Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos españoles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
Última Actualización: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
LaagvliegenIn de betekenis van: -

Vloog laagLaaggevlogen
LaaienIn de betekenis van: -

LaaideGelaaid
LabberenIn de betekenis van: -

LabberdeGelabberd
LabelenIn de betekenis van: -

LabeldeGelabeld
LabeurenIn de betekenis van: -

LabeurdeGelabeurd
LaborerenIn de betekenis van: -

LaboreerdeGelaboreerd
LachenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reír
Reírse
LachteGelachen
LacterenIn de betekenis van: -

LacteerdeGelacteerd
LadderenIn de betekenis van: -

LadderdeGeladderd
LadenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cargar
LaaddeGeladen
LajenenIn de betekenis van: -

LajendeGelajend
LakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Censurar, Desaprobar, Extrañar, Reprender, Reprobar
  sAanmerking maken op
Afkeuren
Berispen
Gispen
Wraken
LaakteGelaakt
LakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pintarse
Lacar, Laquear
LakteGelakt
LallenIn de betekenis van: -

LaldeGelald
LamballenIn de betekenis van: -

LambaldeGelambald
LambriserenIn de betekenis van: -

LambriseerdeGelambriseerd
LamellerenIn de betekenis van: -

LamelleerdeGelamelleerd
LamenterenIn de betekenis van: -

LamenteerdeGelamenteerd
LamerenIn de betekenis van: -

LameerdeGelameerd
LaminerenIn de betekenis van: -

LamineerdeGelamineerd
LamleggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Paralizar
  sVerlammen
Legde lamLamgelegd
LammerenIn de betekenis van: -

LammerdeGelammerd
LamslaanIn de betekenis van: -

Sloeg lamLamgeslagen
LancerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Lanzar
  sOntketenen
Uitschrijven
Van stapel laten lopen
LanceerdeGelanceerd
LandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abordar, Atracar
Arribar ((haven)), Arribarse
Aterrizar
  sAan land gaan
Aan wal komen
Aankomen
Binnenlopen
Dalen
Neerstrijken
LanddeGeland
LandlopenIn de betekenis van: -

LandmetenIn de betekenis van: -

LangebaanschaatsenIn de betekenis van: -

LangenIn de betekenis van: -

LangdeGelangd
LanglaufenIn de betekenis van: -

LanglaufteGelanglauft
LangsbrengenIn de betekenis van: -

Bracht langsLangsgebracht
LangsdrijvenIn de betekenis van: -

Dreef langsLangsgedreven
LangsfietsenIn de betekenis van: -

Fietste langsLangsgefietst
LangsgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pasar
Pasar de largo, Sobrepasar
  sPasseren
Voorbijgaan
Voorbijlopen
Ging langsLangsgegaan
LangsglijdenIn de betekenis van: -

Gleed langsLangsgegleden
LangskomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pasar
  sInhalen
Kwam langsLangsgekomen
LangslopenIn de betekenis van: -

Liep langsLangsgelopen
LangsrazenIn de betekenis van: -

Raasde langsLangsgeraasd
LangsrennenIn de betekenis van: -

Rende langsLangsgerend
LangsrijdenIn de betekenis van: -

Reed langsLangsgereden
LangsschietenIn de betekenis van: -

Schoot langsLangsgeschoten
LangssturenIn de betekenis van: -

Stuurde langsLangsgestuurd
LangstrekkenIn de betekenis van: -

Trok langsLangsgetrokken
LangsvarenIn de betekenis van: -

Voer langsLangsgevaren
LangsvliegenIn de betekenis van: -

Vloog langsLangsgevlogen
LangswippenIn de betekenis van: -

Wipte langsLangsgewipt
LannenIn de betekenis van: -

LandeGeland
LanterenIn de betekenis van: -

LanterdeGelanterd
LanterfantenIn de betekenis van: -

LanterfantteGelanterfant
LappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Remendar
  sBoeten
Flikken
Oplappen
Stoppen
Verstellen
LapteGelapt
LapzalvenIn de betekenis van: -

LapzalfdeGelapzalfd
LarderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Lardear, Larder, Mechar
  sPikeren
Piqueren
LardeerdeGelardeerd
LarpenIn de betekenis van: -

LarpteGelarpt
LaserenIn de betekenis van: -

LaserdeGelaserd
LasergamenIn de betekenis van: -

LasergamedeGelasergamed
LassenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Soldar
LasteGelast
LassoënIn de betekenis van: -

LassodeGelassood
LastenIn de betekenis van: -

LastteGelast
LasterenIn de betekenis van: -

LasterdeGelasterd
LastigvallenIn de betekenis van: -

Viel lastigLastiggevallen
LatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Causar
Dejar
  sDoen
Laten begaan
Laten doen
Laten schieten
Loslaten
Maken
Zich verlaten van
LietGelaten
LatiniserenIn de betekenis van: -

LatiniseerdeGelatiniseerd
LattenIn de betekenis van: -

LatteGelat
LaunchenIn de betekenis van: -

LaunchteGelauncht
LauwerenIn de betekenis van: -

LauwerdeGelauwerd
LavenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Propinar
  sTe drinken geven
LaafdeGelaafd
LaverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Barloventear, Bordear, Navegar de bolina
LaveerdeGelaveerd
LawaaienIn de betekenis van: -

LawaaideGelawaaid
LaxerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Purgar
  sAfdrijven
Purgeren
LaxeerdeGelaxeerd
Lay-outenIn de betekenis van: -

Lay-outteGelay-out
LazerenIn de betekenis van: -

LazerdeGelazerd
LazerstralenIn de betekenis van: -

LazerstraaldeGelazerstraald
LaïciserenIn de betekenis van: -

LaïciseerdeGelaïciseerd
LeasenIn de betekenis van: -

Leasede, LeaseteGeleased, Geleaset
LebberenIn de betekenis van: -

LebberdeGelebberd
LedigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vaciar
  sLegen
Lenzen
Lichten
Ruimen
Uithalen
LedigdeGeledigd
LeebrakenIn de betekenis van: -

LeebraakteGeleebraakt
LeegblazenIn de betekenis van: -

Blies leegLeeggeblazen
LeegbloedenIn de betekenis van: -

Bloedde leegLeeggebloed
LeegdrinkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apurar
  sOpdrinken
Opmaken
Uitdrinken
Dronk leegLeeggedronken
LeegetenIn de betekenis van: -

At leegLeeggegeten
LeeggietenIn de betekenis van: -

Goot leegLeeggegoten
LeeggooienIn de betekenis van: -

Gooide leegLeeggegooid
LeeghalenIn de betekenis van: -

Haalde leegLeeggehaald
LeegkieperenIn de betekenis van: -

Kieperde leegLeeggekieperd
LeegkopenIn de betekenis van: -

Kocht leegLeeggekocht
LeegleasenIn de betekenis van: -

Leasede leeg, Leasete leegLeeggeleased, Leeggeleaset
LeeglepelenIn de betekenis van: -

Lepelde leegLeeggelepeld
LeeglopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desinflarse, Vaciarse
Liep leegLeeggelopen
LeegmakenIn de betekenis van: -

Maakte leegLeeggemaakt
LeegmalenIn de betekenis van: -

Maalde leegLeeggemalen
LeegplukkenIn de betekenis van: -

Plukte leegLeeggeplukt
LeegplunderenIn de betekenis van: -

Plunderde leegLeeggeplunderd
LeegpompenIn de betekenis van: -

Pompte leegLeeggepompt
LeegrijdenIn de betekenis van: -

Reed leegLeeggereden
LeegrovenIn de betekenis van: -

Roofde leegLeeggeroofd
LeegruimenIn de betekenis van: -

Ruimde leegLeeggeruimd
LeegschenkenIn de betekenis van: -

Schonk leegLeeggeschonken
LeegscheppenIn de betekenis van: -

Schepte leegLeeggeschept
LeegschietenIn de betekenis van: -

Schoot leegLeeggeschoten
LeegschrapenIn de betekenis van: -

Schraapte leegLeeggeschraapt
LeegschuddenIn de betekenis van: -

Schudde leegLeeggeschud
LeegspuitenIn de betekenis van: -

Spoot leegLeeggespoten
LeegstaanIn de betekenis van: -

Stond leegLeeggestaan
LeegstelenIn de betekenis van: -

Stal leegLeeggestolen
LeegstortenIn de betekenis van: -

Stortte leegLeeggestort
LeegstromenIn de betekenis van: -

Stroomde leegLeeggestroomd
LeegtrekkenIn de betekenis van: -

Trok leegLeeggetrokken
LeegvissenIn de betekenis van: -

Viste leegLeeggevist
LeegzuigenIn de betekenis van: -

Zoog leegLeeggezogen
LeerlooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adobar, Curtir
  sLooien
Tanen
LeertouwenIn de betekenis van: -

LeewiekenIn de betekenis van: -

LeewiekteGeleewiekt
LegaliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Autorizar, Legalizar
  sWettigen
LegaliseerdeGelegaliseerd
LegaterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dejar
  sAchterlaten
In de steek laten
Nalaten
Verlaten
Vermaken
Verzuimen
LegateerdeGelegateerd
LegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vaciar
  sLedigen
Lenzen
Lichten
Ruimen
Uithalen
LeegdeGeleegd
LegerenIn de betekenis van: Een mengsel van metalen maken

  sKamperen
LegeerdeGelegeerd
LegerenIn de betekenis van: Ergens verblijven

In Spaans overeenkomend met: Acampar
  sKamperen
LegerdeGelegerd
LeggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acomodar, Situar
Colocar, Meter, Poner
  sDoen
Plaatsen
Situeren
Stationeren
Steken
Stellen
Stoppen
Zetten
LegdeGelegd
LegitimerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Legitimar
  sEchten
LegitimeerdeGelegitimeerd
LegoënIn de betekenis van: -

LegodeGelegood
LeidekkenIn de betekenis van: -

LeidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Guiar, Orientar
Conducir
  sBrengen
De weg wijzen
Geleiden
Rondleiden
Voeren
LeiddeGeleid
LeidinggevenIn de betekenis van: -

Gaf leidingLeidinggegeven
LekenIn de betekenis van: -

LeekteGeleekt
LekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derramarse, Escaparse ((),(Dicho de un líquido o de un gas: Salirse de un depósito, cañería, canal, etc., por algún resquicio.)), Gotear, Hacer agua, Salirse
LekteGelekt
LekkerbekkenIn de betekenis van: -

LekkerbekteGelekkerbekt
LekprikkenIn de betekenis van: -

Prikte lekLekgeprikt
LekrijdenIn de betekenis van: -

Reed lekLekgereden
LekschietenIn de betekenis van: -

Schoot lekLekgeschoten
LekslaanIn de betekenis van: -

Sloeg lekLekgeslagen
LekstekenIn de betekenis van: -

Stak lekLekgestoken
LellenIn de betekenis van: -

LeldeGeleld
LemenIn de betekenis van: -

LeemdeGeleemd
LenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adelantar, Dar en préstamo
Prestar, Tomar en préstamo
Dejar
  sUitlenen
Voorschieten
LeendeGeleend
LengenIn de betekenis van: -

LengdeGelengd
LenigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aliviar, Desahogar
  sBevrijden
Verlichten
LenigdeGelenigd
LensenIn de betekenis van: -

LensteGelenst
LenzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vaciar
  sLedigen
Legen
Lichten
Ruimen
Uithalen
LensdeGelensd
LepelenIn de betekenis van: -

LepeldeGelepeld
LeppenIn de betekenis van: -

LepteGelept
LepperenIn de betekenis van: -

LepperdeGelepperd
LerarenIn de betekenis van: -

LeraardeGeleraard
LerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estudiar
Instruir
Aprender
Enseñar
  sAanleren
Bijbrengen
Instrueren
Onderwijzen
Scholen
LeerdeGeleerd
LernenIn de betekenis van: -

LerndeGelernd
LesgevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dar clases
Gaf lesLesgegeven
LessenIn de betekenis van: -

LesteGelest
LettenIn de betekenis van: -

LetteGelet
LetterenIn de betekenis van: -

LetterdeGeletterd
LettergietenIn de betekenis van: -

LetterkerenIn de betekenis van: -

LetterkeerdeGeletterkeerd
LetterzettenIn de betekenis van: -

LetterziftenIn de betekenis van: -

LeunenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apoyarse, Estribar
  sGeschraagd worden
Rusten
LeundeGeleund
LeurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vender como buhonero
  sColporteren
Venten
LeurdeGeleurd
LeuterenIn de betekenis van: -

LeuterdeGeleuterd
LevelenIn de betekenis van: -

LeveldeGeleveld
LevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vivir
LeefdeGeleefd
LeverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entregar, Suministrar, Surtir
Abastecer
  sAfleveren
Bevoorraden
Bezorgen
Inleveren
Provianderen
Spekken
Toevoeren
Van voorraden voorzien
Voorzien van
LeverdeGeleverd
LezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Leer
LasGelezen
LiberaliserenIn de betekenis van: -

LiberaliseerdeGeliberaliseerd
LicenserenIn de betekenis van: -

LicenseerdeGelicenseerd
LicentiërenIn de betekenis van: -

LicentieerdeGelicentieerd
LichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vaciar
Centellear, Rielar
  sFlikkeren
Flonkeren
Ledigen
Legen
Lenzen
Ruimen
Twinkelen
Uithalen
LichtteGelicht
LichtmissenIn de betekenis van: -

LichtmisteGelichtmist
LiefhebbenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amar, Querer
  sBeminnen
Houden van
Had liefLiefgehad
LiefhebberenIn de betekenis van: -

LiefhebberdeGeliefhebberd
LiefkozenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acariciar
  sStrelen
LiefkoosdeGeliefkoosd
LiegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mentir
LoogGelogen
LiflaffenIn de betekenis van: -

LiflafteGeliflaft
LiftenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ir en autostop
  sEen lift krijgen
LiftteGelift
LiggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estar echado, Yacer
Estar situado
Estar, Ubicar, Ubicarse
  sGelegen zijn
Zich bevinden
LagGelegen
LijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Padecer, Sufrir
  sDoorstaan
Dulden
Lijden aan
Ondergaan
Uitstaan
Velen
Verdragen
LeedGeleden
LijkenIn de betekenis van:
1 (scheepvaart) (zeilen) op de wind brassen
2 (scheepvaart) (een zeil) met touwwerk omzomen
3 een lijk afleggen

  sAarden
Gelijken
Lijken op
Overkomen
Schijnen
Toeschijnen
Voorkomen
LijkteGelijkt
LijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Parecer, Parecerse, Semejar, Semejarse
  sAarden
Gelijken
Lijken op
Overkomen
Schijnen
Toeschijnen
Voorkomen
LeekGeleken
LijmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pegar
  sHechten
Plakken
LijmdeGelijmd
LijndansenIn de betekenis van: -

LijndansteGelijndanst
LijnenIn de betekenis van: -

LijndeGelijnd
LijntekenenIn de betekenis van: -

LijntekendeGelijntekend
LijntrekkenIn de betekenis van: -

LijstenIn de betekenis van: -

LijstteGelijst
LikenIn de betekenis van: -

LiketeGeliket
LikkebaardenIn de betekenis van: -

LikkebaarddeGelikkebaard
LikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Lamer
LikteGelikt
LillenIn de betekenis van: -

LildeGelild
LimiterenIn de betekenis van: -

LimiteerdeGelimiteerd
LineariserenIn de betekenis van: -

LineariseerdeGelineariseerd
LinedancenIn de betekenis van: -

LinedanceteGelinedancet
LiniërenIn de betekenis van: -

LinieerdeGelinieerd
LinkeballenIn de betekenis van: -

LinkebaldeGelinkebald
LinkenIn de betekenis van: -

LinkteGelinkt
LiplezenIn de betekenis van: -

LippenIn de betekenis van: -

LipteGelipt
LiquiderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Liquidar
  sAfwikkelen
Opheffen
Solveren
LiquideerdeGeliquideerd
LispelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cecear, Tartajear
LispeldeGelispeld
LispenIn de betekenis van: -

LispteGelispt
LithograferenIn de betekenis van: -

LithografeerdeGelithografeerd
LivestreamenIn de betekenis van: -

LivestreamdeGelivestreamd
LiërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ligar
LieerdeGelieerd
LobbenIn de betekenis van: -

LobdeGelobd
LobberenIn de betekenis van: -

LobberdeGelobberd
LobbyenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cabildear
LobbydeGelobbyd
LockenIn de betekenis van: -

LockteGelockt
LodderenIn de betekenis van: -

LodderdeGelodderd
LodderogenIn de betekenis van: -

LodderoogdeGelodderoogd
LodenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sondar, Sondear
  sPeilen
Polsen
Sonderen
Vademen
Vissen naar
LooddeGelood
LoeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Berrear ((geluid van dieren vooral koe, kalf, hert)), Bramar, Rugir
Rebuznar
Mugir
  sBalken
Blaten
Blèren
Briesen
Brullen
Bulderen
Bulken
Daveren
Grommen
Hinniken
Schreeuwen
Uitbrullen
LoeideGeloeid
LoenenIn de betekenis van: -

LoendeGeloend
LoensenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bizquear, Torcer la vista
  sScheel kijken
Scheelzien
LoensteGeloenst
LoerenIn de betekenis van: -

LoerdeGeloerd
LoerogenIn de betekenis van: -

LoeroogdeGeloeroogd
LoevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Orzar
LoefdeGeloefd
LofprijzenIn de betekenis van: -

Prees lofLofgeprezen
LoftuitenIn de betekenis van: -

LogenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Lavar
  sDe was doen
Wassen
LoogdeGeloogd
LogenstraffenIn de betekenis van: -

LogenstrafteGelogenstraft
LogerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estar convidado, Hospedarse
Alojarse
  sTe gast zijn
LogeerdeGelogeerd
LoggenIn de betekenis van: -

LogdeGelogd
LokaliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Localizar
Ubicar
LokaliseerdeGelokaliseerd
LokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atraer, Cautivar
LokteGelokt
LollenIn de betekenis van: -

LoldeGelold
LompenIn de betekenis van: -

LonenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Recompensar
Tener valor, Valer
  sBelonen
Schadeloos stellen
Terugdoen
Vergelden
Waard zijn
LoondeGeloond
LongboardenIn de betekenis van: -

LongboarddeGelongboard
LongerenIn de betekenis van: -

LongeerdeGelongeerd
LonkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mirar ávidamente
LonkteGelonkt
LoochenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Negar, Repugnar
  sOntkennen
Tegenspreken
LoochendeGeloochend
LoodsenIn de betekenis van: -

LoodsteGeloodst
LooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adobar, Curtir
  sLeerlooien
Tanen
LooideGelooid
LoomenIn de betekenis van: -

LoomdeGeloomd
LopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Andar, Andarse
Fluir, Manar
Ir
Marchar
Caminar, Dar pasos
Pasear
  sAan de wandel zijn
Afleggen
Gaan
Marcheren
Schrijden
Stappen
Stromen
Te voet gaan
Tippelen
Treden
Van stapel lopen
Verlopen
Vlieten
Vloeien
Wandelen
Wandelen (snel)
Zich begeven
LiepGelopen
LorrenIn de betekenis van: -

LordeGelord
LosbarstenIn de betekenis van: -

Barstte losLosgebarsten
LosbeukenIn de betekenis van: -

Beukte losLosgebeukt
LosbindenIn de betekenis van: -

Bond losLosgebonden
LosbrandenIn de betekenis van: -

Brandde losLosgebrand
LosbrekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Soltarse
  sDe vrijheid hernemen
Zich vrijmaken
Brak losLosgebroken
LosdoenIn de betekenis van: -

Deed losLosgedaan
LosdraaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aflojar
Draaide losLosgedraaid
LosdrukkenIn de betekenis van: -

Drukte losLosgedrukt
LosgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aflojarse
Ging losLosgegaan
LosgespenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desabrochar
Desabrocharse
Desdar
  sLoshaken
Losmaken
Terugdraaien
Gespte losLosgegespt
LosgooienIn de betekenis van: -

Gooide losLosgegooid
LosgravenIn de betekenis van: -

Groef losLosgegraven
LoshakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desabrochar, Desabrocharse, Descolgar, Desenganchar
  sAfhaken
Losgespen
Haakte losLosgehaakt
LoshalenIn de betekenis van: -

Haalde losLosgehaald
LoshangenIn de betekenis van: -

Hing losLosgehangen
LosharkenIn de betekenis van: -

Harkte losLosgeharkt
LoskloppenIn de betekenis van: -

Klopte losLosgeklopt
LosknippenIn de betekenis van: -

Knipte losLosgeknipt
LosknopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desabotonar, Desabotonarse, Desabrochar, Desabrocharse
Knoopte losLosgeknoopt
LoskomenIn de betekenis van: -

Kwam losLosgekomen
LoskopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Redimir
  sAfkopen
Vrijkopen
Kocht losLosgekocht
LoskoppelenIn de betekenis van: -

Koppelde losLosgekoppeld
LoskrijgenIn de betekenis van: -

Kreeg losLosgekregen
LoslatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dejar salir
Dejar
Largar, Libertar, Poner en libertad
Soltar
  sAfhelpen
Bevrijden
Laten
Laten begaan
Laten schieten
Losmaken
Lossen
Tappen
Uitlaten
Verlossen
Vieren
Vrijlaten
Vrijmaken
Weglaten
Zich verlaten van
Liet losLosgelaten
LosliggenIn de betekenis van: -

Lag losLosgelegen
LoslopenIn de betekenis van: -

Liep losLosgelopen
LosmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desamarrar, Desatar, Soltar
Desdar
Zafar
Despegar
  sDe hindernissen wegnemen van
Losgespen
Loslaten
Terugdraaien
Maakte losLosgemaakt
LosnemenIn de betekenis van: -

Nam losLosgenomen
LospeuterenIn de betekenis van: -

Peuterde losLosgepeuterd
LospratenIn de betekenis van: -

Praatte losLosgepraat
LosrakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Soltarse
Zafarse
  sVallen
Raakte losLosgeraakt
LosrijdenIn de betekenis van: -

Reed losLosgereden
LosroerenIn de betekenis van: -

Roerde losLosgeroerd
LosrukkenIn de betekenis van: -

Rukte losLosgerukt
LosscheurenIn de betekenis van: -

Scheurde losLosgescheurd
LosschietenIn de betekenis van: -

Schoot losLosgeschoten
LosschroevenIn de betekenis van: -

  sAfrollen
Afwikkelen
Ontrollen
Opendraaien
Openschroeven
Schroefde losLosgeschroefd
LosschuddenIn de betekenis van: -

Schudde losLosgeschud
LossenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dejar salir
Descargar
  sLoslaten
Tappen
Uitlaten
Vieren
Weglaten
LosteGelost
LosslaanIn de betekenis van: -

Sloeg losLosgeslagen
LossnijdenIn de betekenis van: -

Sneed losLosgesneden
LosspringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Saltar
  sUitschieten
Sprong losLosgesprongen
LosstaanIn de betekenis van: -

Stond losLosgestaan
LosstormenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arremeter
Stormde losLosgestormd
LostornenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descoser
  sTornen
Tornde losLosgetornd
LostrekkenIn de betekenis van: -

Trok losLosgetrokken
LostrillenIn de betekenis van: -

Trilde losLosgetrild
LosvijzenIn de betekenis van: -

Vees losLosgevezen
LosvliegenIn de betekenis van: -

Vloog losLosgevlogen
LoswaaienIn de betekenis van: -

Waaide los, Woei losLosgewaaid
LoswekenIn de betekenis van: -

Weekte losLosgeweekt
LoswerkenIn de betekenis van: -

Werkte losLosgewerkt
LoswindenIn de betekenis van: -

Wond losLosgewonden
LoswoelenIn de betekenis van: -

Woelde losLosgewoeld
LosworstelenIn de betekenis van: -

Worstelde losLosgeworsteld
LoswrikkenIn de betekenis van: -

Wrikte losLosgewrikt
LoswringenIn de betekenis van: -

Wrong losLosgewrongen
LoswroetenIn de betekenis van: -

Wroette losLosgewroet
LoswurmenIn de betekenis van: -

Wurmde losLosgewurmd
LoszagenIn de betekenis van: -

Zaagde losLosgezaagd
LoszingenIn de betekenis van: -

Zong losLosgezongen
LoszittenIn de betekenis van: -

Zat losLosgezeten
LotenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Echar suertes, Sacar a la suerte, Sortear
LootteGeloot
LoungenIn de betekenis van: -

LoungedeGelounged
LouterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adelgazar, Limpiar, Purificar
Refinar
  sRaffineren
Reinigen
Schoonmaken
Vegen
Verfijnen
Zuiveren
LouterdeGelouterd
LovenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alabar, Elogiar, Encaramar
  sLof toezwaaien
Prijzen
Roemen
LoofdeGeloofd
LozenIn de betekenis van: -

LoosdeGeloosd
LubbenIn de betekenis van: -

LubdeGelubd
LubberenIn de betekenis van: -

LubberdeGelubberd
LuchtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Airear, Ventilar
Aventar
  sSpuien
Uitluchten
Ventileren
Wannen
LuchtteGelucht
LuibakkenIn de betekenis van: -

LuibakteGeluibakt
LuidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Repicar
Llamar, Tocar la campanilla
  sAanbellen
Beieren
Bellen
Klepperen
Schellen
LuiddeGeluid
LuienIn de betekenis van: -

LuideGeluid
LuierenIn de betekenis van: -

LuierdeGeluierd
LuierikenIn de betekenis van: -

LuierikteGeluierikt
LuikenIn de betekenis van: -

LookGeloken
LuilakkenIn de betekenis van: -

LuilakteGeluilakt
LuilekkerenIn de betekenis van: -

LuilekkerdeGeluilekkerd
LuimenIn de betekenis van: -

LuimdeGeluimd
LuisterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escuchar
  sAanhoren
Beluisteren
Toehoren
Toeluisteren
LuisterdeGeluisterd
LuistervinkenIn de betekenis van: -

LuistervinkteGeluistervinkt
LuiwammesenIn de betekenis van: -

LuiwammesteGeluiwammest
LuizenIn de betekenis van: -

LuisdeGeluisd
LukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Salir bien
LukteGelukt
LullenIn de betekenis van: -

LuldeGeluld
LumbeckenIn de betekenis van: -

LumbeckteGelumbeckt
LummelenIn de betekenis van: -

LummeldeGelummeld
LunchenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comer
Merendar
Almorzar
LunchteGeluncht
LunzenIn de betekenis van: -

LunsdeGelunsd
LurkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Chupar
  sOpzuigen
Zuigen
LurkteGelurkt
LustenIn de betekenis van: -

LustteGelust
LustrerenIn de betekenis van: -

LustreerdeGelustreerd
LutsenIn de betekenis van: -

LutsteGelutst
LuwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Calmarse, Sosegarse
Amainar
  sBekoelen
Tot rust komen
Uitrazen
Uitwoeden
Verzwakken
LuwdeGeluwd
LynchenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Linchar
LynchteGelyncht
LyofiliserenIn de betekenis van: -

LyofiliseerdeGelyofiliseerd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven