Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos espaŮoles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
ŕltima Actualizaciůn: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
Na-apenIn de betekenis van: -

Aapte naNageaapt
Na-echoŽnIn de betekenis van: -

Echode naNageŽchood
Na-ijlenIn de betekenis van: -

Ijlde naNageijld
Na-isolerenIn de betekenis van: -

Isoleerde naNageÔsoleerd
NaaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coser
NaaideGenaaid
NaaktlopenIn de betekenis van: -

Liep naaktNaaktgelopen
NaamtekenenIn de betekenis van: -

NaamtekendeGenaamtekend
NaastenIn de betekenis van: -

NaastteGenaast
NababbelenIn de betekenis van: -

Babbelde naNagebabbeld
NabauwenIn de betekenis van: -

Bauwde naNagebauwd
NabellenIn de betekenis van: -

Belde naNagebeld
NabeschouwenIn de betekenis van: -

Beschouwde naNabeschouwd
NabesprekenIn de betekenis van: -

Besprak naNabesproken
NabestellenIn de betekenis van: -

Bestelde naNabesteld
NabetalenIn de betekenis van: -

Betaalde naNabetaald
NabewerkenIn de betekenis van: -

Bewerkte naNabewerkt
NabezorgenIn de betekenis van: -

Bezorgde naNabezorgd
NabijblijvenIn de betekenis van: -

Bleef nabijNabijgebleven
NabijkomenIn de betekenis van: -

Kwam nabijNabijgekomen
NablaffenIn de betekenis van: -

Blafte naNageblaft
NablijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quedarse atrŠs, Tardar
  sAchterblijven
Bleef naNagebleven
NabloedenIn de betekenis van: -

Bloedde naNagebloed
NabloeienIn de betekenis van: -

Bloeide naNagebloeid
NablussenIn de betekenis van: -

Bluste naNageblust
NabootsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Copiar
Imitar
Retratar
  sImiteren
KopiŽren
Nadoen
Namaken
Overschrijven
Bootste naNagebootst
NabordurenIn de betekenis van: -

Borduurde naNageborduurd
NaborrelenIn de betekenis van: -

Borrelde naNageborreld
NabouwenIn de betekenis van: -

Bouwde naNagebouwd
NabrandenIn de betekenis van: -

Brandde naNagebrand
NabrengenIn de betekenis van: -

Bracht naNagebracht
NacheckenIn de betekenis van: -

Checkte naNagecheckt
NachtbrakenIn de betekenis van: -

NachtbraakteGenachtbraakt
NachtvliegenIn de betekenis van: -

NacijferenIn de betekenis van: -

Cijferde naNagecijferd
NadeinenIn de betekenis van: -

Deinde naNagedeind
NadenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Meditar, Reflexionar
  sBedenken
Overdenken
Overleggen
Overpeinzen
Wikken
Zinnen
Zinnen op
Dacht naNagedacht
NaderbijbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Avecinar
Bracht naderbijNaderbijgebracht
NaderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acercarse, Aproximarse, Avecinarse
  sIn aantocht zijn
NaderdeGenaderd
NadoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Imitar
  sImiteren
Nabootsen
Deed naNagedaan
NadragenIn de betekenis van: -

Droeg naNagedragen
NadreunenIn de betekenis van: -

Dreunde naNagedreund
NadrinkenIn de betekenis van: -

Dronk naNagedronken
NadrogenIn de betekenis van: -

Droogde naNagedroogd
NadrukkenIn de betekenis van: -

Drukte naNagedrukt
NadruppelenIn de betekenis van: -

Druppelde naNagedruppeld
NaduikenIn de betekenis van: -

Dook naNagedoken
NafluitenIn de betekenis van: -

Floot naNagefloten
NagaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Averiguar
Comprobar
Examinar, Explorar
Considerar, Tomar en consideraciůn
  sBeschouwen
Controleren
Exploreren
Navragen
Onderzoeken
Overwegen
Rekening houden met
Te weten komen
Uitvissen
Uitvorsen
Uitzoeken
VerifiŽren
Verkennen
Vorsen
Ging naNagegaan
NagalmenIn de betekenis van: -

Galmde naNagegalmd
NagapenIn de betekenis van: -

Gaapte naNagegaapt
NagarenIn de betekenis van: -

Gaarde naNagegaard
NagelbijtenIn de betekenis van: -

NagelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Clavetear
  sSpijkeren
NageldeGenageld
NagenietenIn de betekenis van: -

Genoot naNagenoten
NagevenIn de betekenis van: -

Gaf naNagegeven
NaggenIn de betekenis van: -

NagdeGenagd
NagloeienIn de betekenis van: -

Gloeide naNagegloeid
NaglurenIn de betekenis van: -

Gluurde naNagegluurd
NahijgenIn de betekenis van: -

Hijgde naNagehijgd
NahollenIn de betekenis van: -

Holde naNagehold
NahoudenIn de betekenis van: -

Hield naNagehouden
NajagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aspirar, Desear
Acosar, Perseguir
Cazar
  sAchtervolgen
AmbiŽren
Aspireren
Bejagen
Dingen naar
Jacht maken op
Jagen
Nastreven
Streven naar
Vervolgen
Voortdrijven
Jaagde na, Joeg naNagejaagd
NajouwenIn de betekenis van: -

Jouwde naNagejouwd
NakaartenIn de betekenis van: -

Kaartte naNagekaart
NakauwenIn de betekenis van: -

Kauwde naNagekauwd
NakenIn de betekenis van: -

NaakteGenaakt
NakeuvelenIn de betekenis van: -

Keuvelde naNagekeuveld
NakijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Explorar
Controlar, Examinar, Verificar
Corregir
Inspeccionar, Revisar
  sAflezen
Controleren
Checken
Examineren
Herzien
Inspecteren
Nauwkeurig onderzoeken
Nazien
Reviseren
Surveilleren
Toezien
Keek naNagekeken
NaklinkenIn de betekenis van: -

Klonk naNageklonken
NakomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cumplir, Ejecutar, Llevar a cabo
Venir despuťs
  sLater komen
Naleven
Uitvoeren
Verrichten
Vervullen
Voltrekken
Kwam naNagekomen
NalassenIn de betekenis van: -

Laste naNagelast
NalatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dejar, Dejar en pos
Desaprovechar
  sAchterlaten
In de steek laten
Legateren
Uitlaten
Verlaten
Vermaken
Verzaken
Verzuimen
Weglaten
Liet naNagelaten
NalevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cumplir, Ejecutar, Llevar a cabo
  sNakomen
Uitvoeren
Verrichten
Vervullen
Voltrekken
Leefde naNageleefd
NaleverenIn de betekenis van: -

Leverde naNageleverd
NalezenIn de betekenis van: -

Las naNagelezen
NalopenIn de betekenis van: -

Liep naNagelopen
NamakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Copiar
Retratar
  sKopiŽren
Nabootsen
Overschrijven
Maakte naNagemaakt
NametenIn de betekenis van: -

Mat naNagemeten
NaogenIn de betekenis van: -

Oogde naNageoogd
NapeinzenIn de betekenis van: -

Peinsde naNagepeinsd
NapluizenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escarbar
  sUitvorsen
Ploos naNageplozen
NapperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Napar
NappeerdeGenappeerd
NapratenIn de betekenis van: -

Praatte naNagepraat
NarcotiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Narcotizar, Narcotizarse
  sBedwelmen
Verdoven
Wegmaken
NarcotiseerdeGenarcotiseerd
NaregelenIn de betekenis van: -

Regelde naNageregeld
NareizenIn de betekenis van: -

Reisde naNagereisd
NarekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Verificar la cuenta
Rekende naNagerekend
NarennenIn de betekenis van: -

Rende naNagerend
NarijdenIn de betekenis van: -

Reed naNagereden
NaroepenIn de betekenis van: -

Riep naNageroepen
NarommelenIn de betekenis van: -

Rommelde naNagerommeld
NarrenIn de betekenis van: -

NardeGenard
NasalerenIn de betekenis van: -

NasaleerdeGenasaleerd
NaschilderenIn de betekenis van: -

Schilderde naNageschilderd
NascholenIn de betekenis van: -

Schoolde naNageschoold
NaschreeuwenIn de betekenis van: -

Schreeuwde naNageschreeuwd
NaschrijvenIn de betekenis van: -

Schreef naNageschreven
NasjenIn de betekenis van: -

NasjteGenasjt
NaslaanIn de betekenis van: -

Sloeg naNageslagen
NasluipenIn de betekenis van: -

Sloop naNageslopen
NasmeulenIn de betekenis van: -

Smeulde naNagesmeuld
NasnikkenIn de betekenis van: -

Snikte naNagesnikt
NasnuffelenIn de betekenis van: -

Snuffelde naNagesnuffeld
NaspelenIn de betekenis van: -

Speelde naNagespeeld
NaspeurenIn de betekenis van: -

Speurde naNagespeurd
NaspoelenIn de betekenis van: -

Spoelde naNagespoeld
NasporenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escrutar
  sDoorgronden
Navorsen
Onderzoeken
Spoorde naNagespoord
NasprekenIn de betekenis van: -

Sprak naNagesproken
NassenIn de betekenis van: -

NasteGenast
NastarenIn de betekenis van: -

Staarde naNagestaard
NastrevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aspirar, Desear
  sAmbiŽren
Aspireren
Dingen naar
Najagen
Streven naar
Streefde naNagestreefd
NastromenIn de betekenis van: -

Stroomde naNagestroomd
NasturenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer seguir
  sNazenden
Stuurde naNagestuurd
NasukkelenIn de betekenis van: -

Sukkelde naNagesukkeld
NasynchroniserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Doblar
Synchroniseerde naNagesynchroniseerd
NatafelenIn de betekenis van: -

Tafelde naNagetafeld
NatekenenIn de betekenis van: -

Tekende naNagetekend
NatellenIn de betekenis van: -

Telde naNageteld
NatgooienIn de betekenis van: -

Gooide natNatgegooid
NathoudenIn de betekenis van: -

Hield natNatgehouden
NationaliserenIn de betekenis van: -

NationaliseerdeGenationaliseerd
NatmakenIn de betekenis van: -

Maakte natNatgemaakt
NatrappenIn de betekenis van: -

Trapte naNagetrapt
NatregenenIn de betekenis van: -

Regende natNatgeregend
NatrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Calcar
  sCalqueren
Overtrekken
Slaafs volgen
Trok naNagetrokken
NatrillenIn de betekenis van: -

Trilde naNagetrild
NatscherenIn de betekenis van: -

Scheerde natNatgeschoren
NatspattenIn de betekenis van: -

Spatte natNatgespat
NatspetterenIn de betekenis van: -

Spetterde natNatgespetterd
NatspuitenIn de betekenis van: -

Spoot natNatgespoten
NattenIn de betekenis van: -

NatteGenat
NaturaliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Naturalizar
NaturaliseerdeGenaturaliseerd
NaturenIn de betekenis van: -

Tuurde naNagetuurd
NavelstarenIn de betekenis van: -

NavertellenIn de betekenis van: -

Vertelde naNaverteld
NavetterenIn de betekenis van: -

NavetteerdeGenavetteerd
NavigerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Navegar
NavigeerdeGenavigeerd
NavloeienIn de betekenis van: -

Vloeide naNagevloeid
NavlooienIn de betekenis van: -

Vlooide naNagevlooid
NavoelenIn de betekenis van: -

Voelde naNagevoeld
NavolgenIn de betekenis van: -

Volgde naNagevolgd
NavorderenIn de betekenis van: -

Vorderde naNagevorderd
NavorsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escrutar, Inquirir
  sDoorgronden
Nasporen
Onderzoeken
Opsporen
Vorste naNagevorst
NavragenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Averiguar
  sNagaan
Onderzoeken
Te weten komen
Uitvissen
Uitvorsen
Vraagde™ na, Vroeg naNagevraagd
NavullenIn de betekenis van: -

Vulde naNagevuld
NavurenIn de betekenis van: -

Vuurde naNagevuurd
NawegenIn de betekenis van: -

Woog naNagewogen
NawerkenIn de betekenis van: -

Werkte naNagewerkt
NawerpenIn de betekenis van: -

Wierp naNageworpen
NawijzenIn de betekenis van: -

Wees naNagewezen
NawroetenIn de betekenis van: -

Wroette naNagewroet
NawuivenIn de betekenis van: -

Wuifde naNagewuifd
NazakkenIn de betekenis van: -

Zakte naNagezakt
NazeggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Repetir
Reiterar
  sHerhalen
Zegde na, Zei naNagezegd
NazeilenIn de betekenis van: -

Zeilde naNagezeild
NazendenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer seguir
  sNasturen
Zond naNagezonden
NazettenIn de betekenis van: -

Zette naNagezet
NazienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inspeccionar, Revisar
  sHerzien
Inspecteren
Nakijken
Reviseren
Zag naNagezien
NazificerenIn de betekenis van: -

NazificeerdeGenazificeerd
NazinderenIn de betekenis van: -

Zinderde naNagezinderd
NazingenIn de betekenis van: -

Zong naNagezongen
NazittenIn de betekenis van: -

Zat naNagezeten
NazoekenIn de betekenis van: -

Zocht naNagezocht
NazwaaienIn de betekenis van: -

Zwaaide naNagezwaaid
NederdalenIn de betekenis van: -

Daalde nederNedergedaald
NederzettenIn de betekenis van: -

Zette nederNedergezet
NeerbliksemenIn de betekenis van: -

Bliksemde neerNeergebliksemd
NeerbrandenIn de betekenis van: -

Brandde neerNeergebrand
NeerbuigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agobiar
  sNeerdrukken
Boog neerNeergebogen
NeerdalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descender
Desplomarse, Hundirse
  sAfdalen
Afgaan
Dalen
Naar beneden gaan
Uitstappen
Zich neerlaten
Zinken
Daalde neerNeergedaald
NeerdoenIn de betekenis van: -

Deed neerNeergedaan
NeerdonderenIn de betekenis van: -

Donderde neerNeergedonderd
NeerdrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abatir, Agobiar, Deprimir, Desalentar
  sDeprimeren
Neerbuigen
Neerslachtig maken
Terneerdrukken
Drukte neerNeergedrukt
NeerduwenIn de betekenis van: -

Duwde neerNeergeduwd
NeerdwarrelenIn de betekenis van: -

Dwarrelde neerNeergedwarreld
NeergaanIn de betekenis van: -

Ging neerNeergegaan
NeergooienIn de betekenis van: -

Gooide neerNeergegooid
NeergutsenIn de betekenis van: -

Gutste neerNeergegutst
NeerhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Demoler, Derribar, Desmoronar
Derrumbar
  sAfbreken
Doen ineenstorten
Doen instorten
Slopen
Haalde neerNeergehaald
NeerhangenIn de betekenis van: -

Hing neerNeergehangen
NeerhurkenIn de betekenis van: -

Hurkte neerNeergehurkt
NeerkijkenIn de betekenis van: -

Keek neerNeergekeken
NeerkladdenIn de betekenis van: -

Kladde neerNeergeklad
NeerklappenIn de betekenis van: -

Klapte neerNeergeklapt
NeerkletsenIn de betekenis van: -

Kletste neerNeergekletst
NeerkletterenIn de betekenis van: -

Kletterde neerNeergekletterd
NeerklimmenIn de betekenis van: -

Klom neerNeergeklommen
NeerknallenIn de betekenis van: -

Knalde neerNeergeknald
NeerknielenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrodillarse, Hincarse
  sKnielen
Knielde neerNeergeknield
NeerknuppelenIn de betekenis van: -

Knuppelde neerNeergeknuppeld
NeerkomenIn de betekenis van: -

Kwam neerNeergekomen
NeerkrabbelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Borrajear
Borronear
Krabbelde neerNeergekrabbeld
NeerkwakkenIn de betekenis van: -

Kwakte neerNeergekwakt
NeerladenIn de betekenis van: -

Laadde neerNeergeladen
NeerlatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bajar
Liet neerNeergelaten
NeerleggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acostar
Colocar, Poner
  sNeervlijen
Verplaatsen
Vlijen
Legde neerNeergelegd
NeerliggenIn de betekenis van: -

Lag neerNeergelegen
NeerlopenIn de betekenis van: -

Liep neerNeergelopen
NeermaaienIn de betekenis van: -

Maaide neerNeergemaaid
NeermeppenIn de betekenis van: -

Mepte neerNeergemept
NeerpennenIn de betekenis van: -

Pende neerNeergepend
NeerplantenIn de betekenis van: -

Plantte neerNeergeplant
NeerplenzenIn de betekenis van: -

Plensde neerNeergeplensd
NeerploffenIn de betekenis van: -

Plofte neerNeergeploft
NeerpotenIn de betekenis van: -

Pootte neerNeergepoot
NeerrollenIn de betekenis van: -

Rolde neerNeergerold
NeersabelenIn de betekenis van: -

Sabelde neerNeergesabeld
NeerschietenIn de betekenis van: -

Schoot neerNeergeschoten
NeerschijnenIn de betekenis van: -

Scheen neerNeergeschenen
NeerschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escribir
  sUitschrijven
Schreef neerNeergeschreven
NeerschuddenIn de betekenis van: -

Schudde neerNeergeschud
NeerschuivenIn de betekenis van: -

Schoof neerNeergeschoven
NeersijpelenIn de betekenis van: -

Sijpelde neerNeergesijpeld
NeerslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ahogar, Sofocar
  sOnderdrukken
Smoren
Verkroppen
Verstikken
Sloeg neerNeergeslagen
NeersmakkenIn de betekenis van: -

Smakte neerNeergesmakt
NeersmijtenIn de betekenis van: -

Smeet neerNeergesmeten
NeerstekenIn de betekenis van: -

Stak neerNeergestoken
NeerstortenIn de betekenis van: -

Stortte neerNeergestort
NeerstotenIn de betekenis van: -

Stootte neer, Stiet neerNeergestoten
NeerstrijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aterrizar
  sDalen
Landen
Streek neerNeergestreken
NeerstromenIn de betekenis van: -

Stroomde neerNeergestroomd
NeertellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contar, Enumerar
  sAftellen
Tellen
Telde neerNeergeteld
NeertrappenIn de betekenis van: -

Trapte neerNeergetrapt
NeertrekkenIn de betekenis van: -

Trok neerNeergetrokken
NeervallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Caer
  sAfvallen
Vallen
Verschieten
Viel neerNeergevallen
NeervellenIn de betekenis van: -

Velde neerNeergeveld
NeervlijenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acostar
  sNeerleggen
Vlijde neerNeergevlijd
NeerwerpenIn de betekenis van: -

Wierp neerNeergeworpen
NeerzakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desmoronarse
  sIneenstorten
Zakte neerNeergezakt
NeerzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Colocar
Asentar, Sentar
Erguir, Erigir, Estatuir, Levantar
Poner
  sDoen zitten
Oprichten
Opslaan
Vestigen
Zette neerNeergezet
NeerzienIn de betekenis van: -

Zag neerNeergezien
NeerzijgenIn de betekenis van: -

Zeeg neerNeergezegen
NeerzinkenIn de betekenis van: -

Zonk neerNeergezonken
NeerzittenIn de betekenis van: -

Zat neerNeergezeten
NegerenIn de betekenis van:
1 doen alsof (iemand of iets) er niet is

In Spaans overeenkomend met: Ignorar, Saltarse ((),(Saltarse una ordenanza, Saltarse un semŠforo))
No hacer caso, Pasar por alto
  sGeen aandacht schenken
Onder tafel schuiven
Passeren
Wegcijferen
NegeerdeGenegeerd
NegerenIn de betekenis van: Pesten

In Spaans overeenkomend met:
  sGeen aandacht schenken
Onder tafel schuiven
Passeren
Wegcijferen
NegerdeGenegerd
NegligerenIn de betekenis van: -

NegligeerdeGenegligeerd
NegotiŽrenIn de betekenis van: -

NegotieerdeGenegotieerd
NeigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ladearse
Inclinar
  sAfdwalen
Buigen
Doen overhellen
Opzij gaan
NeigdeGeneigd
NekkenIn de betekenis van: -

NekteGenekt
NemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coger
Asir, Coger, Echar ((hapje, slok),(bocado, trago)), Echarse ((hap, slok),(bocado, trago)), Tomar
  sAanpakken
Aanvatten
Oprapen
Pakken
Vatten
NamGenomen
NeppenIn de betekenis van: -

NepteGenept
NerdenIn de betekenis van: -

NerddeGenerd
NervenIn de betekenis van: -

NerfdeGenerfd
NestelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anidar
NesteldeGenesteld
NetbankierenIn de betekenis van: -

NetbankierdeGenetbankierd
NetelenIn de betekenis van: -

NeteldeGeneteld
NetsurfenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Navegar
  sSurfen
Websurfen
Netsurfde, NetsurfteGenetsurfd, Genetsurft
NettenIn de betekenis van: -

NetteGenet
NetwerkenIn de betekenis van: -

NetwerkteGenetwerkt
NeukenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Follar
NeukteGeneukt
NeurenIn de betekenis van: -

NeurdeGeneurd
NeuriŽnIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tararear
NeuriedeGeneuried
NeurotiserenIn de betekenis van: -

NeurotiseerdeGeneurotiseerd
NeuspeuterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hurgarse la nariz
NeutraliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Neutralizar
NeutraliseerdeGeneutraliseerd
NeuzelenIn de betekenis van: -

NeuzeldeGeneuzeld
NeuzenIn de betekenis van: -

NeusdeGeneusd
NevelenIn de betekenis van: -

NeveldeGeneveld
NiesenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estornudar
  sNiezen
Proesten
NiesteGeniest
NietenIn de betekenis van: -

NietteGeniet
NietsnuttenIn de betekenis van: -

NiezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estornudar
  sNiesen
Proesten
NiesdeGeniesd
NifterenIn de betekenis van: -

NifterdeGenifterd
NijdassenIn de betekenis van: -

NijdasteGenijdast
NijgenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inclinarse
  sBuigen
Een buiging maken
NeegGenegen
NijpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coger con pinzas, Pellizcar, Pinzar
  sKlemmen
Knijpen
NeepGenepen
NikkenIn de betekenis van: -

NikteGenikt
NiksenIn de betekenis van: -

NiksteGenikst
NinjaŽnIn de betekenis van: -

NinjadeGeninjaad
NippenIn de betekenis van: -

NipteGenipt
NitrerenIn de betekenis van: -

NitreerdeGenitreerd
NivellerenIn de betekenis van: -

NivelleerdeGenivelleerd
NiŽllerenIn de betekenis van: -

NiŽlleerdeGeniŽlleerd
NodenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Invitar
  sInviteren
Uitnodigen
Vragen
NooddeGenood
NodigenIn de betekenis van: -

NodigdeGenodigd
NoegenIn de betekenis van: -

NoegdeGenoegd
NoemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bautizar
Citar, Referir
Mencionar, Mentar
Denominar
Llamar, Nombrar
  sAanhalen
Benoemen
Citeren
Een naam geven aan
Gewag maken van
Heten
Melden
Uitmaken voor
Vermelden
NoemdeGenoemd
NokkenIn de betekenis van: -

NokteGenokt
NominerenIn de betekenis van: -

NomineerdeGenomineerd
NoodzakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Forzar, Obligar
  sDwingen
Verplichten
NoodzaakteGenoodzaakt
NoordelijkenIn de betekenis van: -

NoordelijkteGenoordelijkt
NoordoosterenIn de betekenis van: -

NoordoosterdeGenoordoosterd
NoordwesterenIn de betekenis van: -

NoordwesterdeGenoordwesterd
NopenIn de betekenis van: -

NoopteGenoopt
NoppenIn de betekenis van: -

NopteGenopt
NordicwalkenIn de betekenis van: -

NormaliserenIn de betekenis van: -

NormaliseerdeGenormaliseerd
NormerenIn de betekenis van: -

NormeerdeGenormeerd
NoterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anotar, Apuntar, Notar
  sAantekenen
Opschrijven
Te boek stellen
NoteerdeGenoteerd
NotificerenIn de betekenis van: -

NotificeerdeGenotificeerd
NotulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Multar
  sBekeuren
Verbaliseren
NotuleerdeGenotuleerd
NuancerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Matizar
  sSchakeren
Tinten
NuanceerdeGenuanceerd
NummerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Numerar
NummerdeGenummerd
NuttenIn de betekenis van: -

NutteGenut
NuttigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comer
Sumir ((hostie),(hostia)), Tomar
  sBikken
Eten
Gebruiken
Vreten
NuttigdeGenuttigd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven