenkomend met: Recorrer
  sRondreizen
DoorreisdeDoorreisd
DoorrekenenIn de betekenis van: -

Rekende doorDoorgerekend
DoorrennenIn de betekenis van: -

Rende doorDoorgerend
DoorrijdenIn de betekenis van: -

Reed doorDoorgereden
DoorrijdenIn de betekenis van: -

DoorreedDoorreden
DoorroerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arremolinarse, Batir
  sOmroeren
Roeren
Roerde doorDoorgeroerd
DoorroestenIn de betekenis van: -

Roestte doorDoorgeroest
DoorrokenIn de betekenis van: Verder roken

Rookte doorDoorgerookt
DoorrokenIn de betekenis van: Met rook doordringen

DoorrookteDoorrookt
DoorrollenIn de betekenis van: -

Rolde doorDoorgerold
DoorrottenIn de betekenis van: -

Rotte doorDoorgerot
DoorrouterenIn de betekenis van: -

Routeerde doorDoorgerouteerd
DoorschakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desviar
  sOmleggen
Omschakelen
Overschakelen
Schakelde doorDoorgeschakeld
DoorschemerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vislumbrar
  sBespeuren
In de smiezen krijgen
In het oog krijgen
Ontwaren
Oppervlakkig leren kennen
Schemerde doorDoorgeschemerd
DoorscheurenIn de betekenis van: In tweeën scheuren

In Spaans overeenkomend met: Desgarrar, Dilacerar
  sVaneenscheuren
Verscheuren
Scheurde doorDoorgescheurd
DoorscheurenIn de betekenis van: Scheurend stukgaan

In Spaans overeenkomend met: Desgarrar, Dilacerar
  sVaneenscheuren
Verscheuren
DoorscheurdeDoorscheurd
DoorschietenIn de betekenis van: -

Schoot doorDoorgeschoten
DoorschietenIn de betekenis van: -

DoorschootDoorschoten
DoorschijnenIn de betekenis van: -

Scheen doorDoorgeschenen
DoorschijnenIn de betekenis van: -

DoorscheenDoorschenen
DoorschouwenIn de betekenis van: -

DoorschouwdeDoorschouwd
DoorschrappenIn de betekenis van: -

Schrapte doorDoorgeschrapt
DoorschrijvenIn de betekenis van: -

Schreef doorDoorgeschreven
DoorschuddenIn de betekenis van: Verder schudden

Schudde doorDoorgeschud
DoorschuddenIn de betekenis van: Schuddend gaan door

DoorschuddeDoorschud
DoorschuivenIn de betekenis van: -

Schoof doorDoorgeschoven
DoorseinenIn de betekenis van: -

Seinde doorDoorgeseind
DoorsijpelenIn de betekenis van: Verder sijpelen

In Spaans overeenkomend met: Rezumar, Rezumarse
  sDoorzweten
Sijpelde doorDoorgesijpeld
DoorsijpelenIn de betekenis van: Sijpelend doortrekken

In Spaans overeenkomend met: Rezumar, Rezumarse
  sDoorzweten
DoorsijpeldeDoorsijpeld
DoorslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desbaratar
  sRaaskallen
Sloeg doorDoorgeslagen
DoorslapenIn de betekenis van: -

Sliep doorDoorgeslapen
DoorslenterenIn de betekenis van: -

Slenterde doorDoorgeslenterd
DoorslijpenIn de betekenis van: -

Sleep doorDoorgeslepen
DoorslijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desgastarse
  sAfslijten
Slijten
Uitslijten
Verslijten
Sleet doorDoorgesleten
DoorslikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deglutir, Tragar
Tragarse
  sInslikken
Slikken
Slokken
Slikte doorDoorgeslikt
DoorslippenIn de betekenis van: -

Slipte doorDoorgeslipt
DoorsluizenIn de betekenis van: -

Sluisde doorDoorgesluisd
DoorsmeltenIn de betekenis van: -

Smolt doorDoorgesmolten
DoorsmerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aceitar, Lubrificar
Engrasar, Untar
  sAansmeren
Besmeren
Invetten
Smeren
Smeerde doorDoorgesmeerd
DoorsmeulenIn de betekenis van: -

Smeulde doorDoorgesmeuld
DoorsmoezenIn de betekenis van: -

Smoesde doorDoorgesmoesd
DoorsmokkelenIn de betekenis van: -

Smokkelde doorDoorgesmokkeld
DoorsnijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cortar, Disecar, Seccionar
Surcar
  sDoorklieven
Sectie verrichten
Sneed doorDoorgesneden
DoorsnijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cortar, Disecar, Seccionar
Surcar
  sDoorklieven
Sectie verrichten
DoorsneedDoorsneden
DoorsnuffelenIn de betekenis van: Verder snuffelen

Snuffelde doorDoorgesnuffeld
DoorsnuffelenIn de betekenis van: Snuffelend gaan door

DoorsnuffeldeDoorsnuffeld
DoorsparenIn de betekenis van: -

Spaarde doorDoorgespaard
DoorspartelenIn de betekenis van: -

Spartelde doorDoorgesparteld
DoorspekkenIn de betekenis van: -

DoorspekteDoorspekt
DoorspelenIn de betekenis van: -

Speelde doorDoorgespeeld
DoorspittenIn de betekenis van: -

Spitte doorDoorgespit
DoorspoelenIn de betekenis van: -

Spoelde doorDoorgespoeld
DoorspoelenIn de betekenis van: -

DoorspoeldeDoorspoeld
DoorsprekenIn de betekenis van: -

Sprak doorDoorgesproken
DoorstaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aguantar hasta el fin
Resistir
Padecer, Sufrir
  sDulden
Harden
Lijden
Lijden aan
Ondergaan
Uithouden
Uitstaan
Velen
Verdragen
DoorstondDoorstaan
DoorstaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aguantar hasta el fin
Resistir
Padecer, Sufrir
  sDulden
Harden
Lijden
Lijden aan
Ondergaan
Uithouden
Uitstaan
Velen
Verdragen
Stond doorDoorgestaan
DoorstappenIn de betekenis van: -

Stapte doorDoorgestapt
DoorstartenIn de betekenis van: -

Startte doorDoorgestart
DoorstekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Espetar, Puncionar
Barrenar
  sAftappen
Doorboren
Doorprikken
Stak doorDoorgestoken
DoorstekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Espetar, Puncionar
Barrenar
  sAftappen
Doorboren
Doorprikken
DoorstakDoorstoken
DoorstijgenIn de betekenis van: -

Steeg doorDoorgestegen
DoorstikkenIn de betekenis van: -

Stikte doorDoorgestikt
DoorstokenIn de betekenis van: -

Stookte doorDoorgestookt
DoorstomenIn de betekenis van: -

Stoomde doorDoorgestoomd
DoorstortenIn de betekenis van: -

Stortte doorDoorgestort
DoorstotenIn de betekenis van: -

Stootte door, Stiet doorDoorgestoten
DoorstotenIn de betekenis van: -

Doorstootte, DoorstietDoorstoten
DoorstovenIn de betekenis van: -

Stoofde doorDoorstoofd
DoorstralenIn de betekenis van: Met straling vervullen

DoorstraaldeDoorstraald
DoorstralenIn de betekenis van:
Stralend doordringen (in); blijken

Straalde doorDoorgestraald
DoorstrepenIn de betekenis van: Een streep halen door

Streepte doorDoorgestreept
DoorstrepenIn de betekenis van: Van strepen voorzien

DoorstreepteDoorstreept
DoorstromenIn de betekenis van: Verder stromen

Stroomde doorDoorgestroomd
DoorstromenIn de betekenis van: Stromend gaan door

DoorstroomdeDoorstroomd
DoorstuderenIn de betekenis van: -

Studeerde doorDoorgestudeerd
DoorstuiterenIn de betekenis van: -

Stuiterde doorDoorgestuiterd
DoorsturenIn de betekenis van: -

Stuurde doorDoorgestuurd
DoorsudderenIn de betekenis van: -

Sudderde doorDoorgesudderd
DoorsukkelenIn de betekenis van: -

Sukkelde doorDoorgesukkeld
DoortastenIn de betekenis van: Verder tasten

Tastte doorDoorgetast
DoortastenIn de betekenis van: Tastend doorheen gaan

DoortastteDoortast
DoortellenIn de betekenis van: -

Telde doorDoorgeteld
DoortikkenIn de betekenis van: -

Tikte doorDoorgetikt
DoortintelenIn de betekenis van: -

DoortinteldeDoortinteld
DoortochtenIn de betekenis van: -

Tochtte doorDoorgetocht
DoortrainenIn de betekenis van: -

Trainde doorDoorgetraind
DoortrappenIn de betekenis van: -

Trapte doorDoorgetrapt
DoortrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Penetrar
Alargar
Recorrer
Saturar
Atravesar, Ir a través de
  sDoordringen
Doorkomen
Doormaken
Langer maken
Rekken
Uitleggen
Uitrekken
Uittrekken
Verlengen
Verzadigen
Trok doorDoorgetrokken
DoortrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Penetrar
Alargar
Recorrer
Saturar
Atravesar, Ir a través de
  sDoordringen
Doorkomen
Doormaken
Langer maken
Rekken
Uitleggen
Uitrekken
Uittrekken
Verlengen
Verzadigen
DoortrokDoortrokken
DoorvarenIn de betekenis van: -

Vaarde door, Voer doorDoorgevaren
DoorvarenIn de betekenis van: -

DoorvoerDoorvaren
DoorvechtenIn de betekenis van: -

Vocht doorDoorgevochten
DoorverbindenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vincular
Verbond doorDoorverbonden
DoorvergaderenIn de betekenis van: -

Vergaderde doorDoorvergaderd
DoorverhurenIn de betekenis van: -

Verhuurde doorDoorverhuurd
DoorverkopenIn de betekenis van: -

Verkocht doorDoorverkocht
DoorvertalenIn de betekenis van: -

Vertaalde doorDoorvertaald
DoorvertellenIn de betekenis van: -

Vertelde doorDoorverteld
DoorverwijzenIn de betekenis van: -

Verwees doorDoorverwezen
DoorvijlenIn de betekenis van: -

Vijlde doorDoorgevijld
DoorvlechtenIn de betekenis van: -

Vlocht doorDoorgevlochten
DoorvlechtenIn de betekenis van: -

DoorvlochtDoorvlochten
DoorvliegenIn de betekenis van: -

Vloog doorDoorgevlogen
DoorvliegenIn de betekenis van: -

DoorvloogDoorvlogen
DoorvlijmenIn de betekenis van: -

DoorvlijmdeDoorvlijmd
DoorvloeienIn de betekenis van: -

Vloeide doorDoorgevloeid
DoorvloeienIn de betekenis van: -

DoorvloeideDoorvloeid
DoorvoelenIn de betekenis van: Intens, volkomen voelen

DoorvoeldeDoorvoeld
DoorvoelenIn de betekenis van: Verder voelen

Voelde doorDoorgevoeld
DoorvoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aplicar, Emplear
Realizar
  sAanwenden
In toepassing brengen
Toepassen
Tot stand brengen
Verwezenlijken
Voerde doorDoorgevoerd
DoorvorsenIn de betekenis van: -

DoorvorsteDoorvorst
DoorvragenIn de betekenis van: -

Vroeg doorDoorgevraagd
DoorvretenIn de betekenis van: -

Vrat doorDoorgevreten
DoorvretenIn de betekenis van: -

DoorvratDoorvreten
DoorwaaienIn de betekenis van: -

Waaide door, Woei doorDoorgewaaid
DoorwadenIn de betekenis van: Verder waden

In Spaans overeenkomend met: Vadear
  sWaden
Waadde doorDoorgewaad
DoorwadenIn de betekenis van: Wadend oversteken

In Spaans overeenkomend met: Vadear
  sWaden
DoorwaaddeDoorwaad
DoorwakenIn de betekenis van: Wakend doorbrengen

DoorwaakteDoorwaakt
DoorwakenIn de betekenis van: Tot het einde waken

Waakte doorDoorgewaakt
DoorwandelenIn de betekenis van: Verder wandelen

Wandelde doorDoorgewandeld
DoorwandelenIn de betekenis van: Wandelend gaan door

DoorwandeldeDoorwandeld
DoorwarmenIn de betekenis van: Van warmte doordringen

DoorwarmdeDoorwarmd
DoorwarmenIn de betekenis van: Verder warmen

Warmde doorDoorgewarmd
DoorwasemenIn de betekenis van: -

Wasemde doorDoorgewasemd
DoorwegenIn de betekenis van: -

Woog doorDoorgewogen
DoorwekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empapar
  sDoordrenken
Indompelen
Indopen
Soppen
DoorweekteDoorweekt
DoorwerkenIn de betekenis van: Verder werken

Werkte doorDoorgewerkt
DoorwerkenIn de betekenis van: Iets toevoegend bewerken

DoorwerkteDoorwerkt
DoorwevenIn de betekenis van: -

Weefde doorDoorgeweven
DoorwevenIn de betekenis van: -

DoorweefdeDoorweven
DoorwinterenIn de betekenis van: De winter doorkomen

Winterde doorDoorgewinterd
DoorwinterenIn de betekenis van: Aan de winter blootstellen

DoorwinterdeDoorwinterd
DoorwoekerenIn de betekenis van: Ergens woekerend doorheen gaan

DoorwoekerdeDoorwoekerd
DoorwoekerenIn de betekenis van: Verder woekeren

Woekerde doorDoorgewoekerd
DoorwoelenIn de betekenis van: -

DoorwoeldeDoorwoeld
DoorwondenIn de betekenis van: -

DoorwonddeDoorwond
DoorworstelenIn de betekenis van: Verder worstelen

Worstelde doorDoorgeworsteld
DoorworstelenIn de betekenis van: Worstelend te boven komen

DoorworsteldeDoorworsteld
DoorzagenIn de betekenis van: -

Zaagde doorDoorgezaagd
DoorzakkenIn de betekenis van: -

Zakte doorDoorgezakt
DoorzeggenIn de betekenis van: -

Zegde door, Zei doorDoorgezegd
DoorzendenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reexpedir
Zond doorDoorgezonden
DoorzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Perseverar, Persistir
  sDoorbijten
Voet bij stuk houden
Volharden
Volhouden
Zette doorDoorgezet
DoorzeurenIn de betekenis van: -

Zeurde doorDoorgezeurd
DoorzevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Horadar, Perforar
Agujerear
  sDoorboren
Knippen
Ponsen
DoorzeefdeDoorzeefd
doorzevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Horadar, Perforar
Agujerear
  sDoorboren
Knippen
Ponsen
Zeefde doorDoorgezeefd
DoorziekenIn de betekenis van: -

Ziekte doorDoorgeziekt
DoorzienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Calar ((inzien dat iets een poging tot bedrog is, doorgronden)), Comprender ((inzien dat iets een poging tot bedrog is, doorgronden)), Penetrar ((inzien dat iets een poging tot bedrog is, doorgronden)), Penetrarse ((inzien dat iets een poging tot bedrog is, doorgronden))
  sBegrijpen
Beseffen
Bevatten
Doorgronden
Omvatten
Snappen
Vatten
Verstaan
DoorzagDoorzien
DoorzienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Calar ((inzien dat iets een poging tot bedrog is, doorgronden)), Comprender ((inzien dat iets een poging tot bedrog is, doorgronden)), Penetrar ((inzien dat iets een poging tot bedrog is, doorgronden)), Penetrarse ((inzien dat iets een poging tot bedrog is, doorgronden))
  sBegrijpen
Beseffen
Bevatten
Doorgronden
Omvatten
Snappen
Vatten
Verstaan
Zag doorDoorgezien
DoorzijgenIn de betekenis van: -

Zeeg doorDoorgezegen
DoorzijpelenIn de betekenis van: -

Zijpelde doorDoorgezijpeld
DoorzittenIn de betekenis van: -

Zat doorDoorgezeten
DoorzoekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escudriñar ((grondig onderzoeken of zich iets ergens bevindt)), Indagar ((grondig onderzoeken of zich iets ergens bevindt)), Registrar ((grondig onderzoeken of zich iets ergens bevindt))
  sAfzoeken
Zocht doorDoorgezocht
DoorzoekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escudriñar ((grondig onderzoeken of zich iets ergens bevindt)), Indagar ((grondig onderzoeken of zich iets ergens bevindt)), Registrar ((grondig onderzoeken of zich iets ergens bevindt))
  sAfzoeken
DoorzochtDoorzocht
DoorzuipenIn de betekenis van: -

Zoop doorDoorgezopen
DoorzwelgenIn de betekenis van: -

Zwolg doorDoorgezwolgen
DoorzwemmenIn de betekenis van: -

Zwom doorDoorgezwommen
DoorzwetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rezumar, Rezumarse
  sDoorsijpelen
Zweette doorDoorgezweet
DoorzwikkenIn de betekenis van: -

DoorzwikteDoorzwikt
DopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acristianar, Bautizar, Cristianar
DoopteGedoopt
DoperenIn de betekenis van: -

DopeerdeGedopeerd
DoppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desgranar
  sAfplukken
DopteGedopt
DorrenIn de betekenis van: -

DordeGedord
DorsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trillar
  sAfranselen
Afrossen
DorsteGedorst
DorstenIn de betekenis van: -

DorstteGedorst
DoserenIn de betekenis van: -

DoseerdeGedoseerd
DossenIn de betekenis van: -

DosteGedost
DoterenIn de betekenis van: -

DoteerdeGedoteerd
DotterenIn de betekenis van: -

DotterdeGedotterd
DoublecheckenIn de betekenis van: -

DoublecheckteGedoublecheckt
DoublerenIn de betekenis van: -

DoubleerdeGedoubleerd
DouchenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ducharse
DouchteGedoucht
DouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empujar
  sAanduwen
Dringen
Duwen
Stoten
DouwdeGedouwd
DovenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apagar, Apagarse, Extinguir
  sBlussen
Uitblazen
Uitblussen
Uitdoen
Uitdoven
Uitmaken
DoofdeGedoofd
DowndatenIn de betekenis van: -

DowndateteGedowndatet
DowngradenIn de betekenis van: -

DowngradedeGedowngraded
DownloadenIn de betekenis van: -

DownloaddeGedownload
DownplayenIn de betekenis van: -

DownplaydeGedownplayd
DownsizenIn de betekenis van: -

DownsizedeGedownsized
DozerenIn de betekenis van: Egaliseren

DozerdeGedozerd
DraadsnijdenIn de betekenis van: -

Sneed draadDraadgesneden
DraaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Marcar
Rodar
Tornear
Hacer dar vueltas, Hacer girar, Voltear, Volver
Girar
Virar
  sKeren
Omdraaien
Omkeren
Ronddraaien
Wenden
Wentelen
Zich omkeren
Zwenken
DraaideGedraaid
DragenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aguantar hasta el fin
Gestar
Reportar
Sufrir
Sostener
Llevar, Tener puesto
  sAanhebben
Brengen
Koesteren
Naar buiten brengen
Onderhouden
Ondersteunen
Ophebben
Ruggensteunen
Schoren
Schragen
Voorhebben
Zwanger zijn van
DroegGedragen
DrainerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Drenar
  sAftappen
Afwateren
Droogleggen
DraineerdeGedraineerd
DralenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tardar
DraaldeGedraald
DramatiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dramatizar
DramatiseerdeGedramatiseerd
DrammenIn de betekenis van: -

DramdeGedramd
DraperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empavesar, Ornar con colgaduras
DrapeerdeGedrapeerd
DravenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trotar
  sDribbelen
DraafdeGedraafd
DrecherenIn de betekenis van: -

DrecheerdeGedrecheerd
DreggenIn de betekenis van: -

DregdeGedregd
DreigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amagar, Amenazar, Conminar
  sBedreigen
DreigdeGedreigd
DreinenIn de betekenis van: -

DreindeGedreind
DrenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrevarse
DrenkteGedrenkt
DrentelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Barzonear, Deambular, Vagar
  sFlaneren
Kuieren
Rondhangen
Slenteren
DrenteldeGedrenteld
DrentenierenIn de betekenis van: -

DrentenierdeGedrentenierd
DrenzenIn de betekenis van: -

DrensdeGedrensd
DresserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amaestrar
Educar
Adiestrar
  sAfrichten
Grootbrengen
Kweken
Opleiden
Opvoeden
Temmen
Tot gehoorzaamheid dwingen
DresseerdeGedresseerd
DretsenIn de betekenis van: -

DretsteGedretst
DreunenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Retumbar
  sDonderen
DreundeGedreund
DreutelenIn de betekenis van: -

DreuteldeGedreuteld
DrevelenIn de betekenis van: -

DreveldeGedreveld
DribbelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Driblar
Trotar
  sDraven
DribbeldeGedribbeld
DriegenIn de betekenis van: -

DriegdeGedriegd
DriftenIn de betekenis van: -

DriftteGedrift
DrijtenIn de betekenis van: -

DreetGedreten
DrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abollonar ((heel fijne reliëfversieringen in metaal maken door hierin een beitel te drijven)), Cincelar ((heel fijne reliëfversieringen in metaal maken door hierin een beitel te drijven)), Repujar ((heel fijne reliëfversieringen in metaal maken door hierin een beitel te drijven))
Ir a la deriva ((stuurloos ronddobberen))
Aboyar ((op het oppervlakte van een vloeistof rusten)), Flotar ((op het oppervlakte van een vloeistof rusten)), Nadar ((op het oppervlakte van een vloeistof rusten)), Sobrenadar ((op het oppervlakte van een vloeistof rusten))
Acuciar ((aansporen, bewegen tot)), Aguijar ((aansporen, bewegen tot)), Aguijonear ((aansporen, bewegen tot)), Aguzar ((aansporen, bewegen tot)), Animar ((aansporen, bewegen tot)), Espolear ((aansporen, bewegen tot)), Estimular ((aansporen, bewegen tot)), Impeler ((aansporen, bewegen tot)), Incitar ((aansporen, bewegen tot)), Instigar ((aansporen, bewegen tot))
Arrear ((iets of iemand voor zich uit doen bewegen))
  sAandrijven
Afdrijven
Ciseleren
Dobberen
Op drift zijn
Opjagen
Vlotten
Voortdrijven
DreefGedreven
DrillenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ejercitar
  sOefenen
DrildeGedrild
DringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apretar, Presionar
Empujar
Apremiar, Urgir
  sAandrukken
Aanduwen
Douwen
Dringend zijn
Drukken
Duwen
Haasten
Jachten
Knellen
Persen
Pressen
Stoten
Tot haast aanzetten
Urgent zijn
DrongGedrongen
DrinkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tomar
Beber
  sGebruiken
DronkGedronken
DroedelenIn de betekenis van: -

DroedeldeGedroedeld
DrogenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Secar
  sDroogmaken
Uitdrogen
DroogdeGedroogd
DrogerenIn de betekenis van: -

DrogeerdeGedrogeerd
DromenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Soñar
DroomdeGedroomd
DrommenIn de betekenis van: -

DromdeGedromd
DroogblazenIn de betekenis van: -

Blies droogDrooggeblazen
DroogdeppenIn de betekenis van: -

Depte droogDrooggedept
DrooghoudenIn de betekenis van: -

Hield droogDrooggehouden
DroogkokenIn de betekenis van: -

Kookte droogDrooggekookt
DroogleggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Drenar
  sAftappen
Afwateren
Draineren
Legde droogDrooggelegd
DrooglopenIn de betekenis van: -

Liep droogDrooggelopen
DroogmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Secar
  sDrogen
Uitdrogen
Maakte droogDrooggemaakt
DroogmalenIn de betekenis van: -

Maalde droogDrooggemalen
DroogpompenIn de betekenis van: -

Pompte droogDrooggepompt
DroogscherenIn de betekenis van: -

Schoor droogDrooggeschoren
DroogstaanIn de betekenis van: -

Stond droogDrooggestaan
DroogstappenIn de betekenis van: -

Stapte droogDrooggestapt
DroogstokenIn de betekenis van: -

Stookte droogDrooggestookt
DroogvallenIn de betekenis van: -

Viel droogDrooggevallen
DroogvegenIn de betekenis van: -

Veegde droogDrooggeveegd
DroogwrijvenIn de betekenis van: -

Wreef droogDrooggewreven
DroogzettenIn de betekenis van: -

Zette droogDrooggezet
DroogzwemmenIn de betekenis van: -

Zwom droogDrooggezwommen
DroogzwierenIn de betekenis van: -

Zwierde droogDrooggezwierd
DroppelenIn de betekenis van: -

DroppeldeGedroppeld
DroppenIn de betekenis van: -

DropteGedropt
DrossenIn de betekenis van: -

DrosteGedrost
DrozenIn de betekenis van: -

DroosdeGedroosd
DruilenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Echar la siesta
  sDutten
Sluimeren
DruildeGedruild
DruilorenIn de betekenis van: -

DruiloordeGedruiloord
DruipenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Chorrear
  sStromen
DroopGedropen
DruipstaartenIn de betekenis van: -

DruipstaartteGedruipstaart
DruisenIn de betekenis van: -

DruisteGedruist
DrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apretar, Presionar
Estampar, Imprimir
  sAandrukken
Aanduwen
Afdrukken
Boekdrukken
Dringen
Knellen
Persen
Pressen
Printen
DrukteGedrukt
DrummenIn de betekenis van: -

DrumdeGedrumd
DruppelenIn de betekenis van: -

DruppeldeGedruppeld
DruppenIn de betekenis van: -

DrupteGedrupt
DualiserenIn de betekenis van: -

DualiseerdeGedualiseerd
DubbelcheckenIn de betekenis van: -

DubbelcheckteGedubbelcheckt
DubbelenIn de betekenis van: -

DubbeldeGedubbeld
DubbelklappenIn de betekenis van: -

Klapte dubbelDubbelgeklapt
DubbelklikkenIn de betekenis van: -

DubbelklikteGedubbelklikt
DubbelslaanIn de betekenis van: -

Sloeg dubbelDubbelgeslagen
DubbelvouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Doblar
Vouwde dubbelDubbelgevouwen
DubbelzienIn de betekenis van: -

Zag dubbelDubbelgezien
DubbenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dudar
Titubear, Vacilar
  sAarzelen
In dubio staan
Schoorvoeten
Schromen
Twijfelen
Weifelen
DubdeGedubd
DuchtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Temer
  sBang zijn voor
Schromen
Terugschrikken voor
Vrezen
DuchtteGeducht
DuellerenIn de betekenis van: -

DuelleerdeGeduelleerd
DuidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interpretar
  sInterpreteren
Uitleggen
Verklaren
Vertolken
DuiddeGeduid
DuikelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Voltear
  sBuitelen
Kopje duikelen
Voltigeren
DuikeldeGeduikeld
DuikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bucear, Zambullirse
DookGedoken
DuimelenIn de betekenis van: -

DuimeldeGeduimeld
DuimenIn de betekenis van: -

DuimdeGeduimd
DuisterenIn de betekenis van: -

DuisterdeGeduisterd
DuivelenIn de betekenis van: -

DuiveldeGeduiveld
DuizelenIn de betekenis van: -

DuizeldeGeduizeld
DuldenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Consentir
Aguantar hasta el fin
Aguantar
Comportar
Padecer
Tolerar
  sAanzien
Doorstaan
Harden
Lijden
Lijden aan
Ondergaan
Pikken
Toelaten
Tolereren
Uithouden
Uitstaan
Velen
Verdragen
Weerstaan
DulddeGeduld
DumpenIn de betekenis van: -

DumpteGedumpt
DunkenIn de betekenis van: -

Dunkte, DochtªGedunkt, Gedochtª
DunkenIn de betekenis van:
(Basketball) hoog springen om de bal in de basket te leggen

DunkteGedunkt
DunnenIn de betekenis van: -

DundeGedund
DuperenIn de betekenis van: -

DupeerdeGedupeerd
DuplicerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Duplicar
  sOp een repliek antwoorden
DupliceerdeGedupliceerd
DurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tardar
Durar
  sAanblijven
Aanhouden
Beklijven
Standhouden
Voortduren
DuurdeGeduurd
DurvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Animarse
Atreverse, Osar
Atreverse a
  sBestaan
Geanimeerd worden
Moed vatten
Opleven
Wagen
Durfde, DorstGedurfd
DuttenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Echar la siesta
  sDruilen
Sluimeren
DutteGedut
DuvelenIn de betekenis van: -

DuveldeGeduveld
DuwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empujar
  sAanduwen
Douwen
Dringen
Stoten
DuwdeGeduwd
DwalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descarriarse, Desviarse, Extraviarse
Equivocarse
Errar, Vagabundear, Vagar
  sAfdwalen
Dolen
Een fout maken
Ernaast zitten
Ronddolen
Ronddwalen
Van de weg afraken
Van de weg afwijken
Verdwalen
Waren
Zich afscheiden
Zich vergissen
Zich vergissen in
Zwerven
DwaaldeGedwaald
DwangvoederenIn de betekenis van: -

DwangvoederdeGedwangvoederd
DwangvoerenIn de betekenis van: -

DwangvoerdeGedwangvoerd
DwarrelenIn de betekenis van: -

DwarreldeGedwarreld
DwarsbomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contrariar
  sHinderen
Tegenwerken
DwarsboomdeGedwarsboomd
DwarsliggenIn de betekenis van: -

Lag dwarsDwarsgelegen
DwarszittenIn de betekenis van: -

Zat dwarsDwarsgezeten
DweilenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fregar
DweildeGedweild
DwepenIn de betekenis van: -

DweepteGedweept
DwingenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Forzar, Obligar
  sNoodzaken
Verplichten
DwongGedwongen
DynamiserenIn de betekenis van: -

DynamiseerdeGedynamiseerd
DynamiterenIn de betekenis van: -

DynamiteerdeGedynamiteerd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven