Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos espa˝oles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
┌ltima Actualizaciˇn: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
I-bankierenIn de betekenis van: -

I-bankierdeGe-i-bankierd
IaŰnIn de betekenis van: -

IadeGe´aad
IbaniserenIn de betekenis van: -

IbaniseerdeGe´baniseerd
IdealiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Idealizar
IdealiseerdeGe´dealiseerd
IdentificerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Identificar, Reconocer
  sVereenzelvigen
IdentificeerdeGe´dentificeerd
IdeologiserenIn de betekenis van: -

IdeologiseerdeGe´deologiseerd
IdoliserenIn de betekenis van: -

IdoliseerdeGe´doliseerd
IgnorerenIn de betekenis van: -

IgnoreerdeGe´gnoreerd
IjkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aforar, Calibrar, Contrastar
  sKalibreren
Keuren
Waarmerken
IjkteGeijkt
IjlenIn de betekenis van: -

IjldeGeijld
IjsberenIn de betekenis van: -

IjsbeerdeGeijsbeerd
IjsdansenIn de betekenis van: -

IjsdansteGeijsdanst
IjshockeyenIn de betekenis van: -

IjshockeydeGeijshockeyd
IjsracenIn de betekenis van: -

IjsraceteGeijsracet
IjverenIn de betekenis van: -

IjverdeGeijverd
IjzelenIn de betekenis van: -

IjzeldeGeijzeld
IjzenIn de betekenis van: -

IjsdeGeijsd
IlluminerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adornar con luces, Iluminar
  sVerlichten
IllumineerdeGe´llumineerd
IllustrerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ilustrar
  sVeraanschouwelijken
Verluchten
IllustreerdeGe´llustreerd
ImaginerenIn de betekenis van: -

ImagineerdeGe´magineerd
ImiterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Imitar
  sNabootsen
Nadoen
ImiteerdeGe´miteerd
ImkerenIn de betekenis van: -

ImkerdeGe´mkerd
ImmatriculerenIn de betekenis van: -

ImmatriculeerdeGe´mmatriculeerd
ImmigrerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inmigrar
ImmigreerdeGe´mmigreerd
ImmobiliserenIn de betekenis van: -

ImmobiliseerdeGe´mmobiliseerd
ImmuniserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inmunizar
  sImmuun maken
ImmuniseerdeGe´mmuniseerd
ImpacterenIn de betekenis van: -

ImpacteerdeGe´mpacteerd
ImplanterenIn de betekenis van: -

ImplanteerdeGe´mplanteerd
ImplementerenIn de betekenis van: -

ImplementeerdeGe´mplementeerd
ImplicerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Envolver
Contener, Implicar
  sInhouden
Insluiten
Met zich meebrengen
ImpliceerdeGe´mpliceerd
ImploderenIn de betekenis van: -

ImplodeerdeGe´mplodeerd
ImponerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Imponer
  sIndruk maken op
ImponeerdeGe´mponeerd
ImporterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Importar
  sInvoeren
ImporteerdeGe´mporteerd
ImpregnerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Impregnar
ImpregneerdeGe´mpregneerd
ImpressionerenIn de betekenis van: -

ImpressioneerdeGe´mpressioneerd
ImproviserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Improvisar
ImproviseerdeGe´mproviseerd
ImpulserenIn de betekenis van: -

ImpulseerdeGe´mpulseerd
ImputerenIn de betekenis van: -

ImputeerdeGe´mputeerd
InactiverenIn de betekenis van: -

InactiveerdeGe´nactiveerd
InademenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aspirar
Ademde inIngeademd
InaugurerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inaugurar
  sInwijden
Officieel openen
Onthullen
InaugureerdeGe´naugureerd
InbadgenIn de betekenis van: -

Badgede in, Badgete inIngebadged, Ingebadget
InbakerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empa˝ar, Envolver, Vendar
  sBakeren
Insluiten
Inzwachtelen
Omwikkelen
Bakerde inIngebakerd
InbakkenIn de betekenis van: -

Bakte inIngebakken
InbeddenIn de betekenis van: -

Bedde inIngebed
InbeeldenIn de betekenis van: -

Beeldde inIngebeeld
InbegrotenIn de betekenis van: -

Begrootte inInbegroot
InbeitelenIn de betekenis van: -

Beitelde inIngebeiteld
InbellenIn de betekenis van: -

Belde inIngebeld
InbestedenIn de betekenis van: -

Besteedde inInbesteed
InbetonnerenIn de betekenis van: -

Betonneerde inIngebetonneerd
InbeukenIn de betekenis van: -

Beukte inIngebeukt
InbijtenIn de betekenis van:
Door gehakte bijten binnenbrengen

Bijtte inIngebijt
InbijtenIn de betekenis van: -

Beet inIngebeten
InbindenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encuadernar
Aferrar ((zeilen),(velas))
  sBinden
Inhalen
Oprollen
Bond inIngebonden
InblazenIn de betekenis van: -

Blies inIngeblazen
InblijvenIn de betekenis van: -

Bleef inIngebleven
InblikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enlatar
Blikte inIngeblikt
InboekenIn de betekenis van: -

Boekte inIngeboekt
InboetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Substituir
  sIn de plaats stellen van
Vervangen
Boette inIngeboet
InboezemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inspirar
  sBezielen
Inspireren
Boezemde inIngeboezemd
InborenIn de betekenis van: -

Boorde inIngeboord
InboterenIn de betekenis van: -

Boterde inIngeboterd
InbouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Incorporar
Empotrar
Bouwde inIngebouwd
InbrandenIn de betekenis van: -

Brandde inIngebrand
InbreidenIn de betekenis van: -

Breidde inIngebreid
InbreienIn de betekenis van: -

Breide inIngebreid
InbrekenIn de betekenis van: -

Brak inIngebroken
InbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Introducir
  sIndoen
Inleiden
Invoeren
Bracht inIngebracht
InbrokkelenIn de betekenis van: -

Brokkelde inIngebrokkeld
InbuigenIn de betekenis van: -

Boog inIngebogen
InbuizenIn de betekenis van: -

Buisde inIngebuisd
InbundelenIn de betekenis van: -

Bundelde inIngebundeld
InburgerenIn de betekenis van: -

Burgerde inIngeburgerd
InbusselenIn de betekenis van: -

Busselde inIngebusseld
IncalculerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Incluir en cuenta
  sMeerekenen
Calculeerde inIngecalculeerd
IncarnerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encarnar
Encarnarse
  sVlees worden
IncarneerdeGe´ncarneerd
IncasserenIn de betekenis van: -

IncasseerdeGe´ncasseerd
IncheckenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Facturar
Checkte inIngecheckt
InchippenIn de betekenis van: -

Chipte inIngechipt
InciderenIn de betekenis van: -

IncideerdeGe´ncideerd
InciterenIn de betekenis van: -

InciteerdeGe´nciteerd
InclinerenIn de betekenis van: -

InclineerdeGe´nclineerd
IncluderenIn de betekenis van: -

IncludeerdeGe´ncludeerd
IncorporerenIn de betekenis van: -

IncorporeerdeGe´ncorporeerd
IncriminerenIn de betekenis van: -

IncrimineerdeGe´ncrimineerd
IncuberenIn de betekenis van: -

IncubeerdeGe´ncubeerd
IndagenIn de betekenis van: -

Daagde inIngedaagd
IndalenIn de betekenis van: -

Daalde inIngedaald
IndammenIn de betekenis van: -

Damde inIngedamd
IndampenIn de betekenis van: -

Dampte inIngedampt
IndekkenIn de betekenis van: -

Dekte inIngedekt
IndelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Clasificar
  sClassificeren
Sorteren
Deelde inIngedeeld
IndenkenIn de betekenis van: -

Dacht inIngedacht
IndeukenIn de betekenis van: -

Deukte inIngedeukt
IndexerenIn de betekenis van: -

IndexeerdeGe´ndexeerd
IndicerenIn de betekenis van: -

IndiceerdeGe´ndiceerd
IndienenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elevar
Presentar, Representar
  sAanbieden
Presenteren
Uitbeelden
Vertonen
Voorstellen
Diende inIngediend
IndijkenIn de betekenis van: -

Dijkte inIngedijkt
IndikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Consolidar
  sConsolideren
Versterken
Dikte inIngedikt
IndividualiserenIn de betekenis van: -

IndividualiseerdeGe´ndividualiseerd
IndoctrinerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adoctrinar
IndoctrineerdeGe´ndoctrineerd
IndoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Injerir
Introducir
  sInbrengen
Inleiden
Insteken
Invoeren
Steken
Deed inIngedaan
IndommelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adormecerse
Dommelde inIngedommeld
IndompelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Botar, Empapar, Mojar, Sumergir
  sDoordrenken
Doorweken
Indopen
Soppen
Dompelde inIngedompeld
IndonderenIn de betekenis van: -

Donderde inIngedonderd
IndopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Botar, Empapar, Mojar, Sumergir
  sDoordrenken
Doorweken
Indompelen
Soppen
Doopte inIngedoopt
IndosserenIn de betekenis van: -

IndosseerdeGe´ndosseerd
IndraaienIn de betekenis van: -

Draaide inIngedraaid
IndragenIn de betekenis van: -

Droeg inIngedragen
IndrammenIn de betekenis van: -

Dramde inIngedramd
IndrijvenIn de betekenis van: -

Dreef inIngedreven
IndringenIn de betekenis van: -

Drong inIngedrongen
IndrinkenIn de betekenis van: -

Dronk inIngedronken
IndrogenIn de betekenis van: -

Droogde inIngedroogd
IndroppelenIn de betekenis van: -

Droppelde inIngedroppeld
IndruisenIn de betekenis van: -

Druiste inIngedruist
IndrukkenIn de betekenis van: -

Drukte inIngedrukt
IndrummenIn de betekenis van: -

Drumde inIngedrumd
IndruppelenIn de betekenis van: -

Druppelde inIngedruppeld
InducerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inducir
InduceerdeGe´nduceerd
InduffelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aborujarse
Abrigarse
Arrebujarse
Duffelde inIngeduffeld
InduikenIn de betekenis van: -

Dook inIngedoken
IndustrialiserenIn de betekenis van: -

IndustrialiseerdeGe´ndustrialiseerd
InduttenIn de betekenis van: -

Dutte inIngedut
InduwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Incrustar
Duwde inIngeduwd
IneendraaienIn de betekenis van: -

Draaide ineenIneengedraaid
IneendringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comprimir
  sIneendrukken
Samendrukken
Samenknijpen
Drong ineenIneengedrongen
IneendrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comprimir
  sIneendringen
Samendrukken
Samenknijpen
Drukte ineenIneengedrukt
IneenduikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agacharse
  sZich bukken
Dook ineenIneengedoken
IneenflansenIn de betekenis van: -

Flanste ineenIneengeflanst
IneenfrommelenIn de betekenis van: -

Frommelde ineenIneengefrommeld
IneengrijpenIn de betekenis van: -

Greep ineenIneengegrepen
IneenknutselenIn de betekenis van: -

Knutselde ineenIneengeknutseld
IneenkrimpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contraerse, Encogerse
  sIneenkronkelen
Krimpen
Kromp ineenIneengekrompen
IneenkronkelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contraerse, Encogerse
  sIneenkrimpen
Krimpen
Kronkelde ineenIneengekronkeld
IneenlopenIn de betekenis van: -

Liep ineenIneengelopen
IneenpassenIn de betekenis van: -

Paste ineenIneengepast
IneenpersenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apelmazar
Perste ineenIneengeperst
IneenrollenIn de betekenis van: -

Rolde ineenIneengerold
IneenschroevenIn de betekenis van: -

Schroefde ineenIneengeschroefd
IneenschrompelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abarquillarse, Arrugarse, Encogerse
  sRimpels krijgen
Slinken
Verschrompelen
Schrompelde ineenIneengeschrompeld
IneenschuivenIn de betekenis van: -

Schoof ineenIneengeschoven
IneenslaanIn de betekenis van: -

Sloeg ineenIneengeslagen
IneensluitenIn de betekenis van: -

Sloot ineenIneengesloten
IneensmeltenIn de betekenis van: -

Smolt ineenIneengesmolten
IneenstekenIn de betekenis van: -

Stak ineenIneengestoken
IneenstortenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desmoronarse
  sNeerzakken
Stortte ineenIneengestort
IneenstrengelenIn de betekenis van: -

Strengelde ineenIneengestrengeld
IneenstuikenIn de betekenis van: -

Stuikte ineenIneengestuikt
IneenvlechtenIn de betekenis van: -

Vlocht ineenIneengevlochten
IneenvloeienIn de betekenis van: -

Vloeide ineenIneengevloeid
IneenvoegenIn de betekenis van: -

Voegde ineenIneengevoegd
IneenvouwenIn de betekenis van: -

Vouwde ineenIneengevouwen
IneenzakkenIn de betekenis van: -

Zakte ineenIneengezakt
IneenzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Construir
Juntar
Componer
  sAanleggen
Bijeenvoegen
Bouwen
Construeren
Maken
Samenstellen
Zette ineenIneengezet
IneenzijgenIn de betekenis van: -

Zeeg ineenIneengezegen
IneenzittenIn de betekenis van: -

Zat ineenIneengezeten
InentenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inocular
Vacunar
  sEnten
Oculeren
Vaccineren
Entte inIngeŰnt
InertiserenIn de betekenis van: -

InertiseerdeGe´nertiseerd
InfadenIn de betekenis van: -

Fadede inIngefaded
InfantiliserenIn de betekenis van: -

InfantiliseerdeGe´nfantiliseerd
InfecterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Infectar
Contagiar
  sAansteken
Besmetten
Verpesten
InfecteerdeGe´nfecteerd
InfiltrerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Infiltrar
InfiltreerdeGe´nfiltreerd
InflaterenIn de betekenis van: -

InflateerdeGe´nflateerd
InfluencerenIn de betekenis van: -

InfluenceerdeGe´nfluenceerd
InfluisterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sugerir
  sEen wenk geven
Opperen
Suggereren
Voorstellen
Fluisterde inIngefluisterd
InformatiserenIn de betekenis van: -

InformatiseerdeGe´nformatiseerd
InformerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Informar
  sBerichten
Inlichten
Voorlichten
InformeerdeGe´nformeerd
InfrezenIn de betekenis van: -

Freesde inIngefreesd
InfunderenIn de betekenis van: -

InfundeerdeGe´nfundeerd
InfuserenIn de betekenis van: -

InfuseerdeGe´nfuseerd
IngaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entrar, Montar
Comenzar, Empezar, Principiar
  sAanbreken
Aanpakken
Aanvangen
Beginnen
Binnengaan
Binnenlopen
Ging inIngegaan
IngevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Soplar
Gaf inIngegeven
IngietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Verter
  sInschenken
Goot inIngegoten
IngipsenIn de betekenis van: -

Gipste inIngegipst
InglijdenIn de betekenis van: -

Gleed inIngegleden
InglippenIn de betekenis van: -

Glipte inIngeglipt
IngooienIn de betekenis van: -

Gooide inIngegooid
IngravenIn de betekenis van: -

Groef inIngegraven
IngraverenIn de betekenis van: -

Graveerde inIngegraveerd
IngriffenIn de betekenis van: -

Grifte inIngegrift
IngrijpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Intervenir
  sInterveniŰren
Tussenbeide komen
Zich mengen in
Greep inIngegrepen
IngroeienIn de betekenis van: -

Groeide inIngegroeid
IngroevenIn de betekenis van: -

Groefde inIngegroefd
IngrosserenIn de betekenis van: -

IngrosseerdeGe´ngrosseerd
InhakenIn de betekenis van: -

Haakte inIngehaakt
InhakkenIn de betekenis van: -

Hakte inIngehakt
InhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conseguir, Lograr
Aferrar ((zeilen),(velas))
Adelantar
Alcanzar
Pasar
  sAchterhalen
Behalen
Bereiken
Inbinden
Langskomen
Oprollen
Reiken tot
Haalde inIngehaald
InhalerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inhalar
InhaleerdeGe´nhaleerd
InhebbenIn de betekenis van: -

Had inIngehad
InheienIn de betekenis van: -

Heide inIngeheid
InhiberenIn de betekenis van: -

InhibeerdeGe´nhibeerd
InhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deducir, Descontar
Contener, Reportar
Implicar
  sAftellen
Aftrekken
Beteugelen
Bevatten
Houden
Impliceren
Insluiten
Korten
Matigen
Onderdrukken
Vervatten
Hield inIngehouden
InhouwenIn de betekenis van: -

Hieuw inIngehouwen
InhuizenIn de betekenis van: -

Huisde inIngehuisd
InhuldigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Investir
  sInvesteren
Huldigde inIngehuldigd
InhullenIn de betekenis van: -

Hulde inIngehuld
InhurenIn de betekenis van: -

Huurde inIngehuurd
IninktenIn de betekenis van: -

Inktte inInge´nkt
InitialiserenIn de betekenis van: -

InitialiseerdeGe´nitialiseerd
InitiŰrenIn de betekenis van: -

InitieerdeGe´nitieerd
InjagenIn de betekenis van: -

Jaagde in, Joeg inIngejaagd
InjecterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inyectar
  sInspuiten
InjecteerdeGe´njecteerd
InkaderenIn de betekenis van: -

Kaderde inIngekaderd
InkakkenIn de betekenis van: -

Kakte inIngekakt
InkalvenIn de betekenis van: -

Kalfde inIngekalfd
InkankerenIn de betekenis van: -

Kankerde inIngekankerd
InkapselenIn de betekenis van: -

Kapselde inIngekapseld
InkelderenIn de betekenis van: -

Kelderde inIngekelderd
InkepenIn de betekenis van: -

Keepte inIngekeept
InkerenIn de betekenis van: -

Keerde inIngekeerd
InkervenIn de betekenis van: -

Kerfde in, Korf inIngekerfd, Ingekorven
InkijkenIn de betekenis van: -

Keek inIngekeken
InklappenIn de betekenis van: -

Klapte inIngeklapt
InklarenIn de betekenis van: -

Klaarde inIngeklaard
InkledenIn de betekenis van: -

Kleedde inIngekleed
InklemmenIn de betekenis van: -

Klemde inIngeklemd
InkleurenIn de betekenis van: -

Kleurde inIngekleurd
InklevenIn de betekenis van: -

Kleefde inIngekleefd
InklimmenIn de betekenis van: -

Klom inIngeklommen
InklinkenIn de betekenis van: -

Klonk inIngeklonken
InklokkenIn de betekenis van: -

Klokte inIngeklokt
InkloppenIn de betekenis van: -

Klopte inIngeklopt
InknijpenIn de betekenis van: -

Kneep inIngeknepen
InknippenIn de betekenis van: -

Knipte inIngeknipt
InkochelenIn de betekenis van: -

Kochelde inIngekocheld
InkohierenIn de betekenis van: -

Kohierde inIngekohierd
InkokenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reducir
  sRÚduire
Kookte inIngekookt
InkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entrar
  sBinnenkomen
Kwam inIngekomen
InkopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comprar, Procurarse
  sAankopen
Aanschaffen
Afnemen
Kopen
Overnemen
Kocht inIngekocht
InkopiŰrenIn de betekenis van: -

Kopieerde inIngekopieerd
InkoppenIn de betekenis van: -

Kopte inIngekopt
InkortenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abreviar, Acortar
  sAfkorten
Bekorten
Verkorten
Kortte inIngekort
InkorvenIn de betekenis van: -

Korfde inIngekorfd
InkostenIn de betekenis van: -

Kostte inIngekost
InkrassenIn de betekenis van: -

Kraste inIngekrast
InkrijgenIn de betekenis van: -

Kreeg inIngekregen
InkrimpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reducir
  sHerleiden
Reduceren
Vereenvoudigen
Zetten
Kromp inIngekrompen
InkruipenIn de betekenis van: -

Kroop inIngekropen
InkruisenIn de betekenis van: -

Kruiste inIngekruist
InktenIn de betekenis van: -

InktteGe´nkt
InkuilenIn de betekenis van: -

Kuilde inIngekuild
InkuipenIn de betekenis van: -

Kuipte inIngekuipt
InkwartierenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acuartelar
Kwartierde inIngekwartierd
InladenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cargar
  sBeladen
Belasten
Laadde inIngeladen
InlappenIn de betekenis van: -

Lapte inIngelapt
InlassenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Insertar, Interponer
  sInschakelen
Tussenvoegen
Laste inIngelast
InlatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dejar entrar
  sBinnenlaten
Liet inIngelaten
InlegerenIn de betekenis van: -

Legerde inIngelegerd
InleggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Incrustar
Dejar en depˇsito, Depositar, Poner en depˇsito
Confitar, Hacer confitura
Escabechar, Marinar
Hacer marqueterÝa, Taracear
Adobar, Curar con sal, Salar
  sAfgeven
Deponeren
In bewaring geven
In het zout leggen
Inmaken
Konfijten
Marineren
Pekelen
Zouten
Legde inIngelegd
InleidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encabezar
Introducir
Introducir
Introducir
  sBinnendringen
Binnenlaten
Binnenvoeren
Inbrengen
Indoen
Inschuiven
Insteken
Invoeren
Staan boven
Voorafgaan aan
Leidde inIngeleid
InlenenIn de betekenis van: -

Leende inIngeleend
InlepelenIn de betekenis van: -

Lepelde inIngelepeld
InlerenIn de betekenis van: -

Leerde inIngeleerd
InlevenIn de betekenis van: -

Leefde inIngeleefd
InleverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entregar
  sAfleveren
Bezorgen
Leveren
Leverde inIngeleverd
InlezenIn de betekenis van: -

Las inIngelezen
InlichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Informar
  sBerichten
Informeren
Voorlichten
Lichtte inIngelicht
InlijstenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encajar, Enmarcar
Lijstte inIngelijst
InlijvenIn de betekenis van: -

Lijfde inIngelijfd
InlineskatenIn de betekenis van: -

InlineskateteGe´nlineskatet
InloggenIn de betekenis van: -

Logde inIngelogd
InlokkenIn de betekenis van: -

Lokte inIngelokt
InloodsenIn de betekenis van: -

Loodste inIngeloodst
InlopenIn de betekenis van: -

Liep inIngelopen
InlossenIn de betekenis van: -

Loste inIngelost
InlotenIn de betekenis van: -

Lootte inIngeloot
InluidenIn de betekenis van: -

Luidde inIngeluid
InluizenIn de betekenis van: -

Luisde inIngeluisd
InmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Confitar, Hacer confitura
Escabechar, Marinar
Adobar, Curar con sal, Salar
  sIn het zout leggen
Inleggen
Konfijten
Marineren
Pekelen
Zouten
Maakte inIngemaakt
InmasserenIn de betekenis van: -

Masseerde inIngemasseerd
InmengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Involucrar
  sDooreenmengen
Mengde inIngemengd
InmetenIn de betekenis van: -

Mat inIngemeten
InmetselenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encarcelar
Metselde inIngemetseld
InmetsenIn de betekenis van: -

Metste inIngemetst
InmijnenIn de betekenis van: -

Mijnde inIngemijnd
InnaaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encuadernar en r˙stica
  sBrocheren
Naaide inIngenaaid
InnemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ingerir, Tomar, Tragar
  sBinnenkrijgen
Inslikken
Nam inIngenomen
InnenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cobrar, Embolsar, Recaudar ((belasting, premie),(impuestos))
Coleccionar
  sCollecteren
Inzamelen
Ontvangen
Oogsten
Plukken
Rapen
Verdienen
IndeGe´nd
InnerverenIn de betekenis van: -

InnerveerdeGe´nnerveerd
InnestelenIn de betekenis van: -

Nestelde inIngenesteld
InnoverenIn de betekenis van: -

InnoveerdeGe´nnoveerd
InoculerenIn de betekenis van: -

InoculeerdeGe´noculeerd
InoefenenIn de betekenis van: -

Oefende inIngeoefend
InoliŰnIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aceitar
  sOliŰn
Oliede inIngeolied
InoogstenIn de betekenis van: -

Oogstte inIngeoogst
InpakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empacar, Envolver
Embalar, Empaquetar
Enfundar
  sBekleden
Emballeren
Instoppen
Pakken
Verpakken
Vullen
Pakte inIngepakt
InpalmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Engatusar a
Palmde inIngepalmd
InparkerenIn de betekenis van: -

Parkeerde inIngeparkeerd
InpassenIn de betekenis van: -

Paste inIngepast
InpekelenIn de betekenis van: -

Pekelde inIngepekeld
InpekkenIn de betekenis van: -

Pekte inIngepekt
InpennenIn de betekenis van: -

Pende inIngepend
InpeperenIn de betekenis van: -

Peperde inIngepeperd
InperkenIn de betekenis van: -

Perkte inIngeperkt
InpersenIn de betekenis van: -

Perste inIngeperst
InpikkenIn de betekenis van: -

Pikte inIngepikt
InplaatsenIn de betekenis van: -

Plaatste inIngeplaatst
InplakkenIn de betekenis van: -

Plakte inIngeplakt
InplannenIn de betekenis van: -

Plande inIngepland
InplantenIn de betekenis van: -

Plantte inIngeplant
InploegenIn de betekenis van: -

Ploegde inIngeploegd
InplooienIn de betekenis van: -

Plooide inIngeplooid
InpluggenIn de betekenis van: -

Plugde inIngeplugd
InpoefenIn de betekenis van: -

Poefte inIngepoeft
InpolderenIn de betekenis van: -

Polderde inIngepolderd
InpompenIn de betekenis van: -

Pompte inIngepompt
InponsenIn de betekenis van: -

Ponste inIngeponst
InpratenIn de betekenis van: -

Praatte inIngepraat
InprentenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inculcar
Prentte inIngeprent
InprijzenIn de betekenis van: -

Prees inIngeprezen
InprikkenIn de betekenis van: -

Prikte inIngeprikt
InprogrammerenIn de betekenis van: -

Programmeerde inIngeprogrammeerd
InproppenIn de betekenis van: -

Propte inIngepropt
InramenIn de betekenis van: -

Raamde inIngeraamd
InranselenIn de betekenis van: -

Ranselde inIngeranseld
InregelenIn de betekenis van: -

Regelde inIngeregeld
InregenenIn de betekenis van: -

Regende inIngeregend
InreizenIn de betekenis van: -

Reisde inIngereisd
InrekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrestar, Detener
  sAanhouden
Arresteren
In verzekerde bewaring nemen
Stoppen
Rekende inIngerekend
InrichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amueblar
Establecer, Instalar
Arreglar
  sOprichten
Opruimen
Regelen
Ruimen
Schikken
Stichten
Terechtbrengen
Vestigen
Richtte inIngericht
InrijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entrar
  sBinnenrijden
Reed inIngereden
InrijgenIn de betekenis van: -

Reeg inIngeregen
InroeienIn de betekenis van: -

Roeide inIngeroeid
InroepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pedir, Rogar
  sAanvragen
Verzoeken
Vragen
Riep inIngeroepen
InroestenIn de betekenis van: -

Roestte inIngeroest
InrollenIn de betekenis van: -

Rolde inIngerold
InroosterenIn de betekenis van: -

Roosterde inIngeroosterd
InruilenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Permutar, Trocar
  sInwisselen
Ruilen
Uitwisselen
Verruilen
Wisselen
Ruilde inIngeruild
InruimenIn de betekenis van: -

Ruimde inIngeruimd
InrukkenIn de betekenis van: -

Rukte inIngerukt
InscannenIn de betekenis van: -

Scande inIngescand
InschakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Poner
Interponer
  sAanzetten
Inlassen
Tussenvoegen
Schakelde inIngeschakeld
InschalenIn de betekenis van: -

Schaalde inIngeschaald
InschattenIn de betekenis van: -

Schatte inIngeschat
InschenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Echar
Verter
  sIngieten
Schonk inIngeschonken
InschepenIn de betekenis van: -

Scheepte inIngescheept
InscheppenIn de betekenis van: -

Schepte inIngeschept
InscherpenIn de betekenis van: -

Scherpte inIngescherpt
InscheurenIn de betekenis van: -

Scheurde inIngescheurd
InschietenIn de betekenis van: -

Schoot inIngeschoten
InschikkenIn de betekenis van: -

Schikte inIngeschikt
InschilderenIn de betekenis van: -

Schilderde inIngeschilderd
InschoppenIn de betekenis van: -

Schopte inIngeschopt
InschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inscribir
Consignar
Matricular
  sBijboeken
Boeken
Registreren
Schreef inIngeschreven
InschroevenIn de betekenis van: -

Schroefde inIngeschroefd
InschuddenIn de betekenis van: -

Schudde inIngeschud
InschuivenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Introducir
  sInleiden
Insteken
Schoof inIngeschoven
InsealenIn de betekenis van: -

Sealde inIngeseald
InseinenIn de betekenis van: -

Seinde inIngeseind
InseminerenIn de betekenis van: -

InsemineerdeGe´nsemineerd
InsererenIn de betekenis van: -

InsereerdeGe´nsereerd
InsijpelenIn de betekenis van: -

Sijpelde inIngesijpeld
InsinuerenIn de betekenis van: -

InsinueerdeGe´nsinueerd
InsisterenIn de betekenis van: -

InsisteerdeGe´nsisteerd
InslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Clavar
Dar con, Dar en
Tomar ((van een weg),(Tomar un camino))
  sHalen
Raken
Teisteren
Treffen
Sloeg inIngeslagen
InslapenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adormecer, Dormirse
  sIn slaap vallen
Onder zeil gaan
Sliep inIngeslapen
InslenterenIn de betekenis van: -

Slenterde inIngeslenterd
InsleurenIn de betekenis van: -

Sleurde inIngesleurd
InslijpenIn de betekenis van: -

Sleep inIngeslepen
InslijtenIn de betekenis van: -

Sleet inIngesleten
InslikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Zamparse
Tomar
Deglutir, Tragar
  sBinnenkrijgen
Doorslikken
Innemen
Slikken
Slokken
Verslinden
Verzwelgen
Slikte inIngeslikt
InslokkenIn de betekenis van: -

Slokte inIngeslokt
InslorpenIn de betekenis van: -

Slorpte inIngeslorpt
InsluikenIn de betekenis van: -

Slook inIngesloken
InsluimerenIn de betekenis van: -

Sluimerde inIngesluimerd
InsluipenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Introducirse
  sBinnendringen
Zich toegang verschaffen
Sloop inIngeslopen
InsluitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adjuntar
Incluir
Implicar
Envolver
  sBakeren
Bevatten
Bijsluiten
Impliceren
Inbakeren
Inhouden
Inzwachtelen
Sloot inIngesloten
InsluizenIn de betekenis van: -

Sluisde inIngesluisd
InslurpenIn de betekenis van: -

Slurpte inIngeslurpt
InsmeltenIn de betekenis van: -

Smolt inIngesmolten
InsmerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Embadurnar, Untar
Ponerse
  sNat maken
Smeerde inIngesmeerd
InsmijtenIn de betekenis van: -

Smeet inIngesmeten
InsneeuwenIn de betekenis van: -

Sneeuwde inIngesneeuwd
InsnijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sajar
  sOpensnijden
Sneed inIngesneden
InsnoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agarrotar
Snoerde inIngesnoerd
InsnuivenIn de betekenis van: -

Snoof inIngesnoven
InsoppenIn de betekenis van: -

Sopte inIngesopt
InsourcenIn de betekenis van: -

InsourceteGe´nsourcet
InspannenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Uncir
  sBespannen
Optuigen
Spannen
Tuigen
Voorspannen
Spande inIngespannen
InspecterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inspeccionar, Revisar
  sHerzien
Nakijken
Nazien
Reviseren
InspecteerdeGe´nspecteerd
InspeldenIn de betekenis van: -

Speldde inIngespeld
InspelenIn de betekenis van: -

Speelde inIngespeeld
InspijkerenIn de betekenis van: -

Spijkerde inIngespijkerd
InspinnenIn de betekenis van: -

Spon inIngesponnen
InspirerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Soplar
Inspirar
  sBezielen
Inboezemen
InspireerdeGe´nspireerd
InspittenIn de betekenis van: -

Spitte inIngespit
InspoelenIn de betekenis van: -

Spoelde inIngespoeld
InsprekenIn de betekenis van: -

Sprak inIngesproken
InspringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reemplazar, Remplazar, Substituir
  sAflossen
De plaats innemen van
Vervangen
Sprong inIngesprongen
InspuitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inyectar
  sInjecteren
Spoot inIngespoten
InstaanIn de betekenis van: -

Stond inIngestaan
InstagrammenIn de betekenis van: -

InstagramdeGe´nstagramd
InstallerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Instalar
  sAanbrengen
Aanleggen
Fitten
InstalleerdeGe´nstalleerd
InstampenIn de betekenis van: -

Stampte inIngestampt
InstantiŰrenIn de betekenis van: -

InstantieerdeGe´nstantieerd
InstappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Montar
Subir
Embarcar
Subir
Subir a
  sIn de trein stappen
Naar boven gaan
Stapte inIngestapt
InstartenIn de betekenis van: -

Startte inIngestart
InstekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Injerir
Enhebrar, Ensartar
Introducir
  sIndoen
Inleiden
Inschuiven
Rijgen
Steken
Stak inIngestoken
InstellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Plantear
Enfocar
Establecer
  sBepalen
Beschikken
Bevelen
Pas maken
Scherp stellen
Stelde inIngesteld
InstemmenIn de betekenis van: -

Stemde inIngestemd
InstigerenIn de betekenis van: -

InstigeerdeGe´nstigeerd
InstijgenIn de betekenis van: -

Steeg inIngestegen
InstinkenIn de betekenis van: -

Stonk inIngestonken
InstituerenIn de betekenis van: -

InstitueerdeGe´nstitueerd
InstitutionaliserenIn de betekenis van: -

InstitutionaliseerdeGe´nstitutionaliseerd
InstomenIn de betekenis van: -

Stoomde inIngestoomd
InstoppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enfundar
  sBekleden
Inpakken
Vullen
Stopte inIngestopt
InstormenIn de betekenis van: -

Stormde inIngestormd
InstortenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desplomarse
Allanarse ((gebouw),(edificio)), Derrumbarse
  sInzakken
Verzakken
Stortte inIngestort
InstotenIn de betekenis van: -

Stootte in, Stiet inIngestoten
InstouwenIn de betekenis van: -

Stouwde inIngestouwd
InstralenIn de betekenis van: -

Straalde inIngestraald
InstrijkenIn de betekenis van: -

Streek inIngestreken
InstromenIn de betekenis van: -

Stroomde inIngestroomd
InstrooienIn de betekenis van: -

Strooide inIngestrooid
InstruerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ense˝ar, Instruir
  sBijbrengen
Leren
Scholen
InstrueerdeGe´nstrueerd
InstrumentaliserenIn de betekenis van: -

InstrumentaliseerdeGe´nstrumentaliseerd
InstrumenterenIn de betekenis van: -

InstrumenteerdeGe´nstrumenteerd
InstuderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estudiar
  sStudie maken van
Studeerde inIngestudeerd
InstuivenIn de betekenis van: -

Stoof inIngestoven
InstulpenIn de betekenis van: -

Stulpte inIngestulpt
InsturenIn de betekenis van: -

Stuurde inIngestuurd
InstuwenIn de betekenis van: -

Stuwde inIngestuwd
InsuffenIn de betekenis van: -

Sufte inIngesuft
IntandenIn de betekenis van: -

Tandde inIngetand
IntapenIn de betekenis van: -

Tapete inIngetapet
IntegrerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Integrar, Integrarse
IntegreerdeGe´ntegreerd
IntekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reservar
Suscribir
Tekende inIngetekend
IntellectualiserenIn de betekenis van: -

IntellectualiseerdeGe´ntellectualiseerd
IntenderenIn de betekenis van: -

IntendeerdeGe´ntendeerd
IntensifiŰrenIn de betekenis van: -

IntensifieerdeGe´ntensifieerd
IntensiverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Intensificar
IntensiveerdeGe´ntensiveerd
InteracterenIn de betekenis van: -

InteracteerdeGe´nteracteerd
InteragerenIn de betekenis van: -

InterageerdeGe´nterageerd
IntercepterenIn de betekenis van: -

IntercepteerdeGe´ntercepteerd
InterculturaliserenIn de betekenis van: -

InterculturaliseerdeGe´nterculturaliseerd
InterenIn de betekenis van: -

Teerde inIngeteerd
InteresserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cautivar, Interesar
  sBelang inboezemen
InteresseerdeGe´nteresseerd
InterfererenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interferir
  sInterferentie veroorzaken
InterfereerdeGe´nterfereerd
InterliniŰrenIn de betekenis van: -

InterlinieerdeGe´nterlinieerd
IntermediŰrenIn de betekenis van: -

IntermedieerdeGe´ntermedieerd
InternaliserenIn de betekenis van: -

InternaliseerdeGe´nternaliseerd
InternationaliserenIn de betekenis van: -

InternationaliseerdeGe´nternationaliseerd
InternerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Internar
  sNaar het binnenland brengen
InterneerdeGe´nterneerd
InternetbankierenIn de betekenis van: -

InternetbankierdeGe´nternetbankierd
InternetbellenIn de betekenis van: -

InternetbeldeGe´nternetbeld
InternetdatenIn de betekenis van: -

InternetdateteGe´nternetdatet
InternettenIn de betekenis van: -

InternetteGe´nternet
InternetwinkelenIn de betekenis van: -

InternetwinkeldeGe´nternetwinkeld
InterpellerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interpelar
InterpelleerdeGe´nterpelleerd
InterpolerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interpolar
  sTussenvoegen
InterpoleerdeGe´nterpoleerd
InterpreterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interpretar
  sDuiden
Uitleggen
Verklaren
Vertolken
InterpreteerdeGe´nterpreteerd
InterpungerenIn de betekenis van: -

InterpungeerdeGe´nterpungeerd
InterrogerenIn de betekenis van: -

InterrogeerdeGe´nterrogeerd
InterrumperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interrumpir
  sOnderbreken
Schorsen
InterrumpeerdeGe´nterrumpeerd
InterveniŰrenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Intervenir
  sIngrijpen
Tussenbeide komen
Zich mengen in
IntervenieerdeGe´ntervenieerd
InterviewenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entrevistar
InterviewdeGe´nterviewd
IntikkenIn de betekenis van: -

Tikte inIngetikt
IntimiderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amedrentar, Atemorizar, Intimidar
  sAfschrikken
Angst aanjagen
Bang maken
Bevreesd maken
Schrik aanjagen
Vrees aanjagen
IntimideerdeGe´ntimideerd
IntippenIn de betekenis van: -

Tipte inIngetipt
IntoetsenIn de betekenis van: -

Toetste inIngetoetst
IntomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contener, Refrenar, Reprimir
  sBedwingen
Beteugelen
Betomen
In toom houden
Toomde inIngetoomd
IntonerenIn de betekenis van: -

IntoneerdeGe´ntoneerd
IntoxicerenIn de betekenis van: -

IntoxiceerdeGe´ntoxiceerd
IntrappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quebrantar, Romper con estrÚpito
Pisar
  sVerbrijzelen
Vermorzelen
Verpletteren
Trapte inIngetrapt
IntredenIn de betekenis van: -

Trad inIngetreden
IntrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ir a ocupar
Retirar
Retractar, Retractarse
Retratar
  sHerroepen
Terugkomen
Terugtrekken
Verwijderen
Zijn intrek nemen
Zijn tenten opslaan
Trok inIngetrokken
IntrigerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Intrigar, Tramar
  sBekonkelen
Konkelen
IntrigeerdeGe´ntrigeerd
IntroducerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Introducir
IntroduceerdeGe´ntroduceerd
IntroevenIn de betekenis van: -

Troefde inIngetroefd
IntrouwenIn de betekenis van: -

Trouwde inIngetrouwd
IntuberenIn de betekenis van: -

IntubeerdeGe´ntubeerd
IntuerenIn de betekenis van: -

IntueerdeGe´ntueerd
IntuigenIn de betekenis van: -

Tuigde inIngetuigd
IntuinenIn de betekenis van: -

Tuinde inIngetuind
IntunenIn de betekenis van: -

Tunede inIngetuned
IntypenIn de betekenis van: -

Typte inIngetypt
InunderenIn de betekenis van: -

InundeerdeGe´nundeerd
InvaliderenIn de betekenis van: -

InvalideerdeGe´nvalideerd
InvallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sumirse ((wangen),(mejillas))
Viel inIngevallen
InvangenIn de betekenis van: -

Ving inIngevangen
InvarenIn de betekenis van: -

Voer inIngevaren
InvechtenIn de betekenis van: -

Vocht inIngevochten
InvegenIn de betekenis van: -

Veegde inIngeveegd
InventariserenIn de betekenis van: -

InventariseerdeGe´nventariseerd
InverdienenIn de betekenis van: -

Verdiende inInverdiend
InverenIn de betekenis van: -

Veerde inIngeveerd
InverterenIn de betekenis van: -

InverteerdeGe´nverteerd
InvesterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Invertir, Investir
  sBeleggen
Inhuldigen
InvesteerdeGe´nvesteerd
InvestigerenIn de betekenis van: -

InvestigeerdeGe´nvestigeerd
InvettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aceitar, Engrasar, Lubrificar
  sDoorsmeren
Smeren
Vette inIngevet
InvijzenIn de betekenis van: -

Vees inIngevezen
InviterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Invitar
  sNoden
Uitnodigen
Vragen
InviteerdeGe´nviteerd
InvlechtenIn de betekenis van: -

Vlocht inIngevlochten
InvliegenIn de betekenis van: -

Vloog inIngevlogen
InvloeienIn de betekenis van: -

Vloeide inIngevloeid
InvluchtenIn de betekenis van: -

Vluchtte inIngevlucht
InvochtenIn de betekenis van: -

Vochtte inIngevocht
InvoegenIn de betekenis van: -

Voegde inIngevoegd
InvoelenIn de betekenis van: -

Voelde inIngevoeld
InvoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Importar
Introducir
  sImporteren
Inbrengen
Indoen
Inleiden
Voerde inIngevoerd
InvolgenIn de betekenis van: -

Volgde inIngevolgd
InvolverenIn de betekenis van: -

InvolveerdeGe´nvolveerd
InvorderenIn de betekenis van: -

Vorderde inIngevorderd
InvouwenIn de betekenis van: -

Vouwde inIngevouwen
InvretenIn de betekenis van: -

Vrat inIngevreten
InvriezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Congelar
  sBevriezen
Vroor inIngevroren
InvullenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Introducir
Llenar
Rellenar
  sAanbrengen
Dempen
Spekken
Stoppen
Volmaken
Volschenken
Vullen
Vulde inIngevuld
InwaaienIn de betekenis van: -

Waaide in, Woei inIngewaaid
InwachtenIn de betekenis van: -

Wachtte inIngewacht
InwandelenIn de betekenis van: -

Wandelde inIngewandeld
InwassenIn de betekenis van: -

Waste inIngewassen
InwaterenIn de betekenis van: -

Waterde inIngewaterd
InwegenIn de betekenis van: -

Woog inIngewogen
InwekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hidratar
  sHydreren
Vocht toevoegen aan
Weekte inIngeweekt
InwerkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Orientar
  sOriŰnteren
Werkte inIngewerkt
InwerpenIn de betekenis van: -

Wierp inIngeworpen
InwevenIn de betekenis van: -

Weefde inIngeweven
InwijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bendecir
Inaugurar
Iniciar
Consagrar
  sConsacreren
Consecreren
Inaugureren
Inzegenen
Officieel openen
Onthullen
Wijden
Zegenen
Wijdde inIngewijd
InwijkenIn de betekenis van: -

Week inIngeweken
InwikkelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enrollar
  sHullen
Omhullen
Toestoppen
Woelen
Wikkelde inIngewikkeld
InwilligenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Allanarse ((verzoek),(ruego)), Otorgar
  sToekennen
Toestaan
Verlenen
Willigde inIngewilligd
InwindenIn de betekenis van: -

Wond inIngewonden
InwinnenIn de betekenis van: -

Won inIngewonnen
InwippenIn de betekenis van: -

Wipte inIngewipt
InwisselenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Permutar, Trocar
  sInruilen
Ruilen
Uitwisselen
Verruilen
Wisselen
Wisselde inIngewisseld
InwonenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Habitar
  sBewonen
Woonde inIngewoond
InwortelenIn de betekenis van: -

Wortelde inIngeworteld
InwrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Frotar, Frotarse
Wreef inIngewreven
InwroetenIn de betekenis van: -

Wroette inIngewroet
InzaaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sembrar
  sZaaien
Zaaide inIngezaaid
InzagenIn de betekenis van: -

Zaagde inIngezaagd
InzakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derrumbarse
  sInstorten
Verzakken
Zakte inIngezakt
InzalvenIn de betekenis van: -

Zalfde inIngezalfd
InzamelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coleccionar
  sCollecteren
Innen
Oogsten
Plukken
Rapen
Zamelde inIngezameld
InzegenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bendecir
Consagrar
  sConsacreren
Consecreren
Inwijden
Wijden
Zegenen
Zegende inIngezegend
InzeilenIn de betekenis van: -

Zeilde inIngezeild
InzendenIn de betekenis van: -

Zond inIngezonden
InzepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enjabonar
  sZepen
Zeepte inIngezeept
InzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entonar
  sEen lied aanheffen
Zette inIngezet
InzienIn de betekenis van: -

Zag inIngezien
InzijgenIn de betekenis van: -

Zeeg inIngezegen
InzijpelenIn de betekenis van: -

Zijpelde inIngezijpeld
InzingenIn de betekenis van: -

Zong inIngezongen
InzinkenIn de betekenis van: -

Zonk inIngezonken
InzittenIn de betekenis van: -

Zat inIngezeten
InzoomenIn de betekenis van: -

Zoomde inIngezoomd
InzoutenIn de betekenis van: -

Zoutte inIngezouten
InzuigenIn de betekenis van: -

Zoog inIngezogen
InzultenIn de betekenis van: -

Zultte inIngezult
InzwachtelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Envolver, Vendar
  sBakeren
Inbakeren
Insluiten
Omwikkelen
Zwachtelde inIngezwachteld
InzwelgenIn de betekenis van: -

Zwolg inIngezwolgen
InzwemmenIn de betekenis van: -

Zwom inIngezwommen
InzwerenIn de betekenis van: -

Zwoor inIngezworen
IoniserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ionizar
IoniseerdeGe´oniseerd
IpaddenIn de betekenis van: -

IpaddeGe´pad
IriserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Irisar
  sDe kleuren van de regenboog vertonen
IriseerdeGe´riseerd
IroniserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ironizar
IroniseerdeGe´roniseerd
IrrigerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrevar
  sBevloeien
IrrigeerdeGe´rrigeerd
IrriterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dar dentera
Acuciar
Irritar
  sPrikkelen
Verbitteren
Vertoornen
IrriteerdeGe´rriteerd
IslamiserenIn de betekenis van: -

IslamiseerdeGe´slamiseerd
IsolerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aislar, Incomunicar
  sAfzonderen
Alleen zetten
IsoleerdeGe´soleerd
IsomeriserenIn de betekenis van: -

IsomeriseerdeGe´someriseerd
ItalianiserenIn de betekenis van: -

ItalianiseerdeGe´talianiseerd
ItererenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Iterar
ItereerdeGe´tereerd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven