Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos españoles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
Última Actualización: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
M-bankierenIn de betekenis van: -

M-bankierdeGe-m-bankierd
MaaibenenIn de betekenis van: -

MaaibeendeGemaaibeend
MaaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Segar
  sZichten
MaaideGemaaid
MaathoudenIn de betekenis van: -

Hield maatMaatgehouden
MaatslaanIn de betekenis van: -

MabelenIn de betekenis van: -

MabeldeGemabeld
MacadamiserenIn de betekenis van: -

MacadamiseerdeGemacadamiseerd
MacererenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Macerer
Macerar
MacereerdeGemacereerd
MachinerenIn de betekenis van: -

MachineerdeGemachineerd
MachineschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escribir a máquina, Mecanografiar, Teclear
  sTikken
Typen
MachtigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apoderar, Autorizar
  sAutoriseren
Een volmacht verlenen aan
MachtigdeGemachtigd
MachtsverheffenIn de betekenis van: -

MacrameeënIn de betekenis van: -

MacrameedeGemacrameed
MaffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dormir
  sPitten
Slapen
Uitslapen
MafteGemaft
MagnetiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Magnetizar
MagnetiseerdeGemagnetiseerd
MailenIn de betekenis van: -

MaildeGemaild
MaintenerenIn de betekenis van: -

MainteneerdeGemainteneerd
MajemenIn de betekenis van: -

MajemdeGemajemd
MajorerenIn de betekenis van: -

MajoreerdeGemajoreerd
MakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer el corretaje
MakeldeGemakeld
MakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fabricar
Hacer
Causar
Construir
Crear
Aderezar, Arreglar, Reparar, Restaurar
  sAanleggen
Aanmaken
Bedrijven
Bouwen
Construeren
Creëren
Doen
Fabriceren
Herstellen
Ineenzetten
Laten
Laten doen
Repareren
Scheppen
Uitbrengen
Uitrichten
Uitvoeren
Verhelpen
Verstellen
Vervaardigen
MaakteGemaakt
MakkenIn de betekenis van: -

MalenIn de betekenis van: 1 draaien
2 tobben

  sKwellen
Vermalen
MaaldeGemaald
MalenIn de betekenis van:
1 fijnmaken met een molen
2 (polderwater) uitpompen met een molen
3 kauwen

In Spaans overeenkomend met: Moler
  sKwellen
Vermalen
MaaldeGemalen
MalfunctionerenIn de betekenis van: -

MalfunctioneerdeGemalfunctioneerd
MallenIn de betekenis van: -

MaldeGemald
MaltraiterenIn de betekenis van: -

MaltraiteerdeGemaltraiteerd
MalverserenIn de betekenis van: -

MalverseerdeGemalverseerd
ManagenIn de betekenis van: -

ManagedeGemanaged
MandaterenIn de betekenis van: -

MandateerdeGemandateerd
MandiënIn de betekenis van: -

MandiedeGemandied
ManenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amonestar, Reprender
  sVermanen
MaandeGemaand
MangelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Calandrar, Satinar
  sKalanderen
MangeldeGemangeld
ManicurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer la manicura
ManicuurdeGemanicuurd
ManifesterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Manifestar
  sLaten blijken
Tonen
Uiten
ManifesteerdeGemanifesteerd
ManipulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Manipular
  sHanteren
Omgaan met
ManipuleerdeGemanipuleerd
MankenIn de betekenis van: -

MankteGemankt
MankerenIn de betekenis van: -

MankeerdeGemankeerd
MannenIn de betekenis van: -

MandeGemand
ManoeuvrerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Maniobrar
  sRangeren
ManoeuvreerdeGemanoeuvreerd
ManumitterenIn de betekenis van: -

ManumitteerdeGemanumitteerd
MappenIn de betekenis van: -

MapteGemapt
MaquillerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Maquillar
  sBlanketten
Grimeren
Opmaken
Schminken
MaquilleerdeGemaquilleerd
MarchanderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Regatear
  sAfdingen
Pingelen
MarchandeerdeGemarchandeerd
MarcherenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Marchar
  sLopen
MarcheerdeGemarcheerd
MarenIn de betekenis van: -

MarginaliserenIn de betekenis van: -

MarginaliseerdeGemarginaliseerd
MarinerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aliñar, Dejar en adobo, Enmarinar
Adobar
Escabechar, Marinar
  sAanmaken (sla, saus)
Inleggen
Inmaken
MarineerdeGemarineerd
MarkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Marcar
  sAanduiden
Aangeven
Aankruisen
Een teken geven
Kenmerken
Merken
MarkeerdeGemarkeerd
MarketenIn de betekenis van: -

MarketteGemarket
MarktenIn de betekenis van: -

MarktteGemarkt
MarlenIn de betekenis van: -

MarldeGemarld
MarmelenIn de betekenis van: -

MarmeldeGemarmeld
MarmerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Jaspear, Vetear
Marmolar
  sAderen
MarmerdeGemarmerd
MaroderenIn de betekenis van: -

MarodeerdeGemarodeerd
MarouflerenIn de betekenis van: -

MaroufleerdeGemaroufleerd
MarrenIn de betekenis van: -

MardeGemard
MartelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Martirizar, Torturar
  sPijnigen
MarteldeGemarteld
MaskerenIn de betekenis van:
Verbergen, verbloemen, aan het oog onttrekken

In Spaans overeenkomend met: Paliar
  sBemantelen
Bewimpelen
Verbergen
Verbloemen
Verkleden
Vermommen
MaskeerdeGemaskeerd
MaskerenIn de betekenis van:
(Het gezicht) met een masker bedekken

In Spaans overeenkomend met:
Enmascarar
  sBemantelen
Bewimpelen
Verbergen
Verbloemen
Verkleden
Vermommen
MaskerdeGemaskerd
MassacrerenIn de betekenis van: -

MassacreerdeGemassacreerd
MasserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Masajear
MasseerdeGemasseerd
MassificerenIn de betekenis van: -

MassificeerdeGemassificeerd
MastenIn de betekenis van: -

MastteGemast
MasterenIn de betekenis van: -

MasterdeGemasterd
MastiekenIn de betekenis van: -

MastiekteGemastiekt
MastklimmenIn de betekenis van: -

MasturberenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Masturbar
MasturbeerdeGemasturbeerd
MatchenIn de betekenis van: -

MatchteGematcht
MatennaaienIn de betekenis van: -

MaterialiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Materializar
  sStoffelijk maken
Stoffelijk voorstellen
MaterialiseerdeGematerialiseerd
MathematiserenIn de betekenis van: -

MathematiseerdeGemathematiseerd
MatigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Moderar, Reportar
  sBeteugelen
Inhouden
Onderdrukken
MatigdeGematigd
MatsenIn de betekenis van: -

MatsteGematst
MattenIn de betekenis van: -

MatteGemat
MatterenIn de betekenis van: -

MatteerdeGematteerd
MauwenIn de betekenis van: -

MauwdeGemauwd
MaximaliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Maximizar
MaximaliseerdeGemaximaliseerd
MaximerenIn de betekenis van: -

MaximeerdeGemaximeerd
MazelenIn de betekenis van: -

MazeldeGemazeld
MazenIn de betekenis van: -

MaasdeGemaasd
MazzelenIn de betekenis van: -

MazzeldeGemazzeld
MeanderenIn de betekenis van: -

MeanderdeGemeanderd
MechaniserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mecanizar
MechaniseerdeGemechaniseerd
MedebrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llevar
Ir a buscar a
  sMeebrengen
Meenemen
Vergaderen
Bracht medeMedegebracht
MededelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comunicar
Divulgar, Enterar, Hacer saber, Informar
  sAankondigen
Berichten
In kennis stellen
Meedelen
Verwittigen
Voortzeggen
Deelde medeMedegedeeld
MededingenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Concursar
Dong medeMedegedongen
MedelevenIn de betekenis van: -

Leefde medeMedegeleefd
medeondertekenenIn de betekenis van: -

Ondertekende medeMedeondertekend
MedeplegenIn de betekenis van: -

Pleegde medeMedegepleegd
MedeslepenIn de betekenis van: -

Sleepte medeMedegesleept
MedestrijdenIn de betekenis van: -

Streed medeMedegestreden
MedewerkenIn de betekenis van: -

Werkte medeMedegewerkt
MedialiserenIn de betekenis van: -

MedialiseerdeGemedialiseerd
MediatiserenIn de betekenis van: -

MediatiseerdeGemediatiseerd
MedicaliserenIn de betekenis van: -

MedicaliseerdeGemedicaliseerd
MedicinerenIn de betekenis van: -

MedicineerdeGemedicineerd
MediterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Meditar
  sPeinzen
MediteerdeGemediteerd
MediërenIn de betekenis van: -

MedieerdeGemedieerd
Mee-etenIn de betekenis van: -

T meeaMeegegeten
Mee-evoluerenIn de betekenis van: -

Evolueerde meeMeegeëvolueerd
Mee-investerenIn de betekenis van: -

Investeerde meeMee-geïnvesteerd
MeeademenIn de betekenis van: -

Ademde meeMeegeademd
MeebakkenIn de betekenis van: -

Bakte meeMeegebakken
MeebelevenIn de betekenis van: -

Beleefde meeMeebeleefd
MeebepalenIn de betekenis van: -

Bepaalde meeMeebepaald
MeeberekenenIn de betekenis van: -

Berekende meeMeeberekend
MeebeslissenIn de betekenis van: -

Besliste meeMeebeslist
MeebestellenIn de betekenis van: -

Bestelde meeMeebesteld
MeebesturenIn de betekenis van: -

Bestuurde meeMeebestuurd
MeebetalenIn de betekenis van: -

Betaalde meeMeebetaald
MeebewegenIn de betekenis van: -

Bewoog meeMeebewogen
MeebiddenIn de betekenis van: -

Bad meeMeegebeden
MeebiedenIn de betekenis van: -

Bood meeMeegeboden
MeeblazenIn de betekenis van: -

Blies meeMeegeblazen
MeeblèrenIn de betekenis van: -

Blèrde meeMeegeblèrd
MeebouwenIn de betekenis van: -

Bouwde meeMeegebouwd
MeebrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llevar
Ir a buscar a
Traer
  sMedebrengen
Meenemen
Vergaderen
Bracht meeMeegebracht
MeebrullenIn de betekenis van: -

Brulde meeMeegebruld
MeebuigenIn de betekenis van: -

Boog meeMeegebogen
MeeconsoliderenIn de betekenis van: -

Consolideerde meeMeegeconsolideerd
MeedansenIn de betekenis van: -

Danste meeMeegedanst
MeedeinenIn de betekenis van: -

Deinde meeMeegedeind
MeedelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comentar
Comunicar
Divulgar, Enterar, Hacer saber, Informar
  sAankondigen
Berichten
In kennis stellen
Mededelen
Verwittigen
Voortzeggen
Deelde meeMeegedeeld
MeedenkenIn de betekenis van: -

Dacht meeMeegedacht
MeedingenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Competir, Rivalizar
  sConcurreren
Wedijveren
Dong meeMeegedongen
MeediscussiërenIn de betekenis van: -

Discussieerde meeMeegediscussieerd
MeedoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Participar
  sDeelnemen
Deed meeMeegedaan
MeedraaienIn de betekenis van: -

Draaide meeMeegedraaid
MeedragenIn de betekenis van: -

Droeg meeMeegedragen
MeedrijvenIn de betekenis van: -

Dreef meeMeegedreven
MeedrinkenIn de betekenis van: -

Dronk meeMeegedronken
MeefeestenIn de betekenis van: -

Feestte meeMeegefeest
MeefietsenIn de betekenis van: -

Fietste meeMeegefietst
MeefinancierenIn de betekenis van: -

Financierde meeMeegefinancierd
MeegaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acompañar
Ging meeMeegegaan
MeegenietenIn de betekenis van: -

Genoot meeMeegenoten
MeegevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dotar
  sBegiftigen
Gaf meeMeegegeven
MeeglijdenIn de betekenis van: -

Gleed meeMeegegleden
MeeglurenIn de betekenis van: -

Gluurde meeMeegegluurd
MeegraaienIn de betekenis van: -

Graaide meeMeegegraaid
MeegrissenIn de betekenis van: -

Griste meeMeegegrist
MeegroeienIn de betekenis van: -

Groeide meeMeegegroeid
MeehebbenIn de betekenis van: -

Had meeMeegehad
MeehelpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asistir
  sAssisteren
Bijstaan
Helpen
Ter zijde staan
Verzorgen
Hielp meeMeegeholpen
MeehollenIn de betekenis van: -

Holde meeMeegehold
MeehuilenIn de betekenis van: -

Huilde meeMeegehuild
MeekelenIn de betekenis van: -

Keelde meeMeegekeeld
MeekijkenIn de betekenis van: -

Keek meeMeegekeken
MeeklappenIn de betekenis van: -

Klapte meeMeegeklapt
MeekleurenIn de betekenis van: -

Kleurde meeMeegekleurd
MeeklinkenIn de betekenis van: -

Klonk meeMeegeklonken
MeekokenIn de betekenis van: -

Kookte meeMeegekookt
MeekomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Venir
Kwam meeMeegekomen
MeekrijgenIn de betekenis van: -

Kreeg meeMeegekregen
MeekunnenIn de betekenis van: -

Kon meeMeegekund
MeekwelenIn de betekenis van: -

Kweelde meeMeegekweeld
MeelachenIn de betekenis van: -

Lachte meeMeegelachen
MeelevenIn de betekenis van: -

Leefde meeMeegeleefd
MeeleverenIn de betekenis van: -

Leverde meeMeegeleverd
MeelezenIn de betekenis van: -

Las meeMeegelezen
MeeliftenIn de betekenis van: -

Liftte meeMeegelift
MeelijdenIn de betekenis van: -

Leed meeMeegeleden
MeelokkenIn de betekenis van: -

Lokte meeMeegelokt
MeeloodsenIn de betekenis van: -

Loodste meeMeegeloodst
MeelopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acompañar
Liep meeMeegelopen
MeelotenIn de betekenis van: -

Lootte meeMeegeloot
MeeluisterenIn de betekenis van: -

Luisterde meeMeegeluisterd
MeelunchenIn de betekenis van: -

Lunchte meeMeegeluncht
MeemakenIn de betekenis van: -

Maakte meeMeegemaakt
MeenemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llevar
Ir a buscar a
Traer
Llevarse
  sMedebrengen
Meebrengen
Vergaderen
Nam meeMeegenomen
MeeneuriënIn de betekenis van: -

Neuriede meeMeegeneuried
MeeonderhandelenIn de betekenis van: -

Onderhandelde meeMeeonderhandeld
meeondertekenenIn de betekenis van: -

Ondertekende meeMeeondertekend
MeeontbijtenIn de betekenis van: -

Ontbeet meeMeeontbeten
MeeontwerpenIn de betekenis van: -

Ontwierp meeMeeontworpen
MeeontwikkelenIn de betekenis van: -

Ontwikkelde meeMeeontwikkeld
MeeorganiserenIn de betekenis van: -

Organiseerde meeMeegeorganiseerd
MeepakkenIn de betekenis van: -

Pakte meeMeegepakt
MeepikkenIn de betekenis van: -

Pikte meeMeegepikt
MeepratenIn de betekenis van: -

Praatte meeMeegepraat
MeeprofiterenIn de betekenis van: -

Profiteerde meeMeegeprofiteerd
MeerderenIn de betekenis van: -

MeerderdeGemeerderd
MeeregerenIn de betekenis van: -

Regeerde meeMeegeregeerd
MeereizenIn de betekenis van: -

Reisde meeMeegereisd
MeerekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Incluir en cuenta
Computar
  sBerekenen
Incalculeren
Uitrekenen
Rekende meeMeegerekend
MeerijdenIn de betekenis van: -

Reed meeMeegereden
MeerokenIn de betekenis van: -

Rookte meeMeegerookt
MeeschilderenIn de betekenis van: -

Schilderde meeMeegeschilderd
MeeschrijvenIn de betekenis van: -

Schreef meeMeegeschreven
MeesjouwenIn de betekenis van: -

Sjouwde meeMeegesjouwd
MeeslepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acarrear
  sMet zich meebrengen
Veroorzaken
Sleepte meeMeegesleept
MeesleurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrastrar
  sSlepen
Trekken
Voorttrekken
Sleurde meeMeegesleurd
MeesmokkelenIn de betekenis van: -

Smokkelde meeMeegesmokkeld
MeesmuilenIn de betekenis van: -

MeesmuildeGemeesmuild
MeespelenIn de betekenis van: -

Speelde meeMeegespeeld
MeesprekenIn de betekenis van: -

Sprak meeMeegesproken
MeespringenIn de betekenis van: -

Sprong meeMeegesprongen
MeestakenIn de betekenis van: -

Staakte meeMeegestaakt
MeestappenIn de betekenis van: -

Stapte meeMeegestapt
MeestemmenIn de betekenis van: -

Stemde meeMeegestemd
MeesterenIn de betekenis van: -

MeesterdeGemeesterd
MeestijgenIn de betekenis van: -

Steeg meeMeegestegen
MeestrijdenIn de betekenis van: -

Streed meeMeegestreden
MeestromenIn de betekenis van: -

Stroomde meeMeegestroomd
MeesturenIn de betekenis van: -

Stuurde meeMeegestuurd
MeetekenenIn de betekenis van: -

Tekende meeMeegetekend
MeetellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Entrar en cuenta
  sIn aanmerking komen
Telde meeMeegeteld
MeetorsenIn de betekenis van: -

Torste meeMeegetorst
MeetrainenIn de betekenis van: -

Trainde meeMeegetraind
MeetrekkenIn de betekenis van: -

Trok meeMeegetrokken
MeetrillenIn de betekenis van: -

Trilde meeMeegetrild
MeetronenIn de betekenis van: -

Troonde meeMeegetroond
MeevallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Salir mejor de lo esperado
Viel meeMeegevallen
MeevarenIn de betekenis van: -

Voer meeMeegevaren
MeevechtenIn de betekenis van: -

Vocht meeMeegevochten
MeeverdedigenIn de betekenis van: -

Verdedigde meeMeeverdedigd
MeeverenIn de betekenis van: -

Veerde meeMeegeveerd
MeeverhuizenIn de betekenis van: -

Verhuisde meeMeeverhuisd
MeeverkopenIn de betekenis van: -

Verkocht meeMeeverkocht
MeeverzekerenIn de betekenis van: -

Verzekerde meeMeeverzekerd
MeevierenIn de betekenis van: -

Vierde meeMeegevierd
MeevliegenIn de betekenis van: -

Vloog meeMeegevlogen
MeevoelenIn de betekenis van: -

Voelde meeMeegevoeld
MeevoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acarrear, Llevarse consigo
  sAanvoeren
Voerde meeMeegevoerd
MeevoetballenIn de betekenis van: -

Voetbalde meeMeegevoetbald
MeevolgenIn de betekenis van: -

Volgde meeMeegevolgd
MeevragenIn de betekenis van: -

Vroeg meeMeegevraagd
MeewaaienIn de betekenis van: -

Waaide meeMeegewaaid
MeewandelenIn de betekenis van: -

Wandelde meeMeegewandeld
MeewegenIn de betekenis van: -

Woog meeMeegewogen
MeewerkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Colaborar, Cooperar
  sSamenwerken
Werkte meeMeegewerkt
MeewillenIn de betekenis van: -

Wilde mee, Wou meeMeegewild
MeezeilenIn de betekenis van: -

Zeilde meeMeegezeild
MeezendenIn de betekenis van: -

Zond meeMeegezonden
MeezeulenIn de betekenis van: -

Zeulde meeMeegezeuld
MeezingenIn de betekenis van: -

Zong meeMeegezongen
MeezittenIn de betekenis van: -

Zat meeMeegezeten
MeezoekenIn de betekenis van: -

Zocht meeMeegezocht
MeezuigenIn de betekenis van: -

Zoog meeMeegezogen
MeezwemmenIn de betekenis van: -

Zwom meeMeegezwommen
MeierenIn de betekenis van: -

MeierdeGemeierd
MekkenIn de betekenis van: -

MekteGemekt
MekkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Balar ((van een geit)(de una cabra))
MekkerdeGemekkerd
MeldenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Avisar
Mencionar
Dictaminar, Informar, Referir
  sBerichten
Gewag maken van
Noemen
Overbrengen
Verhalen
Vermelden
Verslaan
Vertellen
MelddeGemeld
MelenIn de betekenis van: -

MeeldeGemeeld
MelkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ordeñar
Melkte, MolkGemolken
MemorerenIn de betekenis van: -

MemoreerdeGememoreerd
MemoriserenIn de betekenis van: -

MemoriseerdeGememoriseerd
MenagerenIn de betekenis van: -

MenageerdeGemenageerd
MendelenIn de betekenis van: -

MendeldeGemendeld
MenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Creer
Opinar
Suponer
  sAannemen
Geloven
Houden voor
Onderstellen
Stellen
Vermoeden
Veronderstellen
MeendeGemeend
MenerenIn de betekenis van: -

MeneerdeGemeneerd
MengelenIn de betekenis van: -

MengeldeGemengeld
MengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inmiscuir, Mezclar
  sMixen
Temperen
Vermengen
Verwarren
MengdeGemengd
MeniënIn de betekenis van: -

MeniedeGemenied
MennenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dirigir
  sBesturen
Dirigeren
Richten
Sturen
MendeGemend
MensendieckenIn de betekenis van: -

MensendieckteGemensendieckt
MenstruerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Menstruar
MenstrueerdeGemenstrueerd
MeppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Batir, Golpear, Pegar
Abofetear, Ultrajar
  sHouwen
Klappen
Kloppen
Slaan
MepteGemept
MerceriserenIn de betekenis van: -

MerceriseerdeGemerceriseerd
MerenIn de betekenis van: -

MeerdeGemeerd
MergelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Margar
  sMet mergel bemesten
MergeldeGemergeld
MerkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Percibir
Advertir, Apercibirse, Apercibirse de, Notar, Observar, Percatar, Percatarse
Sentir
Hacer un signo, Indicar, Marcar
  sAanduiden
Aangeven
Aankruisen
Bemerken
Een teken geven
Gewaar worden
Gewaarworden
Kenmerken
Markeren
Opmerken
Tekenen
Vernemen
Waarnemen
MerkteGemerkt
MessenIn de betekenis van: -

MesteGemest
MestenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abonar
  sBemesten
Gieren
MestteGemest
MetaboliserenIn de betekenis van: -

MetaboliseerdeGemetaboliseerd
MetadaterenIn de betekenis van: -

MetadateerdeGemetadateerd
MetalliserenIn de betekenis van: -

MetalliseerdeGemetalliseerd
MetamorfoserenIn de betekenis van: -

MetamorfoseerdeGemetamorfoseerd
MetastaserenIn de betekenis van: -

MetastaseerdeGemetastaseerd
MetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Medir, Tantear, Tomar la medida
  sAfmeten
Opmeten
Opnemen
Roeien
Uitmeten
MatGemeten
MetselenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trabajar de albañil
MetseldeGemetseld
MetsenIn de betekenis van: -

MetsteGemetst
MeubelenIn de betekenis van: -

MeubeldeGemeubeld
MeubilerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amueblar
MeubileerdeGemeubileerd
MeukenIn de betekenis van: -

MeukteGemeukt
MeurenIn de betekenis van: -

MeurdeGemeurd
MeuzelenIn de betekenis van: -

MeuzeldeGemeuzeld
MevrouwenIn de betekenis van: -

MevrouwdeGemevrouwd
MiauwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Maullar
MiauwdeGemiauwd
MicrobankierenIn de betekenis van: -

MicrobankierdeGemicrobankierd
MicrobloggenIn de betekenis van: -

MicroblogdeGemicroblogd
MicrofilmenIn de betekenis van: -

MicrofilmdeGemicrofilmd
MicroscopiserenIn de betekenis van: -

MicroscopiseerdeGemicroscopiseerd
MiddagmalenIn de betekenis van: -

MiddagmaaldeGemiddagmaald
MiddelenIn de betekenis van: -

MiddeldeGemiddeld
MidgetgolfenIn de betekenis van: -

Midgetgolfte, MidgetgolfdeGemidgetgolft, Gemidgetgolfd
MidwinterblazenIn de betekenis van: -

MiegelenIn de betekenis van: -

MiegeldeGemiegeld
MiegenIn de betekenis van: -

MiegdeGemiegd
MiepenIn de betekenis van: -

MiepteGemiept
MierenIn de betekenis van: -

MierdeGemierd
MierenneukenIn de betekenis van: -

MiesmuizenIn de betekenis van: -

MiesmuisdeGemiesmuisd
MieterenIn de betekenis van: -

MieterdeGemieterd
MiezelenIn de betekenis van: -

MiezeldeGemiezeld
MiezemuizenIn de betekenis van: -

MiezemuisdeGemiezemuisd
MiezerenIn de betekenis van: -

MiezerdeGemiezerd
MigrerenIn de betekenis van: -

MigreerdeGemigreerd
MijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Evitar, Rehuir
  sOntwijken
Uit de weg gaan
Vermijden
MeedGemeden
MijmerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Soñar
MijmerdeGemijmerd
MijnenIn de betekenis van: -

MijndeGemijnd
MijtenIn de betekenis van: -

MijtteGemijt
MijterenIn de betekenis van: -

MijterdeGemijterd
MikkenIn de betekenis van: -

MikteGemikt
MilderenIn de betekenis van: -

MilderdeGemilderd
MilitariserenIn de betekenis van: -

MilitariseerdeGemilitariseerd
MiliterenIn de betekenis van: -

MiliteerdeGemiliteerd
MillimeterenIn de betekenis van: -

MillimeterdeGemillimeterd
MilquetiserenIn de betekenis van: -

MilquetiseerdeGemilquetiseerd
MimenIn de betekenis van: -

MimedeGemimed
MinachtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aborrecer, Despreciar, Menospreciar
  sEen hekel hebben aan
Versmaden
MinachtteGeminacht
MinderenIn de betekenis van: -

MinderdeGeminderd
MineraliserenIn de betekenis van: -

MineraliseerdeGemineraliseerd
MiniaturiserenIn de betekenis van: -

MiniaturiseerdeGeminiaturiseerd
MinimaliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Minimizar
MinimaliseerdeGeminimaliseerd
MiniserenIn de betekenis van: -

MiniseerdeGeminiseerd
MinnekozenIn de betekenis van: -

MinnekoosdeGeminnekoosd
MinnenIn de betekenis van: -

MindeGemind
MinoriserenIn de betekenis van: -

MinoriseerdeGeminoriseerd
MisachtenIn de betekenis van: -

MisachtteMisacht
MisbruikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abusar
MisbruikteMisbruikt
MisdelenIn de betekenis van: -

MisdeeldeMisdeeld
MisdoenIn de betekenis van: -

MisdeedMisdaan
MisdragenIn de betekenis van: -

MisdroegMisdragen
MisdrijvenIn de betekenis van: -

MisdreefMisdreven
MisduidenIn de betekenis van: -

MisduiddeMisduid
misgaanIn de betekenis van: -

Ging misMisgegaan
MisgaanIn de betekenis van: -

MisgingMisgaan
MisgeldenIn de betekenis van: -

MisgoldMisgolden
MisgokkenIn de betekenis van: -

Gokte misMisgegokt
MisgooienIn de betekenis van: -

Gooide misMisgegooid
MisgrijpenIn de betekenis van: -

MisgreepMisgrepen
misgrijpenIn de betekenis van: -

Greep misMisgegrepen
MisgunnenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Envidiar
  sBenijden
Jaloers zijn op
MisgundeMisgund
MishagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desplacer
Displacer
MishaagdeMishaagd
MishandelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Maltratar
MishandeldeMishandeld
MishorenIn de betekenis van: -

MishoordeMishoord
MisinterpreterenIn de betekenis van: -

MisinterpreteerdeGemisinterpreteerd
MiskennenIn de betekenis van: -

MiskendeMiskend
MiskijkenIn de betekenis van: -

MiskeekMiskeken
MiskijkenIn de betekenis van: -

Keek misMisgekeken
MiskleunenIn de betekenis van: -

Kleunde misMisgekleund
MiskomenIn de betekenis van: -

MiskwamMiskomen
MiskopenIn de betekenis van: -

MiskochtMiskocht
MisleggenIn de betekenis van: -

MislegdeMislegd
MisleidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despistar
Engañar
  sBedriegen
Op een dwaalspoor brengen
MisleiddeMisleid
MislezenIn de betekenis van: -

MislasMislezen
MislopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Perder
  sMissen
Liep misMisgelopen
MislukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abortar
Fracasar
  sAborteren
Afgaan
Een miskraam krijgen
Ontijdig bevallen
MislukteMislukt
MismakenIn de betekenis van: -

MismaakteMismaakt
MismeesterenIn de betekenis van: -

MismeesterdeMismeesterd
MisnoegenIn de betekenis van: -

MisnoegdeMisnoegd
MispakkenIn de betekenis van: -

MispakteMispakt
MispeuterenIn de betekenis van: -

MispeuterdeMispeuterd
MisprijzenIn de betekenis van: -

MispreesMisprezen
MisradenIn de betekenis van: -

Misraadde, MisriedMisraden
misradenIn de betekenis van: -

Raadde mis, Ried misMisgeraden
MisrekenenIn de betekenis van: -

MisrekendeMisrekend
MisschietenIn de betekenis van: -

Schoot misMisgeschoten
MissenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Perder
Carecer, Echar de menos
  sMislopen
Niet hebben
MisteGemist
MissionerenIn de betekenis van: -

MissioneerdeGemissioneerd
MisslaanIn de betekenis van: -

Sloeg misMisgeslagen
MissprekenIn de betekenis van: -

Sprak misMisgesproken
MisspringenIn de betekenis van: -

Sprong misMisgesprongen
MisstaanIn de betekenis van: -

MisstondMisstaan
MisstappenIn de betekenis van: -

Stapte misMisgestapt
MistastenIn de betekenis van: -

Tastte misMisgetast
MistekenenIn de betekenis van: -

MistekendeMistekend
MistellenIn de betekenis van: -

Telde misMisgeteld
MistenIn de betekenis van: -

MistteGemist
MistrappenIn de betekenis van: -

Trapte misMisgetrapt
MistrouwenIn de betekenis van: -

MistrouwdeMistrouwd
MistypenIn de betekenis van: Fout typen

MistypteMistypt
MistypenIn de betekenis van: Ernaast typen

Typte misMisgetypt
MisvallenIn de betekenis van: -

MisvielMisvallen
MisvallenIn de betekenis van: -

Viel misMisgevallen
MisvattenIn de betekenis van: (Misgrijpen)

Vatte misMisgevat
MisvattenIn de betekenis van: (Verkeerd begrijpen)

MisvatteMisvat
MisverstaanIn de betekenis van: -

Verstond misMisverstaan
MisvormenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afear, Deformar, Desfigurar
  sVerdraaien
Vervormen
Verwringen
MisvormdeMisvormd
MiswijzenIn de betekenis van: -

Wees misMisgewezen
MiszeggenIn de betekenis van: -

Miszegde, MiszeiMiszegd
MiszienIn de betekenis van: -

MiszagMiszien
MiszienIn de betekenis van: -

Zag misMisgezien
MiszittenIn de betekenis van: -

Zat misMisgezeten
MitigerenIn de betekenis van: -

MitigeerdeGemitigeerd
MitraillerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ametrallar
MitrailleerdeGemitrailleerd
MitsenIn de betekenis van: -

MitsteGemitst
MixenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mezclar
  sMengen
Temperen
Vermengen
Verwarren
MixteGemixt
Mms'enIn de betekenis van: -

Mms'teGe-mms't
MobbenIn de betekenis van: -

MobdeGemobd
MobiliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Movilizar
MobiliseerdeGemobiliseerd
ModaliserenIn de betekenis van: -

ModaliseerdeGemodaliseerd
ModderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Chafallar, Chapucear
  sBeunhazen
Knoeien
Verhaspelen
Verknoeien
Verprutsen
ModderdeGemodderd
ModdervechtenIn de betekenis van: -

ModellerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer un modelo, Modelar
  sVormen
ModelleerdeGemodelleerd
ModeltekenenIn de betekenis van: -

ModelvliegenIn de betekenis van: -

ModererenIn de betekenis van: -

ModereerdeGemodereerd
ModerniserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Modernizar
Actualizar
  sActualiseren
Actueel maken
Bijwerken
Updaten
ModerniseerdeGemoderniseerd
ModificerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Modificar
  sWijzigen
ModificeerdeGemodificeerd
ModulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Modular
ModuleerdeGemoduleerd
MoederenIn de betekenis van: -

MoederdeGemoederd
MoeienIn de betekenis van: -

MoeideGemoeid
MoerenIn de betekenis van: -

MoerdeGemoerd
MoetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deber, Tener que
  sBehoren
Behoren te
Dienen
Horen
Verplicht zijn om te
MoestGemoeten
MoezenIn de betekenis van: -

MoesdeGemoesd
MoffelenIn de betekenis van: -

MoffeldeGemoffeld
MogenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Poder
Apreciar, Estimar
  sAanslaan
Hechten aan
Houden van
Op prijs stellen
Waarderen
MochtGemogen
MoirerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dar aguas, Dar visos
MoireerdeGemoireerd
MokerenIn de betekenis van: -

MokerdeGemokerd
MokkelenIn de betekenis van: -

MokkeldeGemokkeld
MokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estar enfurruñado
  sEen lip trekken
Pruilen
MokteGemokt
MolesterenIn de betekenis van: -

MolesteerdeGemolesteerd
MollenIn de betekenis van: -

MoldeGemold
MolmenIn de betekenis van: -

MolmdeGemolmd
MommelenIn de betekenis van: -

MommeldeGemommeld
MommenIn de betekenis van: -

MomdeGemomd
MompelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hablar bajo, Murmurar, Refunfuñar
Musitar, Susurrar
  sBrommen
Fluisteren
Morren
Mummelen
Prevelen
Ruisen
MompeldeGemompeld
MondenIn de betekenis van: -

MonddeGemond
MondialiserenIn de betekenis van: -

MondialiseerdeGemondialiseerd
MonetariserenIn de betekenis van: -

MonetariseerdeGemonetariseerd
MonetiserenIn de betekenis van: -

MonetiseerdeGemonetiseerd
MonitorenIn de betekenis van: -

MonitordeGemonitord
MonkelenIn de betekenis van: -

MonkeldeGemonkeld
MonkenIn de betekenis van: -

MonkteGemonkt
MonoftongerenIn de betekenis van: -

MonoftongeerdeGemonoftongeerd
MonopoliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Monopolizar
MonopoliseerdeGemonopoliseerd
MonopoliënIn de betekenis van: -

MonopoliedeGemonopolied
MonopolyenIn de betekenis van: -

MonopolydeGemonopolyd
MonsterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tantear
  sOpnemen
MonsterdeGemonsterd
MonterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Montar
  sZetten
MonteerdeGemonteerd
MontignaccenIn de betekenis van: -

MontignacteGemontignact
MooipratenIn de betekenis van: -

MooizittenIn de betekenis van: -

Zat mooiMooigezeten
MoonenIn de betekenis van: -

MoondeGemoond
MoordenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asesinar
  sVermoorden
MoorddeGemoord
MoppenIn de betekenis van: -

MopteGemopt
MopperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Refunfuñar, Rezongar
  sKankeren
Morren
Sputteren
MopperdeGemopperd
MoraliserenIn de betekenis van: -

MoraliseerdeGemoraliseerd
MorfenIn de betekenis van: -

MorfteGemorft
MorrelenIn de betekenis van: -

MorreldeGemorreld
MorrenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rezongar
Hablar bajo, Murmurar, Refunfuñar
  sBrommen
Kankeren
Mompelen
Mopperen
Mummelen
Ruisen
Sputteren
MordeGemord
MorsenIn de betekenis van: -

MorsteGemorst
MortelenIn de betekenis van: -

MorteldeGemorteld
MorzelenIn de betekenis van: -

MorzeldeGemorzeld
MoshenIn de betekenis van: -

MoshteGemosht
MotiverenIn de betekenis van: -

MotiveerdeGemotiveerd
MotorcrossenIn de betekenis van: -

MotorcrosteGemotorcrost
MotoriserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Motorizar
MotoriseerdeGemotoriseerd
MotorracenIn de betekenis van: -

MotorrenIn de betekenis van: -

MotordeGemotord
MotorrennenIn de betekenis van: -

MotorrijdenIn de betekenis van: -

MotregenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Lloviznar
MotregendeGemotregend
MotsenIn de betekenis van: -

MotsteGemotst
MottenIn de betekenis van: -

MotteGemot
MoulerenIn de betekenis van: -

MouleerdeGemouleerd
MountainbikenIn de betekenis van: -

MountainbiketeGemountainbiket
MousserenIn de betekenis van: -

MousseerdeGemousseerd
MoutenIn de betekenis van: -

MoutteGemout
MovenIn de betekenis van: -

MovedeGemoved
MoverenIn de betekenis van: -

MoveerdeGemoveerd
Msn'enIn de betekenis van: -

Msn'deGe-msn'd
MuffenIn de betekenis van: -

MufteGemuft
MuggenziftenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Zaherir
Criticar
Disputar
MuggenziftteGemuggenzift
MuikenIn de betekenis van: -

MuikteGemuikt
MuilbandenIn de betekenis van: -

MuilbanddeGemuilband
MuilkorvenIn de betekenis van: -

MuilkorfdeGemuilkorfd
MuitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alzarse, Rebelarse, Resistirse, Sublevarse
  sIn opstand komen
Rebelleren
Zich verzetten
MuitteGemuit
MuizenIn de betekenis van: -

MuisdeGemuisd
MulchenIn de betekenis van: -

MulchteGemulcht
MultiplicerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Multiplicar
  sVerveelvoudigen
MultipliceerdeGemultipliceerd
MultitaskenIn de betekenis van: -

MultitaskteGemultitaskt
MummelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hablar bajo, Murmurar, Refunfuñar
  sBrommen
Mompelen
Morren
Ruisen
MummeldeGemummeld
MummificerenIn de betekenis van: -

MummificeerdeGemummificeerd
MuntenIn de betekenis van: -

MuntteGemunt
MurmelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hablar bajo, Murmurar, Refunfuñar
Susurrar
  sKabbelen
Klateren
Ritselen
Ruisen
MurmeldeGemurmeld
MurmurerenIn de betekenis van: -

MurmureerdeGemurmureerd
MurwenIn de betekenis van: -

MurwdeGemurwd
MusicerenIn de betekenis van: -

MusiceerdeGemusiceerd
MuterenIn de betekenis van: -

MuteerdeGemuteerd
MutilerenIn de betekenis van: -

MutileerdeGemutileerd
MutualiserenIn de betekenis van: -

MutualiseerdeGemutualiseerd
MuurschilderenIn de betekenis van: -

MystificerenIn de betekenis van: -

MystificeerdeGemystificeerd
MythologiserenIn de betekenis van: -

MythologiseerdeGemythologiseerd
MêlerenIn de betekenis van: -

MêleerdeGemêleerd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven