Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos españoles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
Última Actualización: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
GaaibollenIn de betekenis van: -

GaaischietenIn de betekenis van: -

GaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Andar, Andarse
Andar
Tocar
Ir, Ir en vehículo
  sAfleggen
Karren
Kleppen
Klinken
Lopen
Overgaan
Rijden
Slaan
Te voet gaan
Varen
Wandelen (snel)
GingGegaan
GaarkokenIn de betekenis van: -

Kookte gaarGaargekookt
GaarsmorenIn de betekenis van: -

Smoorde gaarGaargesmoord
GaarstovenIn de betekenis van: -

Stoofde gaarGaargestoofd
GadeslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cumplir, Observar
  sObserveren
Toekijken
Toezien
Waarnemen
Sloeg gadeGadegeslagen
GaffelenIn de betekenis van: -

GaffeldeGegaffeld
GaggelenIn de betekenis van: -

GaggeldeGegaggeld
GakkenIn de betekenis van: -

GakteGegakt
GallenIn de betekenis van: -

GaldeGegald
GalmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Resonar
  sResoneren
Weergalmen
Weerklinken
GalmdeGegalmd
GalonnerenIn de betekenis van: -

GalonneerdeGegalonneerd
GalopperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Galopar
GaloppeerdeGegaloppeerd
GalvaniserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Galvanizar
GalvaniseerdeGegalvaniseerd
GamenIn de betekenis van: -

GamedeGegamed
GangbangenIn de betekenis van: -

GangbangdeGegangbangd
GangmakenIn de betekenis van: -

GangmaakteGegangmaakt
GannevenIn de betekenis van: -

GannefdeGegannefd
GansrijdenIn de betekenis van: -

GansslaanIn de betekenis van: -

GanstrekkenIn de betekenis van: -

GanzenbordenIn de betekenis van: -

GanzenborddeGeganzenbord
GapenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estar boquiabierto, Estar embobado
Bostezar
  sAangapen
Dom kijken
Geeuwen
GaapteGegaapt
GappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afanar
Hurtar, Sustraer
  sOntvreemden
Stelen
GapteGegapt
GaranderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afianzar
Garantizar
  sBorg staan voor
Instaan voor
Sponsoren
Waarborgen
GarandeerdeGegarandeerd
GarenIn de betekenis van: -

GaardeGegaard
GarerenIn de betekenis van: -

GareerdeGegareerd
GarnaalkruienIn de betekenis van: -

GarnerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Guarnecer
  sAfzetten
Beslaan
Stofferen
Uitmonsteren
GarneerdeGegarneerd
GarnierenIn de betekenis van: -

GarnierdeGegarnierd
GarvenIn de betekenis van: -

GarfdeGegarfd
GaslaanIn de betekenis van: -

Sloeg gaGageslagen
GassenIn de betekenis van: -

GasteGegast
GasterenIn de betekenis van: -

GasteerdeGegasteerd
GatlikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Embaucar, Embelecar, Engatusar
  sFlemen
Flikflooien
GaufrerenIn de betekenis van: -

GaufreerdeGegaufreerd
GebarenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer gestos
GebaardeGebaard
GebeurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ser
Acaecer, Acontecer, Darse, Ocurrir, Realizarse, Suceder, Tener lugar
Pasar
  sAan de hand zijn
Geschieden
Overkomen
Plaatsvinden
Voorkomen
Voorvallen
Zich voordoen
GebeurdeGebeurd
GebiedenIn de betekenis van: -

GeboodGeboden
GebruikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Utilizar
Aprovechar
Comer
Cometer, Emplear, Hacer uso de, Servirse, Servirse de, Usar
Tomar
Beber
  sAanwenden
Benutten
Bikken
Drinken
Eten
Gebruik maken
Gebruik maken van
Nuttigen
Profiteren
Vreten
GebruikteGebruikt
GebruikmakenIn de betekenis van: -

Maakte gebruikGebruikgemaakt
GedachtelezenIn de betekenis van: -

GedenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acordarse, Recordarse
  sZich herinneren
GedachtGedacht
GedijenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Crecer, Desarrollarse
Prosperar
  sAanwassen
Aarden
Bloeien
Floreren
Groeien
Tieren
Toenemen
Vooruitkomen
Wassen
Welvaren
GedijdeGedijd
GedogenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Permitir
  sNiet beletten
Permitteren
Toelaten
Toestaan
Vergunnen
Veroorloven
GedoogdeGedoogd
GedragenIn de betekenis van: -

GedroegGedragen
GeeuwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bostezar
  sGapen
GeeuwdeGegeeuwd
GeheimhoudenIn de betekenis van: -

Hield geheimGeheimgehouden
GehengenIn de betekenis van: -

GehengdeGehengd
GehoorzamenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Obedecer
GehoorzaamdeGehoorzaamd
GeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cargar, Recoger velas
  sOpgeien
GeideGegeid
GeilbekkenIn de betekenis van: -

GeilbekteGegeilbekt
GeilenIn de betekenis van: -

GeildeGegeild
GeilkenenIn de betekenis van: -

GeilkendeGegeilkend
GeinenIn de betekenis van: -

GeindeGegeind
GeitenIn de betekenis van: -

GeitteGegeit
GekkenIn de betekenis van: -

GekteGegekt
GekscherenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mofarse
Bromear, Burlarse
  sGrappen
Grappen maken
Honen
Schertsen
Spotten
GekscheerdeGegekscheerd
GelastenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mandar, Ordenar
  sBevelen
Sommeren
Verordenen
Voorschrijven
GelastteGelast
GeldenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Concernir, Incumbir
Imperar
  sAangaan
Betreffen
Heersen
Raken
GoldGegolden
GeleidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Guiar, Orientar
Conducir
  sBrengen
De weg wijzen
Leiden
Rondleiden
Voeren
GeleiddeGeleid
GelenIn de betekenis van: -

GeeldeGegeeld
GelerenIn de betekenis van: -

GeleerdeGegeleerd
GelievenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Servirse, Tener a bien
  sWelwillend zijn
Zo goed zijn om te
GeliefdeGeliefd
GelijkbreienIn de betekenis van: -

Breide gelijkGelijkgebreid
GelijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Parecerse, Semejar, Semejarse
  sAarden
Lijken
Lijken op
GeleekGeleken
GelijkknippenIn de betekenis van: -

Knipte gelijkGelijkgeknipt
GelijkkomenIn de betekenis van: -

Kwam gelijkGelijkgekomen
GelijkliggenIn de betekenis van: -

Lag gelijkGelijkgelegen
GelijklopenIn de betekenis van: -

Liep gelijkGelijkgelopen
GelijkmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abalanzar
Maakte gelijkGelijkgemaakt
GelijkrichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rectificar
  sDoor herhaalde destillatie zuiveren
Richtte gelijkGelijkgericht
GelijkschakelenIn de betekenis van: -

Schakelde gelijkGelijkgeschakeld
GelijkspelenIn de betekenis van: -

Speelde gelijkGelijkgespeeld
GelijkstaanIn de betekenis van: -

Stond gelijkGelijkgestaan
GelijkstellenIn de betekenis van: -

Stelde gelijkGelijkgesteld
GelijkstemmenIn de betekenis van: -

Stemde gelijkGelijkgestemd
GelijktrekkenIn de betekenis van: -

Trok gelijkGelijkgetrokken
GelijkzettenIn de betekenis van: -

Zette gelijkGelijkgezet
GelovenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Creer
Opinar
  sAchten
Houden voor
Menen
Van mening zijn
Vinden
GeloofdeGeloofd
GelukkenIn de betekenis van: -

GelukteGelukt
GelukwensenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Congratular, Felicitar
  sFeliciteren
Wenste gelukGelukgewenst
GenakenIn de betekenis van: -

GenaakteGenaakt
GeneraliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Generalizar
  sVeralgemenen
GeneraliseerdeGegeneraliseerd
GenerenIn de betekenis van: -

GeneerdeGegeneerd
GenererenIn de betekenis van: -

GenereerdeGegenereerd
GenezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Curarse
Curar
Sanar
GenasGenezen
GenietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Obtener, Recibir
Regocijarse
Deleitarse, Gozar
  sBlij zijn
Genieten van
Genot scheppen
Krijgen
Ontvangen
Toucheren
Zich verblijden
Zich verheugen
Zich verheugen in
Zich verlustigen in
GenootGenoten
GenoegenIn de betekenis van: -

GenoegdeGenoegd
GenotterenIn de betekenis van: -

GeorefererenIn de betekenis van: -

GeorefereerdeGegeorefereerd
GerakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Caer
  sVervallen
GeraakteGeraakt
GereedhoudenIn de betekenis van: -

Hield gereedGereedgehouden
GereedkomenIn de betekenis van: -

Kwam gereedGereedgekomen
GereedleggenIn de betekenis van: -

Legde gereedGereedgelegd
GereedliggenIn de betekenis van: -

Lag gereedGereedgelegen
GereedmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aderezar
  sAanmaken
Bereiden
Toebereiden
Voorbereiden
Maakte gereedGereedgemaakt
GereedstaanIn de betekenis van: -

Stond gereedGereedgestaan
GereedzettenIn de betekenis van: -

Zette gereedGereedgezet
GerenIn de betekenis van: -

GeerdeGegeerd
GerievenIn de betekenis van: -

GeriefdeGeriefd
GeringschattenIn de betekenis van: -

Schatte geringGeringgeschat
GermaniserenIn de betekenis van: -

GermaniseerdeGegermaniseerd
GeruststellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apaciguar, Apaciguarse, Calmar, Sosegar
  sBedaren
Kalmeren
Stelde gerustGerustgesteld
GeschiedenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acaecer, Acontecer, Ocurrir, Realizarse, Suceder, Tener lugar
  sAan de hand zijn
Gebeuren
Overkomen
Plaatsvinden
Voorkomen
Voorvallen
GeschieddeGeschied
GeschiedschrijvenIn de betekenis van: -

GeselenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Azotar
  sStriemen
Teisteren
GeseldeGegeseld
GespenIn de betekenis van: -

GespteGegespt
GesticulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Accionar, Gesticular
  sGebaren maken
GesticuleerdeGegesticuleerd
GetroostenIn de betekenis van: -

GetroostteGetroost
GetuigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atestiguar, Testimoniar
GetuigdeGetuigd
GeurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despedir olor, Oler
  sRieken
Ruiken
GeurdeGegeurd
GevallenIn de betekenis van: -

GevielGevallen
GevangenhoudenIn de betekenis van: -

Hield gevangenGevangengehouden
GevangenmakenIn de betekenis van: -

Maakte gevangenGevangengemaakt
GevangennemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entregarse
Nam gevangenGevangengenomen
GevangenzettenIn de betekenis van: -

Zette gevangenGevangengezet
GevangenzittenIn de betekenis van: -

Zat gevangenGevangengezeten
GevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aplicar ((slagen)), Impartir, Propinar ((oorvijg, pak slaag, schop),(bofetada, paliza, patada))
Largar ((klap))
Dar, Rendir
  sAangeven
Opbrengen
Toebrengen
Toedienen
Toekennen
Verlenen
GafGegeven
GevoegenIn de betekenis van: -

GevoegdeGevoegd
GevoelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sentir
  sAanvoelen
Gewaarworden
Voelen
GevoeldeGevoeld
GewaarwordenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apercibirse, Apercibirse de
Sentir
  sAanvoelen
Gevoelen
Merken
Opmerken
Voelen
Waarnemen
Werd gewaarGewaargeworden
GewagenIn de betekenis van: -

GewaagdeGewaagd
GewennenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Habituar, Habituarse
  sAarden
Gewend raken
Wennen
GewendeGewend
GewichtheffenIn de betekenis van: -

GewinnenIn de betekenis van: -

GewonGewonnen
GewordenIn de betekenis van: -

GewerdGeworden
GibberenIn de betekenis van: -

GibberdeGegibberd
GidsenIn de betekenis van: -

GidsteGegidst
GiebelenIn de betekenis van: -

GiebeldeGegiebeld
GiechelenIn de betekenis van: -

GiecheldeGegiecheld
GiegagenIn de betekenis van: -

GiegaagdeGegiegaagd
GierenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Silbar
Gritar
Abonar
  sBemesten
Joelen
Mesten
Piepen
Roepen
Schreeuwen
GierdeGegierd
GietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrevar, Aguar, Regar
Moldear, Vaciar
Llover
Derramar, Verter
  sAfgieten
Begieten
Besproeien
Bevloeien
Plengen
Regenen
Schenken
Sproeien
Storten
Vergieten
Water geven
Wateren
GootGegoten
GieterenIn de betekenis van: -

GieterdeGegieterd
GijlenIn de betekenis van: -

GijldeGegijld
GijpenIn de betekenis van: -

GijpteGegijpt
GijzelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Raptar
  sOntvoeren
GijzeldeGegijzeld
GillenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aullar, Chillar
  sBlèren
Brullen
Bulderen
Krijsen
Uitbrullen
GildeGegild
GinnegappenIn de betekenis van: -

GinnegapteGeginnegapt
GipsenIn de betekenis van: -

GipsteGegipst
GirerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Endosar, Girar, Traspasar un crédito
  sEndosseren
Wenden
GireerdeGegireerd
GispenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Censurar, Desaprobar, Reprender, Reprobar
  sAfkeuren
Berispen
Laken
Wraken
GispteGegispt
GissenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adivinar
Barruntar, Conjeturar, Entrever, Presentir, Prever
Acertar, Atinar
  sRaden
Vermoeden
Verwachten
GisteGegist
GistenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fermentar
  sFermenteren
Werken
GistteGegist
GlacerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Glasear
  sGlanzend maken
GlaceerdeGeglaceerd
GladdenIn de betekenis van: -

GladdeGeglad
GladkammenIn de betekenis van: -

Kamde gladGladgekamd
GladmakenIn de betekenis van: -

Maakte gladGladgemaakt
GladschavenIn de betekenis van: -

Schaafde gladGladgeschaafd
GladscherenIn de betekenis van: -

Schoor gladGladgeschoren
GladschurenIn de betekenis van: -

Schuurde gladGladgeschuurd
GladslijpenIn de betekenis van: -

Sleep gladGladgeslepen
GladstrijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Planchar
Streek gladGladgestreken
GladwrijvenIn de betekenis van: -

Wreef gladGladgewreven
GlampenIn de betekenis van: -

GlampteGeglampt
GlamperenIn de betekenis van: -

GlampeerdeGeglampeerd
GlanzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brillar, Lucir
Aprestar, Lustrar
  sBlinken
Schijnen
Schitteren
GlansdeGeglansd
GlarieogenIn de betekenis van: -

GlarieoogdeGeglarieoogd
GlariënIn de betekenis van: -

GlariedeGeglaried
GlasblazenIn de betekenis van: -

GlasstralenIn de betekenis van: -

GlasstraaldeGeglasstraald
GlazurenIn de betekenis van: -

GlazuurdeGeglazuurd
GlibberenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deslizarse, Patinar, Resbalar
  sGlijden
Glippen
Schuiven
Uitglijden
GlibberdeGeglibberd
GlijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deslizarse, Patinar, Resbalar
  sGlibberen
Glippen
Schuiven
Uitglijden
GleedGegleden
GlimlachenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sonreír
GlimlachteGeglimlacht
GlimmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Relucir
  sBlinken
Glinsteren
Schitteren
GlomGeglommen
GlinsterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Parpadear ((sterren),(estrella's)), Relucir
  sBlinken
Flikkeren
Glimmen
Schitteren
GlinsterdeGeglinsterd
GlippenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deslizarse, Patinar, Resbalar
  sGlibberen
Glijden
Schuiven
Uitglijden
GlipteGeglipt
GlissenIn de betekenis van: -

GlisteGeglist
GlitterenIn de betekenis van: -

GlitterdeGeglitterd
GlobaliserenIn de betekenis van: -

GlobaliseerdeGeglobaliseerd
GloeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arder
  sBlaken
GloeideGegloeid
GlooienIn de betekenis van: -

GlooideGeglooid
GlorenIn de betekenis van: -

GloordeGegloord
GloriërenIn de betekenis van: -

GlorieerdeGeglorieerd
GlosserenIn de betekenis van: -

GlosseerdeGeglosseerd
GluipenIn de betekenis van: -

GluipteGegluipt
GlunderenIn de betekenis van: -

GlunderdeGeglunderd
GlurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acechar
  sBeloeren
Bespieden
Bespioneren
Spieden
Spioneren
Verspieden
GluurdeGegluurd
GluurogenIn de betekenis van: -

GluuroogdeGegluuroogd
GniffelenIn de betekenis van: -

GniffeldeGegniffeld
GnuivenIn de betekenis van: -

GnuifdeGegnuifd
GoedachtenIn de betekenis van: -

Achtte goedGoedgeacht
GoeddoenIn de betekenis van: -

Deed goedGoedgedaan
GoeddunkenIn de betekenis van: -

Dunkte goed, Dochtª goedGoedgedunkt, Goedgedochtª
GoedhoudenIn de betekenis van: -

Hield goedGoedgehouden
GoedkeurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aprobar
  sBeamen
Billijken
Toestemmen
Keurde goedGoedgekeurd
GoedleggenIn de betekenis van: -

Legde goedGoedgelegd
GoedmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Compensar
  sCompenseren
Vergoeden
Maakte goedGoedgemaakt
GoedpratenIn de betekenis van: -

Praatte goedGoedgepraat
GoedsprekenIn de betekenis van: -

Sprak goedGoedgesproken
GoedvindenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acceder, Acordar, Consentir
  sHet eens zijn
Toegeven
Toestemmen
Vond goedGoedgevonden
GokkenIn de betekenis van: -

GokteGegokt
GolfenIn de betekenis van: -

Golfte, GolfdeGegolft, Gegolfd
GolvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ondear
GolfdeGegolfd
GommenIn de betekenis van: -

GomdeGegomd
GonzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Canturrear, Ronronear, Zumbar
  sBrommen
Razen
Snorren
Suizelen
Suizen
Tuiten
Zoemen
GonsdeGegonsd
GoochelenIn de betekenis van: -

GoocheldeGegoocheld
GoogelenIn de betekenis van: -

GoogeldeGegoogeld
GooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrojar
Tirar
Echar, Lanzar
  sKeilen
Smijten
Uitgooien
Uitsmijten
Uitspelen
Uitwerpen
Wegslingeren
Wegwerpen
Werpen
GooideGegooid
GordelenIn de betekenis van: -

GordeldeGegordeld
GordenIn de betekenis van: -

GorddeGegord
GorgelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Gargarizar
  sAfspoelen
Spoelen
GorgeldeGegorgeld
GourmettenIn de betekenis van: -

GourmetteGegourmet
GraaienIn de betekenis van: -

GraaideGegraaid
GrabbelenIn de betekenis van: -

GrabbeldeGegrabbeld
GrabbenIn de betekenis van: -

GrabdeGegrabd
GraderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Graduar
  sIn graden verdelen
GradeerdeGegradeerd
GraduerenIn de betekenis van: -

GradueerdeGegradueerd
GranenIn de betekenis van: -

GraandeGegraand
GranulerenIn de betekenis van: -

GranuleerdeGegranuleerd
GrapjassenIn de betekenis van: -

GrapjasteGegrapjast
GrappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bromear
  sGekscheren
Grappen maken
Schertsen
GrapteGegrapt
GrasduinenIn de betekenis van: -

GrasduindeGegrasduind
GrasmaaienIn de betekenis van: -

Maaide grasGrasgemaaid
GratificerenIn de betekenis van: -

GratificeerdeGegratificeerd
GratinerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Gratinar
  sPaneren
GratineerdeGegratineerd
GratiërenIn de betekenis van: -

GratieerdeGegratieerd
GrauwenIn de betekenis van: -

GrauwdeGegrauwd
GravenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cavar
  sOmspitten
Spitten
Woelen
GroefGegraven
GraverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrir, Grabar
  sGriffen
GraveerdeGegraveerd
GraviterenIn de betekenis van: -

GraviteerdeGegraviteerd
GrazenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pastar, Tascar
Pacer
  sWeiden
GraasdeGegraasd
GreinenIn de betekenis van: -

GreindeGegreind
GreinerenIn de betekenis van: -

GreineerdeGegreineerd
GrendelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Correr el cerrojo
  sAfgrendelen
GrendeldeGegrendeld
GrenzenIn de betekenis van: -

GrensdeGegrensd
GrienenIn de betekenis van: -

GriendeGegriend
GrievenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acongojar, Afligir, Entristecer
Ofender
  sBedroeven
Beledigen
Krenken
Smarten
Verongelijken
GriefdeGegriefd
GriezelenIn de betekenis van: -

GriezeldeGegriezeld
GriffelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Insertar
GriffeldeGegriffeld
GriffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Grabar
  sGraveren
GrifteGegrift
GrijnenIn de betekenis van: -

GrijndeGegrijnd
GrijnslachenIn de betekenis van: -

GrijnslachteGegrijnslacht
GrijnzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reírse maliciosamente
GrijnsdeGegrijnsd
GrijpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agazapar, Asir, Captar, Coger
Agarrar, Empuñar
  sAangrijpen
Pakken
Vastgrijpen
Vastpakken
Vatten
GreepGegrepen
GrijsdraaienIn de betekenis van: -

Draaide grijsGrijsgedraaid
GrijsrijdenIn de betekenis van: -

Reed grijsGrijsgereden
GrijswerkenIn de betekenis van: -

Werkte grijsGrijsgewerkt
GrijzenIn de betekenis van: -

GrijsdeGegrijsd
GrillenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asar a la parrilla
GrildeGegrild
GrillerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asar a la parrilla
GrilleerdeGegrilleerd
GrimassenIn de betekenis van: -

GrimasteGegrimast
GrimerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Maquillar
  sBlanketten
Maquilleren
Opmaken
Schminken
GrimeerdeGegrimeerd
GrimgrappenIn de betekenis van: -

GrimgrapteGegrimgrapt
GrimlachenIn de betekenis van: -

GrimlachteGegrimlacht
GrimmenIn de betekenis van: -

GrimdeGegrimd
GrindenIn de betekenis van: -

GrinddeGegrind
GrinnikenIn de betekenis van: -

GrinnikteGegrinnikt
GrintenIn de betekenis van: -

GrintteGegrint
GrissenIn de betekenis van: -

GristeGegrist
GritstralenIn de betekenis van: -

GritstraaldeGegritstraald
GroeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Crecer
Darse
Encarnar ((wild vlees),(carne))
Aumentar
Prevalecer
Vegetar
  sAangroeien
Aanwassen
Aarden
Gedijen
Ontstaan
Stijgen
Tieren
Toenemen
Vegeteren
Wassen
Wortel schieten
GroeideGegroeid
GroenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Verdecer
GroendeGegroend
GroenlopenIn de betekenis van: -

Liep groenGroengelopen
GroepenIn de betekenis van: -

GroepteGegroept
GroeperenIn de betekenis van: -

GroepeerdeGegroepeerd
GroetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Saludar
  sBegroeten
GroetteGegroet
GroevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rizar
GroefdeGegroefd
GrokkenIn de betekenis van: -

GrokteGegrokt
GrollenIn de betekenis van: -

GroldeGegrold
GrommelenIn de betekenis van: -

GrommeldeGegrommeld
GrommenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rebuznar
Gruñir
  sBalken
Blaten
Brullen
Hinniken
Knorren
Loeien
Schreeuwen
GromdeGegromd
GrondelenIn de betekenis van: -

GrondeldeGegrondeld
GrondenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Basar, Fundar
  sBaseren
GronddeGegrond
GrondvervenIn de betekenis van: -

GrondverfdeGegrondverfd
GrondvestenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fundar, Instituir, Motivar
  sBaseren
Funderen
Stichten
Vestigen
GrondvestteGegrondvest
GrootbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Educar
  sDresseren
Kweken
Opleiden
Opvoeden
Bracht grootGrootgebracht
GroothoudenIn de betekenis van: -

Hield grootGrootgehouden
GrootmakenIn de betekenis van: -

Maakte grootGrootgemaakt
GrootsprekenIn de betekenis van: -

Sprak grootGrootgesproken
GrosserenIn de betekenis van: -

GrosseerdeGegrosseerd
GrossierenIn de betekenis van: -

GrossierdeGegrossierd
GroutenIn de betekenis van: -

GroutteGegrout
GruitenIn de betekenis van: -

GruitteGegruit
GruizelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derribarse, Derruirse, Desmoronarse, Fragmentarse
  sAfbrokkelen
GruizeldeGegruizeld
GruizenIn de betekenis van: -

GruisdeGegruisd
GruntenIn de betekenis van: -

GruntteGegrunt
GruttenIn de betekenis van: -

GrutteGegrut
GruwelenIn de betekenis van: -

GruweldeGegruweld
GruwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Horrorizarse
  sOntzet zijn
GruwdeGegruwd
Gsm'enIn de betekenis van: -

Gsm'deGe-gsm'd
GuillocherenIn de betekenis van: -

GuillocheerdeGeguillocheerd
GuillotinerenIn de betekenis van: -

GuillotineerdeGeguillotineerd
GullenIn de betekenis van: -

GuldeGeguld
GulpenIn de betekenis van: -

GulpteGegulpt
GummenIn de betekenis van: -

GumdeGegumd
GunnenIn de betekenis van: -

GundeGegund
GutsenIn de betekenis van: -

GutsteGegutst
GymmenIn de betekenis van: -

GymdeGegymd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven