Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos españoles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
Última Actualización: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
ObducerenIn de betekenis van: -

ObduceerdeGeobduceerd
ObjectiverenIn de betekenis van: -

ObjectiveerdeGeobjectiveerd
OblitererenIn de betekenis van: -

OblitereerdeGeoblitereerd
ObsederenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Obsesionar
  sBeklemmen
ObsedeerdeGeobsedeerd
ObserverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cumplir, Observar
  sGadeslaan
Toekijken
Toezien
Waarnemen
ObserveerdeGeobserveerd
ObstiperenIn de betekenis van: -

ObstipeerdeGeobstipeerd
ObstruerenIn de betekenis van: -

ObstrueerdeGeobstrueerd
OccuperenIn de betekenis van: -

OccupeerdeGeoccupeerd
OchtendmalenIn de betekenis van: -

OchtendmaaldeGeochtendmaald
OctaverenIn de betekenis van: -

OctaveerdeGeoctaveerd
OctrooierenIn de betekenis van: -

OctrooieerdeGeoctrooieerd
OculerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inocular
  sEnten
Inenten
OculeerdeGeoculeerd
OdoriserenIn de betekenis van: -

OdoriseerdeGeodoriseerd
OefenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ejercitar
Practicar
  sDrillen
OefendeGeoefend
OehoeënIn de betekenis van: -

OehoedeGeoehoed
OekenIn de betekenis van: -

OekteGeoekt
OetelenIn de betekenis van: -

OeteldeGeoeteld
OeterenIn de betekenis van: -

OeterdeGeoeterd
OetsenIn de betekenis van: -

OetsteGeoetst
OfferenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inmolar
Ofrendar, Sacrificar
  sOpofferen
Slachtofferen
OfferdeGeofferd
OfficialiserenIn de betekenis van: -

OfficialiseerdeGeofficialiseerd
OfficiërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Oficiar
  sDe mis lezen
Dienst doen
OfficieerdeGeofficieerd
OffrerenIn de betekenis van: -

OffreerdeGeoffreerd
OgenIn de betekenis van: -

OogdeGeoogd
OhaënIn de betekenis van: -

OhadeGeohaad
OliënIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aceitar
  sInoliën
OliedeGeolied
OmarmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrazar
  sOmhelzen
Omvademen
OmarmdeOmarmd
OmbatterijenIn de betekenis van: -

Batterijde omOmgebatterijd
OmberenIn de betekenis van: -

OmberdeGeomberd
OmbindenIn de betekenis van: -

Bond omOmgebonden
OmbindenIn de betekenis van: -

OmbondOmbonden
OmbladerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hojear
  sBladeren
Doorbladeren
Bladerde omOmgebladerd
OmblazenIn de betekenis van: -

Blies omOmgeblazen
OmboekenIn de betekenis van: -

Boekte omOmgeboekt
omboordenIn de betekenis van: -

  sOmzomen
Staan langs
Boordde omOmgeboord
OmboordenIn de betekenis van: 1 met een boord omsluiten

In Spaans overeenkomend met: Orlar
  sOmzomen
Staan langs
OmboorddeOmboord
OmbouwenIn de betekenis van: -

Bouwde omOmgebouwd
OmbrassenIn de betekenis van: -

Braste omOmgebrast
OmbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Matar
  sDoden
Doodmaken
Bracht omOmgebracht
OmbuigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arquear, Doblar, Encorvar
Doblarse, Doblegarse, Rebotar ((),(tr. Redoblar o volver la punta de una cosa aguda. Rebotar un clavo.))
  sBuigen
Doorbuigen
Omklinken
Zich buigen
Zich krommen
Boog omOmgebogen
OmcirkelenIn de betekenis van: -

OmcirkeldeOmcirkeld
OmdelenIn de betekenis van: -

Deelde omOmgedeeld
OmdijkenIn de betekenis van: -

OmdijkteOmdijkt
OmdoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrocharse
Deed omOmgedaan
OmdolenIn de betekenis van: -

Doolde omOmgedoold
OmdonderenIn de betekenis van: -

Donderde omOmgedonderd
OmdopenIn de betekenis van: -

Doopte omOmgedoopt
OmdraaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dar la vuelta
Hacer dar vueltas, Hacer girar, Voltear, Volver
Dar vueltas, Dirigirse, Girar, Retornar, Volverse
  sDraaien
Keren
Omkeren
Ronddraaien
Wenden
Wentelen
Zich omkeren
Zwenken
Draaide omOmgedraaid
OmdragenIn de betekenis van: -

Droeg omOmgedragen
OmdrentelenIn de betekenis van: -

Drentelde omOmgedrenteld
omdrijvenIn de betekenis van: -

Dreef omOmgedreven
omdrijvenIn de betekenis van: -

OmdreefOmdreven
OmduikelenIn de betekenis van: -

Duikelde omOmgeduikeld
OmduwenIn de betekenis van: -

Duwde omOmgeduwd
OmdwalenIn de betekenis van: -

Dwaalde omOmgedwaald
OmeggenIn de betekenis van: -

Egde omOmgeëgd
OmfietsenIn de betekenis van: -

Fietste omOmgefietst
OmflikkerenIn de betekenis van: -

Flikkerde omOmgeflikkerd
OmfloersenIn de betekenis van: -

OmfloersteOmfloerst
OmgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comerciar, Tratarse
Circundar, Rodear
  sRondgaan
Ging omOmgegaan
OmgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comerciar, Tratarse
Circundar, Rodear
  sRondgaan
OmgingOmgaan
OmgespenIn de betekenis van: -

Gespte omOmgegespt
OmgevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rodear
OmgafOmgeven
omgevenIn de betekenis van: -

Gaf omOmgegeven
OmgietenIn de betekenis van: -

Goot omOmgegoten
OmglurenIn de betekenis van: -

Gluurde omOmgegluurd
OmgooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derribar, Invertir, Poner al revés, Tumbar, Volcar
  sDoen vallen
Kantelen
Omkeren
Omslaan
Omvallen
Omvergooien
Ten val brengen
Gooide omOmgegooid
omgordenIn de betekenis van:
Omgórden: met een gordel omgeven, omringen, omdoen

Gordde omOmgegord
OmgordenIn de betekenis van: Ómgorden: omheen doen

OmgorddeOmgord
OmgrachtenIn de betekenis van: -

OmgrachtteOmgracht
OmgravenIn de betekenis van: -

Groef omOmgegraven
OmgrenzenIn de betekenis van: -

OmgrensdeOmgrensd
OmhakenIn de betekenis van: -

Haakte omOmgehaakt
OmhakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apear, Talar
  sVellen
Hakte omOmgehakt
OmhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escarbar
  sPoken in
Haalde omOmgehaald
omhangenIn de betekenis van: -

Hing omOmgehangen
OmhangenIn de betekenis van: -

OmhingOmhangen
OmhebbenIn de betekenis van: -

Had omOmgehad
OmheinenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cercar
OmheindeOmheind
OmhelzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrazar
  sOmarmen
Omvademen
OmhelsdeOmhelsd
OmhoogbrengenIn de betekenis van: -

Bracht omhoogOmhooggebracht
OmhoogdoenIn de betekenis van: -

Deed omhoogOmhooggedaan
OmhoogdrijvenIn de betekenis van: -

Dreef omhoogOmhooggedreven
OmhoogdrukkenIn de betekenis van: -

Drukte omhoogOmhooggedrukt
OmhoogduwenIn de betekenis van: -

Duwde omhoogOmhooggeduwd
OmhooggaanIn de betekenis van: -

Ging omhoogOmhooggegaan
OmhoogglijdenIn de betekenis van: -

Gleed omhoogOmhooggegleden
OmhooggooienIn de betekenis van: -

Gooide omhoogOmhooggegooid
OmhooghalenIn de betekenis van: -

Haalde omhoogOmhooggehaald
OmhooghangenIn de betekenis van: -

Hing omhoogOmhooggehangen
OmhoogheffenIn de betekenis van: -

Hief omhoogOmhooggeheven
OmhooghijsenIn de betekenis van: -

Hees omhoogOmhooggehesen
OmhooghoudenIn de betekenis van: -

Hield omhoogOmhooggehouden
OmhoogkijkenIn de betekenis van: -

Keek omhoogOmhooggekeken
OmhoogklappenIn de betekenis van: -

Klapte omhoogOmhooggeklapt
OmhoogklimmenIn de betekenis van: -

Klom omhoogOmhooggeklommen
OmhoogkomenIn de betekenis van: -

Kwam omhoogOmhooggekomen
OmhoogkruipenIn de betekenis van: -

Kroop omhoogOmhooggekropen
OmhoogkrullenIn de betekenis van: -

Krulde omhoogOmhooggekruld
OmhooglopenIn de betekenis van: -

Liep omhoogOmhooggelopen
OmhoogpersenIn de betekenis van: -

Perste omhoogOmhooggeperst
OmhoogpompenIn de betekenis van: -

Pompte omhoogOmhooggepompt
OmhoogrijdenIn de betekenis van: -

Reed omhoogOmhooggereden
OmhoogschietenIn de betekenis van: -

Schoot omhoogOmhooggeschoten
OmhoogschroevenIn de betekenis van: -

Schroefde omhoogOmhooggeschroefd
OmhoogschuivenIn de betekenis van: -

Schoof omhoogOmhooggeschoven
OmhoogslaanIn de betekenis van: -

Sloeg omhoogOmhooggeslagen
OmhoogspringenIn de betekenis van: -

Sprong omhoogOmhooggesprongen
OmhoogspuitenIn de betekenis van: -

Spoot omhoogOmhooggespoten
OmhoogstekenIn de betekenis van: -

Stak omhoogOmhooggestoken
OmhoogstijgenIn de betekenis van: -

Steeg omhoogOmhooggestegen
OmhoogstuwenIn de betekenis van: -

Stuwde omhoogOmhooggestuwd
OmhoogtakelenIn de betekenis van: -

Takelde omhoogOmhooggetakeld
OmhoogtillenIn de betekenis van: -

Tilde omhoogOmhooggetild
OmhoogtrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alzar
  sBeuren
Heffen
Ophalen
Oprichten
Tillen
Verheffen
Verhogen
Trok omhoogOmhooggetrokken
OmhoogvallenIn de betekenis van: -

Viel omhoogOmhooggevallen
OmhoogvliegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Remontarse
  sOpstijgen
Vloog omhoogOmhooggevlogen
OmhoogvoerenIn de betekenis van: -

Voerde omhoogOmhooggevoerd
OmhoogwerkenIn de betekenis van: -

Werkte omhoogOmhooggewerkt
OmhoogwijzenIn de betekenis van: -

Wees omhoogOmhooggewezen
OmhoogzettenIn de betekenis van: -

Zette omhoogOmhooggezet
OmhoogzittenIn de betekenis van: -

Zat omhoogOmhooggezeten
OmhoudenIn de betekenis van: -

Hield omOmgehouden
OmhouwenIn de betekenis van: -

Hieuw omOmgehouwen
OmhullenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enrollar
Encapotar
  sHullen
Inwikkelen
Toestoppen
Verbergen
Woelen
OmhuldeOmhuld
OmhulzenIn de betekenis van: -

OmhulsdeOmhulsd
OmitterenIn de betekenis van: -

OmitteerdeGeomitteerd
OmkadenIn de betekenis van: -

OmkaaddeOmkaad
OmkaderenIn de betekenis van: -

OmkaderdeOmkaderd
OmkantelenIn de betekenis van: -

Kantelde omOmgekanteld
OmkantenIn de betekenis van: -

Kantte omOmgekant
OmkappenIn de betekenis van: -

Kapte omOmgekapt
OmkastenIn de betekenis van: -

OmkastteOmkast
OmkattenIn de betekenis van: -

Katte omOmgekat
OmkegelenIn de betekenis van: -

Kegelde omOmgekegeld
OmkeilenIn de betekenis van: -

Keilde omOmgekeild
OmkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Subvertir
Invertir
Derribar, Poner al revés, Trastornar, Tumbar, Volcar
Dar vueltas, Dirigirse, Girar, Retornar, Volverse
  sDoen vallen
Draaien
Kantelen
Keren
Omdraaien
Omgooien
Omslaan
Omvallen
Omvergooien
Omverwerpen
Omwerpen
Ondersteboven keren
Ronddraaien
Ten val brengen
Vernietigen
Zich omkeren
Keerde omOmgekeerd
OmkeurenIn de betekenis van: -

Keurde omOmgekeurd
OmkiepenIn de betekenis van: -

Kiepte omOmgekiept
OmkieperenIn de betekenis van: -

Kieperde omOmgekieperd
OmkijkenIn de betekenis van: -

Keek omOmgekeken
OmkippenIn de betekenis van: -

Kipte omOmgekipt
OmklappenIn de betekenis van: -

Klapte omOmgeklapt
OmkledenIn de betekenis van:
1. omhullen; 2. met redenen omkléden: voorzien van deugdelijke argumentatie

In Spaans overeenkomend met: Vestir
  sAankleden
Kleden
Staan
OmkleeddeOmkleed
omkledenIn de betekenis van:
Zich ómkleden, andere kleren aandoen

In Spaans overeenkomend met: Vestir
  sAankleden
Kleden
Staan
Kleedde omOmgekleed
OmklemmenIn de betekenis van: -

OmklemdeOmklemd
OmklinkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rebotar ((),(tr. Redoblar o volver la punta de una cosa aguda. Rebotar un clavo.))
  sOmbuigen
Klonk omOmgeklonken
OmklooienIn de betekenis van: -

Klooide omOmgeklooid
OmkloppenIn de betekenis van: -

Klopte omOmgeklopt
OmknellenIn de betekenis van: -

OmkneldeOmkneld
OmknikkerenIn de betekenis van: -

Knikkerde omOmgeknikkerd
OmkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sucumbir, Sucumbir a
Pasar, Transcurrir
Perecer
  sBezwijken
Creperen
Ondergaan
Overgaan
Sneuvelen
Sterven
Vergaan
Verlopen
Verongelukken
Verstrijken
Kwam omOmgekomen
OmkopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Corromper
Sobornar
Kocht omOmgekocht
OmkransenIn de betekenis van: -

OmkransteOmkranst
OmkrijgenIn de betekenis van: -

Kreeg omOmgekregen
OmkringenIn de betekenis van: -

OmkringdeOmkringd
OmkruipenIn de betekenis van: -

Kroop omOmgekropen
OmkruipenIn de betekenis van: -

OmkroopOmkropen
OmkrullenIn de betekenis van:
Aan de buitenkant wat naar binnen buigen, een wat opgerolde vorm aannemen, een krul vormen
aan de buitenkant naar binnen verbuigen, enigszins oprollen, een krulvorm geven

In Spaans overeenkomend met: Respingar ((rand van een slecht gemaakt kledingstuk),(por estar mal hecha o mal colocada la prenda))
Krulde omOmgekruld
OmkrullenIn de betekenis van:
Rond iets of iemand de vorm van een of meer spiralen aannemen, met krullen omringen

In Spaans overeenkomend met: Respingar ((rand van een slecht gemaakt kledingstuk),(por estar mal hecha o mal colocada la prenda))
OmkruldeOmkruld
OmkuierenIn de betekenis van: -

Kuierde omOmgekuierd
OmkukelenIn de betekenis van: -

Kukelde omOmgekukeld
OmkwakkenIn de betekenis van: -

Kwakte omOmgekwakt
OmlaagbrengenIn de betekenis van: -

Bracht omlaagOmlaaggebracht
OmlaaggaanIn de betekenis van: -

Ging omlaagOmlaaggegaan
OmlaagglijdenIn de betekenis van: -

Gleed omlaagOmlaaggegleden
OmlaaghalenIn de betekenis van: -

Haalde omlaagOmlaaggehaald
OmlaaghangenIn de betekenis van: -

Hing omlaagOmlaaggehangen
OmlaagkijkenIn de betekenis van: -

Keek omlaagOmlaaggekeken
OmlaagkomenIn de betekenis van: -

Kwam omlaagOmlaaggekomen
OmlaagtrekkenIn de betekenis van: -

Trok omlaagOmlaaggetrokken
OmlaagvallenIn de betekenis van: -

Viel omlaagOmlaaggevallen
OmladenIn de betekenis van: -

Laadde omOmgeladen
omleggenIn de betekenis van:
1 om iets heen leggen
2 andersom, omgekeerd leggen
3 een ander verloop geven
4 (informeel) vermoorden

In Spaans overeenkomend met: Conmutar, Desviar
  sDoorschakelen
Omschakelen
Overschakelen
Legde omOmgelegd
OmleggenIn de betekenis van: Met iets rondom beleggen

  sDoorschakelen
Omschakelen
Overschakelen
OmlegdeOmlegd
OmleidenIn de betekenis van: -

Leidde omOmgeleid
OmliggenIn de betekenis van: -

Lag omOmgelegen
OmlijnenIn de betekenis van: -

OmlijndeOmlijnd
OmlijstenIn de betekenis van: -

OmlijstteOmlijst
OmlopenIn de betekenis van: -

Liep omOmgelopen
OmlopenIn de betekenis van: -

OmliepOmlopen
OmmantelenIn de betekenis van: -

OmmanteldeOmmanteld
OmmurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amurallar
Cercar
OmmuurdeOmmuurd
OmnaaienIn de betekenis van: -

Naaide omOmgenaaid
OmnevelenIn de betekenis van: -

OmneveldeOmneveld
OmnummerenIn de betekenis van: -

Nummerde omOmgenummerd
OmpakkenIn de betekenis van: -

Pakte omOmgepakt
OmpalenIn de betekenis van: -

OmpaaldeOmpaald
OmpantserenIn de betekenis van: -

OmpantserdeOmpantserd
OmplantenIn de betekenis van: -

Plantte omOmgeplant
OmplantenIn de betekenis van: -

OmplantteOmplant
OmploegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arar
  sBeploegen
Ploegen
Ploegde omOmgeploegd
OmplooienIn de betekenis van: -

Plooide omOmgeplooid
OmpolenIn de betekenis van: -

Poolde omOmgepoold
OmpotenIn de betekenis van: -

Pootte omOmgepoot
OmprangenIn de betekenis van: -

OmprangdeOmprangd
OmpratenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Gitanear
Praatte omOmgepraat
OmprogrammerenIn de betekenis van: -

Programmeerde omOmgeprogrammeerd
OmrandenIn de betekenis van: -

OmranddeOmrand
OmrankenIn de betekenis van: -

OmrankteOmrankt
OmrasterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alambrar
Cercar
OmrasterdeOmrasterd
OmreizenIn de betekenis van: -

Reisde omOmgereisd
OmrekenenIn de betekenis van: -

Rekende omOmgerekend
OmrijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dar un rodeo
Reed omOmgereden
OmringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rodear
OmringdeOmringd
OmroepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Emitir, Radiar
  sRondsturen
Riep omOmgeroepen
OmroerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Revolver
Arremolinarse, Batir
  sDoorroeren
Roeren
Roerde omOmgeroerd
OmrollenIn de betekenis van: -

Rolde omOmgerold
OmruilenIn de betekenis van: -

Ruilde omOmgeruild
OmrukkenIn de betekenis van: -

Rukte omOmgerukt
OmschakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conmutar, Desviar
  sDoorschakelen
Omleggen
Overschakelen
Schakelde omOmgeschakeld
OmschansenIn de betekenis van: -

OmschansteOmschanst
OmschenkenIn de betekenis van: -

Schonk omOmgeschonken
OmscheppenIn de betekenis van: Overscheppen, omroeren

Schepte omOmgeschept
OmscheppenIn de betekenis van: -

Schiep omOmgeschapen
OmschietenIn de betekenis van: -

Schoot omOmgeschoten
OmscholenIn de betekenis van: -

Schoolde omOmgeschoold
OmschoppenIn de betekenis van: -

Schopte omOmgeschopt
OmschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Definir
  sBepalen
Definiëren
OmschreefOmschreven
OmschuddenIn de betekenis van: -

Schudde omOmgeschud
OmsingelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acordonar
OmsingeldeOmsingeld
OmslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Volcar
  sKantelen
Omgooien
Omkeren
Omvallen
Omvergooien
Ten val brengen
Sloeg omOmgeslagen
OmslepenIn de betekenis van: -

Sleepte omOmgesleept
omslingerenIn de betekenis van: -

Slingerde omOmgeslingerd
OmslingerenIn de betekenis van: -

OmslingerdeOmslingerd
OmsluierenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Oscurecer, Velar
  sSluieren
OmsluierdeOmsluierd
OmsluitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ceñir
OmslootOmsloten
OmsmakkenIn de betekenis van: -

Smakte omOmgesmakt
OmsmedenIn de betekenis van: -

Smeedde omOmgesmeed
OmsmeltenIn de betekenis van: -

Smolt omOmgesmolten
OmsmijtenIn de betekenis van: -

Smeet omOmgesmeten
OmsnoerenIn de betekenis van: -

OmsnoerdeOmsnoerd
OmsnoerenIn de betekenis van: -

Snoerde omOmgesnoerd
omspannenIn de betekenis van: -

Spande omOmgespannen
OmspannenIn de betekenis van: -

OmspandeOmspannen
OmspeldenIn de betekenis van: -

Speldde omOmgespeld
OmspelenIn de betekenis van: -

OmspeeldeOmspeeld
OmspelenIn de betekenis van: -

Speelde omOmgespeeld
OmspellenIn de betekenis van: -

Spelde omOmgespeld
OmspinnenIn de betekenis van: -

OmsponOmsponnen
OmspittenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cavar
  sGraven
Spitten
Woelen
Spitte omOmgespit
omspoelenIn de betekenis van: -

Spoelde omOmgespoeld
OmspoelenIn de betekenis van: -

OmspoeldeOmspoeld
OmspokenIn de betekenis van: -

Spookte omOmgespookt
OmspringenIn de betekenis van: -

Sprong omOmgesprongen
OmspringenIn de betekenis van: -

OmsprongOmsprongen
OmstaanIn de betekenis van: -

Stond omOmgestaan
OmstellenIn de betekenis van: -

Stelde omOmgesteld
OmstikkenIn de betekenis van: -

OmstikteOmstikt
OmstikkenIn de betekenis van: -

Stikte omOmgestikt
OmstortenIn de betekenis van: -

Stortte omOmgestort
OmstotenIn de betekenis van: -

Stootte om, Stiet omOmgestoten
OmstralenIn de betekenis van: -

OmstraaldeOmstraald
OmstrengelenIn de betekenis van: -

OmstrengeldeOmstrengeld
OmstuivenIn de betekenis van: -

Stoof omOmgestoven
OmstulpenIn de betekenis van: -

Stulpte omOmgestulpt
omstuwenIn de betekenis van: -

Stuwde omOmgestuwd
OmstuwenIn de betekenis van: -

OmstuwdeOmstuwd
OmsuizenIn de betekenis van: -

OmsuisdeOmsuisd
OmtollenIn de betekenis van: -

Tolde omOmgetold
OmtoverenIn de betekenis van: -

Toverde omOmgetoverd
OmtrappenIn de betekenis van: -

Trapte omOmgetrapt
omtrekkenIn de betekenis van: -

Trok omOmgetrokken
OmtrekkenIn de betekenis van: -

OmtrokOmtrokken
OmtuimelenIn de betekenis van: -

Tuimelde omOmgetuimeld
OmtuinenIn de betekenis van: -

OmtuindeOmtuind
OmturnenIn de betekenis van: -

Turnde omOmgeturnd
OmvademenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrazar
  sOmarmen
Omhelzen
OmvademdeOmvademd
OmvallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Volcar
  sKantelen
Omgooien
Omkeren
Omslaan
Omvergooien
Ten val brengen
Viel omOmgevallen
OmvamenIn de betekenis van: -

OmvaamdeOmvaamd
OmvangenIn de betekenis van: -

OmvingOmvangen
OmvarenIn de betekenis van: -

Voer omOmgevaren
OmvattenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abarcar, Caber, Incluir, Involucrar
Comprender, Involucrar
  sBegrijpen
Beseffen
Bevatten
Doorzien
Snappen
Vatten
Verstaan
OmvatteOmvat
OmverblazenIn de betekenis van: -

Blies omverOmvergeblazen
OmverduwenIn de betekenis van: -

Duwde omverOmvergeduwd
OmvergooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derribar, Invertir, Poner al revés, Tumbar, Volcar
  sDoen vallen
Kantelen
Omgooien
Omkeren
Omslaan
Omvallen
Ten val brengen
Gooide omverOmvergegooid
OmverhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desquiciar
  sOndersteboven keren
Ontwrichten
Haalde omverOmvergehaald
OmverlopenIn de betekenis van: -

Liep omverOmvergelopen
OmverlullenIn de betekenis van: -

Lulde omverOmvergeluld
OmverpratenIn de betekenis van: -

Praatte omverOmvergepraat
OmverrennenIn de betekenis van: -

Rende omverOmvergerend
OmverrijdenIn de betekenis van: -

Reed omverOmvergereden
OmverrukkenIn de betekenis van: -

Rukte omverOmvergerukt
OmverschietenIn de betekenis van: -

Schoot omverOmvergeschoten
OmverschoppenIn de betekenis van: -

Schopte omverOmvergeschopt
OmverslaanIn de betekenis van: -

Sloeg omverOmvergeslagen
OmverstotenIn de betekenis van: -

Stootte omverOmvergestoten
OmvertrekkenIn de betekenis van: -

Trok omverOmvergetrokken
OmvervallenIn de betekenis van: -

Viel omverOmvergevallen
OmverwaaienIn de betekenis van: -

Waaide omver, Woei omverOmvergewaaid
OmverwerpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derrocar
Subvertir
Tirar
  sOmkeren
Vernietigen
Wierp omverOmvergeworpen
OmvlaggenIn de betekenis van: -

Vlagde omOmgevlagd
OmvliegenIn de betekenis van: -

Vloog omOmgevlogen
OmvliegenIn de betekenis van: -

OmvloogOmvlogen
OmvormenIn de betekenis van: -

Vormde omOmgevormd
OmvouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Doblar, Plegar
  sPlooien
Vouwen
Vouwde omOmgevouwen
OmvragenIn de betekenis van: -

Vraagdeª om, Vroeg omOmgevraagd
omwaaienIn de betekenis van: -

Waaide om, Woei omOmgewaaid
OmwaaienIn de betekenis van: -

Omwaaide, OmwoeiOmwaaid
OmwallenIn de betekenis van: -

OmwaldeOmwald
OmwalmenIn de betekenis van: -

OmwalmdeOmwalmd
OmwandelenIn de betekenis van: -

Wandelde omOmgewandeld
OmwarenIn de betekenis van: -

Waarde omOmgewaard
OmwassenIn de betekenis van: -

Waste omOmgewassen
OmweidenIn de betekenis van: -

OmweiddeOmweid
OmwendenIn de betekenis van: -

Wendde omOmgewend
OmwentelenIn de betekenis van: -

Wentelde omOmgewenteld
OmwerkenIn de betekenis van: -

Werkte omOmgewerkt
OmwerpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trastornar
  sOmkeren
Ondersteboven keren
Wierp omOmgeworpen
omwikkelenIn de betekenis van: -

  sBakeren
Inbakeren
Inzwachtelen
Wikkelde omOmgewikkeld
OmwikkelenIn de betekenis van: Rondom inwikkelen

In Spaans overeenkomend met: Vendar
  sBakeren
Inbakeren
Inzwachtelen
OmwikkeldeOmwikkeld
omwindenIn de betekenis van: -

Wond omOmgewonden
OmwindenIn de betekenis van: -

OmwondOmwonden
OmwippenIn de betekenis van: -

Wipte omOmgewipt
OmwisselenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Turnar
  sAfwisselen
Rouleren
Verwisselen
Wisselde omOmgewisseld
omwoelenIn de betekenis van:
1 (de grond) oppervlakkig omwerken
2 in wanorde brengen, door elkaar halen

Woelde omOmgewoeld
OmwoelenIn de betekenis van: -

OmwoeldeOmwoeld
OmwolkenIn de betekenis van: -

OmwolkteOmwolkt
OmwrikkenIn de betekenis van: -

Wrikte omOmgewrikt
OmwringenIn de betekenis van: -

Wrong omOmgewrongen
OmwroetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escarbar
Wroette omOmgewroet
OmzadelenIn de betekenis van: -

Zadelde omOmgezadeld
OmzagenIn de betekenis van: -

Zaagde omOmgezaagd
OmzakkenIn de betekenis van: -

OmzakteOmzakt
OmzeggenIn de betekenis van: -

Zegde om, Zei omOmgezegd
omzeilenIn de betekenis van: Langs een omweg zeilen

  sOntwijken
Zeilde omOmgezeild
OmzeilenIn de betekenis van: Behoedzaam ontwijken

In Spaans overeenkomend met: Esquivar
  sOntwijken
OmzeildeOmzeild
omzettenIn de betekenis van:
1 van plaats laten verwisselen
2 in een andere stand brengen
3 verhandelen
4 veranderen
5 (muziek) overbrengen in een andere toonsoort

In Spaans overeenkomend met: Invertir
Convertir, Transformar
Trasladar
  sConverteren
Overbrengen
Overplaatsen
Verleggen
Verplaatsen
Zette omOmgezet
OmzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met:
  sConverteren
Overbrengen
Overplaatsen
Verleggen
Verplaatsen
OmzetteOmzet
OmzienIn de betekenis van: -

Zag omOmgezien
OmzittenIn de betekenis van: -

Zat omOmgezeten
omzomenIn de betekenis van: Een zoom maken aan of om

In Spaans overeenkomend met: Ribetear
  sOmboorden
Staan langs
Zoomde omOmgezoomd
OmzomenIn de betekenis van: Met een rand omgeven

In Spaans overeenkomend met: Orlar
  sOmboorden
Staan langs
OmzoomdeOmzoomd
OmzwaaienIn de betekenis van: -

Zwaaide omOmgezwaaid
OmzwachtelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Vendar
  sVerbinden
Zwachtelen
OmzwachteldeOmzwachteld
OmzwalkenIn de betekenis van: -

Zwalkte omOmgezwalkt
OmzwalpenIn de betekenis van: -

Zwalpte omOmgezwalpt
OmzwenkenIn de betekenis van: -

Zwenkte omOmgezwenkt
OmzwermenIn de betekenis van: -

OmzwermdeOmzwermd
OmzwervenIn de betekenis van: -

Zwierf omOmgezworven
omzwevenIn de betekenis van: -

Zweefde omOmgezweefd
OmzwevenIn de betekenis van: -

OmzweefdeOmzweefd
OmzwiepenIn de betekenis van: -

OmzwiepteOmzwiept
OmzwikkenIn de betekenis van: -

Zwikte omOmgezwikt
OnanerenIn de betekenis van: -

OnaneerdeGeonaneerd
OnderbelichtenIn de betekenis van: -

Belichtte onderOnderbelicht
OnderbenuttenIn de betekenis van: -

OnderbenutteOnderbenut
OnderbetalenIn de betekenis van: -

OnderbetaaldeOnderbetaald
OnderbevrachtenIn de betekenis van: -

OnderbevrachtteOnderbevracht
OnderbiedenIn de betekenis van: -

Bood onderOnderboden
OnderbindenIn de betekenis van: -

Bond onderOndergebonden
OnderblijvenIn de betekenis van: -

OnderbleefOnderbleven
OnderbouwenIn de betekenis van: -

OnderbouwdeOnderbouwd
OnderbrekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Suspender
Interrumpir
  sInterrumperen
Schorsen
OnderbrakOnderbroken
OnderbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Colocar
  sUitzetten
Bracht onderOndergebracht
OnderdekkenIn de betekenis van: -

Dekte onderOndergedekt
OnderdimensionerenIn de betekenis van: -

OnderdimensioneerdeOndergedimensioneerd
OnderdoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sucumbir
  sBezwijken
Overweldigd worden
Wijken
Zich onderwerpen
Zwichten
Deed onderOndergedaan
OnderdompelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sumergir, Zambullir
Dompelde onderOndergedompeld
OnderdoorspelenIn de betekenis van: -

Speelde onderdoorOnderdoorgespeeld
onderdrukkenIn de betekenis van: Naar beneden duwen

In Spaans overeenkomend met:
  sBeteugelen
Inhouden
Matigen
Neerslaan
Opkroppen
Smoren
Verdringen
Verdrukken
Verkroppen
Verstikken
Drukte onderOndergedrukt
OnderdrukkenIn de betekenis van:
1. met overmacht in bedwang, in een staat van afhankelijkheid houden => iemand eronder houden, iemand kunnen maken en breken, verdrukken
2. tegenhouden, bedwingen => beteugelen

In Spaans overeenkomend met: Reportar
Oprimir, Reprimir
Ahogar, Sofocar
  sBeteugelen
Inhouden
Matigen
Neerslaan
Opkroppen
Smoren
Verdringen
Verdrukken
Verkroppen
Verstikken
OnderdrukteOnderdrukt
OnderduikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Esconderse, Ocultarse
Bucear, Sumergirse, Sumirse
  sZich begraven
Zich schuilhouden
Zich verbergen
Zich verscholen houden
Zich verschuilen
Zinken
Dook onderOndergedoken
OnderduwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hundir
Duwde onderOndergeduwd
OndereggenIn de betekenis van: -

Egde onderOndergeëgd
OnderfinancierenIn de betekenis van: -

OnderfinancierdeOndergefinancierd
OndergaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Perecer
Padecer, Sufrir
Vivir un hecho, Vivir un suceso
  sCreperen
Doorleven
Doormaken
Doorstaan
Dulden
Een gebeurtenis beleven
Lijden
Lijden aan
Omkomen
Sneuvelen
Uitstaan
Velen
Verdragen
Vergaan
Verongelukken
OndergingOndergaan
ondergaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met:
  sCreperen
Doorleven
Doormaken
Doorstaan
Dulden
Een gebeurtenis beleven
Lijden
Lijden aan
Omkomen
Sneuvelen
Uitstaan
Velen
Verdragen
Vergaan
Verongelukken
Ging onderOndergegaan
OndergietenIn de betekenis van: -

OndergootOndergoten
OndergooienIn de betekenis van: -

Gooide onderOndergegooid
ondergravenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Socavar
Socavar
  sOndermijnen
Uithollen
Groef onderOndergegraven
OndergravenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Socavar
Minar, Socavar
  sOndermijnen
Uithollen
OndergroefOndergraven
OnderhandelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Negociar
OnderhandeldeOnderhandeld
OnderheienIn de betekenis van: Ondergronds indrijven

Heide onderOndergeheid
OnderheienIn de betekenis van: Met heipalen stutten

OnderheideOnderheid
OnderhorenIn de betekenis van: -

OnderhoordeOnderhoord
OnderhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Divertir, Entretener
Mantener
Conservar
Sostener
  sAmuseren
Behouden
Bergen
Bewaren
Conserveren
Dragen
Ondersteunen
Opvrolijken
Overhouden
Ruggensteunen
Schoren
Schragen
Vermaken
OnderhieldOnderhouden
onderhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met:
  sAmuseren
Behouden
Bergen
Bewaren
Conserveren
Dragen
Ondersteunen
Opvrolijken
Overhouden
Ruggensteunen
Schoren
Schragen
Vermaken
Hield onderOndergehouden
onderhurenIn de betekenis van: Huren van de huurder

In Spaans overeenkomend met: Subarrendar
  sOnderverhuren
Huurde onderOndergehuurd
OnderhurenIn de betekenis van: Stiekem verhuren aan een ander

  sOnderverhuren
OnderhuurdeOnderhuurd
OnderkappenIn de betekenis van: -

OnderkapteOnderkapt
OnderkelderenIn de betekenis van: -

OnderkelderdeOnderkelderd
OnderkennenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Distinguir, Divisar
Reconocer
  sBespeuren
Erkennen
Herkennen
Onderscheid maken tussen
Onderscheiden
Opmerken
OnderkendeOnderkend
OnderkoelenIn de betekenis van: -

OnderkoeldeOnderkoeld
OnderkomenIn de betekenis van: -

OnderkwamOnderkomen
OnderkopenIn de betekenis van: -

OnderkochtOnderkocht
OnderkotsenIn de betekenis van: -

Kotste onderOndergekotst
OnderkruipenIn de betekenis van: -

OnderkroopOnderkropen
onderkruipenIn de betekenis van: -

Kroop onderOndergekropen
OnderleggenIn de betekenis van: -

Legde onderOndergelegd
OnderleggenIn de betekenis van: -

OnderlegdeOnderlegd
OnderliggenIn de betekenis van: -

Lag onderOndergelegen
OnderlijnenIn de betekenis van: -

OnderlijndeOnderlijnd
OnderlopenIn de betekenis van: -

Liep onderOndergelopen
OnderlopenIn de betekenis van: -

OnderliepOnderlopen
OndermengenIn de betekenis van: -

OndermengdeOndermengd
OndermijnenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Minar
Socavar, Zapar
  sLoopgraven maken
Ondergraven
Uithollen
OndermijndeOndermijnd
OndernemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acometer una empresa, Emprender
  sAanvaarden
OndernamOndernomen
OnderplassenIn de betekenis van: -

Plaste onderOndergeplast
OnderploegenIn de betekenis van: -

Ploegde onderOndergeploegd
OnderpresterenIn de betekenis van: -

Presteerde onderOndergepresteerd
OnderrichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Culturizar
OnderrichtteOnderricht
OnderroerenIn de betekenis van: -

Roerde onderOndergeroerd
OnderschattenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Subestimar
OnderschatteOnderschat
OnderscheidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decorar
Diferenciar, Discernir, Distinguir, Divisar
  sBespeuren
Decoreren
Differentiëren
Onderkennen
Onderscheid maken tussen
Opmerken
Verschil maken tussen
Versieren
OnderscheiddeOnderscheiden
OnderscheppenIn de betekenis van: -

OnderschepteOnderschept
OnderschijtenIn de betekenis van: -

Scheet onderOndergescheten
OnderschikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Subordinar
  sOndergeschikt maken
OnderschikteOnderschikt
OnderschoeienIn de betekenis van: -

OnderschoeideOnderschoeid
OnderschorenIn de betekenis van: -

OnderschoordeOnderschoord
OnderschragenIn de betekenis van: -

OnderschraagdeOnderschraagd
OnderschrijdenIn de betekenis van: -

OnderschreedOnderschreden
OnderschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Firmar, Suscribir
  sOndertekenen
Tekenen
OnderschreefOnderschreven
OnderschuivenIn de betekenis van: -

Schoof onderOndergeschoven
OndersneeuwenIn de betekenis van: -

Sneeuwde onderOndergesneeuwd
OnderspannenIn de betekenis van: -

OnderspandeOnderspannen
OnderspittenIn de betekenis van: -

Spitte onderOndergespit
OnderspoelenIn de betekenis van: -

OnderspoeldeOnderspoeld
OnderspuitenIn de betekenis van: -

Spoot onderOndergespoten
onderstaanIn de betekenis van: -

Stond onderOndergestaan
OnderstaanIn de betekenis van: -

OnderstondOnderstaan
OnderstekenIn de betekenis van: -

Stak onderOndergestoken
OnderstellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Suponer
  sAannemen
Menen
Stellen
Vermoeden
Veronderstellen
OndersteldeOndersteld
OndersteunenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apoyar
Sostener
  sDragen
Onderhouden
Ruggensteunen
Rugsteunen
Schoren
Schragen
Steunen
Stutten
OndersteundeOndersteund
OnderstimulerenIn de betekenis van: -

OnderstimuleerdeOndergestimuleerd
OnderstoppenIn de betekenis van: -

Stopte onderOndergestopt
OnderstrepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Subrayar
OnderstreepteOnderstreept
OnderstromenIn de betekenis van: -

Stroomde onderOndergestroomd
OnderstromenIn de betekenis van:
Een vloeistof onder iets laten stromen

OnderstroomdeOnderstroomd
OnderstuivenIn de betekenis van: -

OnderstoofOnderstoven
OnderstuttenIn de betekenis van: -

OnderstutteOnderstut
OndertekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Firmar, Suscribir
  sOnderschrijven
Tekenen
OndertekendeOndertekend
OndertitelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Subtitular
OndertiteldeOndertiteld
OndertrouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desposarse
OndertrouwdeOndertrouwd
OndertunnelenIn de betekenis van: -

OndertunneldeOndertunneld
OnderuitgaanIn de betekenis van: -

Ging onderuitOnderuitgegaan
OnderuitglijdenIn de betekenis van: -

Gleed onderuitOnderuitgegleden
OnderuithalenIn de betekenis van: -

Haalde onderuitOnderuitgehaald
OnderuitschoppenIn de betekenis van: -

Schopte onderuitOnderuitgeschopt
OnderuitzakkenIn de betekenis van: -

Zakte onderuitOnderuitgezakt
OndervangenIn de betekenis van: -

OndervingOndervangen
OnderverdelenIn de betekenis van: -

Verdeelde onderOnderverdeeld
OnderverhurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Subarrendar
  sOnderhuren
OnderverhuurdeOnderverhuurd
OndervindenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sufrir
Experimentar, Pasar la experiencia
  sBeleven
Doormaken
Ervaren
OndervondOndervonden
OndervoedenIn de betekenis van: -

OndervoeddeOndervoed
OndervragenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interrogar
Encuestar
Ondervraagdeª, OndervroegOndervraagd
OnderwaarderenIn de betekenis van: -

OnderwaardeerdeOndergewaardeerd
OnderwerkenIn de betekenis van: -

Werkte onderOndergewerkt
OnderwerpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Allanar, Someter
  sKnechten
Pacificeren
OnderwierpOnderworpen
OnderwijzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Educar niños, Hacer de ayo
Enseñar
  sLeren
Opvoeden
OnderweesOnderwezen
OnderwindenIn de betekenis van: -

Wond onderOndergewonden
OnderzettenIn de betekenis van: -

Zette onderOndergezet
OnderzinkenIn de betekenis van: -

OnderzonkOnderzonken
OnderzoekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Requerir
Averiguar
Escrutar, Examinar, Explorar, Inquirir, Investigar
  sDoorgronden
Exploreren
Nagaan
Nasporen
Navorsen
Navragen
Opsporen
Te weten komen
Uitvissen
Uitvorsen
Uitzoeken
Verkennen
Vorsen
OnderzochtOnderzocht
OndulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ondular
OnduleerdeGeonduleerd
Ont-sms'enIn de betekenis van: -

Ont-sms'teOnt-sms't
OntaardenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Degenerar
  sDegenereren
Verbasteren
Verworden
Zinken
OntaarddeOntaard
OntadelenIn de betekenis van: -

OntadeldeOntadeld
OntbenenIn de betekenis van: -

OntbeendeOntbeend
OntberenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Prescindir
OntbeerdeOntbeerd
OntbiedenIn de betekenis van: -

OntboodOntboden
OntbijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desayunar
OntbeetOntbeten
OntbindenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anular, Contramandar
  sAfgelasten
Annuleren
Tenietdoen
Terugnemen
OntbondOntbonden
OntbladerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Defoliar
OntbladerdeOntbladerd
OntbloeienIn de betekenis van: -

OntbloeideOntbloeid
OntblotenIn de betekenis van: -

OntblootteOntbloot
OntboezemenIn de betekenis van: -

OntboezemdeOntboezemd
OntbolsterenIn de betekenis van: -

OntbolsterdeOntbolsterd
OntbordenIn de betekenis van: -

OntborddeOntbord
OntbossenIn de betekenis van: -

OntbosteOntbost
OntbramenIn de betekenis van: -

OntbraamdeOntbraamd
OntbrandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inflamarse
  sOntvlammen
Vuur vatten
OntbranddeOntbrand
OntbrekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estar ausente
Faltar
  sAbsent zijn
Afwezig zijn
Schelen
Verstek laten gaan
OntbrakOntbroken
OntbundelenIn de betekenis van: -

OntbundeldeOntbundeld
OntcijferenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descifrar
OntcijferdeOntcijferd
OntdarmenIn de betekenis van: -

OntdarmdeOntdarmd
OntdekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Detectar
Descubrir, Desvelar, Poner de manifiesto
OntdekteOntdekt
OntdoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desembarazar
  sBevrijden
Ontlasten
Ontruimen
Vrijmaken
OntdeedOntdaan
OntdooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descongelar, Deshelar, Deshelarse
  sDooien
Wegsmelten
OntdooideOntdooid
OntdopenIn de betekenis van: -

OntdoopteOntdoopt
OntdovenIn de betekenis van: -

OntdoofdeOntdoofd
OntdubbelenIn de betekenis van: -

OntdubbeldeOntdubbeld
OntduikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Evadirse
Evadir
  sOntkomen
Ontsnappen
Ontvluchten
Ontwijken
OntdookOntdoken
OnteigenenIn de betekenis van: -

OnteigendeOnteigend
OnterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amancillar, Desflorar, Empañar, Mancillar
  sDefloreren
Ontluisteren
Ontmaagden
Ontwijden
Schenden
OnteerdeOnteerd
OntervenIn de betekenis van: -

OnterfdeOnterfd
OntfermenIn de betekenis van: -

OntfermdeOntfermd
OntfronsenIn de betekenis van: -

OntfronsteOntfronst
OntfutselenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Birlar
OntfutseldeOntfutseld
OntgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escapar
  sOntkomen
Ontsnappen
OntgingOntgaan
OntgassenIn de betekenis van: -

OntgasteOntgast
OntgeldenIn de betekenis van: -

OntgoldOntgolden
OntgevenIn de betekenis van: -

OntgafOntgeven
OntgiftenIn de betekenis van: -

OntgiftteOntgift
OntginnenIn de betekenis van: -

OntgonOntgonnen
OntglijdenIn de betekenis van: -

OntgleedOntgleden
OntglippenIn de betekenis van: -

OntglipteOntglipt
OntgloeienIn de betekenis van: -

OntgloeideOntgloeid
OntgoochelenIn de betekenis van: -

OntgoocheldeOntgoocheld
OntgoogelenIn de betekenis van:
Informatie onvindbaar maken op internet

OntgoogeldeOntgoogeld
OntgratenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desespinar, Despinar, Espinar
OntgraatteOntgraat
OntgravenIn de betekenis van: -

OntgroefOntgraven
OntgrendelenIn de betekenis van: -

OntgrendeldeOntgrendeld
OntgrenzenIn de betekenis van: -

OntgrensdeOntgrensd
OntgrijzenIn de betekenis van: -

OntgrijsdeOntgrijsd
OntgroeienIn de betekenis van: -

OntgroeideOntgroeid
OntgroenenIn de betekenis van: -

OntgroendeOntgroend
OntgrondenIn de betekenis van: -

OntgronddeOntgrond
OnthaastenIn de betekenis van: -

OnthaastteOnthaast
OnthalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agasajar, Obsequiar, Tratar bien
  sTrakteren
Vergasten
Vrijhouden
OnthaaldeOnthaald
OnthalzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Yugular
OnthalsdeOnthalsd
OnthanenIn de betekenis van: -

OnthaandeOnthaand
OnthardenIn de betekenis van: -

OntharddeOnthard
OntharenIn de betekenis van: -

OnthaardeOnthaard
OnthechtenIn de betekenis van: -

OnthechtteOnthecht
OntheffenIn de betekenis van: -

OnthiefOntheven
OntheiligenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Profanar
  sOntwijden
Profaneren
Schenden
Verontheiligen
OntheiligdeOntheiligd
OnthoofdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decapitar
Cortar
  sHet hoofd afslaan
OnthoofddeOnthoofd
OnthoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Memorizar
Apartar, Contener, Detener
Recordar
  sAfhouden
Herinneren
Onttrekken
Uit het hoofd leren
Weghouden
OnthieldOnthouden
OnthullenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inaugurar
Revelar
  sInaugureren
Inwijden
Officieel openen
Ontwikkelen
Openbaren
OnthuldeOnthuld
OnthutsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desconcertar
Consternar
  sIn de war brengen
Ontstellen
Ontzetten
Verbijsteren
Verbluffen
OnthutsteOnthutst
OntijzenIn de betekenis van: -

OntijsdeOntijsd
OntijzerenIn de betekenis van: -

OntijzerdeOntijzerd
OntinktenIn de betekenis van: -

OntinktteOntinkt
OntkalkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descalcificar
OntkalkteOntkalkt
OntkapenIn de betekenis van: -

OntkaapteOntkaapt
OntkennenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desmentir
Negar
  sLoochenen
OntkendeOntkend
OntkerstenenIn de betekenis van: -

OntkerstendeOntkerstend
OntketenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desencadenar
Lanzar
  sLanceren
Uitschrijven
Van stapel laten lopen
OntketendeOntketend
OntkiemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brotar, Lanzar
  sUitkomen
Uitlopen
OntkiemdeOntkiemd
OntkledenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desnudar
  sUitkleden
OntkleeddeOntkleed
OntkleienIn de betekenis van: -

OntkleideOntkleid
OntkleurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decolorar
OntkleurdeOntkleurd
OntknopenIn de betekenis van: -

OntknoopteOntknoopt
OntkolenIn de betekenis van: -

OntkooldeOntkoold
OntkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Evadirse
Escapar, Evadir
Librarse
  sOntduiken
Ontgaan
Ontsnappen
Ontvluchten
Ontwijken
Vrijkomen
Vrijlopen
Zich behoeden
Zich hoeden
OntkwamOntkomen
OntkoppelenIn de betekenis van: -

OntkoppeldeOntkoppeld
OntkrachtenIn de betekenis van: -

OntkrachtteOntkracht
OntkroezenIn de betekenis van: -

OntkroesdeOntkroesd
OntkurkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destapar
Descorchar
  sOpenen
OntkurkteOntkurkt
OntladenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descargar
  sAfschieten
OntlaaddeOntladen
OntlakkenIn de betekenis van: -

OntlakteOntlakt
OntlastenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desahogar
Desembarazar
Eximir, Eximirse
  sBevrijden
Ontdoen
Ontruimen
Verzachten
Vrijmaken
OntlastteOntlast
OntlatenIn de betekenis van: -

OntlietOntlaten
OntledenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diseccionar
OntleeddeOntleed
OntlenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Extraer, Sacar
  sHozen
Putten
Scheppen
OntleendeOntleend
OntlerenIn de betekenis van: -

OntleerdeOntleerd
OntlokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrancar
  sTappen
Te voorschijn trekken
Trekken
Uithalen
OntlokteOntlokt
OntlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Eludir
  sOntwijken
OntliepOntlopen
OntluchtenIn de betekenis van: -

OntluchtteOntlucht
OntluikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desabotonar, Nacer
  sGeboren worden
Spruiten
OntlookOntloken
OntluisterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amancillar, Empañar, Mancillar
  sOnteren
OntluisterdeOntluisterd
OntluizenIn de betekenis van: -

OntluisdeOntluisd
OntmaagdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desflorar
  sDefloreren
Onteren
Ontwijden
Schenden
OntmaagddeOntmaagd
OntmakenIn de betekenis van: -

OntmaakteOntmaakt
OntmannenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Castrar
Capar, Emascular
  sCastreren
Snijden
OntmandeOntmand
OntmantelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desguarnecer
OntmanteldeOntmanteld
OntmaskerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desenmascarar
OntmaskerdeOntmaskerd
OntmastenIn de betekenis van: -

OntmastteOntmast
OntmengenIn de betekenis van: -

OntmengdeOntmengd
OntmenselijkenIn de betekenis van: -

OntmenselijkteOntmenselijkt
OntmerenIn de betekenis van: -

OntmeerdeOntmeerd
OntmiddelenIn de betekenis van: -

OntmiddeldeOntmiddeld
OntmijnenIn de betekenis van: -

OntmijndeOntmijnd
OntmoedigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desanimar, Desmoralizar
Abatir
  sDe moed ontnemen
Demoraliseren
Vrees aanjagen
OntmoedigdeOntmoedigd
OntmoetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afrontarse, Chocar contra, Dar con, Encontrar, Encontrarse con, Topar
Hallar
  sAantreffen
Het hoofd bieden
Tegemoet treden
Tegenkomen
Treffen
OntmoetteOntmoet
OntmommenIn de betekenis van: -

OntmomdeOntmomd
OntmossenIn de betekenis van: -

OntmosteOntmost
OntmuggenIn de betekenis van: -

OntmugdeOntmugd
OntmuntenIn de betekenis van: -

OntmuntteOntmunt
OntmythologiserenIn de betekenis van: -

OntmythologiseerdeOntmythologiseerd
OntnemenIn de betekenis van: -

OntnamOntnomen
OntnietenIn de betekenis van: -

OntnietteOntniet
OntnuchterenIn de betekenis van: -

OntnuchterdeOntnuchterd
OntpachtenIn de betekenis van: -

OntpachtteOntpacht
OntpakkenIn de betekenis van: -

OntpakteOntpakt
OntpersenIn de betekenis van: -

OntpersteOntperst
OntpittenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descarozar, Deshuesar
Enuclear
  sUitbenen
OntpitteOntpit
OntplantenIn de betekenis van: -

OntplantteOntplant
OntploffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Saltar
Estallar
  sBarsten
In de lucht springen
Openspringen
OntplofteOntploft
OntplooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desenvolver, Desplegar
  sOntwarren
Ontwikkelen
OntplooideOntplooid
OntpolderenIn de betekenis van: -

OntpolderdeOntpolderd
OntpoppenIn de betekenis van: -

OntpopteOntpopt
OntpronkenIn de betekenis van: -

OntpronkteOntpronkt
OntraadselenIn de betekenis van: -

OntraadseldeOntraadseld
OntradenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desaconsejar
  sAfraden
Ontraadde, OntriedOntraden
OntrafelenIn de betekenis van: -

OntrafeldeOntrafeld
OntrattenIn de betekenis van: -

OntratteOntrat
OntredderenIn de betekenis van: -

OntredderdeOntredderd
OntregelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desajustar
OntregeldeOntregeld
OntremmenIn de betekenis van: -

OntremdeOntremd
OntrievenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Frustrar
  sTeleurstellen
OntriefdeOntriefd
OntroerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Emocionar, Emocionarse
Conmover
  sAangrijpen
Bewegen
OntroerdeOntroerd
OntroestenIn de betekenis van: -

OntroestteOntroest
OntrollenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desenvolver
  sAfrollen
Afwikkelen
Losschroeven
Opendraaien
Openschroeven
Uitrollen
OntroldeOntrold
OntromenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descremar
Desnatar
  sAfromen
Romen
OntroomdeOntroomd
OntrovenIn de betekenis van: -

OntroofdeOntroofd
OntruimenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desalojar, Desembarazar, Evacuar
  sBevrijden
Evacueren
Ontdoen
Ontlasten
Vrijmaken
OntruimdeOntruimd
OntruizenIn de betekenis van: -

OntruisdeOntruisd
OntrukkenIn de betekenis van: -

OntrukteOntrukt
OntrustenIn de betekenis van: -

OntrustteOntrust
OntschepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descargar
OntscheepteOntscheept
OntschietenIn de betekenis van: -

OntschootOntschoten
OntschminkenIn de betekenis van: -

OntschminkteOntschminkt
OntschoeienIn de betekenis van: -

OntschoeideOntschoeid
OntschorsenIn de betekenis van: -

OntschorsteOntschorst
OntschubbenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descamar, Desescamar, Escamar
OntschubdeOntschubd
OntschuldigenIn de betekenis van: -

OntschuldigdeOntschuldigd
OntsierenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deslucir
OntsierdeOntsierd
OntslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destituir
Despedir, Licenciar
  sAfmonsteren
Naar huis zenden
Ontzetten
Royeren
OntsloegOntslagen
OntslakenIn de betekenis van: -

OntslaakteOntslaakt
OntslakkenIn de betekenis van: -

OntslakteOntslakt
OntslapenIn de betekenis van: -

OntsliepOntslapen
OntsleutelenIn de betekenis van: -

OntsleuteldeOntsleuteld
OntslippenIn de betekenis van: -

OntslipteOntslipt
OntsluierenIn de betekenis van: -

OntsluierdeOntsluierd
OntsluimerenIn de betekenis van: -

OntsluimerdeOntsluimerd
OntsluipenIn de betekenis van: -

OntsloopOntslopen
OntsluitenIn de betekenis van: -

OntslootOntsloten
OntsmettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desinfectar
  sDesinfecteren
OntsmetteOntsmet
OntsnappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fugarse
Huir
Escaparse, Evadirse
Escapar, Evadir
  sOntduiken
Ontgaan
Ontkomen
Ontvluchten
Ontwijken
Vluchten
OntsnapteOntsnapt
OntsnipperenIn de betekenis van: -

OntsnipperdeOntsnipperd
OntspannenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destensar, Distender, Relajar
Descansar
  sSlapen
OntspandeOntspannen
OntsparenIn de betekenis van: -

OntspaardeOntspaard
OntspiegelenIn de betekenis van: -

OntspiegeldeOntspiegeld
OntspinnenIn de betekenis van: -

OntsponOntsponnen
OntsporenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descarrilar
  sUit de rails lopen
OntspoordeOntspoord
OntspringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Surtir
  sOpwellen
Tevoorschijn komen
OntsprongOntsprongen
OntspruitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Originarse, Proceder
  sAfkomstig zijn
Afstammen
Het gevolg zijn van
Voortkomen
OntsprootOntsproten
OntstaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Darse
Nacer
Suscitarse
  sGroeien
OntstondOntstaan
OntstapelenIn de betekenis van: -

OntstapeldeOntstapeld
OntstekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encender
  sAanmaken
Doen ontbranden
Stoken
OntstakOntstoken
OntstelenIn de betekenis van: -

OntstalOntstolen
OntstelenIn de betekenis van: De steel van iets verwijderen

OntsteeldeOntsteeld
OntstellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Consternar
  sOnthutsen
Ontzetten
Verbijsteren
Verbluffen
OntsteldeOntsteld
OntstemmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desafinar, Desafinarse
OntstemdeOntstemd
OntstichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dar mal ejemplo, Escandalizar
OntstichtteOntsticht
OntstijgenIn de betekenis van: -

OntsteegOntstegen
OntstoffenIn de betekenis van: -

OntstofteOntstoft
OntstoppenIn de betekenis van: -

OntstopteOntstopt
OntstorenIn de betekenis van: -

OntstoordeOntstoord
OntstressenIn de betekenis van: -

OntstresteOntstrest
OntstrijdenIn de betekenis van: -

OntstreedOntstreden
OntstrikkenIn de betekenis van: -

OntstrikteOntstrikt
OnttakelenIn de betekenis van: -

OnttakeldeOnttakeld
OnttoverenIn de betekenis van: -

OnttoverdeOnttoverd
OnttrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apartar, Contener, Detener
  sAfhouden
Onthouden
Weghouden
OnttrokOnttrokken
OnttronenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destituir
  sAfzetten
Van de troon stoten
OnttroondeOnttroond
OnttruttenIn de betekenis van: -

OnttrutteOnttrut
OnttuigenIn de betekenis van: -

OnttuigdeOnttuigd
OnttuttelenIn de betekenis van: -

OnttutteldeOnttutteld
OntvagenIn de betekenis van: -

OntvaagdeOntvaagd
OntvallenIn de betekenis van: -

OntvielOntvallen
OntvangenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Percibir
Aceptar, Acoger, Admitir, Caber, Tomar
Cobrar, Embolsar, Recaudar ((belasting, premie),(impuestos))
Concebir
Obtener, Recibir
  sAannemen
Accepteren
Genieten
Innen
Krijgen
Opnemen
Opvangen
Toelaten
Toucheren
Verdienen
Zwanger worden
OntvingOntvangen
OntvarenIn de betekenis van: -

Ontvaarde, OntvoerOntvaren
OntveinzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Esconder, Ocultar
  sVerbergen
Verhelen
Verschuilen
Verstoppen
OntveinsdeOntveinsd
OntvellenIn de betekenis van: -

OntveldeOntveld
OntvettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desgrasar
  sDegraiseren
Van vet ontdoen
OntvetteOntvet
OntvinkenIn de betekenis van: -

OntvinkteOntvinkt
OntvlaggenIn de betekenis van: -

OntvlagdeOntvlagd
OntvlammenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inflamarse
  sOntbranden
Vuur vatten
OntvlamdeOntvlamd
OntvlechtenIn de betekenis van: -

OntvlochtOntvlochten
OntvlekkenIn de betekenis van: -

OntvlekteOntvlekt
OntvlezenIn de betekenis van: -

OntvleesdeOntvleesd
OntvliedenIn de betekenis van: -

OntvloodOntvloden
OntvliegenIn de betekenis van: -

OntvloogOntvlogen
OntvliezenIn de betekenis van: -

OntvliesdeOntvliesd
OntvloeienIn de betekenis van: -

OntvloeideOntvloeid
OntvlokkenIn de betekenis van: -

OntvlokteOntvlokt
OntvlooienIn de betekenis van: -

OntvlooideOntvlooid
OntvluchtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Evadirse
Evadir
  sOntduiken
Ontkomen
Ontsnappen
Ontwijken
OntvluchtteOntvlucht
OntvochtigenIn de betekenis van: -

OntvochtigdeOntvochtigd
OntvoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Raptar, Secuestrar
  sGijzelen
OntvoerdeOntvoerd
OntvolgenIn de betekenis van: -

OntvolgdeOntvolgd
OntvolkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despoblar
OntvolkteOntvolkt
OntvonkenIn de betekenis van: -

OntvonkteOntvonkt
OntvoogdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Emancipar
  sEmanciperen
Mondig verklaren
OntvoogddeOntvoogd
OntvouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desenvolver, Extender, Tender
  sSpreiden
Uitspreiden
OntvouwdeOntvouwd, Ontvouwen
OntvreemdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hurtar, Sustraer
  sGappen
Stelen
OntvreemddeOntvreemd
OntvriendenIn de betekenis van: -

OntvrienddeOntvriend
OntvriezenIn de betekenis van: -

OntvroorOntvroren
OntvrouwelijkenIn de betekenis van: -

OntvrouwelijkteOntvrouwelijkt
OntwaardenIn de betekenis van: -

OntwaarddeOntwaard
OntwakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despertarse
  sWakker worden
OntwaakteOntwaakt
OntwapenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desarmar
OntwapendeOntwapend
OntwarenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Distinguir, Vislumbrar
  sBespeuren
Doorschemeren
In de smiezen krijgen
In het oog krijgen
Oppervlakkig leren kennen
OntwaardeOntwaard
OntwarrenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desenvolver, Desplegar
  sOntplooien
Ontwikkelen
OntwardeOntward
OntwasemenIn de betekenis van: -

OntwasemdeOntwasemd
OntwassenIn de betekenis van: -

OntwiesOntwassen
OntwaterenIn de betekenis van: -

OntwaterdeOntwaterd
OntweienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Achurar
Eviscerar
OntweideOntweid
OntweldigenIn de betekenis van: -

OntweldigdeOntweldigd
OntwellenIn de betekenis van: -

OntweldeOntweld
OntwennenIn de betekenis van: -

OntwendeOntwend
OntwerpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diseñar
Proyectar, Tramar, Urdir
Abocetar, Bosquejar, Esbozar
  sBeramen
Plannen
Schetsen
Uitstippelen
OntwierpOntworpen
OntwijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desflorar
Profanar
  sDefloreren
Onteren
Ontheiligen
Ontmaagden
Profaneren
Schenden
Verontheiligen
OntwijddeOntwijd
OntwijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Eludir
Evadirse
Esquivar, Evadir
Evitar, Rehuir
  sMijden
Omzeilen
Ontduiken
Ontkomen
Ontlopen
Ontsnappen
Ontvluchten
Uit de weg gaan
Vermijden
OntweekOntweken
OntwikkelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desenvolver, Desplegar
Elaborar
Desarrollar
Revelar
  sOnthullen
Ontplooien
Ontwarren
Openbaren
Uitwerken
OntwikkeldeOntwikkeld
OntwindenIn de betekenis van: -

OntwondOntwonden
OntwoekerenIn de betekenis van: -

OntwoekerdeOntwoekerd
OntwormenIn de betekenis van: -

OntwormdeOntwormd
OntworstelenIn de betekenis van: -

OntworsteldeOntworsteld
OntwortelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desarraigar
OntworteldeOntworteld
OntwrichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desarticular
Desquiciar
  sOmverhalen
Ondersteboven keren
Verrekken
Verstuiken
OntwrichtteOntwricht
OntwringenIn de betekenis van: -

OntwrongOntwrongen
OntwurmenIn de betekenis van: -

OntwurmdeOntwurmd
OntzadelenIn de betekenis van: -

OntzadeldeOntzadeld
OntzamelenIn de betekenis van: -

OntzameldeOntzameld
OntzegelenIn de betekenis van: -

OntzegeldeOntzegeld
OntzeggenIn de betekenis van: -

Ontzegde, OntzeiOntzegd
OntzeilenIn de betekenis van: -

OntzeildeOntzeild
OntzenuwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Marcir, Marchitar, Mustiar
Refutar
  sVerzwakken
Weerleggen
OntzenuwdeOntzenuwd
OntzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desbloquear
Destituir
Consternar
  sOnthutsen
Ontslaan
Ontstellen
Royeren
Verbijsteren
Verbluffen
OntzetteOntzet
OntzielenIn de betekenis van: -

OntzieldeOntzield
OntzienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dignarse, Ser indulgente
Acatar
  sEerbiedigen
Hoogachten
Sparen
Toegeeflijk zijn voor
Vereren
Zich laten vermurwen
OntzagOntzien
OntziltenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desalinizar
OntziltteOntzilt
OntzinkenIn de betekenis van: -

OntzonkOntzonken
OntzinnenIn de betekenis van: -

Ontzinde, OntzonOntzonnen
OntzippenIn de betekenis van: -

OntzipteOntzipt
OntzorgenIn de betekenis van: -

OntzorgdeOntzorgd
OntzoutenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desalar
OntzoutteOntzout
OntzuilenIn de betekenis van: -

OntzuildeOntzuild
OntzurenIn de betekenis van: -

OntzuurdeOntzuurd
OntzwachtelenIn de betekenis van: -

OntzwachteldeOntzwachteld
OntzwangerenIn de betekenis van: -

OntzwangerdeOntzwangerd
OntzwavelenIn de betekenis van: -

OntzwaveldeOntzwaveld
OntzwellenIn de betekenis van: -

OntzwolOntzwollen
OnwerenIn de betekenis van: -

OnweerdeGeonweerd
OogstenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coleccionar
Cosechar, Recolectar
  sCollecteren
Innen
Inzamelen
Plukken
Rapen
OogstteGeoogst
OordelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Juzgar
  sBerechten
Rechtspreken
Veroordelen
Vonnissen
OordeeldeGeoordeeld
OorlogenIn de betekenis van: -

OorloogdeGeoorloogd
OorlogvoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Militar
  sStrijden
Voerde oorlogOorloggevoerd
OormerkenIn de betekenis van: -

OormerkteGeoormerkt
OpaliserenIn de betekenis van: -

OpaliseerdeGeopaliseerd
OpbaggerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dragar
  sBaggeren
Uitbaggeren
Baggerde opOpgebaggerd
OpbakkenIn de betekenis van: -

Bakte opOpgebakken
OpbarenIn de betekenis van: -

Baarde opOpgebaard
OpbellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llamar, Llamar por teléfono, Telefonear
  sTelefoneren
Belde opOpgebeld
OpbergenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Guardar
Borg opOpgeborgen
OpbeurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reconfortar
  sSterken
Versterken
Vertroosten
Beurde opOpgebeurd
OpbiechtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Confesar, Confesarse
Biechtte opOpgebiecht
OpbiedenIn de betekenis van: -

Bood opOpgeboden
OpbindenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bridar, Embridar
  sBrideren
Bond opOpgebonden
OpblazenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inflar
  sDoen zwellen
Oppompen
Blies opOpgeblazen
OpblekenIn de betekenis van: -

Bleekte opOpgebleekt
OpblijvenIn de betekenis van: -

Bleef opOpgebleven
OpblinkenIn de betekenis van: -

Blonk opOpgeblonken
OpbloeienIn de betekenis van: -

Bloeide opOpgebloeid
OpbobbelenIn de betekenis van: -

Bobbelde opOpgebobbeld
OpboeienIn de betekenis van: -

Boeide opOpgeboeid
OpboenenIn de betekenis van: -

Boende opOpgeboend
OpboerenIn de betekenis van: -

Boerde opOpgeboerd
OpboksenIn de betekenis van: -

Bokste opOpgebokst
OpbollenIn de betekenis van: -

Bolde opOpgebold
OpbomenIn de betekenis van: -

Boomde opOpgeboomd
OpborenIn de betekenis van: -

Boorde opOpgeboord
OpborrelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Borbollar
Borrelde opOpgeborreld
OpborstelenIn de betekenis van: -

Borstelde opOpgeborsteld
OpbouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Carpintear
  sBouwen
Timmeren
Bouwde opOpgebouwd
OpbradenIn de betekenis van: -

Braadde opOpgebraden
OpbrandenIn de betekenis van: -

Brandde opOpgebrand
OpbrassenIn de betekenis van: -

Braste opOpgebrast
OpbrekenIn de betekenis van: -

Brak opOpgebroken
OpbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dar
Producir
Poner, Sobreponer
  sAandoen
Aangeven
Aantrekken
Afwerpen
Geven
Opleggen
Opleveren
Toebrengen
Toekennen
Verlenen
Voortbrengen
Bracht opOpgebracht
OpbruisenIn de betekenis van: -

Bruiste opOpgebruist
OpcommanderenIn de betekenis van: -

Commandeerde opOpgecommandeerd
OpdagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aparecer
  sOpdraven
Te voorschijn komen
Uitkomen
Verschijnen
Daagde opOpgedaagd
OpdekkenIn de betekenis van: -

Dekte opOpgedekt
OpdelenIn de betekenis van: -

Deelde opOpgedeeld
OpdelvenIn de betekenis van: -

Delfde op, Dolf opOpgedolven
OpdeppenIn de betekenis van: -

Depte opOpgedept
OpdienenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Servir
  sAankaarten
Serveren
Diende opOpgediend
OpdiepenIn de betekenis van: -

Diepte opOpgediept
OpdirkenIn de betekenis van: -

Dirkte opOpgedirkt
OpdissenIn de betekenis van: -

Diste opOpgedist
OpdoekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Eliminar
  sAfschaffen
Elimineren
Uitmaken
Verwijderen
Wegdoen
Doekte opOpgedoekt
OpdoemenIn de betekenis van: -

Doemde opOpgedoemd
OpdoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ponerse
  sAandoen
Deed opOpgedaan
OpdoffenIn de betekenis van: -

Dofte opOpgedoft
OpdokkenIn de betekenis van: -

Dokte opOpgedokt
OpdonderenIn de betekenis van: -

Donderde opOpgedonderd
OpdouwenIn de betekenis van: -

Douwde opOpgedouwd
OpdraaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apechugar
Apencar
Draaide opOpgedraaid
OpdragenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Celebrar, Festejar
Dedicar
Comisionar, Encargar, Encomendar
Cometer
  sBelasten met
Celebreren
Opdracht geven
Opdragen aan
Spenderen
Toevertrouwen
Toewijden
Vieren
Droeg opOpgedragen
OpdravenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aparecer
  sOpdagen
Te voorschijn komen
Uitkomen
Verschijnen
Draafde opOpgedraafd
OpdreggenIn de betekenis van: -

Dregde opOpgedregd
OpdreunenIn de betekenis van: -

Dreunde opOpgedreund
OpdrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Montear ((jacht))
  sJagen
Dreef opOpgedreven
OpdringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Constreñir, Imponer, Obligar
  sForceren
Opleggen
Drong opOpgedrongen
OpdrinkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apurar
Beberse
  sLeegdrinken
Opmaken
Uitdrinken
Dronk opOpgedronken
OpdrogenIn de betekenis van: -

Droogde opOpgedroogd
OpdrukkenIn de betekenis van: -

Drukte opOpgedrukt
OpduikelenIn de betekenis van: -

Duikelde opOpgeduikeld
OpduikenIn de betekenis van: -

Dook opOpgedoken
OpduvelenIn de betekenis van: -

Duvelde opOpgeduveld
OpduwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Propulsar
  sStuwen
Voortstuwen
Duwde opOpgeduwd
OpdwarrelenIn de betekenis van: -

Dwarrelde opOpgedwarreld
OpdweilenIn de betekenis van: -

Dweilde opOpgedweild
OpeendringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agolparse
  sSamendrommen
Drong opeenOpeengedrongen
OpeenhopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acopiar
Acumular, Reunir
  sAccumuleren
Opeenstapelen
Ophopen
Opstapelen
Stapelen
Hoopte opeenOpeengehoopt
OpeenklemmenIn de betekenis van: -

Klemde opeenOpeengeklemd
OpeenpakkenIn de betekenis van: -

Pakte opeenOpeengepakt
OpeenpersenIn de betekenis van: -

Perste opeenOpeengeperst
OpeenproppenIn de betekenis van: -

Propte opeenOpeengepropt
OpeenstapelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acumular, Reunir
  sOpeenhopen
Ophopen
Opstapelen
Stapelen
Stapelde opeenOpeengestapeld
OpeenvolgenIn de betekenis van: -

Volgde opeenOpeengevolgd
OpeisenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exigir
  sEisen
Rekenen
Vereisen
Vergen
Voorschrijven
Vorderen
Eiste opOpgeëist
OpenbarenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Revelar
  sOnthullen
Ontwikkelen
OpenbaardeGeopenbaard
OpenbarstenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estallar, Reventar
  sBarsten
Bersten
Openbersten
Scheuren
Springen
Barstte openOpengebarsten
OpenberstenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estallar, Reventar
  sBarsten
Bersten
Openbarsten
Scheuren
Springen
Berstte open, Borst openOpengeborsten
OpenblijvenIn de betekenis van: -

Bleef openOpengebleven
OpenbloeienIn de betekenis van: -

Bloeide openOpengebloeid
OpenbrandenIn de betekenis van: -

Brandde openOpengebrand
OpenbrekenIn de betekenis van: -

Brak openOpengebroken
OpenbuigenIn de betekenis van: -

Boog openOpengebogen
OpendoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrir
  sOpenen
Openmaken
Deed openOpengedaan
OpendraaienIn de betekenis van: -

  sAfrollen
Afwikkelen
Losschroeven
Ontrollen
Openschroeven
Draaide openOpengedraaid
OpenduwenIn de betekenis van: -

Duwde openOpengeduwd
OpenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destapar
Encabezar ((lijst, inschrijving),(lista, inscripción))
Abrir
  sBeginnen
Ontkurken
Opendoen
Openmaken
OpendeGeopend
OpengaanIn de betekenis van: -

Ging openOpengegaan
OpenglijdenIn de betekenis van: -

Gleed openOpengegleden
OpengooienIn de betekenis van: -

Gooide openOpengegooid
OpengravenIn de betekenis van: -

Groef openOpengegraven
OpenhakkenIn de betekenis van: -

Hakte openOpengehakt
OpenhalenIn de betekenis van: -

Haalde openOpengehaald
OpenhangenIn de betekenis van: -

Hing openOpengehangen
OpenhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conservar, Reservar
  sBespreken
Bestellen
Boeken
Reserveren
Vrijhouden
Hield openOpengehouden
OpenkappenIn de betekenis van: -

Kapte openOpengekapt
OpenklappenIn de betekenis van: -

Klapte openOpengeklapt
OpenklikkenIn de betekenis van: -

Klikte openOpengeklikt
OpenknippenIn de betekenis van: -

Knipte openOpengeknipt
OpenknopenIn de betekenis van: -

Knoopte openOpengeknoopt
OpenkrabbenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arañar
  sSchrammen
Krabde openOpengekrabd
OpenkrassenIn de betekenis van: -

Kraste openOpengekrast
OpenlatenIn de betekenis van: -

Liet openOpengelaten
OpenleggenIn de betekenis van: -

Legde openOpengelegd
OpenliggenIn de betekenis van: -

Lag openOpengelegen
OpenmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrir, Desabrochar
  sOpendoen
Openen
Openvouwen
Maakte openOpengemaakt
OpenpeuterenIn de betekenis van: -

Peuterde openOpengepeuterd
OpenplooienIn de betekenis van: -

Plooide openOpengeplooid
OpenprikkenIn de betekenis van: -

Prikte openOpengeprikt
OpenrijtenIn de betekenis van: -

Reet openOpengereten
OpenritsenIn de betekenis van: -

Ritste openOpengeritst
OpenrukkenIn de betekenis van: -

Rukte openOpengerukt
OpenscheurenIn de betekenis van: -

Scheurde openOpengescheurd
OpenschietenIn de betekenis van: -

Schoot openOpengeschoten
OpenschuivenIn de betekenis van: -

Schoof openOpengeschoven
OpenslaanIn de betekenis van: -

Sloeg openOpengeslagen
OpenslijpenIn de betekenis van: -

Sleep openOpengeslepen
OpensluitenIn de betekenis van: -

Sloot openOpengesloten
OpensmijtenIn de betekenis van: -

Smeet openOpengesmeten
OpensnijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sajar
  sInsnijden
Sneed openOpengesneden
OpenspalkenIn de betekenis van: -

Spalkte openOpengespalkt
OpensperrenIn de betekenis van: -

Sperde openOpengesperd
OpensplijtenIn de betekenis van: -

Spleet openOpengespleten
OpenspreidenIn de betekenis van: -

Spreidde openOpengespreid
OpenspringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Saltar
  sBarsten
In de lucht springen
Ontploffen
Sprong openOpengesprongen
OpenstaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estar libre, Estar vacante
  sVacant zijn
Vaceren
Stond openOpengestaan
OpenstellenIn de betekenis van: -

Stelde openOpengesteld
OpenstotenIn de betekenis van: -

Stootte openOpengestoten
OpentrappenIn de betekenis van: -

Trapte openOpengetrapt
OpentrekkenIn de betekenis van: -

Trok openOpengetrokken
OpenvallenIn de betekenis van: -

Viel openOpengevallen
OpenvliegenIn de betekenis van: -

Vloog openOpengevlogen
OpenvouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desabrochar
  sOpenmaken
Vouwde openOpengevouwen
OpenwaaienIn de betekenis van: -

Waaide open, Woei openOpengewaaid
OpenwerkenIn de betekenis van: -

Werkte openOpengewerkt
OpenwerpenIn de betekenis van: -

Wierp openOpengeworpen
OpenwrijvenIn de betekenis van: -

Wreef openOpengewreven
OpenwrikkenIn de betekenis van: -

Wrikte openOpengewrikt
OpenwringenIn de betekenis van: -

Wrong openOpengewrongen
OpenzagenIn de betekenis van: -

Zaagde openOpengezaagd
OpenzakkenIn de betekenis van: -

Zakte openOpengezakt
OpenzettenIn de betekenis van: -

Zette openOpengezet
OpenzwaaienIn de betekenis van: -

Zwaaide openOpengezwaaid
OperationaliserenIn de betekenis van: -

OperationaliseerdeGeoperationaliseerd
OpererenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Operar
OpereerdeGeopereerd
OpetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comerse, Consumir
At opOpgegeten
OpfietsenIn de betekenis van: -

Fietste opOpgefietst
OpflakkerenIn de betekenis van: -

Flakkerde opOpgeflakkerd
OpfleurenIn de betekenis van: -

Fleurde opOpgefleurd
OpflikkenIn de betekenis van: -

Flikte opOpgeflikt
OpflikkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Renacer
  sOpleven
Flikkerde opOpgeflikkerd
OpflitsenIn de betekenis van: -

Flitste opOpgeflitst
OpfluffenIn de betekenis van: -

OpflufteOpgefluft
OpfokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Criar
  sFokken
Fokte opOpgefokt
OpfrissenIn de betekenis van: -

Friste opOpgefrist
OpfrommelenIn de betekenis van: -

Frommelde opOpgefrommeld
OpgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Subir
Montar
  sBegaan
Bestijgen
Opkomen
Opstaan
Verrijzen
Wassen
Ging opOpgegaan
OpgebruikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destrozar por el uso
Agotar
Acabar, Apurar, Consumir
Supurar
  sAfdragen
Putten uit
Slijten
Uitputten
Verbruiken
Verslijten
Verteren
Gebruikte opOpgebruikt
OpgeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cargar, Recoger velas
  sGeien
Geide opOpgegeid
OpgeilenIn de betekenis van: -

Geilde opOpgegeild
OpgevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dejar caer, Quitar
Decir
Perder
Desistir, Renunciar
  sAfleggen
Afstand doen van
Kwijtraken
Prijsgeven
Uitvallen
Verbeuren
Verkwisten
Verliezen
Verspelen
Zeggen
Gaf opOpgegeven
OpgietenIn de betekenis van: -

Goot opOpgegoten
OpgloeienIn de betekenis van: -

Gloeide opOpgegloeid
OpgooienIn de betekenis van: -

Gooide opOpgegooid
OpgravenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desenterrar
  sRooien
Groef opOpgegraven
OpgroeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Criarse
Groeide opOpgegroeid
OphakkenIn de betekenis van: -

Hakte opOpgehakt
OphalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alzar, Levantar
Jalar
Buscar
Recoger
Ir a buscar a
  sAfhalen
Beuren
Heffen
Hijsen
Omhoogtrekken
Oprichten
Tillen
Verhalen
Verheffen
Verhogen
Voorttrekken
Haalde opOpgehaald
OphangenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ahorcar, Colgar
Hing opOpgehangen
OpharkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rastrillar
  sAanharken
Harken
Uitkammen
Harkte opOpgeharkt
OphebbenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llevar, Tener puesto
  sAanhebben
Dragen
Voorhebben
Had opOpgehad
OpheffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elevar, Encaramar, Encumbrar
Levantar
Liquidar
  sAfwikkelen
Liquideren
Opvoeren
Solveren
Tillen
Verheffen
Hief opOpgeheven
OphelderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despejar
Aclarar
  sBeduiden
Duidelijk maken
Uitleggen
Verhelderen
Verklaren
Helderde opOpgehelderd
OphelpenIn de betekenis van: -

Hielp opOpgeholpen
OphemelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ensalzar
  sRoemen
Hemelde opOpgehemeld
OpheuenIn de betekenis van: -

Heude opOpgeheud
OphijsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Izar
  sHijsen
Hees opOpgehesen
OphikkenIn de betekenis van: -

Hikte opOpgehikt
OphitsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agitar, Azuzar, Perturbar
Acuciar, Incitar
  sAanstoken
Agiteren
Op stang jagen
Opruien
Opstoken
Opwinden
Prikkelen
Sarren
Schudden
Hitste opOpgehitst
OphoepelenIn de betekenis van: -

Hoepelde opOpgehoepeld
OphoestenIn de betekenis van: -

Hoestte opOpgehoest
OphogenIn de betekenis van: -

Hoogde opOpgehoogd
OphokkenIn de betekenis van: -

Hokte opOpgehokt
OphollenIn de betekenis van: -

Holde opOpgehold
OphopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acopiar
Acumular, Apilar, Reunir
  sAccumuleren
Opeenhopen
Opeenstapelen
Opstapelen
Stapelen
Hoopte opOpgehoopt
OphorenIn de betekenis van: -

Hoorde opOpgehoord
OphoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Extender, Tender
Expirar, Terminarse
Finalizar
Parar
Retener
Cesar
  sAflaten
Aflopen
Bezwijken
Detineren
Eindigen
Ophouden te bestaan
Opraken
Rekken
Reserveren
Stoppen
Strekken
Terughouden
Uitbreiden
Uitgaan
Uitlopen
Uitraken
Uitscheiden
Uitsteken
Uitstrekken
Vergroten
Verlopen
Weerhouden
Wijder maken
Wijken
Hield opOpgehouden
OpiniërenIn de betekenis van: -

OpinieerdeGeopinieerd
OpjagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acuciar, Arrear, Impeler
  sAandrijven
Drijven
Voortdrijven
Jaagde op, Joeg opOpgejaagd
OpjuinenIn de betekenis van: -

Juinde opOpgejuind
OpjuttenIn de betekenis van: -

Jutte opOpgejut
OpkalefaterenIn de betekenis van: -

Kalefaterde opOpgekalefaterd
OpkalfaterenIn de betekenis van: -

Kalfaterde opOpgekalfaterd
OpkalkenIn de betekenis van: -

Kalkte opOpgekalkt
OpkammenIn de betekenis van: -

Kamde opOpgekamd
OpkankerenIn de betekenis van: -

Kankerde opOpgekankerd
OpkappenIn de betekenis van: -

Kapte opOpgekapt
OpkijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Maravillarse
Keek opOpgekeken
OpkikkerenIn de betekenis van: -

Kikkerde opOpgekikkerd
OpkistenIn de betekenis van: -

Kistte opOpgekist
OpklappenIn de betekenis van: -

Klapte opOpgeklapt
OpklarenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abonanzar
Clarear
Despejarse
Escampar
Klaarde opOpgeklaard
OpklauterenIn de betekenis van: -

Klauterde opOpgeklauterd
OpkledenIn de betekenis van: -

Kleedde opOpgekleed
OpklimmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Remontar
  sTeruggaan
Klom opOpgeklommen
OpklinkenIn de betekenis van: -

Klonk opOpgeklonken
OpkloppenIn de betekenis van: -

Klopte opOpgeklopt
OpknabbelenIn de betekenis van: -

Knabbelde opOpgeknabbeld
OpknappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arreglar
Asear
  sIn orde maken
Netjes maken
Reinigen
Knapte opOpgeknapt
OpknippenIn de betekenis van: -

Knipte opOpgeknipt
OpknopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Colgar
Knoopte opOpgeknoopt
OpkokenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Levantar
Kookte opOpgekookt
OpkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Subir
Ocurrirse
  sOpgaan
Opstaan
Verrijzen
Wassen
Kwam opOpgekomen
OpkooienIn de betekenis van: -

Kooide opOpgekooid
OpkopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acaparar
  sBeslag leggen op
Zich meester maken van
Zich toe-eigenen
Kocht opOpgekocht
OpkortenIn de betekenis van: -

Kortte opOpgekort
OpkoterenIn de betekenis van: -

Koterde opOpgekoterd
OpkrabbelenIn de betekenis van: -

Krabbelde opOpgekrabbeld
OpkramenIn de betekenis van: -

Kraamde opOpgekraamd
OpkrassenIn de betekenis van: -

Kraste opOpgekrast
OpkrijgenIn de betekenis van: -

Kreeg opOpgekregen
OpkrikkenIn de betekenis van: -

Krikte opOpgekrikt
OpkroppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Oprimir, Reprimir
  sOnderdrukken
Verdringen
Verdrukken
Verkroppen
Kropte opOpgekropt
OpkruienIn de betekenis van: -

Kruide opOpgekruid
OpkruipenIn de betekenis van: -

Kroop opOpgekropen
OpkrullenIn de betekenis van: -

Krulde opOpgekruld
OpkuisenIn de betekenis van: -

Kuiste opOpgekuist
OpkwekenIn de betekenis van: -

Kweekte opOpgekweekt
OpkwikkenIn de betekenis van: -

Kwikte opOpgekwikt
OplaaienIn de betekenis van: -

Laaide opOpgelaaid
OpladenIn de betekenis van: -

Laadde opOpgeladen
OplappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Remendar
  sBoeten
Flikken
Lappen
Stoppen
Verstellen
Lapte opOpgelapt
OplatenIn de betekenis van: -

Liet opOpgelaten
OplazerenIn de betekenis van: -

Lazerde opOpgelazerd
OpleggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Poner, Sobreponer
Aplicar, Echar ((belasting),(impuestos)), Imponer
  sAanbrengen
Aandoen
Aantrekken
Forceren
Opbrengen
Opdringen
Legde opOpgelegd
OpleidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Educar
Preparar
  sDresseren
Grootbrengen
Kweken
Opvoeden
Leidde opOpgeleid
OplepelenIn de betekenis van: -

Lepelde opOpgelepeld
OplerenIn de betekenis van: -

Leerde opOpgeleerd
OplettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atender, Atender a, Estar atento, Tener cuidado
Cuidar
  sAandacht schenken
Acht slaan op
Bewaken
Letten op
Oppassen
Passen op
Verplegen
Zorgen voor
Lette opOpgelet
OpleukenIn de betekenis van: -

Leukte opOpgeleukt
OplevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Animarse
Renacer
Reponerse
Resurgir
  sDurven
Geanimeerd worden
Herleven
Herrijzen
Moed vatten
Opflikkeren
Weer krachtig worden
Leefde opOpgeleefd
OpleverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Beneficiar, Dejar, Producir, Reportar ((voordelen),(ventajas))
  sAfwerpen
Opbrengen
Renderen
Voortbrengen
Leverde opOpgeleverd
OplezenIn de betekenis van: -

Las opOpgelezen
OplichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estafar, Sisar
Lichtte opOpgelicht
OplierenIn de betekenis van: -

Lierde opOpgelierd
OplijnenIn de betekenis van: -

Lijnde opOpgelijnd
OplijstenIn de betekenis van: -

Lijstte opOpgelijst
OplikkenIn de betekenis van: -

Likte opOpgelikt
OploevenIn de betekenis van: -

Loefde opOpgeloefd
OplopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contraer
Liep opOpgelopen
OplossenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desleír
Disolver, Resolver, Solucionar, Solventar
  sAanlengen
Binden
Liéren
Loste opOpgelost
OpluchtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aliviar
  sVerlichten
Verzachten
Luchtte opOpgelucht
OpluikenIn de betekenis van: -

Look opOpgeloken
OpluisterenIn de betekenis van: -

Luisterde opOpgeluisterd
OpmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apurar
Imponer
Acabar, Consumir
Redactar
Maquillar
  sBlanketten
Grimeren
Leegdrinken
Maquilleren
Opdrinken
Opstellen
Redigeren
Schminken
Stellen
Stileren
Uitdrinken
Verdoen
Verklungelen
Verkwisten
Vermorsen
Verspillen
Maakte opOpgemaakt
OpmalenIn de betekenis van: -

Maalde opOpgemalen
OpmarcherenIn de betekenis van: -

Marcheerde opOpgemarcheerd
OpmerkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Divisar
Percibir
Advertir, Apercibirse, Apercibirse de, Notar, Observar, Percatar, Percatarse
Hacer notar, Señalar
  sBemerken
Bespeuren
Gewaar worden
Gewaarworden
Merken
Onderkennen
Onderscheiden
Opmerkzaam maken
Signaleren
Vernemen
Waarnemen
Merkte opOpgemerkt
OpmetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Medir, Tomar la medida
  sAfmeten
Meten
Opnemen
Roeien
Uitmeten
Mat opOpgemeten
OpmetselenIn de betekenis van: -

Metselde opOpgemetseld
OpmieterenIn de betekenis van: -

Mieterde opOpgemieterd
OpmonterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Animar
  sAanmoedigen
Animeren
Bemoedigen
Bezielen
Opvrolijken
Opwekken
Monterde opOpgemonterd
OpnaaienIn de betekenis van: -

Naaide opOpgenaaid
OpnemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Absorber
Grabar
Ingresar
Acoger, Refugiar
Rodar
Medir, Tomar la medida
Tantear
Avecinar
Afiliar
  sAannemen
Accepteren
Afmeten
Meten
Monsteren
Ontvangen
Opmeten
Opvangen
Roeien
Uitmeten
Vestigen
Nam opOpgenomen
OpnoemenIn de betekenis van: -

Noemde opOpgenoemd
OpofferenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ofrendar, Sacrificar
  sOfferen
Offerde opOpgeofferd
OpontbiedenIn de betekenis van: -

Ontbood opOpontboden
OppakkenIn de betekenis van: -

Pakte opOpgepakt
OppassenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atender, Atender a, Estar atento, Tener cuidado
Cuidar
  sAandacht schenken
Acht slaan op
Letten op
Opletten
Passen op
Verzorgen
Paste opOpgepast
OppeppenIn de betekenis van: -

Pepte opOpgepept
OpperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enunciar, Expresar
Aducir
Sugerir
  sBetuigen
Een wenk geven
Influisteren
Suggereren
Uitdrukken
Uiten
Uitspreken
Verwoorden
Voorstellen
OpperdeGeopperd
OppersenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Planchar
  sOpstrijken
Perste opOpgeperst
OppeuzelenIn de betekenis van: -

Peuzelde opOpgepeuzeld
OppiepenIn de betekenis van: -

Piepte opOpgepiept
OppijpenIn de betekenis van: -

Pijpte opOpgepijpt
OppikkenIn de betekenis van: -

Pikte opOpgepikt
OppimpenIn de betekenis van: -

Pimpte opOpgepimpt
OpplakkenIn de betekenis van: -

Plakte opOpgeplakt
OppleurenIn de betekenis van: -

Pleurde opOpgepleurd
OpploegenIn de betekenis van: -

Ploegde opOpgeploegd
OpplooienIn de betekenis van: -

Plooide opOpgeplooid
OpplussenIn de betekenis van: -

Pluste opOpgeplust
OppoetsenIn de betekenis van: -

Poetste opOpgepoetst
OppokenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hurgar
  sAanstoken
Pookte opOpgepookt
OppompenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bombear
Inflar
  sDoen zwellen
Opblazen
Pompen
Pompte opOpgepompt
OpponerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contrarrestar, Oponerse
  sGekant zijn tegen
Tegen ingaan
Tegenover elkaar staan
Tegenwerken
Tegenwerpingen maken
OpponeerdeGeopponeerd
OppoppenIn de betekenis van: -

Popte opOpgepopt
OpporrenIn de betekenis van: -

Porde opOpgepord
OppottenIn de betekenis van: -

Potte opOpgepot
OpprikkenIn de betekenis van: -

Prikte opOpgeprikt
OpproppenIn de betekenis van: -

Propte opOpgepropt
OppulverenIn de betekenis van: -

Pulverde opOpgepulverd
OprakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atizar
Rakelde opOpgerakeld
OprakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Finalizar
  sBezwijken
Ophouden
Ophouden te bestaan
Raakte opOpgeraakt
OprapenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pellizcar, Pizcar, Pulsar, Puntear
Asir, Coger, Tomar
Recoger
  sAanpakken
Aanvatten
Afplukken
Nemen
Pakken
Plukken
Rapen
Tokkelen
Vatten
Raapte opOpgeraapt
OpredderenIn de betekenis van: -

Redderde opOpgeredderd
OprekkenIn de betekenis van: -

Rekte opOpgerekt
OprennenIn de betekenis van: -

Rende opOpgerend
OprichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elevar
Establecer, Instalar
Crear
Alzar
Empinar, Erguir, Erigir, Erizar ((stekels, haar),(púas, pelo)), Erizarse ((stekels, haar),(púas, pelo)), Estatuir, Levantar
  sBeuren
Doen opstaan
Heffen
Inrichten
Neerzetten
Omhoogtrekken
Ophalen
Opslaan
Overeind zetten
Rechtop zetten
Stichten
Tillen
Verheffen
Verhogen
Vestigen
Richtte opOpgericht
OprijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atropellar
  sOverrijden
Reed opOpgereden
OprijtenIn de betekenis van: -

Reet opOpgereten
OprijzenIn de betekenis van: -

Rees opOpgerezen
OprispenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Eructar, Regoldar
  sBoeren
Rispte opOpgerispt
OproeienIn de betekenis van: -

Roeide opOpgeroeid
OproepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Evocar
Llamar
Convocar
  sAanroepen
Bijeenroepen
Convoceren
Praaien
Uitschrijven
Riep opOpgeroepen
OproerenIn de betekenis van: -

Roerde opOpgeroerd
OprokenIn de betekenis van: -

Rookte opOpgerookt
OprollenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrollar
Aferrar ((zeilen),(velas))
Arremangarse, Remangarse
Bobinar, Enrollar, Envolver
  sInbinden
Inhalen
Strengelen
Wikkelen
Winden
Rolde opOpgerold
OprommelenIn de betekenis van: -

Rommelde opOpgerommeld
OprottenIn de betekenis van: -

Rotte opOpgerot
OpruienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agitar, Perturbar, Sublevar
  sAan het muiten brengen
Agiteren
Ophitsen
Oproerig maken
Opstoken
Opwinden
Schudden
Ruide opOpgeruid
OpruimenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ordenar
Arreglar
  sInrichten
Regelen
Ruimen
Schikken
Terechtbrengen
Ruimde opOpgeruimd
OprukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ascender, Subir en categoría
  sAvanceren
In rang opklimmen
Overgaan
Promotie maken
Rukte opOpgerukt
OpruwenIn de betekenis van: -

Ruwde opOpgeruwd
OpschakelenIn de betekenis van: -

Schakelde opOpgeschakeld
OpschalenIn de betekenis van: -

Schaalde opOpgeschaald
OpscharrelenIn de betekenis van: -

Scharrelde opOpgescharreld
OpschenkenIn de betekenis van: -

Schonk opOpgeschonken
OpschepenIn de betekenis van: -

Scheepte opOpgescheept
OpscheppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Baladronear, Fanfarronear, Jactarse, Presumir
Excavar con pala, Recoger con pala, Traspalar
  sBluffen
Pochen
Scheppen
Snoeven
Verbeelding hebben
Zwetsen
Schepte opOpgeschept
OpscherenIn de betekenis van: -

Schoor opOpgeschoren
OpscherpenIn de betekenis van: -

Scherpte opOpgescherpt
OpschietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acrecentar, Activar
  sVeld winnen
Vlotten
Vooruitgaan
Vorderen
Schoot opOpgeschoten
OpschikkenIn de betekenis van: -

Schikte opOpgeschikt
OpschilderenIn de betekenis van: -

Schilderde opOpgeschilderd
OpschoeienIn de betekenis van: -

Schoeide opOpgeschoeid
OpschommelenIn de betekenis van: -

Schommelde opOpgeschommeld
OpschonenIn de betekenis van: -

Schoonde opOpgeschoond
OpschoppenIn de betekenis van: -

Schopte opOpgeschopt
OpschorsenIn de betekenis van: -

Schorste opOpgeschorst
OpschortenIn de betekenis van: -

Schortte opOpgeschort
OpschransenIn de betekenis van: -

Schranste opOpgeschranst
OpschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Anotar, Apuntar, Notar
Registrar
  sAantekenen
Boeken
Noteren
Registreren
Te boek stellen
Vastleggen
Schreef opOpgeschreven
OpschrikkenIn de betekenis van: Doen schrikken

In Spaans overeenkomend met: AsustarSobresaltar
  sSchrikken
Schrikte opOpgeschrikt
OpschrikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met:
Asustarse
  sSchrikken
Schrok opOpgeschrikt, Opgeschrokken
OpschrobbenIn de betekenis van: -

Schrobde opOpgeschrobd
OpschroevenIn de betekenis van: -

Schroefde opOpgeschroefd
OpschrokkenIn de betekenis van: -

Schrokte opOpgeschrokt
OpschuddenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mullir
Sacudir
  sSchokken
Schudden
Wrikken
Zacht maken
Schudde opOpgeschud
OpschuivenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deslizarse
  sSchuiven
Schoof opOpgeschoven
OpschurenIn de betekenis van: -

Schuurde opOpgeschuurd
OpschuttenIn de betekenis van: -

Schutte opOpgeschut
OpseksenIn de betekenis van: -

Sekste opOpgesekst
OpsierenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adornar, Engalanar, Ornamentar
  sDecoreren
Sieren
Tooien
Uitdossen
Versieren
Sierde opOpgesierd
OpsjorrenIn de betekenis van: -

Sjorde opOpgesjord
OpsjouwenIn de betekenis van: -

Sjouwde opOpgesjouwd
OpslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Almacenar
Erguir, Erigir, Estatuir, Levantar
  sNeerzetten
Oprichten
Vestigen
Sloeg opOpgeslagen
OpslepenIn de betekenis van: -

Sleepte opOpgesleept
OpsleurenIn de betekenis van: -

Sleurde opOpgesleurd
OpslibbenIn de betekenis van: -

Slibde opOpgeslibd
OpslobberenIn de betekenis van: -

Slobberde opOpgeslobberd
OpslokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Zampar
  sGulzig eten
Slokte opOpgeslokt
OpslomenIn de betekenis van: -

Sloomde opOpgesloomd
OpslorpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empapar
Absorber, Sorber
  sOpslurpen
Resorberen
Slurpen
Slorpte opOpgeslorpt
OpslovenIn de betekenis van: -

Sloofde opOpgesloofd
OpsluipenIn de betekenis van: -

Sloop opOpgeslopen
OpsluitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aprisionar, Encerrar, Recluir
  sGevangen nemen
Vastzetten
Sloot opOpgesloten
OpslurpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Absorber, Sorber
  sOpslorpen
Resorberen
Slurpen
Slurpte opOpgeslurpt
OpsmerenIn de betekenis van: -

Smeerde opOpgesmeerd
OpsmukkenIn de betekenis van: -

Smukte opOpgesmukt
OpsmullenIn de betekenis van: -

Smulde opOpgesmuld
OpsnijdenIn de betekenis van: -

Sneed opOpgesneden
OpsnoeienIn de betekenis van: -

Snoeide opOpgesnoeid
OpsnoepenIn de betekenis van: -

Snoepte opOpgesnoept
OpsnorrenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Olisquear
Snorde opOpgesnord
OpsnuffelenIn de betekenis van: -

Snuffelde opOpgesnuffeld
OpsnuivenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aspirar con fuerza por la nariz, Husmear, Tomar
Snoof opOpgesnoven
OpsodemieterenIn de betekenis van: -

Sodemieterde opOpgesodemieterd
OpsolferenIn de betekenis van: -

Solferde opOpgesolferd
OpsommenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enumerar
Somde opOpgesomd
OpsouperenIn de betekenis van: -

Soupeerde opOpgesoupeerd
OpspannenIn de betekenis van: -

Spande opOpgespannen
OpsparenIn de betekenis van: -

Spaarde opOpgespaard
OpspattenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brotar, Surgir
  sStuiven
Verspuiten
Spatte opOpgespat
OpspeldenIn de betekenis van: -

Speldde opOpgespeld
OpspelenIn de betekenis van: -

Speelde opOpgespeeld
OpsperrenIn de betekenis van: -

Sperde opOpgesperd
OpspeurenIn de betekenis van: -

Speurde opOpgespeurd
OpspicenIn de betekenis van: -

Spicete opOpgespicet
OpspieënIn de betekenis van: -

Spiede opOpgespied
OpspitsenIn de betekenis van: -

Spitste opOpgespitst
OpspittenIn de betekenis van: -

Spitte opOpgespit
OpsplitsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dividir, Partir
  sAfbreken
Delen
Splitsen
Verdelen
Splitste opOpgesplitst
OpspoelenIn de betekenis van: -

Spoelde opOpgespoeld
OpsporenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inquirir, Rastrear
  sNavorsen
Onderzoeken
Spoorde opOpgespoord
OpsprekenIn de betekenis van: -

Sprak opOpgesproken
OpspringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Saltar
Sprong opOpgesprongen
OpspuitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Saltar ((water),(agua))
Spoot opOpgespoten
OpspuwenIn de betekenis van: -

Spuwde opOpgespuwd
OpstaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Levantarse, Ponerse en pie
Levantarse de la cama
Subir
Resucitar
Insurreccionarse
  sGaan staan
In opstand komen
Opgaan
Opkomen
Uit bed komen
Verrijzen
Wassen
Stond opOpgestaan
OpstapelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Amontonar
Acumular, Apilar, Reunir
  sOpeenhopen
Opeenstapelen
Ophopen
Stapelen
Stapelde opOpgestapeld
OpstappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrancar, Partir, Salir
  sOp weg gaan
Tijgen
Weggaan
Stapte opOpgestapt
OpstartenIn de betekenis van: -

Startte opOpgestart
OpstekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Prender
Stak opOpgestoken
OpstellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sentar
Redactar
  sOpmaken
Redigeren
Stellen
Stileren
Vooropstellen
Stelde opOpgesteld
OpstemmenIn de betekenis van: -

Stemde opOpgestemd
OpstijgenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elevarse, Remontarse
Subir planeado
  sOmhoogvliegen
Stijgen
Zweefvliegen
Steeg opOpgestegen
OpstijvenIn de betekenis van: -

Stijfde opOpgestijfd
OpstijvenIn de betekenis van: -

Steef opOpgesteven
OpstikkenIn de betekenis van: -

Stikte opOpgestikt
OpstokenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agitar, Perturbar
  sAgiteren
Ophitsen
Opruien
Opwinden
Schudden
Stookte opOpgestookt
OpstomenIn de betekenis van: -

Stoomde opOpgestoomd
OpstoppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Congestionar, Obstruir
  sBelemmeren
Een congestie veroorzaken
Obstructie voeren
Verstoppen
Stopte opOpgestopt
OpstormenIn de betekenis van: -

Stormde opOpgestormd
OpstotenIn de betekenis van: -

Stootte op, Stiet opOpgestoten
OpstovenIn de betekenis van: -

Stoofde opOpgestoofd
OpstralenIn de betekenis van: -

Straalde opOpgestraald
OpstrijdenIn de betekenis van: -

Streed opOpgestreden
OpstrijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Planchar
  sOppersen
Streek opOpgestreken
OpstromenIn de betekenis van: -

Stroomde opOpgestroomd
OpstrompelenIn de betekenis van: -

Strompelde opOpgestrompeld
OpstropenIn de betekenis van: -

Stroopte opOpgestroopt
OpstuikenIn de betekenis van: -

Stuikte opOpgestuikt
OpstuitenIn de betekenis van: -

Stuitte opOpgestuit
OpstuivenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Remontarse
Enarbolarse
  sBoos worden
Opvliegen
Stoof opOpgestoven
OpsturenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despachar, Enviar, Expedir
  sDoen toekomen
Opzenden
Sturen
Verzenden
Zenden
Stuurde opOpgestuurd
OpstuttenIn de betekenis van: -

Stutte opOpgestut
OpstuwenIn de betekenis van: -

Stuwde opOpgestuwd
OptakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aparejar
  sOptuigen
Tuigen
Takelde opOpgetakeld
OptandenIn de betekenis van: -

Tandde opOpgetand
OptassenIn de betekenis van: -

Taste opOpgetast
OptekenenIn de betekenis van: -

Tekende opOpgetekend
OptellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sumar
  sAdderen
Bijtellen
Telde opOpgeteld
OpterenIn de betekenis van: Een keuze doen, kiezen

In Spaans overeenkomend met: Optar
  sBesluiten
Overgaan
OpteerdeGeopteerd
opterenIn de betekenis van:
Verteren, geheel opmaken, zodat er niets meer overblijft

In Spaans overeenkomend met:
Acabar, Apurar, Consumir
  sBesluiten
Overgaan
Teerde opOpgeteerd
OptiefenIn de betekenis van: -

Tiefte opOpgetieft
OptikkenIn de betekenis van: -

Tikte opOpgetikt
OptillenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Levantar
Tilde opOpgetild
OptimaliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Optimizar
OptimaliseerdeGeoptimaliseerd
OptimmerenIn de betekenis van: -

Timmerde opOpgetimmerd
OptomenIn de betekenis van: -

Toomde opOpgetoomd
OptooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Zafar
Ataviar
  sUitdossen
Tooide opOpgetooid
OptoppenIn de betekenis van: -

Topte opOpgetopt
OptornenIn de betekenis van: -

Tornde opOpgetornd
OptransformerenIn de betekenis van: -

Transformeerde opOpgetransformeerd
OptredenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Actuar, Obrar
  sAgeren
Bezig zijn
Doen
Handelen
Te werk gaan
Trad opOpgetreden
OptrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Disiparse
  sOvergaan
Vergaan
Vervliegen
Wegtrekken
Trok opOpgetrokken
OptroevenIn de betekenis van: -

Troefde opOpgetroefd
OptrommelenIn de betekenis van: -

Trommelde opOpgetrommeld
OptuigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Uncir
Aparejar
  sBespannen
Inspannen
Optakelen
Spannen
Tuigen
Voorspannen
Tuigde opOpgetuigd
OptuttenIn de betekenis van: -

Tutte opOpgetut
OptyfenIn de betekenis van: -

Tyfte opOpgetyft
OpvallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destacarse
Chocar, Golpear, Percutir
  sAfsteken
Klappen
Kloppen
Slaan
Uitkomen
Viel opOpgevallen
OpvangenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acoger, Captar
  sAannemen
Accepteren
Ontvangen
Opnemen
Ving opOpgevangen
OpvarenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Remontar ((rivier),(río))
Voer opOpgevaren
OpvattenIn de betekenis van: -

Vatte opOpgevat
OpvegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Barrer
  sAanvegen
Bezemen
Schoonvegen
Vegen
Veegde opOpgeveegd
OpverenIn de betekenis van: -

Veerde opOpgeveerd
OpvervenIn de betekenis van: -

Verfde opOpgeverfd
OpvierenIn de betekenis van: -

Vierde opOpgevierd
OpvijlenIn de betekenis van: -

Vijlde opOpgevijld
OpvijzelenIn de betekenis van: -

Vijzelde opOpgevijzeld
OpvijzenIn de betekenis van: -

Vees opOpgevezen
OpvissenIn de betekenis van: -

Viste opOpgevist
OpvlammenIn de betekenis van: -

Vlamde opOpgevlamd
OpvliegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Remontarse
  sOpstuiven
Vloog opOpgevlogen
OpvoedenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Criar
Educar
Educar niños, Hacer de ayo
  sDresseren
Grootbrengen
Kweken
Onderwijzen
Opleiden
Voedde opOpgevoed
OpvoegenIn de betekenis van: -

Voegde opOpgevoegd
OpvoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Encumbrar
Elevar
Echar ((toneelstuk),(drama)), Representar
  sOpheffen
Verheffen
Verhogen
Voerde opOpgevoerd
OpvolgenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Seguir, Suceder
  sBewandelen
Bijhouden
Volgen
Volgen op
Voortvloeien
Volgde opOpgevolgd
OpvorderenIn de betekenis van: -

Vorderde opOpgevorderd
OpvouwenIn de betekenis van: -

Vouwde opOpgevouwen
OpvragenIn de betekenis van: -

Vraagdeª op, Vroeg opOpgevraagd
OpvretenIn de betekenis van: -

Vrat opOpgevreten
OpvriezenIn de betekenis van: -

Vroor opOpgevroren
OpvrijenIn de betekenis van: -

Vrijde op, Vreeª opOpgevrijd, Opgevreeënª
OpvrolijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Divertir, Entretener
Animar
Amenizar
  sAanmoedigen
Amuseren
Animeren
Bemoedigen
Bezielen
Onderhouden
Opmonteren
Opwekken
Verlevendigen
Vermaken
Vrolijkte opOpgevrolijkt
OpvullenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atiborrar
Mechar
Acolchar, Rellenar
  sOpzetten
Volproppen
Vullen
Vulde opOpgevuld
OpwaaienIn de betekenis van: -

Waaide op, Woei opOpgewaaid
OpwaarderenIn de betekenis van: -

Waardeerde opOpgewaardeerd
OpwachtenIn de betekenis van: -

Wachtte opOpgewacht
OpwandelenIn de betekenis van: -

Wandelde opOpgewandeld
OpwarmenIn de betekenis van: -

Warmde opOpgewarmd
OpwassenIn de betekenis van: -

Wies opOpgewassen
OpwegenIn de betekenis van: -

Woog opOpgewogen
OpwekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estimular
Instigar
Animar
Resucitar
Irritar
Despertar
  sAanmoedigen
Aansporen
Aanvuren
Aanwakkeren
Animeren
Bemoedigen
Bezielen
Doen herleven
Opmonteren
Opvrolijken
Prikkelen
Wakker maken
Wekken
Zwepen
Wekte opOpgewekt
OpwellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Surtir
  sOntspringen
Tevoorschijn komen
Welde opOpgeweld
OpwerkenIn de betekenis van: -

Werkte opOpgewerkt
OpwerpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Plantear
  sAansnijden
Stellen
Voorstellen
Wierp opOpgeworpen
OpwikkelenIn de betekenis van: -

Wikkelde opOpgewikkeld
OpwindenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agitar, Perturbar
Excitar
Apasionar
Amartillar, Atirantar, Dar cuerda, Tensar
  sAanwakkeren
Agiteren
Nauwer aanhalen
Ophitsen
Opruien
Opstoken
Passioneren
Prikkelen
Schudden
Spannen
Strekken
Uitrekken
Verhitten
Werken op
Wond opOpgewonden
OpwippenIn de betekenis van: -

Wipte opOpgewipt
OpwrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Limpiar
  sAfvegen
Poetsen
Reinigen
Schoonmaken
Wreef opOpgewreven
OpwroetenIn de betekenis van: -

Wroette opOpgewroet
OpzadelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ensillar
  sZadelen
Zadelde opOpgezadeld
OpzakkenIn de betekenis van: -

Zakte opOpgezakt
OpzeggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Declamar, Recitar
  sReciteren
Voordragen
Zegde op, Zei opOpgezegd
OpzendenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despachar, Enviar, Expedir
  sDoen toekomen
Opsturen
Sturen
Verzenden
Zenden
Zond opOpgezonden
OpzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Montar
Acolchar, Rellenar
Abultarse, Hincharse
  sOpvullen
Opzwellen
Rijzen
Uitdijen
Vullen
Zwellen
Zette opOpgezet
OpzienIn de betekenis van: -

Zag opOpgezien
OpzijdoenIn de betekenis van: -

Deed opzijOpzijgedaan
OpzijdraaienIn de betekenis van: -

Draaide opzijOpzijgedraaid
OpzijduwenIn de betekenis van: -

Duwde opzijOpzijgeduwd
OpzijgaanIn de betekenis van: -

Ging opzijOpzijgegaan
OpzijhoudenIn de betekenis van: -

Hield opzijOpzijgehouden
OpzijkijkenIn de betekenis van: -

Keek opzijOpzijgekeken
OpzijleggenIn de betekenis van: -

Legde opzijOpzijgelegd
OpzijschuivenIn de betekenis van: -

Schoof opzijOpzijgeschoven
OpzijspringenIn de betekenis van: -

Sprong opzijOpzijgesprongen
OpzijstappenIn de betekenis van: -

Stapte opzijOpzijgestapt
OpzijtrekkenIn de betekenis van: -

Trok opzijOpzijgetrokken
OpzijzettenIn de betekenis van: -

Zette opzijOpzijgezet
OpzittenIn de betekenis van: -

Zat opOpgezeten
OpzoekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Buscar
Visitar
  sAfgaan
Bezoeken
Snorren
Uitkijken
Uitzien
Zoeken
Zocht opOpgezocht
OpzoomerenIn de betekenis van: -

Zoomerde opOpgezoomerd
OpzoutenIn de betekenis van: -

Zoutte opOpgezouten
OpzuigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Chupar
  sLurken
Zuigen
Zoog opOpgezogen
OpzuipenIn de betekenis van: -

Zoop opOpgezopen
OpzuiverenIn de betekenis van: -

Zuiverde opOpgezuiverd
OpzwellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hinchar
Abultarse, Hincharse
  sOpzetten
Rijzen
Uitdijen
Zwellen
Zwol opOpgezwollen
OpzwepenIn de betekenis van: -

Zweepte opOpgezweept
OpzwoegenIn de betekenis van: -

Zwoegde opOpgezwoegd
OrakelenIn de betekenis van: -

OrakeldeGeorakeld
OrdenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arreglar
Organizar
Planear
  sAanrichten
Arrangeren
Plannen
OrdendeGeordend
OrderenIn de betekenis van: -

OrderdeGeorderd
OrdinerenIn de betekenis van: -

OrdineerdeGeordineerd
OrdonnerenIn de betekenis van: -

OrdonneerdeGeordonneerd
OrerenIn de betekenis van: -

OreerdeGeoreerd
OrganiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Organizar
  sRegelen
Uitschrijven
OrganiseerdeGeorganiseerd
OrgelenIn de betekenis van: -

OrgeldeGeorgeld
OriënterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Orientar
  sInwerken
OriënteerdeGeoriënteerd
OrkestrerenIn de betekenis van: -

OrkestreerdeGeorkestreerd
OrnamenterenIn de betekenis van: -

OrnamenteerdeGeornamenteerd
OscillerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Oscilar
  sSchommelen
Slingeren
OscilleerdeGeoscilleerd
OtterenIn de betekenis van: -

OtterdeGeotterd
OutenIn de betekenis van: -

OutteGeout
OutillerenIn de betekenis van: -

OutilleerdeGeoutilleerd
OutlettenIn de betekenis van: -

OutletteGeoutlet
OutplacenIn de betekenis van: -

OutplaceteGeoutplacet
OutsourcenIn de betekenis van: -

OutsourceteGeoutsourcet
OuwehoerenIn de betekenis van: -

OuwehoerdeGeouwehoerd
OuwenelenIn de betekenis van: -

OuweneeldeGeouweneeld
OveracterenIn de betekenis van: -

OveracteerdeOveracteerd
OveranalyserenIn de betekenis van: -

OveranalyseerdeOvergeanalyseerd
OverbeladenIn de betekenis van: -

OverbelaaddeOverbeladen
OverbelastenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sobrecargar
OverbelastteOverbelast
OverbelichtenIn de betekenis van: -

OverbelichtteOverbelicht
OverbeschermenIn de betekenis van: -

OverbeschermdeOverbeschermd
OverbetalenIn de betekenis van: -

OverbetaaldeOverbetaald
OverbevissenIn de betekenis van: -

OverbevisteOverbevist
OverbevolkenIn de betekenis van: -

OverbevolkteOverbevolkt
OverbevragenIn de betekenis van: -

OverbevroegOverbevraagd
OverbiedenIn de betekenis van: -

OverboodOverboden
OverbiedenIn de betekenis van: -

Bood overOvergeboden
OverblazenIn de betekenis van: -

Blies overOvergeblazen
OverblijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Permanecer, Quedarse
Sobrar
  sBlijven
Overhouden
Resten
Resteren
Toeven
Verblijven
Bleef overOvergebleven
OverbluffenIn de betekenis van: -

OverblufteOverbluft
OverboekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Transferir
  sOverzetten
Boekte overOvergeboekt
OverborrelenIn de betekenis van: -

Borrelde overOvergeborreld
overbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Impulsar
Comunicar
Dictaminar, Informar
Trasladar
Transmitir
Transferir, Transportar
  sMelden
Omzetten
Overdragen
Overplaatsen
Transporteren
Uitzenden
Verleggen
Verplaatsen
Verslaan
Vervoeren
Voeren
Bracht overOvergebracht
OverbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met:
  sMelden
Omzetten
Overdragen
Overplaatsen
Transporteren
Uitzenden
Verleggen
Verplaatsen
Verslaan
Vervoeren
Voeren
OverbrachtOverbracht
OverbrievenIn de betekenis van: -

Briefde overOvergebriefd
OverbruggenIn de betekenis van: -

OverbrugdeOverbrugd
OverbuigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ladear
  sOverhellen
Boog overOvergebogen
OvercompenserenIn de betekenis van: -

OvercompenseerdeOvergecompenseerd
OvercrediterenIn de betekenis van: -

OvercrediteerdeGeovercrediteerd
OverdekkenIn de betekenis van: -

OverdekteOverdekt
OverdenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Meditar, Reflexionar
  sBedenken
Nadenken
Overleggen
Overpeinzen
Wikken
Zinnen
Zinnen op
OverdachtOverdacht
OverdimensionerenIn de betekenis van: -

OverdimensioneerdeOvergedimensioneerd
OverdoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rehacer
Vender
  sOpnieuw maken
Overmaken
Tappen
Verhandelen
Verkopen
Vervreemden
Wegdoen
Deed overOvergedaan
OverdonderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acojonar
Aturullar
OverdonderdeOverdonderd
OverdopenIn de betekenis van: -

Doopte overOvergedoopt
OverdragenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Endosar, Transmitir
  sOverbrengen
Uitzenden
Droeg overOvergedragen
OverdrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abultar, Exagerar
  sAandikken
Chargeren
OverdreefOverdreven
overdrijvenIn de betekenis van: -

  sAandikken
Chargeren
Dreef overOvergedreven
OverdrukkenIn de betekenis van: -

Drukte overOvergedrukt
OverduvelenIn de betekenis van: -

OverduveldeOverduveld
OvereenbrengenIn de betekenis van: -

Bracht overeenOvereengebracht
OvereenkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Concertar
Convenir, Pactar
Coincidir, Conformar, Conformarse
Corresponder
Congeniar
Acordar
Concordar
  sAccorderen
Afspreken
Een schikking treffen
Het eens zijn
Overeenstemmen
Samenvallen
Sympathiseren
Tot stand brengen
Kwam overeenOvereengekomen
OvereenstemmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coincidir, Conformar, Conformarse
Congeniar
  sHet eens zijn
Overeenkomen
Samenvallen
Sympathiseren
Stemde overeenOvereengestemd
overervenIn de betekenis van: -

Erfde overOvergeërfd
overervenIn de betekenis van: -

OvererfdeOvererfd
OveretenIn de betekenis van: -

OveratOvereten
OverfinancierenIn de betekenis van: -

OverfinancierdeOvergefinancierd
OvergaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ascender, Subir en categoría
Optar
Disiparse
Pasar, Transcurrir
Tocar
Pasar al otro lado
Atravesar
  sAvanceren
Besluiten
Gaan
In rang opklimmen
Kleppen
Klinken
Omkomen
Oprukken
Opteren
Optrekken
Overlopen
Oversteken
Promotie maken
Slaan
Te boven gaan
Vergaan
Verlopen
Verstrijken
Vervliegen
Wegtrekken
Ging overOvergegaan
OvergevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Provocar
Alargar, Transferir
Entregar
Lanzar, Vomitar
  sAangeven
Aanreiken
Afdragen
Afgeven
Braken
Kotsen
Overleggen
Spugen
Toereiken
Uitbetalen
Uitbraken
Vomeren
Gaf overOvergegeven
overgietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Decantar
Transvasar, Trasegar
  sDompelen
Overschenken
Goot overOvergegoten
OvergietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bañar
  sDompelen
Overschenken
OvergootOvergoten
OvergooienIn de betekenis van: -

Gooide overOvergegooid
OvergroeienIn de betekenis van: -

OvergroeideOvergroeid
OverhaastenIn de betekenis van: -

OverhaastteOverhaast
OverhalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Requerir
Destilar
Persuadir
  sBepraten
Branden
Destilleren
Distilleren
Overreden
Stoken
Haalde overOvergehaald
OverhandigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alargar, Entregar
  sTer hand stellen
OverhandigdeOverhandigd
OverhangenIn de betekenis van: -

Hing overOvergehangen
OverhebbenIn de betekenis van: -

Had overOvergehad
OverheersenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Imponerse
Dominar, Predominar
  sBedwingen
Beheersen
Domineren
Uitschitteren
OverheersteOverheerst
OverhellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acurrucarse, Ladear
  sHellen
Overbuigen
Helde overOvergeheld
OverhevelenIn de betekenis van: -

Hevelde overOvergeheveld
OverhoopgooienIn de betekenis van: -

Gooide overhoopOverhoopgegooid
OverhoophalenIn de betekenis van: -

Haalde overhoopOverhoopgehaald
OverhoopliggenIn de betekenis van: -

Lag overhoopOverhoopgelegen
OverhooplopenIn de betekenis van: -

Liep overhoopOverhoopgelopen
OverhoopschietenIn de betekenis van: -

Schoot overhoopOverhoopgeschoten
OverhoopsmijtenIn de betekenis van: -

Smeet overhoopOverhoopgesmeten
OverhoopstekenIn de betekenis van: -

Stak overhoopOverhoopgestoken
OverhorenIn de betekenis van: -

OverhoordeOverhoord
OverhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conservar
Sobrar
  sBehouden
Bergen
Bewaren
Conserveren
Onderhouden
Overblijven
Hield overOvergehouden
OverhuivenIn de betekenis van: -

OverhuifdeOverhuifd
OverijlenIn de betekenis van: -

OverijldeOverijld
overjagenIn de betekenis van: -

Jaagde over, Joeg overOvergejaagd
OverjagenIn de betekenis van: -

Overjaagde, OverjoegOverjaagd
OverkappenIn de betekenis van: -

OverkapteOverkapt
overkijkenIn de betekenis van: -

Keek overOvergekeken
OverkijkenIn de betekenis van: -

OverkeekOverkeken
OverklassenIn de betekenis van: -

OverklasteOverklast
OverklokkenIn de betekenis van: -

Klokte overOvergeklokt
OverkluizenIn de betekenis van: -

OverkluisdeOverkluisd
OverkoepelenIn de betekenis van: -

OverkoepeldeOverkoepeld
OverkokenIn de betekenis van: -

Kookte overOvergekookt
overkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Parecer
  sGebeuren
Geschieden
Lijken
Schijnen
Toeschijnen
Voorkomen
Voorvallen
Kwam overOvergekomen
OverkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Suceder
PasarOcurrir
  sGebeuren
Geschieden
Lijken
Schijnen
Toeschijnen
Voorkomen
Voorvallen
OverkwamOverkomen
OverkopenIn de betekenis van: -

Kocht overOvergekocht
OverkrijgenIn de betekenis van: -

Kreeg overOvergekregen
OverkroppenIn de betekenis van: -

OverkropteOverkropt
OverkruisenIn de betekenis van: -

OverkruisteOverkruist
overladenIn de betekenis van:
(De lading) in een ander voertuig of vaartuig overbrengen

In Spaans overeenkomend met: Transbordar
  sAfwentelen
Verladen
Laadde overOvergeladen
OverladenIn de betekenis van:
1 overmatig voorzien van iets
2 te zwaar beladen

  sAfwentelen
Verladen
OverlaaddeOverladen
OverlappenIn de betekenis van: -

OverlapteOverlapt
OverlastenIn de betekenis van: -

OverlastteOverlast
OverlatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dejar
  sToevertrouwen
Liet overOvergelaten
overleggenIn de betekenis van: Ter bestemder plaatse tonen

In Spaans overeenkomend met:
Reflexionar
  sAfgeven
Beraadslagen
Nadenken
Overdenken
Overgeven
Overpeinzen
Overwegen
Uitbetalen
Wikken
Zinnen
Zinnen op
Legde overOvergelegd
OverleggenIn de betekenis van:
Gezamenlijk bespreken om tot een besluit te komen => de /hoofden/koppen/ bij elkaar steken, zich verstaan met

In Spaans overeenkomend met: Deliberar, Tantear
Reflexionar
Entregar
  sAfgeven
Beraadslagen
Nadenken
Overdenken
Overgeven
Overpeinzen
Overwegen
Uitbetalen
Wikken
Zinnen
Zinnen op
OverlegdeOverlegd
OverlevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pervivir, Sobrevivir
OverleefdeOverleefd
OverleverenIn de betekenis van: -

Leverde overOvergeleverd
overlezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Releer
  sHerlezen
Las overOvergelezen
OverlezenIn de betekenis van: -

  sHerlezen
OverlasOverlezen
OverliggenIn de betekenis van: -

Lag overOvergelegen
OverlijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fallecer
Morir
  sDoodgaan
Sterven
Verscheiden
Versmachten
OverleedOverleden
OverlommerenIn de betekenis van: -

OverlommerdeOverlommerd
overlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Colmar, Desbordar, Desbordarse
Atravesar, Pasar al otro lado
  sBuiten de oevers treden
Overgaan
Oversteken
Overstromen
Overtreffen
Liep overOvergelopen
OverlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Colmar
  sBuiten de oevers treden
Overgaan
Oversteken
Overstromen
Overtreffen
OverliepOverlopen
OvermakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Remitir
Rehacer
  sOpnieuw maken
Overdoen
Maakte overOvergemaakt
OvermannenIn de betekenis van: -

OvermandeOvermand
OvermeesterenIn de betekenis van: -

OvermeesterdeOvermeesterd
OvernaaienIn de betekenis van: -

Naaide overOvergenaaid
OvernachtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pernoctar
OvernachtteOvernacht
OvernemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comprar, Procurarse
Tomar sobre sí
  sAankopen
Aanschaffen
Afnemen
Inkopen
Kopen
Nam overOvergenomen
OvernoemenIn de betekenis van: -

OvernoemdeOvernoemd
OverpakkenIn de betekenis van: -

Pakte overOvergepakt
OverpeinzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reflexionar
  sNadenken
Overdenken
Overleggen
Wikken
Zinnen
Zinnen op
OverpeinsdeOverpeinsd
OverpennenIn de betekenis van: -

Pende overOvergepend
OverpinnenIn de betekenis van: -

Pinde overOvergepind
OverplaatsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trasladar
  sOmzetten
Overbrengen
Verleggen
Verplaatsen
Plaatste overOvergeplaatst
OverplakkenIn de betekenis van: -

Plakte overOvergeplakt
OverplantenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trasplantar
  sOverpoten
Transplanteren
Verplanten
Verpoten
Plantte overOvergeplant
OverpompenIn de betekenis van: -

Pompte overOvergepompt
OverpotenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trasplantar
  sOverplanten
Transplanteren
Verplanten
Verpoten
Pootte overOvergepoot
OverpottenIn de betekenis van: -

Potte overOvergepot
OverpowerenIn de betekenis van: -

OverpowerdeOverpowerd
overpratenIn de betekenis van: -

Praatte overOvergepraat
OverpratenIn de betekenis van: -

OverpraatteOverpraat
OverprikkelenIn de betekenis van: -

OverprikkeldeOverprikkeld
OverpromotenIn de betekenis van: -

OverpromootteOvergepromoot
OverreagerenIn de betekenis van: -

OverreageerdeOvergereageerd
OverredenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Requerir
Persuadir, Trastornar
Disuadir
  sBepraten
Overhalen
Overtuigen
OverreeddeOverreed
OverreikenIn de betekenis van: -

Reikte overOvergereikt
overrijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atropellar
  sOprijden
Reed overOvergereden
OverrijdenIn de betekenis van: -

  sOprijden
OverreedOverreden
OverroeienIn de betekenis van: -

Roeide overOvergeroeid
OverroepenIn de betekenis van: -

OverriepOverroepen
OverrompelenIn de betekenis van: -

OverrompeldeOverrompeld
OverrulenIn de betekenis van: -

OverruledeOverruled
OversauzenIn de betekenis van: -

Sausde overOvergesausd
OverschaduwenIn de betekenis van: -

OverschaduwdeOverschaduwd
OverschakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conmutar, Desviar
  sDoorschakelen
Omleggen
Omschakelen
Schakelde overOvergeschakeld
overschattenIn de betekenis van: -

Schatte overOvergeschat
OverschattenIn de betekenis van: -

OverschatteOverschat
OverschenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Transvasar, Trasegar
  sOvergieten
Schonk overOvergeschonken
OverschepenIn de betekenis van: -

Scheepte overOvergescheept
OverscheppenIn de betekenis van: -

Schepte overOvergeschept
OverschietenIn de betekenis van: -

Schoot overOvergeschoten
overschilderenIn de betekenis van: -

Schilderde overOvergeschilderd
OverschilderenIn de betekenis van: -

OverschilderdeOverschilderd
OverschitterenIn de betekenis van: -

OverschitterdeOverschitterd
OverschouwenIn de betekenis van: -

OverschouwdeOverschouwd
OverschreeuwenIn de betekenis van: -

OverschreeuwdeOverschreeuwd
OverschrijdenIn de betekenis van: -

OverschreedOverschreden
overschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Copiar, Copiar de, Transcribir
  sKopiëren
Nabootsen
Namaken
Schreef overOvergeschreven
OverschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Transcribir
  sKopiëren
Nabootsen
Namaken
OverschreefOverschreven
OverschuivenIn de betekenis van: -

Schoof overOvergeschoven
OverseinenIn de betekenis van: -

Seinde overOvergeseind
OverslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elidir
Saltar ((),(Me he saltado un renglón, un párrafo, una página.)), Saltarse ((),(Me he saltado un renglón, un párrafo, una página.))
  sAfkappen
Onvermeld laten
Schrappen
Weglaten
Sloeg overOvergeslagen
OverslapenIn de betekenis van: -

OversliepOverslapen
OversluitenIn de betekenis van: -

Sloot overOvergesloten
OversmokkelenIn de betekenis van: -

Smokkelde overOvergesmokkeld
OversnijdenIn de betekenis van: -

Sneed overOvergesneden
OversnijdenIn de betekenis van: -

OversneedOversneden
OverspannenIn de betekenis van: -

OverspandeOverspannen
OversparenIn de betekenis van: -

Spaarde overOvergespaard
overspelenIn de betekenis van: -

Speelde overOvergespeeld
OverspelenIn de betekenis van: -

OverspeeldeOverspeeld
OverspoelenIn de betekenis van: -

OverspoeldeOverspoeld
OverspringenIn de betekenis van: -

Sprong overOvergesprongen
overspuitenIn de betekenis van: -

Spoot overOvergespoten
OverspuitenIn de betekenis van: -

OverspootOverspoten
OverstaanIn de betekenis van: -

OverstondOverstaan
OverstappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Transbordar
Stapte overOvergestapt
OverstekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pasar
Pasar al otro lado
Atravesar
Cruzar
  sOvergaan
Overlopen
Te boven gaan
Stak overOvergestoken
OverstelpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrumar, Agobiar, Brumar, Enterrar
  sBedelven
Verpletteren
OverstelpteOverstelpt
overstemmenIn de betekenis van:
Zijn stem bij een verkiezing nogmaals uitbrengen

Stemde overOvergestemd
OverstemmenIn de betekenis van: Overtreffen

OverstemdeOverstemd
OverstijgenIn de betekenis van: -

OversteegOverstegen
OverstimulerenIn de betekenis van: -

OverstimuleerdeOvergestimuleerd
OverstortenIn de betekenis van: -

Stortte overOvergestort
OverstralenIn de betekenis van: -

OverstraaldeOverstraald
OverstrekkenIn de betekenis van: -

OverstrekteOverstrekt
overstromenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desbordar, Desbordarse
  sBuiten de oevers treden
Overlopen
Stroomde overOvergestroomd
OverstromenIn de betekenis van: -

  sBuiten de oevers treden
Overlopen
OverstroomdeOverstroomd
OversturenIn de betekenis van: -

Stuurde overOvergestuurd
OvertappenIn de betekenis van: -

Tapte overOvergetapt
overtekenenIn de betekenis van: -

Tekende overOvergetekend
OvertekenenIn de betekenis van: -

OvertekendeOvertekend
OvertelegraferenIn de betekenis van: -

Telegrafeerde overOvergetelegrafeerd
OvertellenIn de betekenis van: -

Telde overOvergeteld
OvertijgenIn de betekenis van: -

OvertoogOvertogen
OvertikkenIn de betekenis van: -

Tikte overOvergetikt
OvertillenIn de betekenis van: -

Tilde overOvergetild
overtredenIn de betekenis van: -

Trad overOvergetreden
OvertredenIn de betekenis van: -

OvertradOvertreden
OvertreffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sobrepasar
Mejorar
Colmar
Aventajar, Superar
Sobrar
  sOverlopen
Te boven gaan
Uitblinken
Uitmunten
Voorbijstreven
OvertrofOvertroffen
overtrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: CalcarForrar, Recubrir, Revestir
  sBekleden
Calqueren
Natrekken
Slaafs volgen
Snelheid verliezen
Trok overOvergetrokken
OvertrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met:
Entrar en pérdida ((vliegtuig),(avión))
  sBekleden
Calqueren
Natrekken
Slaafs volgen
Snelheid verliezen
OvertrokOvertrokken
OvertroevenIn de betekenis van: -

OvertroefdeOvertroefd
OvertrouwenIn de betekenis van: -

Trouwde overOvergetrouwd
OvertuigenIn de betekenis van:
Met argumenten tot andere visies brengen====een zeilschip tuigen met te veel zeiloppervlak

In Spaans overeenkomend met: Confundir, Confundirse, Convencer
Trastornar
  sBepraten
Overreden
Verslaan
OvertuigdeOvertuigd
OvertuigenIn de betekenis van: Opnieuw tuigen

In Spaans overeenkomend met: Confundir, Confundirse, Convencer
Trastornar
  sBepraten
Overreden
Verslaan
Tuigde overOvergetuigd
OvertypenIn de betekenis van: -

Typte overOvergetypt
overvallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met:
  sAanvallen
Viel overOvergevallen
OvervallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asaltar
Sobresaltar
  sAanvallen
OvervielOvervallen
overvarenIn de betekenis van: -

Voer overOvergevaren
OvervarenIn de betekenis van: -

OvervoerOvervaren
OververhittenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sobrecalentar
OververhitteOververhit
OververmoeienIn de betekenis van: -

OververmoeideOververmoeid
OververtellenIn de betekenis van: -

Vertelde overOververteld
OververvenIn de betekenis van: -

Verfde overOvergeverfd
OververzadigenIn de betekenis van: -

OververzadigdeOververzadigd
OvervleugelenIn de betekenis van: -

OvervleugeldeOvervleugeld
OvervliegenIn de betekenis van: -

Vloog overOvergevlogen
OvervloeienIn de betekenis van: -

Vloeide overOvergevloeid
OvervoedenIn de betekenis van: -

OvervoeddeOvervoed
overvoerenIn de betekenis van: -

Voerde overOvergevoerd
OvervoerenIn de betekenis van:
1 te veel te eten geven
2 overladen met

In Spaans overeenkomend met: Sobrealimentar
OvervoerdeOvervoerd
overvragenIn de betekenis van: -

Vraagdeª over, Vroeg overOvergevraagd
OvervragenIn de betekenis van: -

Overvraagdeª, OvervroegOvervraagd
OvervretenIn de betekenis van: -

OvervratOvervreten
OvervullenIn de betekenis van: -

OvervuldeOvervuld
OverwaaienIn de betekenis van: -

Waaide over, Woei overOvergewaaid
OverwaarderenIn de betekenis van: -

Waardeerde overOvergewaardeerd
OverwakenIn de betekenis van: -

OverwaakteOverwaakt
OverwegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sopesar, Tantear
Considerar, Tomar en consideración
Prevalecer
  sBeschouwen
Nagaan
Overleggen
Prevaleren
Rekening houden met
Wikken en wegen
Zegevieren
OverwoogOverwogen
overwegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met:
  sBeschouwen
Nagaan
Overleggen
Prevaleren
Rekening houden met
Wikken en wegen
Zegevieren
Woog overOvergewogen
OverweldigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Usurpar
  sKraken
Usurperen
Zich meester maken van
OverweldigdeOverweldigd
OverwelmenIn de betekenis van: -

OverwelmdeOverwelmd
OverwelvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abovedar
OverwelfdeOverwelfd
overwerkenIn de betekenis van:
1. meer of langer werken dan bepaald was; 2. overgankelijk zo bewerken dat het over iets uitsteekt

Werkte overOvergewerkt
OverwerkenIn de betekenis van:
Zich ~: zich afmatten, te veel werken en daardoor de gezondheid benadelen

OverwerkteOverwerkt
OverwinnenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Superar
Vadear
Vencer
  sBevangen
Te boven komen
Verslaan
Zegevieren
OverwonOverwonnen
overwinnenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met:
  sBevangen
Te boven komen
Verslaan
Zegevieren
Won overOvergewonnen
OverwinterenIn de betekenis van: -

OverwinterdeOverwinterd
OverwippenIn de betekenis van: -

Wipte overOvergewipt
OverwoekerenIn de betekenis van: -

OverwoekerdeOverwoekerd
overzeilenIn de betekenis van: -

Zeilde overOvergezeild
OverzeilenIn de betekenis van: -

OverzeildeOverzeild
OverzendenIn de betekenis van: -

Zond overOvergezonden
OverzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Traducir
Transferir
  sOverboeken
Vertalen
Zette overOvergezet
overzienIn de betekenis van: -

Zag overOvergezien
OverzienIn de betekenis van: -

OverzagOverzien
OverzittenIn de betekenis van: -

Zat overOvergezeten
OverzomerenIn de betekenis van: -

OverzomerdeOverzomerd
OverzwemmenIn de betekenis van: -

Zwom overOvergezwommen
OvulerenIn de betekenis van: -

OvuleerdeGeovuleerd
OxiderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Oxidar, Oxidarse
  sRoesten
OxideerdeGeoxideerd
OxygenerenIn de betekenis van: -

OxygeneerdeGeoxygeneerd
OzoniserenIn de betekenis van: -

OzoniseerdeGeozoniseerd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven