Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos españoles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
Última Actualización: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
SabbelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Chupetear
SabbeldeGesabbeld
SabbenIn de betekenis van: -

SabdeGesabd
SabberenIn de betekenis van: -

SabberdeGesabberd
SabelenIn de betekenis van: -

SabeldeGesabeld
SaboterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sabotear
SaboteerdeGesaboteerd
SabrerenIn de betekenis van: -

SabreerdeGesabreerd
SacrerenIn de betekenis van: -

SacreerdeGesacreerd
SacrifiërenIn de betekenis van: -

SacrifieerdeGesacrifieerd
SakkerenIn de betekenis van: -

SakkerdeGesakkerd
SalariërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asalariar
  sBezoldigen
SalarieerdeGesalarieerd
SalderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Saldar
  sAfsluiten
Vereffenen
SaldeerdeGesaldeerd
SalsaënIn de betekenis van: -

SalsadeGesalsaad
SaluerenIn de betekenis van: -

SalueerdeGesalueerd
SaluterenIn de betekenis van: -

SaluteerdeGesaluteerd
SamenballenIn de betekenis van: -

Balde samenSamengebald
SamenbindenIn de betekenis van: -

Bond samenSamengebonden
SamenblijvenIn de betekenis van: -

Bleef samenSamengebleven
SamenbouwenIn de betekenis van: -

Bouwde samenSamengebouwd
SamenbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Congregar, Juntar, Unir
  sAaneenvoegen
Bijeenbrengen
Samenvoegen
Verenigen
Vergaderen
Bracht samenSamengebracht
SamenbundelenIn de betekenis van: -

Bundelde samenSamengebundeld
SamendoenIn de betekenis van: -

Deed samenSamengedaan
SamendrijvenIn de betekenis van: -

Dreef samenSamengedreven
SamendringenIn de betekenis van: -

Drong samenSamengedrongen
SamendrommenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agolparse
  sOpeendringen
Dromde samenSamengedromd
SamendrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Prensar
Comprimir
  sIneendringen
Ineendrukken
Samenknijpen
Uitpersen
Drukte samenSamengedrukt
SamenflansenIn de betekenis van: -

Flanste samenSamengeflanst
SamengaanIn de betekenis van: -

Ging samenSamengegaan
SamengietenIn de betekenis van: -

Goot samenSamengegoten
SamengroeienIn de betekenis van: -

Groeide samenSamengegroeid
SamenhangenIn de betekenis van: -

Hing samenSamengehangen
SamenhokkenIn de betekenis van: -

Hokte samenSamengehokt
SamenhoudenIn de betekenis van: -

Hield samenSamengehouden
SamenhuizenIn de betekenis van: -

Huisde samenSamengehuisd
SamenklappenIn de betekenis van: -

Klapte samenSamengeklapt
SamenklemmenIn de betekenis van: -

Klemde samenSamengeklemd
SamenklevenIn de betekenis van: -

Kleefde samenSamengekleefd
SamenklinkenIn de betekenis van: -

Klonk samenSamengeklonken
SamenklittenIn de betekenis van: -

Klitte samenSamengeklit
SamenklonterenIn de betekenis van: -

Klonterde samenSamengeklonterd
SamenkniepenIn de betekenis van: -

Kniepte samenSamengekniept
SamenknijpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comprimir
  sIneendringen
Ineendrukken
Samendrukken
Kneep samenSamengeknepen
SamenknopenIn de betekenis van: -

Knoopte samenSamengeknoopt
SamenkoekenIn de betekenis van: -

Koekte samenSamengekoekt
SamenkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Convergir
Confluir, Juntarse
Reunirse
  sBijeenkomen
Convergeren
Samenlopen
Vergaderen
Kwam samenSamengekomen
SamenkoppelenIn de betekenis van: -

Koppelde samenSamengekoppeld
SamenkrimpenIn de betekenis van: -

Kromp samenSamengekrompen
SamenleggenIn de betekenis van: -

Legde samenSamengelegd
SamenlevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Convivir
  sSamenwonen
Leefde samenSamengeleefd
SamenlezenIn de betekenis van: -

Las samenSamengelezen
SamenlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Convergir
  sConvergeren
Samenkomen
Liep samenSamengelopen
SamennemenIn de betekenis van: -

Nam samenSamengenomen
SamennietenIn de betekenis van: -

Niette samenSamengeniet
SamenpakkenIn de betekenis van: -

Pakte samenSamengepakt
SamenpassenIn de betekenis van: -

Paste samenSamengepast
SamenpersenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fruncir
Perste samenSamengeperst
SamenplaatsenIn de betekenis van: -

Plaatste samenSamengeplaatst
SamenproppenIn de betekenis van: -

Propte samenSamengepropt
SamenrapenIn de betekenis van: -

Raapte samenSamengeraapt
SamenroepenIn de betekenis van: -

Riep samenSamengeroepen
SamenrollenIn de betekenis van: -

Rolde samenSamengerold
SamenrottenIn de betekenis van: -

Rotte samenSamengerot
SamenscholenIn de betekenis van: -

Schoolde samenSamengeschoold
SamensmedenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agolpar
Smeedde samenSamengesmeed
SamensmeltenIn de betekenis van: -

Smolt samenSamengesmolten
SamensnoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrochar cordón
Snoerde samenSamengesnoerd
SamenspannenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conjurar, Conspirar
  sSamenzweren
Spande samenSamengespannen
SamenspelenIn de betekenis van: -

Speelde samenSamengespeeld
SamenstekenIn de betekenis van: -

Stak samenSamengestoken
SamenstellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Constituir
Compilar
Juntar
Concertar
Componer
  sBijeenvoegen
Compileren
In orde brengen
Ineenzetten
Regelen
Stelde samenSamengesteld
SamenstromenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agolparse
Stroomde samenSamengestroomd
SamentellenIn de betekenis van: -

Telde samenSamengeteld
SamentreffenIn de betekenis van: -

Trof samenSamengetroffen
SamentrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Astreñir
Trok samenSamengetrokken
SamentroepenIn de betekenis van: -

Troepte samenSamengetroept
SamenvallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coincidir
  sOvereenkomen
Overeenstemmen
Viel samenSamengevallen
SamenvattenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Resumir
  sExcerperen
Resumeren
Vatte samenSamengevat
SamenvlechtenIn de betekenis van: -

Vlocht samenSamengevlochten
SamenvloeienIn de betekenis van: -

Vloeide samenSamengevloeid
SamenvoegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Casar ((figuurlijk)), Combinar
Conglomerar
Juntar
  sAaneenvoegen
Bijeenbrengen
Combineren
Samenbrengen
Verbinden
Verenigen
Voegde samenSamengevoegd
SamenvouwenIn de betekenis van: -

Vouwde samenSamengevouwen
SamenwerkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cooperar
  sMeewerken
Werkte samenSamengewerkt
SamenwevenIn de betekenis van: -

Weefde samenSamengeweven
SamenwonenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Convivir
  sSamenleven
Woonde samenSamengewoond
SamenzettenIn de betekenis van: -

Zette samenSamengezet
SamenzwerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Confabular, Conspirar
Conjurar, Conjurarse
  sSamenspannen
Zich onder ede met iemand verbinden
Zwoer samenSamengezworen
SammelenIn de betekenis van: -

SammeldeGesammeld
SampelenIn de betekenis van: -

SampeldeGesampeld
SamplenIn de betekenis van: -

SampledeGesampled
SanctionerenIn de betekenis van: -

SanctioneerdeGesanctioneerd
SandboardenIn de betekenis van: -

SandboarddeGesandboard
SandwichenIn de betekenis van: -

SandwichteGesandwicht
SanerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sanear
SaneerdeGesaneerd
SappelenIn de betekenis van: -

SappeldeGesappeld
SapperenIn de betekenis van: -

SappeerdeGesappeerd
SarrenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acuciar
  sAanstoken
Op stang jagen
Ophitsen
Prikkelen
SardeGesard
SassenIn de betekenis van: -

SasteGesast
SatinerenIn de betekenis van: -

SatineerdeGesatineerd
SaturerenIn de betekenis van: -

SatureerdeGesatureerd
SaunaënIn de betekenis van: -

SaunadeGesaunaad
SausenIn de betekenis van: -

SausteGesaust
SauterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pochar, Rehogar, Saltear
  sSmoren (in vet)
SauteerdeGesauteerd
SauverenIn de betekenis van: -

SauveerdeGesauveerd
SauzenIn de betekenis van: -

SausdeGesausd
SavenIn de betekenis van: -

SavedeGesaved
SavourerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Saborear
  sGenieten van
SavoureerdeGesavoureerd
ScalperenIn de betekenis van: -

ScalpeerdeGescalpeerd
ScanderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escandir
ScandeerdeGescandeerd
ScannenIn de betekenis van: -

ScandeGescand
ScarificerenIn de betekenis van: -

ScarificeerdeGescarificeerd
ScashenIn de betekenis van: -

ScashteGescasht
SchaakboksenIn de betekenis van: -

SchaakboksteGeschaakbokst
SchaakspelenIn de betekenis van: -

Speelde schaakSchaakgespeeld
SchaardenIn de betekenis van: -

SchaarddeGeschaard
SchaatsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Patinar
SchaatsteGeschaatst
SchaatsenrijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Patinar
SchadeloosstellenIn de betekenis van: -

Stelde schadeloosSchadeloosgesteld
SchadenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afectar
Estropear
Corromper
Perjudicar
  sBederven
Deren
Schade aanrichten
Schadelijke gevolgen hebben voor
Treffen
Verknoeien
SchaaddeGeschaad
SchaduwboksenIn de betekenis van: -

SchaduwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sombrear con rayas
Sombrear
  sArceren
SchaduwdeGeschaduwd
SchaffenIn de betekenis van: -

SchafteGeschaft
SchaftenIn de betekenis van: -

SchaftteGeschaft
SchakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Embragar
  sKoppelen
SchakeldeGeschakeld
SchakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Raptar ((vrouw),(mujer))
Jugar al ajedrez
  sSchaak spelen
SchaakteGeschaakt
SchakerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Matizar
  sNuanceren
Tinten
SchakeerdeGeschakeerd
SchalenIn de betekenis van: -

SchaaldeGeschaald
SchallenIn de betekenis van: -

SchaldeGeschald
SchalmenIn de betekenis van: -

SchalmdeGeschalmd
SchamenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abatatarse
Abochornarse
SchaamdeGeschaamd
SchampenIn de betekenis van: -

SchampteGeschampt
SchamperenIn de betekenis van: -

SchamperdeGeschamperd
SchandaliserenIn de betekenis van: -

SchandaliseerdeGeschandaliseerd
SchandmerkenIn de betekenis van: -

SchandmerkteGeschandmerkt
SchandvlekkenIn de betekenis van: -

SchandvlekteGeschandvlekt
SchansspringenIn de betekenis van: -

ScharenIn de betekenis van: -

SchaardeGeschaard
ScharnierenIn de betekenis van: -

ScharnierdeGescharnierd
ScharrelbenenIn de betekenis van: -

ScharrelbeendeGescharrelbeend
ScharrelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cortejar, Galantear
Flirtear, Revolotear
Rascar
  sAan de scharrel zijn
Fladderen
Flirten
Het hof maken
Klauwen
Krabben
Krauwen
Vrijen
Wapperen
ScharreldeGescharreld
ScharrenIn de betekenis van: -

SchardeGeschard
SchaterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reír a carcajadas, Risotear
  sSchaterlachen
SchaterdeGeschaterd
SchaterlachenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Carcajear, Carcajearse, Reír a carcajadas, Risotear
  sSchateren
SchaterlachteGeschaterlacht
SchattenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Calcular
Tasar
Apreciar, Echar ((leeftijd),(edad)), Estimar, Evaluar
  sAanslaan
Begroten
Taxeren
Waarderen
SchatteGeschat
SchavelenIn de betekenis van: -

SchaveeldeGeschaveeld
SchavenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acepillar
  sAfschaven
SchaafdeGeschaafd
SchaverdijnenIn de betekenis van: -

SchaverdijndeGeschaverdijnd
SchavielenIn de betekenis van: -

SchavieldeGeschavield
ScheefgroeienIn de betekenis van: -

Groeide scheefScheefgegroeid
ScheefhurenIn de betekenis van: -

Huurde scheefScheefgehuurd
ScheeflopenIn de betekenis van: -

Liep scheefScheefgelopen
ScheefslaanIn de betekenis van: -

Sloeg scheefScheefgeslagen
ScheeftrekkenIn de betekenis van: -

Trok scheefScheefgetrokken
ScheefwerkenIn de betekenis van: -

Werkte scheefScheefgewerkt
ScheefwonenIn de betekenis van: -

Woonde scheefScheefgewoond
ScheefzakkenIn de betekenis van: -

Zakte scheefScheefgezakt
ScheelkijkenIn de betekenis van: -

Keek scheelScheelgekeken
ScheelzienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bizquear, Torcer la vista
  sLoensen
Scheel kijken
Zag scheelScheelgezien
ScheepsjagenIn de betekenis van: -

ScheidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apartar, Dispersar, Segregar, Separar
Apartarse ((echt),(matrimonio)), Divorciar, Divorciarse
Separarse
  sAfscheiden
Afzonderen
Breken
Opzij schuiven
Schiften
Uit elkaar gaan
Weghalen
Wegzetten
ScheiddeGescheiden
ScheidsrechterenIn de betekenis van: -

ScheidsrechterdeGescheidsrechterd
ScheldenIn de betekenis van: -

ScholdGescholden
SchelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diferir, Ser diferente
Faltar, Haber de menos
  sAbsent zijn
Afwezig zijn
Ontbreken
Uiteenlopen
Verschillen
ScheeldeGescheeld
SchellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llamar, Tocar la campanilla
  sAanbellen
Bellen
Luiden
ScheldeGescheld
SchematiserenIn de betekenis van: -

SchematiseerdeGeschematiseerd
SchemerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atardecer
SchemerdeGeschemerd
SchendenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estropear
Echar a perder
Desflorar
Profanar
Quebrar, Romper
  sAfbreken
Bederven
Beschadigen
Breken
Defloreren
Doorbreken
Havenen
Knoeien
Onteren
Ontheiligen
Ontmaagden
Ontwijden
Profaneren
Stuk maken
Stukbreken
Stukmaken
Toetakelen
Verbreken
Verknoeien
Verontheiligen
Verpesten
SchondGeschonden
SchenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deparar, Donar, Presentar, Regalar
Derramar, Escanciar ((wijn),(vino)), Verter
  sCadeau geven
Gieten
Plengen
Storten
Vergieten
SchonkGeschonken
SchepenIn de betekenis van: -

ScheepteGescheept
ScheppenIn de betekenis van:
Met een schep naar boven brengen of verplaatsen

In Spaans overeenkomend met: Extraer, Sacar
Excavar con pala, Traspalar
  sComponeren
Creëren
Hozen
Maken
Ontlenen
Opscheppen
Putten
Schrijven
SchepteGeschept
ScheppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Crear
Escribir
  sComponeren
Creëren
Hozen
Maken
Ontlenen
Opscheppen
Putten
Schrijven
SchiepGeschapen
ScherenIn de betekenis van:
Zich snel rakelings langs iets bewegen

In Spaans overeenkomend met:
Urdir
  sDe schering maken van
Knippen
Snoeien
ScheerdeGescheerd
ScherenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afeitar
Urdir
Cortar, Esquilar
  sDe schering maken van
Knippen
Snoeien
SchoorGeschoren
SchermenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Esgrimir
SchermdeGeschermd
SchermutselenIn de betekenis van: -

SchermutseldeGeschermutseld
ScherpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afilar
Agudizar
  sAanzetten
Slijpen
Wetten
ScherpteGescherpt
ScherpstellenIn de betekenis van: -

Stelde scherpScherpgesteld
SchertsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bromear, Burlarse
  sGekscheren
Grappen
Grappen maken
SchertsteGeschertst
SchervenIn de betekenis van: -

ScherfdeGescherfd
SchetsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dibujar
Abocetar, Bosquejar, Esbozar
  sAftekenen
Ontwerpen
Tekenen
Trekken
Uitstippelen
Uittekenen
SchetsteGeschetst
SchetterenIn de betekenis van: -

SchetterdeGeschetterd
ScheukenIn de betekenis van: -

ScheukteGescheukt
ScheurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Henderse, Resquebrajarse
Estallar, Reventar
Arrancar, Desgajar, Rasgar
  sBarsten
Bersten
Openbarsten
Openbersten
Rijten
Splijten
Springen
ScheurdeGescheurd
SchiemannenIn de betekenis van: -

SchiemandeGeschiemand
SchietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Disparar, Tirar
  sPaffen
Vuren
SchootGeschoten
SchiftenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cortarse, Destriar
Apartar, Dispersar, Segregar, Separar
  sAfscheiden
Afzonderen
Opzij schuiven
Scheiden
Weghalen
Wegzetten
SchiftteGeschift
SchijfschietenIn de betekenis van: -

Schoot schijfSchijfgeschoten
SchijnenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brillar, Lucir
Parecer
  sBlinken
Glanzen
Lijken
Overkomen
Schitteren
Toeschijnen
Voorkomen
ScheenGeschenen
SchijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Defecar
  sKakken
Ontlasting hebben
Poepen
ScheetGescheten
SchikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Convenir, Ser conveniente
Arreglar
Acomodar
  sBetamen
Gelegen komen
Inrichten
Opruimen
Passen
Regelen
Ruimen
Terechtbrengen
Uitkomen
Voegen
SchikteGeschikt
SchilderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pintar
  sAfschilderen
Uitschilderen
Verven
SchilderdeGeschilderd
SchilferenIn de betekenis van: -

SchilferdeGeschilferd
SchillenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descortezar, Mondar, Pelar
  sAfpellen
Jassen
Pellen
SchildeGeschild
SchimmelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enmohecerse
  sBeschimmelen
Verschimmelen
SchimmeldeGeschimmeld
SchimpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Injuriar, Insultar
  sBeschimpen
SchimpteGeschimpt
SchipperenIn de betekenis van: -

SchipperdeGeschipperd
SchitterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brillar, Lucir, Parpadear ((sterren),(estrella's)), Relucir, Resplandecer
Deflagrar, Flamear
  sBlinken
Flakkeren
Flikkeren
Glanzen
Glimmen
Glinsteren
Schijnen
Vonken schieten
Wapperen
SchitterdeGeschitterd
SchmierenIn de betekenis van: -

SchmierdeGeschmierd
SchminkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Maquillar
  sBlanketten
Grimeren
Maquilleren
Opmaken
SchminkteGeschminkt
SchnabbelenIn de betekenis van: -

SchnabbeldeGeschnabbeld
SchobbenIn de betekenis van: -

SchobdeGeschobd
SchoeienIn de betekenis van: -

SchoeideGeschoeid
SchoenlappenIn de betekenis van: -

SchoenmakenIn de betekenis van: -

SchoenpoetsenIn de betekenis van: -

SchoffelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Carpir, Escardar, Sachar
  sWieden
SchoffeldeGeschoffeld
SchofferenIn de betekenis van: -

SchoffeerdeGeschoffeerd
SchokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sacudir
  sOpschudden
Schudden
Wrikken
SchokteGeschokt
SchokkerenIn de betekenis van: -

SchokkeerdeGeschokkeerd
SchokschouderenIn de betekenis van: -

SchokschouderdeGeschokschouderd
ScholenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enseñar, Instruir
  sBijbrengen
Instrueren
Leren
SchooldeGeschoold
ScholpenIn de betekenis van: -

ScholpteGescholpt
SchommelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Balancear
Fluctuar
Oscilar
Tambalear, Tambalearse
  sBalanceren
Fluctueren
Hobbelen
Op en neer gaan
Oscilleren
Slingeren
Waggelen
Wankelen
Wiegelen
Wiegen
Wippen
SchommeldeGeschommeld
SchonenIn de betekenis van: -

SchoondeGeschoond
SchooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mendigar, Pedir limosna
  sBedelen
SchooideGeschooid
SchooierenIn de betekenis van: -

SchooierdeGeschooierd
SchoolblijvenIn de betekenis van: -

Bleef schoolSchoolgebleven
SchoolgaanIn de betekenis van: -

Ging schoolSchoolgegaan
SchoolhoudenIn de betekenis van: -

Hield schoolSchoolgehouden
SchoolliggenIn de betekenis van: -

Lag schoolSchoolgelegen
SchoollopenIn de betekenis van: -

Liep schoolSchoolgelopen
SchoolmeesterenIn de betekenis van: -

SchoolmeesterdeGeschoolmeesterd
SchoolrijdenIn de betekenis van: -

SchoolzwemmenIn de betekenis van: -

SchoonbijtenIn de betekenis van: -

Beet schoonSchoonbeten
SchoonblazenIn de betekenis van: -

Blies schoonSchoongeblazen
SchoonboenenIn de betekenis van: -

Boende schoonSchoongeboend
SchoonbrandenIn de betekenis van: -

Brandde schoonSchoongebrand
SchoonhoudenIn de betekenis van: -

Hield schoonSchoongehouden
SchoonkrabbenIn de betekenis van: -

Krabde schoonSchoongekrabd
SchoonlikkenIn de betekenis van: -

Likte schoonSchoongelikt
SchoonmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bruzar
Escarbar, Limpiar
Adelgazar, Limpiar, Purificar
  sAfvegen
Borstelen
Louteren
Opwrijven
Poetsen
Reinigen
Schuieren
Vegen
Zuiveren
Maakte schoonSchoongemaakt
SchoonpoetsenIn de betekenis van: -

Poetste schoonSchoongepoetst
SchoonrijdenIn de betekenis van: -

SchoonschrijvenIn de betekenis van: -

SchoonschrobbenIn de betekenis van: -

Schrobde schoonSchoongeschrobd
SchoonsnijdenIn de betekenis van: -

Sneed schoonSchoongesneden
SchoonspoelenIn de betekenis van: -

Spoelde schoonSchoongespoeld
SchoonspringenIn de betekenis van: -

SchoonspuitenIn de betekenis van: -

Spoot schoonSchoongespoten
SchoonvegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rebañar
Barrer
  sAanvegen
Bezemen
Opvegen
Uitlikken
Vegen
Veegde schoonSchoongeveegd
SchoonwassenIn de betekenis van: -

Waste schoonSchoongewassen
SchoonwrijvenIn de betekenis van: -

Wreef schoonSchoongewreven
SchoonzwemmenIn de betekenis van: -

SchoorsteenvegenIn de betekenis van: -

SchoorvoetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Titubear, Vacilar
  sAarzelen
Dubben
Schromen
Weifelen
SchoorvoetteGeschoorvoet
SchootgaanIn de betekenis van: -

Ging schootSchootgegaan
SchoperenIn de betekenis van: -

SchopeerdeGeschopeerd
SchoppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acocear
  sTrappen
SchopteGeschopt
SchorenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sostener
  sDragen
Onderhouden
Ondersteunen
Ruggensteunen
Schragen
SchoordeGeschoord
SchorsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Interrumpir
  sInterrumperen
Onderbreken
SchorsteGeschorst
SchortenIn de betekenis van: -

SchortteGeschort
SchotelenIn de betekenis van: -

SchoteldeGeschoteld
SchouderenIn de betekenis van: -

SchouderdeGeschouderd
SchouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inspeccionar
Mirar
  sBekijken
Blikken
Inspectie houden
Kijken
Kijken naar
Toekijken
Toezien
Visiteren
SchouwdeGeschouwd
SchovenIn de betekenis van: -

SchoofdeGeschoofd
SchrabbelenIn de betekenis van: -

SchrabbeldeGeschrabbeld
SchrabbenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Legrar, Raer, Raspar
  sKrassen
Schrapen
Schrappen
SchrabdeGeschrabd
SchrafelenIn de betekenis van: -

SchrafeldeGeschrafeld
SchrafferenIn de betekenis van: -

SchraffeerdeGeschraffeerd
SchragenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apoyar
Sostener
  sDragen
Onderhouden
Ondersteunen
Ruggensteunen
Rugsteunen
Schoren
Steunen
Stutten
SchraagdeGeschraagd
SchralenIn de betekenis van: -

SchraaldeGeschraald
SchrammenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arañar
  sOpenkrabben
SchramdeGeschramd
SchrankelenIn de betekenis van: -

SchrankeldeGeschrankeld
SchrankenIn de betekenis van: -

SchrankteGeschrankt
SchransenIn de betekenis van: -

SchransteGeschranst
SchranzenIn de betekenis van: -

SchransdeGeschransd
SchrapenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rascar
Escarificar
Legrar, Raer, Raspar
  sKrassen
Schrabben
Schrappen
SchraapteGeschraapt
SchrappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atajar, Borrar
Elidir
Legrar, Raer, Raspar
  sAfkappen
Couperen
Doorhalen
Krassen
Onvermeld laten
Overslaan
Schrabben
Schrapen
Weglaten
Wissen
SchrapteGeschrapt
SchreeuwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rebuznar
Clamar, Gritar, Vocear, Vociferar
Chillar ((kleuren))
  sBalken
Blaten
Brullen
Gieren
Grommen
Hinniken
Joelen
Loeien
Roepen
SchreeuwdeGeschreeuwd
SchreienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llorar
  sHuilen
Krijten
Wenen
SchreideGeschreid
SchrijbenenIn de betekenis van: -

SchrijbeendeGeschrijbeend
SchrijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Caminar, Dar pasos
  sLopen
Stappen
Treden
Wandelen
SchreedGeschreden
SchrijnenIn de betekenis van: -

SchrijndeGeschrijnd
SchrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escribir
  sComponeren
Scheppen
SchreefGeschreven
SchrikkelenIn de betekenis van: -

SchrikkeldeGeschrikkeld
SchrikkenIn de betekenis van:
1 (scheepvaart) (een gespannen touw) schoksgewijs bijvieren
2 (iets dat heet is) plotseling afkoelen
3 plotseling in kokend water brengen

In Spaans overeenkomend met:
  sBang worden
Opschrikken
Zich ongerust maken
SchrikteGeschrikt
SchrikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asustar
Alarmarse, Alborotarse, Asustarse, Aterrorizarse, Sobresaltarse
  sBang worden
Opschrikken
Zich ongerust maken
SchrokGeschrokken
SchrobbenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fregar
SchrobdeGeschrobd
SchrodenIn de betekenis van: -

SchrooddeGeschrood
SchroeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Achicharrar
SchroeideGeschroeid
SchroevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atornillar, Fijar con tornillos
SchroefdeGeschroefd
SchrokkenIn de betekenis van: -

SchrokteGeschrokt
SchrollenIn de betekenis van: -

SchroldeGeschrold
SchromenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Titubear, Vacilar
Temer
  sAarzelen
Bang zijn voor
Dubben
Duchten
Schoorvoeten
Terugschrikken voor
Vrezen
Weifelen
SchroomdeGeschroomd
SchrompelenIn de betekenis van: -

SchrompeldeGeschrompeld
SchrooienIn de betekenis van: -

SchrooideGeschrooid
SchrotenIn de betekenis van: -

SchrootteGeschroot
SchubbenIn de betekenis van: -

SchubdeGeschubd
SchuddebollenIn de betekenis van: -

SchuddeboldeGeschuddebold
SchuddebuikenIn de betekenis van: -

SchuddebuikteGeschuddebuikt
SchuddekoppenIn de betekenis van: -

SchuddekopteGeschuddekopt
SchuddenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agitar, Perturbar
Menear
Sacudir, Zarandear, Zarandearse
  sAgiteren
Ophitsen
Opruien
Opschudden
Opstoken
Opwinden
Schokken
Wrikken
SchuddeGeschud
SchuierenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bruzar, Cepillar
  sBorstelen
Schoonmaken
SchuierdeGeschuierd
SchuifelenIn de betekenis van: -

SchuifeldeGeschuifeld
SchuilenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Guarecerse
Schuilde, SchoolGeschuild, Gescholen
SchuilgaanIn de betekenis van: -

Ging schuilSchuilgegaan
SchuilhoudenIn de betekenis van: -

Hield schuilSchuilgehouden
SchuimbekkenIn de betekenis van: -

SchuimbekteGeschuimbekt
SchuimenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Espumar
  sBruisen
Tintelen
SchuimdeGeschuimd
SchuinenIn de betekenis van: -

SchuindeGeschuind
SchuitjevarenIn de betekenis van: -

SchuivenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Patinar, Resbalar
Hacer resbalar
Deslizarse, Hacer deslizar
  sGlibberen
Glijden
Glippen
Opschuiven
Uitglijden
SchoofGeschoven
SchulpenIn de betekenis van: -

SchulpteGeschulpt
SchurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Restregar
Lustrar, Pulimentar, Pulir
  sPoetsen
Polijsten
Wrijven
Zoeten
SchuurdeGeschuurd
SchurkenIn de betekenis van: -

SchurkteGeschurkt
SchuttenIn de betekenis van: -

SchutteGeschut
SchutterenIn de betekenis van: -

SchutterdeGeschutterd
SchuwenIn de betekenis van: -

SchuwdeGeschuwd
ScintillerenIn de betekenis van: -

ScintilleerdeGescintilleerd
ScooterenIn de betekenis van: -

ScooterdeGescooterd
ScorenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Marcar gol
ScoordeGescoord
ScoutenIn de betekenis van: -

ScoutteGescout
ScrabbelenIn de betekenis van: -

ScrabbeldeGescrabbeld
ScrambelenIn de betekenis van: -

ScrambeldeGescrambeld
ScramblenIn de betekenis van: -

ScrambledeGescrambled
ScrappenIn de betekenis van: -

ScrapteGescrapt
ScratchenIn de betekenis van: -

ScratchteGescratcht
ScreenenIn de betekenis van: -

ScreendeGescreend
ScrollenIn de betekenis van: -

ScroldeGescrold
ScrubbenIn de betekenis van: -

ScrubdeGescrubd
SculpterenIn de betekenis van: -

SculpteerdeGesculpteerd
SealenIn de betekenis van: -

SealdeGeseald
SearchenIn de betekenis van: -

SearchteGesearcht
SeconderenIn de betekenis van: -

SecondeerdeGesecondeerd
SeculariserenIn de betekenis van: -

SeculariseerdeGeseculariseerd
SecurerenIn de betekenis van: -

SecureerdeGesecureerd
SedenterenIn de betekenis van: -

SedenteerdeGesedenteerd
SedimenterenIn de betekenis van: -

SedimenteerdeGesedimenteerd
SegmenterenIn de betekenis van: -

SegmenteerdeGesegmenteerd
SegregerenIn de betekenis van: -

SegregeerdeGesegregeerd
SeibelenIn de betekenis van: -

SeibeldeGeseibeld
SeiderenIn de betekenis van: -

SeiderdeGeseiderd
SeinenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer una señal, Indicar
  sEen sein geven
SeindeGeseind
SeizenIn de betekenis van: -

SeisdeGeseisd
SeksenIn de betekenis van: -

SeksteGesekst
SeksualiserenIn de betekenis van: -

SeksualiseerdeGeseksualiseerd
SekwestrerenIn de betekenis van: -

SekwestreerdeGesekwestreerd
SelecterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tamizar
Elegir
Escoger, Seleccionar
  sKiezen
Zeven
SelecteerdeGeselecteerd
SemantiserenIn de betekenis van: -

SemantiseerdeGesemantiseerd
SensibiliserenIn de betekenis van: -

SensibiliseerdeGesensibiliseerd
SeparerenIn de betekenis van: -

SepareerdeGesepareerd
SeponerenIn de betekenis van: -

SeponeerdeGeseponeerd
SequencenIn de betekenis van: -

SequenceteGesequencet
SerialiserenIn de betekenis van: -

SerialiseerdeGeserialiseerd
SeriërenIn de betekenis van: -

SerieerdeGeserieerd
ServerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Servir
  sAankaarten
Opdienen
ServeerdeGeserveerd
ServicenIn de betekenis van: -

ServiceteGeservicet
SettelenIn de betekenis van: -

SetteldeGesetteld
ShakenIn de betekenis van: -

ShaketeGeshaket
ShamponerenIn de betekenis van: -

ShamponeerdeGeshamponeerd
ShampooënIn de betekenis van: -

ShampoodeGeshampood
SharenIn de betekenis van: -

SharedeGeshared
ShavenIn de betekenis van: -

ShavedeGeshaved
ShimmyenIn de betekenis van: -

ShimmydeGeshimmyd
ShockenIn de betekenis van: -

ShockteGeshockt
ShockerenIn de betekenis van: -

ShockeerdeGeshockeerd
ShophoppenIn de betekenis van: -

ShophopteGeshophopt
ShoppenIn de betekenis van: -

ShopteGeshopt
ShortsellenIn de betekenis van: -

ShortseldeGeshortseld
ShorttrackenIn de betekenis van: -

ShorttrackteGeshorttrackt
ShottenIn de betekenis van: -

ShotteGeshot
ShowenIn de betekenis van: -

ShowdeGeshowd
ShreddenIn de betekenis van: -

ShreddeGeshred
ShredderenIn de betekenis van: -

ShredderdeGeshredderd
ShuffelenIn de betekenis van: -

ShuffeldeGeshuffeld
ShuntenIn de betekenis van: -

ShuntteGeshunt
SidderenIn de betekenis van: -

SidderdeGesidderd
SiepelenIn de betekenis van: -

SiepeldeGesiepeld
SieperenIn de betekenis van: -

SieperdeGesieperd
SierenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adornar, Engalanar, Ornamentar
  sDecoreren
Opsieren
Tooien
Uitdossen
Versieren
SierdeGesierd
SignalerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer notar, Señalar
  sOpmerken
Opmerkzaam maken
SignaleerdeGesignaleerd
SignaliserenIn de betekenis van: -

SignaliseerdeGesignaliseerd
SignerenIn de betekenis van: -

SigneerdeGesigneerd
SijfelenIn de betekenis van: -

SijfeldeGesijfeld
SijpelenIn de betekenis van: -

SijpeldeGesijpeld
SijperenIn de betekenis van: -

SijperdeGesijperd
SimmenIn de betekenis van: -

SimdeGesimd
SimoniserenIn de betekenis van: -

SimoniseerdeGesimoniseerd
SimpenIn de betekenis van: -

SimpteGesimpt
SimplificerenIn de betekenis van: -

SimplificeerdeGesimplificeerd
SimulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aparentar, Fingir, Simular
  sDoen alsof
Fingeren
Veinzen
Voorgeven
Voorwenden
SimuleerdeGesimuleerd
SimultaanschakenIn de betekenis van: -

SingelenIn de betekenis van: -

SingeldeGesingeld
SinterenIn de betekenis van: -

SinterdeGesinterd
SissenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llamear
Silbar
  sFluiten
Langzaam branden
SisteGesist
SituerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acomodar, Situar
  sLeggen
Plaatsen
Stationeren
SitueerdeGesitueerd
SjablonerenIn de betekenis van: -

SjabloneerdeGesjabloneerd
SjachelenIn de betekenis van: -

SjacheldeGesjacheld
SjacherenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cambalachear, Chalanear
SjacherdeGesjacherd
SjaletenIn de betekenis van: -

SjaletteGesjalet
SjansenIn de betekenis van: -

SjansteGesjanst
SjappenIn de betekenis van: -

SjapteGesjapt
SjaukelenIn de betekenis van: -

SjaukeldeGesjaukeld
SjechtenIn de betekenis van: -

SjechtteGesjecht
SjezenIn de betekenis van: -

SjeesdeGesjeesd
SjiekenIn de betekenis van: -

SjiekteGesjiekt
SjilpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Gorjear, Piar
  sKwetteren
Piepen
Tjilpen
SjilpteGesjilpt
SjirpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Chirriar
  sTsjirpen
SjirpteGesjirpt
SjleppenIn de betekenis van: -

SjlepteGesjlept
SjmaddenIn de betekenis van: -

SjmaddeGesjmad
SjmeichelenIn de betekenis van: -

SjmeicheldeGesjmeicheld
SjmoezenIn de betekenis van: -

SjmoesdeGesjmoesd
SjnoderenIn de betekenis van: -

SjnoderdeGesjnoderd
SjnorrenIn de betekenis van: -

SjnordeGesjnord
SjoelbakkenIn de betekenis van: -

SjoelbakteGesjoelbakt
SjoelenIn de betekenis van: -

SjoeldeGesjoeld
SjoemelenIn de betekenis van: -

SjoemeldeGesjoemeld
SjokkelenIn de betekenis van: -

SjokkeldeGesjokkeld
SjokkenIn de betekenis van: -

SjokteGesjokt
SjorrenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abarrotar
SjordeGesjord
SjottenIn de betekenis van: -

SjotteGesjot
SjouwenIn de betekenis van: -

SjouwdeGesjouwd
SkateboardenIn de betekenis van: -

SkateboarddeGeskateboard
SkatenIn de betekenis van: -

SkateteGeskatet
SkatewingenIn de betekenis van: -

SkatewingdeGeskatewingd
SkeelerenIn de betekenis van: -

SkeelerdeGeskeelerd
SkeletterenIn de betekenis van: -

SkeletteerdeGeskeletteerd
SkelterenIn de betekenis van: -

SkelterdeGeskelterd
SkiffenIn de betekenis van: -

SkifteGeskift
SkilopenIn de betekenis van: -

Liep skiSkigelopen
SkimboardenIn de betekenis van: -

SkimboarddeGeskimboard
SkimmenIn de betekenis van: -

SkimdeGeskimd
SkippenIn de betekenis van: -

SkipteGeskipt
SkispringenIn de betekenis van: -

SkiënIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Esquiar
SkiedeGeskied
SkydivenIn de betekenis van: -

SkydivedeGeskydived
SkypenIn de betekenis van: -

SkypeteGeskypet
SlaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Batir, Pegar
Chocar, Golpear, Percutir
Tocar
Acuñar, Estampar en relieve, Sellar, Troquelar
  sAanmunten
Afdrukken
Gaan
Houwen
Klappen
Kleppen
Klinken
Kloppen
Meppen
Opvallen
Overgaan
Stempelen
Zijn stempel drukken op
SloegGeslagen
SlaapwandelenIn de betekenis van: -

SlaapwandeldeGeslaapwandeld
SlabakkenIn de betekenis van: -

SlabakteGeslabakt
SlabbenIn de betekenis van: -

SlabdeGeslabd
SlabberenIn de betekenis van: -

SlabberdeGeslabberd
SlachtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Faenar, Matar
  sAfslachten
SlachtteGeslacht
SlachtofferenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inmolar
  sOfferen
SlachtofferdeGeslachtofferd
SlacklinenIn de betekenis van: -

SlacklinedeGeslacklined
SlagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acertar, Lograr, Tener éxito
  sDoorkomen
Erin slagen
Klaarspelen
Slagen in
Slagen voor
SlaagdeGeslaagd
SlagregenenIn de betekenis van: -

SlagregendeGeslagregend
SlakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exhalar
  sUiten
SlaakteGeslaakt
SlalommenIn de betekenis van: -

SlalomdeGeslalomd
SlammenIn de betekenis van: -

SlamdeGeslamd
SlampampenIn de betekenis van: -

SlampampteGeslampampt
SlapenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dormir
Descansar
  sMaffen
Ontspannen
Pitten
Uitslapen
SliepGeslapen
SlappenIn de betekenis van: -

SlapteGeslapt
SlavenIn de betekenis van: -

SlaafdeGeslaafd
SlechtenIn de betekenis van: -

SlechtteGeslecht
SledenIn de betekenis van: -

SleeddeGesleed
SleepvoetenIn de betekenis van: -

SleepvoetteGesleepvoet
SleeënIn de betekenis van: -

SleedeGesleed
SleizenIn de betekenis van: -

SleisdeGesleisd
SlemmenIn de betekenis van: -

SlemdeGeslemd
SlempenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ir de juerga
  sAan de rol zijn
Boemelen
Brassen
Uitspatten
Zwijnen
SlempteGeslempt
SlenterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Barzonear, Deambular, Vagar
  sDrentelen
Flaneren
Kuieren
Rondhangen
SlenterdeGeslenterd
SlepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Halar
Arrastrar, Atoar, Remolcar
  sMeesleuren
Trekken
Voorttrekken
SleepteGesleept
SleunenIn de betekenis van: -

SleundeGesleund
SleurenIn de betekenis van: -

SleurdeGesleurd
SleutelenIn de betekenis van: -

SleuteldeGesleuteld
SlibbenIn de betekenis van: -

SlibdeGeslibd
SlibberenIn de betekenis van: -

SlibberdeGeslibberd
SlichtenIn de betekenis van: -

SlichtteGeslicht
SlidderenIn de betekenis van: -

SlidderdeGeslidderd
SliepenIn de betekenis van: -

SliepteGesliept
SlierenIn de betekenis van: -

SlierdeGeslierd
SlijmenIn de betekenis van: -

SlijmdeGeslijmd
SlijpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afilar, Aguzar
Labrar, Tallar
  sAanzetten
Scherpen
Wetten
SleepGeslepen
SlijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destrozar por el uso
Desgastarse
  sAfdragen
Afslijten
Doorslijten
Opgebruiken
Uitslijten
Verslijten
SleetGesleten
SlijzenIn de betekenis van: -

SlijsdeGeslijsd
SlikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deglutir, Tragar
  sDoorslikken
Inslikken
Slokken
SlikteGeslikt
SlingerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fulminar ((banvloek, veroordeling),(conjuramento))
Oscilar
Serpentear
Blandir, Tremolar
  sKronkelen
Oscilleren
Schommelen
Swingen
Zwaaien
SlingerdeGeslingerd
SlinkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mermar
Amainar, Decrecer, Disminuir, Menguar
Abarquillarse, Arrugarse, Encogerse
  sAflopen
Afnemen
Ineenschrompelen
Minder worden
Rimpels krijgen
Tanen
Verflauwen
Verminderen
Verschrompelen
SlonkGeslonken
SlippenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Derrapar
SlipteGeslipt
SlissenIn de betekenis van: -

SlisteGeslist
SlobberenIn de betekenis van: -

SlobberdeGeslobberd
SlodderenIn de betekenis van: -

SlodderdeGeslodderd
SloerenIn de betekenis van: -

SloerdeGesloerd
SloffenIn de betekenis van: -

SlofteGesloft
SlokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deglutir, Tragar
  sDoorslikken
Inslikken
Slikken
SlokteGeslokt
SlonzenIn de betekenis van: -

SlonsdeGeslonsd
SloogelenIn de betekenis van: -

SloogeldeGesloogeld
SlooienIn de betekenis van: -

SlooideGeslooid
SlootjespringenIn de betekenis van: -

SlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Consumir
Allanar, Demoler, Derribar, Derruir, Echar abajo, Echar en tierra, Echar por tierra
  sAfbreken
Consumeren
Neerhalen
Verbruiken
Vernietigen
Verorberen
Verteren
Verwoesten
SloopteGesloopt
SlorpenIn de betekenis van: -

SlorpteGeslorpt
SlotenIn de betekenis van: -

SlootteGesloot
SlovenIn de betekenis van: -

SloofdeGesloofd
SlowenIn de betekenis van: -

SlowdeGeslowd
SluierenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Oscurecer, Velar
  sOmsluieren
SluierdeGesluierd
SluikenIn de betekenis van: -

SlookGesloken
SluikstortenIn de betekenis van: -

SluikstortteGesluikstort
SluimerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Echar la siesta
  sDruilen
Dutten
SluimerdeGesluimerd
SluipenIn de betekenis van: -

SloopGeslopen
SluitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Trancar
Cerrarse ((wond, bloem),(herida, flor))
Cerrar, Cerrar con llave
  sAfsluiten
Barricaderen
Dichtgaan
Op slot doen
SlootGesloten
SluizenIn de betekenis van: -

SluisdeGesluisd
SlungelenIn de betekenis van: -

SlungeldeGeslungeld
SlurpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Absorber, Sorber
  sOpslorpen
Opslurpen
Resorberen
SlurpteGeslurpt
SmachtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desear
Anhelar, Añorar, Suspirar
  sHaken naar
Hunkeren
Reikhalzen
Smachten naar
Snakken naar
Verlangen
Zuchten
Zuchten naar
SmachtteGesmacht
SmadenIn de betekenis van: -

SmaaddeGesmaad
SmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Paladear, Saborear
Saber
  sProeven
SmaakteGesmaakt
SmakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comer con ruido
Besar con ruido
SmakteGesmakt
SmalenIn de betekenis van: -

SmaaldeGesmaald
SmartenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acongojar, Afligir, Entristecer
  sBedroeven
Grieven
SmartteGesmart
SmashenIn de betekenis van: -

SmashteGesmasht
SmedenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Forjar
SmeeddeGesmeed
SmekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Conjurar, Rogar, Suplicar
  sAfsmeken
SmeekteGesmeekt
SmeltenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deshacer
Derretir, Fundir
Derretirse
  sDoen smelten
Doorbranden
Versmelten
Vloeibaar maken
Vloeibaar worden
SmoltGesmolten
SmerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aceitar, Lubrificar
Ponerse
Pintarrajar, Pintarrajear
Engrasar, Untar
  sAansmeren
Besmeren
Doorsmeren
Invetten
Kladden
SmeerdeGesmeerd
SmettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Manchar
  sBekladden
Vlekken
SmetteGesmet
SmeulenIn de betekenis van: -

SmeuldeGesmeuld
SmeurenIn de betekenis van: -

SmeurdeGesmeurd
SmiespelenIn de betekenis van: -

SmiespeldeGesmiespeld
SmijdigenIn de betekenis van: -

SmijdigdeGesmijdigd
SmijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrojar
Echar
  sGooien
Keilen
Uitgooien
Uitsmijten
Uitspelen
Uitwerpen
Werpen
SmeetGesmeten
SmikkelenIn de betekenis van: -

SmikkeldeGesmikkeld
SmirtenIn de betekenis van: -

SmirtteGesmirt
SmodderenIn de betekenis van: -

SmodderdeGesmodderd
SmoerenIn de betekenis van: -

SmoerdeGesmoerd
SmoezelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cuchichear
  sFluisteren
Smoezen
SmoezeldeGesmoezeld
SmoezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cuchichear
  sFluisteren
Smoezelen
SmoesdeGesmoesd
SmokenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fumar, Humear
  sRoken
SmookteGesmookt
SmokkelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Contrabandear
Engañar
  sBeetnemen
Verlakken
SmokkeldeGesmokkeld
SmokkenIn de betekenis van: -

SmokteGesmokt
SmorenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brasear, Guisar
Estofar
Ahogar, Sofocar
  sBraiseren
Neerslaan
Onderdrukken
Stoven
Verkroppen
Verstikken
SmoordeGesmoord
SmotsenIn de betekenis van: -

SmotsteGesmotst
SmousenIn de betekenis van: -

SmousteGesmoust
SmousjassenIn de betekenis van: -

SmousjasteGesmousjast
SmoutenIn de betekenis van: -

SmoutteGesmout
SmouzenIn de betekenis van: -

SmousdeGesmousd
Sms'enIn de betekenis van: -

Sms'teGe-sms't
SmuikenIn de betekenis van: -

SmuikteGesmuikt
SmuilenIn de betekenis van: -

SmuildeGesmuild
SmukkenIn de betekenis van: -

SmukteGesmukt
SmullenIn de betekenis van: -

SmuldeGesmuld
SmulpapenIn de betekenis van: -

SmulpaapteGesmulpaapt
SmurfenIn de betekenis van: -

SmurfteGesmurft
SnaaienIn de betekenis van: -

SnaaideGesnaaid
SnabbelenIn de betekenis van: -

SnabbeldeGesnabbeld
SnackenIn de betekenis van: -

SnackteGesnackt
SnakkenIn de betekenis van: -

SnakteGesnakt
SnapchattenIn de betekenis van: -

SnapchatteGesnapchat
SnappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comprender, Entender
Sorprender
  sBegrijpen
Beseffen
Betrappen
Bevatten
Doorzien
Omvatten
Vatten
Verrassen
Verstaan
SnapteGesnapt
SnaterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Graznar
SnaterdeGesnaterd
SnauwenIn de betekenis van: -

SnauwdeGesnauwd
SnebberenIn de betekenis van: -

SnebberdeGesnebberd
SneeuwballenIn de betekenis van: -

SneeuwbaldeGesneeuwbald
SneeuwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Nevar
SneeuwdeGesneeuwd
SneeuwruimenIn de betekenis van: -

Ruimde sneeuwSneeuwgeruimd
SnellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Correr
  sHardlopen
Hollen
Rennen
SneldeGesneld
SnelschakenIn de betekenis van: -

SnelwandelenIn de betekenis van: -

SnelwandeldeGesnelwandeld
SnepenIn de betekenis van: -

SneepteGesneept
SnerenIn de betekenis van: -

SneerdeGesneerd
SnerkenIn de betekenis van: -

SnerkteGesnerkt
SnerpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cortar
  sSnijden
SnerpteGesnerpt
SneukelenIn de betekenis van: -

SneukeldeGesneukeld
SneukenIn de betekenis van: -

SneukteGesneukt
SneupenIn de betekenis van: -

SneupteGesneupt
SneuvelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Perecer
  sCreperen
Omkomen
Ondergaan
Vergaan
Verongelukken
SneuveldeGesneuveld
SnevenIn de betekenis van: -

SneefdeGesneefd
SnezenIn de betekenis van: -

SneesdeGesneesd
SnibbenIn de betekenis van: -

SnibdeGesnibd
SnierenIn de betekenis van: -

SnierdeGesnierd
SnierkenIn de betekenis van: -

SnierkteGesnierkt
SniffelenIn de betekenis van: -

SniffeldeGesniffeld
SniffenIn de betekenis van: -

SnifteGesnift
SnijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Castrar
Cortar
Estafar
  sAfzetten
Castreren
Ontmannen
Snerpen
SneedGesneden
SnikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sollozar
SnikteGesnikt
SnipperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Picar
SnipperdeGesnipperd
SnoeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Limpiar
Cortar, Esquilar
Destallar, Podar
  sBesnoeien
Knippen
Scheren
SnoeideGesnoeid
SnoekenIn de betekenis van: -

SnoekteGesnoekt
SnoepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Golosinear
SnoepteGesnoept
SnoerenIn de betekenis van: -

SnoerdeGesnoerd
SnoevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fanfarronear, Jactarse
  sBluffen
Opscheppen
Pochen
Verbeelding hebben
Zwetsen
SnoefdeGesnoefd
SnoezelenIn de betekenis van: -

SnoezeldeGesnoezeld
SnokkenIn de betekenis van: -

SnokteGesnokt
SnookerenIn de betekenis van: -

SnookerdeGesnookerd
SnoozenIn de betekenis van: -

SnoozedeGesnoozed
SnorkelenIn de betekenis van: -

SnorkeldeGesnorkeld
SnorkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Roncar
  sKnorren
Ronken
Snurken
SnorkteGesnorkt
SnorrenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Buscar
Canturrear, Ronronear, Zumbar
  sBrommen
Gonzen
Opzoeken
Razen
Suizelen
Suizen
Tuiten
Uitkijken
Uitzien
Zoeken
Zoemen
SnordeGesnord
SnotterenIn de betekenis van: -

SnotterdeGesnotterd
SnowboardenIn de betekenis van: -

SnowboarddeGesnowboard
SnuffelenIn de betekenis van: -

SnuffeldeGesnuffeld
SnuffenIn de betekenis van: -

SnufteGesnuft
SnuisterenIn de betekenis van: -

SnuisterdeGesnuisterd
SnuitenIn de betekenis van: Scherpe hoek wegnemen

  sDe neus snuiten
Zijn neus snuiten
SnuitteGesnuit
SnuitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sonarse
  sDe neus snuiten
Zijn neus snuiten
SnootGesnoten
SnuivenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aspirar
Resoplar
  sBriesen
SnoofGesnoven
SnurkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Roncar
  sKnorren
Ronken
Snorken
SnurkteGesnurkt
SocialiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Socializar
SocialiseerdeGesocialiseerd
SocializenIn de betekenis van: -

SocializedeGesocialized
SodemieterenIn de betekenis van: -

SodemieterdeGesodemieterd
SodomiserenIn de betekenis van: -

SodomiseerdeGesodomiseerd
SoebattenIn de betekenis van: -

SoebatteGesoebat
SoezenIn de betekenis van: -

SoesdeGesoesd
SofisticerenIn de betekenis van: -

SofisticeerdeGesofisticeerd
SoftballenIn de betekenis van: -

SoftbaldeGesoftbald
SoggenIn de betekenis van: -

SogdeGesogd
SoignerenIn de betekenis van: -

SoigneerdeGesoigneerd
SolderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Soldar
SoldeerdeGesoldeerd
SolemniserenIn de betekenis van: -

SolemniseerdeGesolemniseerd
SolerenIn de betekenis van: -

SoleerdeGesoleerd
SolfegiërenIn de betekenis van: -

SolfegieerdeGesolfegieerd
SolidariserenIn de betekenis van: -

SolidariseerdeGesolidariseerd
SoliderenIn de betekenis van: -

SolideerdeGesolideerd
SollenIn de betekenis van: -

SoldeGesold
SolliciterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Solicitar
SolliciteerdeGesolliciteerd
SolmiërenIn de betekenis van: -

SolmieerdeGesolmieerd
SolverenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Liquidar
  sAfwikkelen
Liquideren
Opheffen
SolveerdeGesolveerd
SomberenIn de betekenis van: -

SomberdeGesomberd
SombermansenIn de betekenis van: -

SombermansteGesombermanst
SommerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mandar, Ordenar
  sBevelen
Gelasten
Verordenen
Voorschrijven
SommeerdeGesommeerd
SonderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sondar, Sondear
  sLoden
Peilen
Polsen
Vademen
Vissen naar
SondeerdeGesondeerd
SonjabakkerenIn de betekenis van: -

SonjabakkerdeGesonjabakkerd
SoppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Botar, Empapar, Mojar, Sumergir
  sDoordrenken
Doorweken
Indompelen
Indopen
SopteGesopt
SorterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Clasificar
  sClassificeren
Indelen
SorteerdeGesorteerd
SoufflerenIn de betekenis van: -

SouffleerdeGesouffleerd
SoundcheckenIn de betekenis van: -

SoundcheckteGesoundcheckt
SoundmixenIn de betekenis van: -

SoundmixteGesoundmixt
SouperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cenar
  sHet avondmaal gebruiken
SoupeerdeGesoupeerd
SoutacherenIn de betekenis van: -

SoutacheerdeGesoutacheerd
SoutenerenIn de betekenis van: -

SouteneerdeGesouteneerd
SovjetiserenIn de betekenis van: -

SovjetiseerdeGesovjetiseerd
SpachtelputzenIn de betekenis van: -

SpachtelputzteGespachtelputzt
SpadenIn de betekenis van: -

SpaaddeGespaad
SpalkenIn de betekenis van: -

SpalkteGespalkt
SpammenIn de betekenis van: -

SpamdeGespamd
SpanenIn de betekenis van: -

SpaandeGespaand
SpankerenIn de betekenis van: -

SpankerdeGespankerd
SpannenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hilar
Uncir
Amartillar, Atirantar, Dar cuerda, Tensar
  sBespannen
Inspannen
Nauwer aanhalen
Optuigen
Opwinden
Strekken
Tuigen
Uitrekken
Voorspannen
SpandeGespannen
SpanserenIn de betekenis van: -

SpanseerdeGespanseerd
SparenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dignarse, Ser indulgente
Ahorrar, Economizar
  sBesparen
Bezuinigen
Ontzien
Toegeeflijk zijn voor
Uitsparen
Uitwinnen
Uitzuinigen
Zich laten vermurwen
SpaardeGespaard
SparkelenIn de betekenis van: -

SparkeldeGesparkeld
SparrenIn de betekenis van: -

SpardeGespard
SpartelbenenIn de betekenis van: -

SpartelbeendeGespartelbeend
SpartelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bregar, Forcejear
Aletear ((),(Dicho de un pez: Mover frecuentemente las aletas cuando se lo saca del agua.))
  sWorstelen
Zich aftobben
SparteldeGesparteld
SpatelenIn de betekenis van: -

SpateldeGespateld
SpatiërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Espaciar
  sDoor spaties scheiden
SpatieerdeGespatieerd
SpattenIn de betekenis van: -

SpatteGespat
SpatterenIn de betekenis van: -

SpatterdeGespatterd
SpecialiserenIn de betekenis van: -

SpecialiseerdeGespecialiseerd
SpecificerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Especificar
SpecificeerdeGespecificeerd
SpecifiërenIn de betekenis van: -

SpecifieerdeGespecifieerd
SpeculerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Especular
SpeculeerdeGespeculeerd
SpeechenIn de betekenis van: -

SpeechteGespeecht
SpeedbootracenIn de betekenis van: -

SpeeddatenIn de betekenis van: -

SpeeddateteGespeeddatet
SpeerwerpenIn de betekenis van: -

SpekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Llenar
Abastecer, Proveer
  sBevoorraden
Dempen
Invullen
Leveren
Provianderen
Stoppen
Volmaken
Volschenken
Voorzien van
Vullen
SpekteGespekt
SpeldenIn de betekenis van: -

SpelddeGespeld
SpeldenwerkenIn de betekenis van: -

SpeldenwerkteGespeldenwerkt
SpelemeienIn de betekenis van: -

SpelemeideGespelemeid
SpelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Jugar, Tocar
  sUitvoeren
Voorspelen
SpeeldeGespeeld
SpelerijdenIn de betekenis van: -

SpelevarenIn de betekenis van: -

SpelevaardeGespelevaard
SpellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deletrear
Silabear
SpeldeGespeld
SpenderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dedicar
Desembolsar, Gastar
  sBesteden
Opdragen
Opdragen aan
Toewijden
Uitgeven
Verteren
SpendeerdeGespendeerd
SpenenIn de betekenis van: -

SpeendeGespeend
SperrenIn de betekenis van: -

SperdeGesperd
SpetenIn de betekenis van: -

SpeetteGespeet
SpettenIn de betekenis van: -

SpetteGespet
SpetterenIn de betekenis van: -

SpetterdeGespetterd
SpeurenIn de betekenis van: -

SpeurdeGespeurd
SpiderenIn de betekenis van: -

SpiderdeGespiderd
SpiedenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acechar, Espiar
  sBeloeren
Bespieden
Bespioneren
Gluren
Spioneren
Verspieden
SpieddeGespied
SpiegelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reflejar
  sReflecteren
Terugkaatsen
Weerkaatsen
Weerspiegelen
SpiegeldeGespiegeld
SpiekenIn de betekenis van: -

SpiekteGespiekt
SpierenIn de betekenis van: -

SpierdeGespierd
SpietsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empalar
SpietsteGespietst
SpijbelenIn de betekenis van: -

SpijbeldeGespijbeld
SpijenIn de betekenis van: -

SpijdeGespijd
SpijkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Clavetear
  sNagelen
SpijkerdeGespijkerd
SpijtenIn de betekenis van: -

SpeetGespeten
SpijzenIn de betekenis van: -

SpijsdeGespijsd
SpijzigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dar de comer
  sTe eten geven
Voederen
Voeren
SpijzigdeGespijzigd
SpikkelenIn de betekenis van: -

SpikkeldeGespikkeld
SpillenIn de betekenis van: -

SpildeGespild
SpimmenIn de betekenis van: -

SpimdeGespimd
SpinnenIn de betekenis van:
1 (van katten) een snorrend geluid maken
2 (van voertuigen, ballen enz.) een om zijn as draaiende, rondtollende beweging maken

SpindeGespind
SpinnenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hilar
SponGesponnen
SpinzenIn de betekenis van: -

SpinsdeGespinsd
SpionerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acechar, Espiar
  sBeloeren
Bespieden
Bespioneren
Gluren
Spieden
Verspieden
SpioneerdeGespioneerd
SpiralenIn de betekenis van: -

SpiraaldeGespiraald
SpiraliserenIn de betekenis van: -

SpiraliseerdeGespiraliseerd
SpirantiserenIn de betekenis van: -

SpirantiseerdeGespirantiseerd
SpitsenIn de betekenis van: -

SpitsteGespitst
SpittenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cavar
  sGraven
Omspitten
Woelen
SpitteGespit
SplijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrir en canal
Hender, Rajar
Cuartearse, Henderse, Resquebrajarse
Partirse
  sBarsten
Doorklieven
Klieven
Kloven
Scheuren
Splitsen
SpleetGespleten
SplinterenIn de betekenis van: -

SplinterdeGesplinterd
SplitsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrir en canal
Dividir, Partir
Empalmar
  sAfbreken
Delen
Kloven
Opsplitsen
Splijten
Verdelen
SplitsteGesplitst
SplittenIn de betekenis van: -

SplitteGesplit
SpoedenIn de betekenis van: -

SpoeddeGespoed
SpoelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enjuagar
Enjuagarse
Gargarizar
  sAfspoelen
Gorgelen
SpoeldeGespoeld
SpokenIn de betekenis van: -

SpookteGespookt
SpoliërenIn de betekenis van: -

SpolieerdeGespolieerd
SponsenIn de betekenis van: -

SponsteGesponst
SponsorenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afianzar, Patrocinar
  sBorg staan voor
Garanderen
Waarborgen
SponsordeGesponsord
SponzenIn de betekenis van: -

SponsdeGesponsd
SpoofenIn de betekenis van: -

SpoofteGespooft
SpoorzoekenIn de betekenis van: -

SporenIn de betekenis van: -

SpoordeGespoord
SportenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer deporte
SportteGesport
SportklimmenIn de betekenis van: -

SportvissenIn de betekenis van: -

SpotlachenIn de betekenis van: -

SpotlachteGespotlacht
SpottenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Burlarse, Mofarse
  sGekscheren
Honen
Uitlachen
SpotteGespot
SpouwenIn de betekenis van: -

SpouwdeGespouwd, Gespouwen
SprankelenIn de betekenis van: -

SprankeldeGesprankeld
SprayenIn de betekenis van: -

SpraydeGesprayd
SpreidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desenvolver, Extender, Tender
  sOntvouwen
Uitspreiden
SpreiddeGespreid
SprekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coloquiar
Proferir, Pronunciar
Hablar
Decir
  sBabbelen
Praten
Uiten
Uitspreken
SprakGesproken
SprengenIn de betekenis van: -

SprengdeGesprengd
SprenkelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asperjar, Hisopear, Rociar
  sBesprenkelen
Besproeien
Sproeien
SprenkeldeGesprenkeld
SprietenIn de betekenis van: -

SprietteGespriet
SprietogenIn de betekenis van: -

SprietoogdeGesprietoogd
SpringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estallar, Reventar
Echarse
Saltar
  sBarsten
Bersten
Een sprong doen
Openbarsten
Openbersten
Scheuren
SprongGesprongen
SprintenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Correr
Embalar, Embalarse
  sRacen
SprintteGesprint
SpritsenIn de betekenis van: -

SpritsteGespritst
SproeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abrevar, Aguar, Regar
Asperjar, Hisopear, Rociar
  sBegieten
Besprenkelen
Besproeien
Bevloeien
Gieten
Sprenkelen
Water geven
Wateren
SproeideGesproeid
SprokkelenIn de betekenis van: -

SprokkeldeGesprokkeld
SpruitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abotonar
Nacer
  sBotten
Geboren worden
Ontluiken
Uitbotten
Uitschieten
Uitspruiten
SprootGesproten
SpugenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escupir, Esputar, Expectorar
Vomitar
  sBraken
Kotsen
Overgeven
Spuwen
Uitspugen
Vomeren
Spuugde, SpoogGespuugd, Gespogen
SpuienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aventar, Ventilar
  sLuchten
Uitluchten
Ventileren
Wannen
SpuideGespuid
SpuitenIn de betekenis van: -

SpootGespoten
SpurtenIn de betekenis van: -

SpurtteGespurt
SputterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Refunfuñar, Rezongar
  sKankeren
Mopperen
Morren
SputterdeGesputterd
SpuwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escupir, Esputar, Expectorar
  sSpugen
Uitspugen
SpuwdeGespuwd
SquashenIn de betekenis van: -

SquashteGesquasht
SquattenIn de betekenis van: -

SquatteGesquat
SquirtenIn de betekenis van: -

SquirtteGesquirt
StaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quedar
Estar de pie
Vestir
  sAankleden
Kleden
Omkleden
StondGestaan
StaartdelenIn de betekenis van: -

StaartdeeldeGestaartdeeld
StabiliserenIn de betekenis van: -

StabiliseerdeGestabiliseerd
StaffelenIn de betekenis van: -

StaffeldeGestaffeld
StagedivenIn de betekenis van: -

StagedivedeGestagedived
StagenIn de betekenis van: -

StaagdeGestaagd
StagerenIn de betekenis van: -

StageerdeGestageerd
StagnerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atascarse, Estancar, Estancarse
  sStelpen
Stilstaan
Stillen
Stoppen
Verstoppen
Verstopt raken
StagneerdeGestagneerd
StakelenIn de betekenis van: -

StakeldeGestakeld
StakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Declararse en huelga
StaakteGestaakt
StalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Endurecer, Templar
  sHarden
Temperen
StaaldeGestaald
StaliniserenIn de betekenis van: -

StaliniseerdeGestaliniseerd
StalkenIn de betekenis van: -

StalkteGestalkt
StallenIn de betekenis van: -

StaldeGestald
StamelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Balbucear, Balbucir, Tartamudear
  sHakkelen
Stotteren
StameldeGestameld
StammenIn de betekenis van: -

StamdeGestamd
StampenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Patear
Machacar, Machucar, Triturar
Atabalear, Piafar, Tabalear
Arfar, Cabecear
  sFijnstampen
Stampvoeten
Trappelen
StampteGestampt
StampvoetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Patear
Atabalear, Piafar, Tabalear
  sStampen
Trappelen
StampvoetteGestampvoet
StandaardiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estandardizar
StandaardiseerdeGestandaardiseerd
StandhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Durar
Contrarrestar, Oponerse
  sAanblijven
Aanhouden
Beklijven
Bezwaar hebben tegen
Duren
Voortduren
Weerstaan
Zich verzetten
Hield standStandgehouden
StangenIn de betekenis van: -

StangdeGestangd
StansenIn de betekenis van: -

StansteGestanst
StapelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acumular, Reunir
  sOpeenhopen
Opeenstapelen
Ophopen
Opstapelen
StapeldeGestapeld
StappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Caminar, Dar pasos
  sLopen
Schrijden
Treden
Wandelen
StapteGestapt
StarenIn de betekenis van: -

StaardeGestaard
StarogenIn de betekenis van: -

StaroogdeGestaroogd
StartenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Partir, Salir
Arrancar ((van auto),(de un coche))
  sAantrappen
Vertrekken
StartteGestart
StationerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acomodar, Situar
  sLeggen
Plaatsen
Situeren
StationeerdeGestationeerd
StattenIn de betekenis van: -

StatteGestat
StatussenIn de betekenis van: -

StatusteGestatust
StavenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Confirmar
Demostrar, Justificar, Probar
Apoyar, Corroborar
  sAantonen
Adstrueren
Bekrachtigen
Bevestigen
Bewijzen
Erkennen
Uitwijzen
Vormen
Waarmaken
StaafdeGestaafd
StechelenIn de betekenis van: -

StecheldeGestecheld
SteendrukkenIn de betekenis van: -

SteendrukteGesteendrukt
SteengrillenIn de betekenis van: -

SteengrildeGesteengrild
SteenhouwenIn de betekenis van: -

SteggelenIn de betekenis van: -

SteggeldeGesteggeld
SteigerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empinarse, Encabritarse
SteigerdeGesteigerd
StekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ensartar
Injerir
Colocar, Hincar, Meter, Poner
Picar, Pinchar, Punzar
  sDoen
Indoen
Insteken
Leggen
Pikken
Plaatsen
Priemen
Prikken
Rijgen (aan spies)
Stellen
Stoppen
Zetten
StakGestoken
StekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Plantar esquejes
StekteGestekt
StelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Afanar, Robar
Hurtar, Sustraer
  sBestelen
Gappen
Ontvreemden
Zich vergrijpen aan
StalGestolen
StellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Plantear
Afirmar
Asestar ((wapen),(arma)), Colocar, Meter, Poner
Redactar
Suponer
  sAannemen
Aansnijden
Beweren
Doen
Leggen
Menen
Onderstellen
Opmaken
Opstellen
Opwerpen
Plaatsen
Redigeren
Richten
Steken
Stileren
Stoppen
Vermoeden
Veronderstellen
Voorstellen
Zetten
SteldeGesteld
StelpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estancar
  sStagneren
Stillen
Stoppen
StelpteGestelpt
SteltlopenIn de betekenis van: -

StemmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acordar ((toestemmen)), Afinar ((van een muziekinstrument)), Concertar ((muziekintrumenten),(instrumentos musicales)), Templar ((),(Poner en tensión o presión moderada algo, como una cuerda, una tuerca, el freno de un carruaje, etc.))
Balotar ((kiezen)), Votar ((kiezen))
  sBalloteren
Kiezen
StemdeGestemd
StempelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acuñar, Estampar en relieve, Sellar, Troquelar
  sAanmunten
Afdrukken
Slaan
Zijn stempel drukken op
StempeldeGestempeld
StencilenIn de betekenis van: -

StencildeGestencild
StenenIn de betekenis van: -

SteendeGesteend
StenigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apedrear, Lapidar, Matar a pedradas
StenigdeGestenigd
StenograferenIn de betekenis van: -

StenografeerdeGestenografeerd
StenotypenIn de betekenis van: -

StenotypteGestenotypt
SteppenIn de betekenis van: -

StepteGestept
StereotyperenIn de betekenis van: -

StereotypeerdeGestereotypeerd
SteriliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Esterilizar
SteriliseerdeGesteriliseerd
SterkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reconfortar
  sOpbeuren
Versterken
Vertroosten
SterkteGesterkt
StervenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fallecer, Sucumbir, Sucumbir a
Morir
  sBezwijken
Doodgaan
Omkomen
Overlijden
Verscheiden
Versmachten
StierfGestorven
SteunenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apoyar, Recostarse, Respaldar
Consistir
  sBerusten
Bestaan
Gegrond zijn
Ondersteunen
Rugsteunen
Schragen
Stutten
SteundeGesteund
SteurenIn de betekenis van: -

SteurdeGesteurd
StevenenIn de betekenis van: -

StevendeGestevend
StevigenIn de betekenis van: -

StevigdeGestevigd
StichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Edificar
Establecer, Instalar
Fundar, Instituir, Motivar
Causar, Dar lugar a, Instigar, Maquinar, Ocasionar, Producir
  sAandoen
Aanrichten
Baseren
Berokkenen
Bezorgen
Funderen
Grondvesten
Inrichten
Oprichten
Teweegbrengen
Veroorzaken
Vestigen
StichtteGesticht
StickerenIn de betekenis van: -

StickerdeGestickerd
StiefelenIn de betekenis van: -

StiefeldeGestiefeld
StierenIn de betekenis van: -

StierdeGestierd
StiftenIn de betekenis van: -

StiftteGestift
StigmatiserenIn de betekenis van: -

StigmatiseerdeGestigmatiseerd
StijfkloppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Batir a punto de nieve, Montar a punto de nieve
Klopte stijfStijfgeklopt
StijfselenIn de betekenis van: -

StijfseldeGestijfseld
StijfvloekenIn de betekenis van: -

Vloekte stijfStijfgevloekt
StijgenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elevarse
Aumentar
Ascender, Ascender a, Ascender al, Montar, Subir, Subir a
  sAangroeien
Beklimmen
Bestijgen
Groeien
Klimmen
Naar boven gaan
Opstijgen
Rijzen
Toenemen
SteegGestegen
StijldansenIn de betekenis van: -

StijvenIn de betekenis van: Sterken in

In Spaans overeenkomend met:
Alentar
  sAanmoedigen
Bemoedigen
StijfdeGestijfd
StijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Almidonar
  sAanmoedigen
Bemoedigen
SteefGesteven
StikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Asfixiarse
Coser a máquina, Pespuntear
StikteGestikt
StilerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Redactar
Estilizar ((uitbeelden in vereenvoudigde of zuivere vorm),(Adelgazar la silueta corporal, en todo o en parte.))
  sOpmaken
Opstellen
Redigeren
Stellen
StileerdeGestileerd
StilhoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Detenerse, Parar, Tenerse
  sAanleggen
Afslaan
Blijven staan
Halt houden
Stilstaan
Stoppen
Hield stilStilgehouden
StilleggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Parar
  sAanhouden
Keren
Stoppen
Stuiten
Legde stilStilgelegd
StillenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estancar
Tranquilizar
  sBedaren
Gerust stellen
Kalmeren
Stagneren
Stelpen
Stoppen
StildeGestild
StilliggenIn de betekenis van: -

Lag stilStilgelegen
StilstaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Detenerse, Estacionarse, Parar, Tenerse
Atascarse, Estancarse
  sAanleggen
Afslaan
Blijven staan
Halt houden
Stagneren
Stilhouden
Stoppen
Verstoppen
Verstopt raken
Stond stilStilgestaan
StilvallenIn de betekenis van: -

Viel stilStilgevallen
StilzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Parar
  sAfzetten
Buiten werking stellen
Stopzetten
Zette stilStilgezet
StilzittenIn de betekenis van: -

Zat stilStilgezeten
StilzwijgenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Callarse
  sZich stilhouden
Zijn mond houden
Zwijgen
Zweeg stilStilgezwegen
StimulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Impulsar
Animar, Estimular
  sAanporren
Aansporen
Aanvuren
Aanzetten tot
Prikkelen
StimuleerdeGestimuleerd
StinkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apestar, Heder
StonkGestonken
StipendiërenIn de betekenis van: -

StipendieerdeGestipendieerd
StippelenIn de betekenis van: -

StippeldeGestippeld
StippenIn de betekenis van: -

StipteGestipt
StipulerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estipular
  sAls voorwaarde stellen
Bedingen
Conditioneren
StipuleerdeGestipuleerd
StockerenIn de betekenis van: -

StockeerdeGestockeerd
StoefenIn de betekenis van: -

StoefteGestoeft
StoeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Juguetear, Loquear, Retozar
  sDartelen
Robbedoezen
StoeideGestoeid
StoelenIn de betekenis van: -

StoeldeGestoeld
StoelenmattenIn de betekenis van: -

StoempenIn de betekenis van: -

StoempteGestoempt
StoepenIn de betekenis van: -

StoepteGestoept
StoepparkerenIn de betekenis van: -

StoffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quitar el polvo, Quitar el polvo a
  sAfstoffen
Stof afnemen
StofteGestoft
StofferenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Guarnecer
  sAfzetten
Beslaan
Garneren
Uitmonsteren
StoffeerdeGestoffeerd
StofhagelenIn de betekenis van: -

StofhageldeGestofhageld
StofregenenIn de betekenis van: -

StofregendeGestofregend
StofzuigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aspirar
StofzuigdeGestofzuigd
StofzuigerenIn de betekenis van: -

StofzuigerdeGestofzuigerd
StokenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Alambicar, Destilar
Encender
Calentar
  sAanmaken
Branden
Destilleren
Distilleren
Doen ontbranden
Ontsteken
Overhalen
StookteGestookt
StokkenIn de betekenis van: -

StokteGestokt
StollenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cuajarse
Coagular
  sStremmen
StoldeGestold
StolpenIn de betekenis van: -

StolpteGestolpt
StomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cocer al vapor, Cocinar al vapor, Vaporizar
Lavar en seco
  sMet stoom bereiden
Uitstomen
StoomdeGestoomd
StommelenIn de betekenis van: -

StommeldeGestommeld
StompenIn de betekenis van: -

StompteGestompt
StoombakkenIn de betekenis van: -

StoombakteStoomgebakken
StoppenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Detener
Remendar
Detenerse
Parar
Colocar, Meter, Poner
Pararse
Llenar
Estancar
Cesar
Obturar, Tapar
  sAanhouden
Aanleggen
Aflaten
Afslaan
Arresteren
Blijven staan
Boeten
Dempen
Dichten
Dichtmaken
Doen
Flikken
Halt houden
In verzekerde bewaring nemen
Inrekenen
Invullen
Keren
Lappen
Leggen
Ophouden
Oplappen
Plaatsen
Spekken
Stagneren
Steken
Stelpen
Stellen
Stilhouden
Stilstaan
Stilleggen
Stillen
Stuiten
Toestoppen
Uitscheiden
Verstellen
Verstoppen
Volmaken
Volschenken
Volstoppen
Vullen
Wijken
Zetten
StopteGestopt
StopzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Inmovilizar, Parar
  sAfzetten
Buiten werking stellen
Onbeweeglijk maken
Stilzetten
Stremmen
Zette stopStopgezet
StorenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dificultar, Estorbar, Molestar, Perturbar
  sBelemmeren
Hinderen
Verstoren
StoordeGestoord
StormenIn de betekenis van: -

StormdeGestormd
StormlopenIn de betekenis van: -

Liep stormStormgelopen
StornerenIn de betekenis van: -

StorneerdeGestorneerd
StortenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pagar
Derramar
Echar, Verter
  sBetalen
Dokken
Gieten
Plengen
Schenken
Strooien
Uitbetalen
Uitkeren
Vergieten
Voldoen
StortteGestort
StortregenenIn de betekenis van: -

StortregendeGestortregend
StotenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Empujar
  sAanduwen
Douwen
Dringen
Duwen
Stootte, StietGestoten
StotterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Balbucear, Farfullar, Tartamudear
  sHakkelen
Stamelen
StotterdeGestotterd
StouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estibar
  sStuwen
Verstouwen
StouwdeGestouwd
StovenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brasear, Guisar
Estofar
  sBraiseren
Smoren
StoofdeGestoofd
StraatracenIn de betekenis van: -

StraatraceteGestraatracet
StraatslijpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Corretear
StraffenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Castigar
  sBestraffen
StrafteGestraft
StraktrekkenIn de betekenis van: -

Trok strakStrakgetrokken
StralenIn de betekenis van: -

StraaldeGestraald
StrandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Varar
  sAan de grond lopen
Vastlopen
StranddeGestrand
StrandjuttenIn de betekenis van: -

StrategoënIn de betekenis van: -

StrategodeGestrategood
StratificerenIn de betekenis van: -

StratificeerdeGestratificeerd
StreakenIn de betekenis van: -

StreakteGestreakt
StreamenIn de betekenis van: -

StreamdeGestreamd
StreetdancenIn de betekenis van: -

StreetdanceteGestreetdancet
StrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estirar
Extender, Tender
Amartillar, Atirantar, Dar cuerda, Tensar
  sNauwer aanhalen
Ophouden
Opwinden
Rekken
Spannen
Uitbreiden
Uitrekken
Uitsteken
Uitstrekken
Vergroten
Wijder maken
StrekteGestrekt
StrelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Acariciar
  sLiefkozen
StreeldeGestreeld
StremmenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Coagular
Inmovilizar
  sOnbeweeglijk maken
Stollen
Stopzetten
StremdeGestremd
StrengelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Bobinar, Enrollar, Envolver
  sOprollen
Wikkelen
Winden
StrengeldeGestrengeld
StrengenIn de betekenis van: -

StrengdeGestrengd
StrepenIn de betekenis van: -

StreepteGestreept
StressenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estresar
StresteGestrest
StresserenIn de betekenis van: -

StresseerdeGestresseerd
StretchenIn de betekenis van: -

StretchteGestretcht
StrevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Procurar, Tratar de
Afanarse, Esforzarse
  sMoeite doen
Pogen
Trachten
Zich beijveren
Zich inspannen
Zoeken
StreefdeGestreefd
StribbelenIn de betekenis van: -

StribbeldeGestribbeld
StriemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Azotar
  sGeselen
Teisteren
StriemdeGestriemd
StrijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Batallar, Batirse, Bregar, Combatir, Lidiar, Pelear
Disputar
Luchar
Militar
  sDisputeren
Kampen
Oorlogvoeren
Redetwisten
Strijd voeren
Strijden voor
Twisten
Vechten
Worstelen
StreedGestreden
StrijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rozar
Planchar
  sPersen
StreekGestreken
StrikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Atar
Anudar
  sKnopen
Vastknopen
StrikteGestrikt
StrippenIn de betekenis van: -

StripteGestript
StroelenIn de betekenis van: -

StroeldeGestroeld
StrokenIn de betekenis van: -

StrookteGestrookt
StromenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Chorrear
Circular
Fluir, Manar
  sCirculeren
Druipen
In omloop zijn
Lopen
Rondgaan
Rouleren
Vlieten
Vloeien
StroomdeGestroomd
StrompelenIn de betekenis van: -

StrompeldeGestrompeld
StrooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desparramar
Echar, Verter
  sRondstrooien
Storten
StrooideGestrooid
StroomlijnenIn de betekenis van: -

StroomlijndeGestroomlijnd
StrooplikkenIn de betekenis van: -

StroopsmerenIn de betekenis van: -

StropenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Merodear
Pillar, Robar
  sBeroven
Buitmaken
Plunderen
Roven
StroopteGestroopt
StroppenIn de betekenis van: -

StropteGestropt
StrossenIn de betekenis van: -

StrosteGestrost
StrubbelenIn de betekenis van: -

StrubbeldeGestrubbeld
StructurerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estructurar
StructureerdeGestructureerd
StruikelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tropezar, Tropezarse
StruikeldeGestruikeld
StruinenIn de betekenis van: -

StruindeGestruind
StuccenIn de betekenis van: -

StucteGestuct
StuderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cursar
Estudiar
  sBestuderen
StudeerdeGestudeerd
StuffenIn de betekenis van: -

StufteGestuft
StuikenIn de betekenis van: -

StuikteGestuikt
StuiptrekkenIn de betekenis van: -

StuiptrekteGestuiptrekt
StuitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Parar
Atajar
  sAanhouden
Belemmeren
Beletten
Keren
Stilleggen
Stoppen
Tegenhouden
StuitteGestuit
StuiterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rebotar ((),(intr. Dicho de un cuerpo elástico: Botar repetidamente, ya sobre el terreno, ya chocando con otros cuerpos.))
  sRicocheren
StuiterdeGestuiterd
StuivenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brotar, Surgir
  sOpspatten
Verspuiten
StoofGestoven
StukadorenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Revocar
  sBepleisteren
Pleisteren
StukadoordeGestukadoord
StukbijtenIn de betekenis van: -

Beet stukStukgebeten
StukbrekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quebrar, Romper
  sAfbreken
Breken
Doorbreken
Schenden
Verbreken
Brak stukStukgebroken
StukenIn de betekenis van: -

StuukteGestuukt
StukerenIn de betekenis van: -

StukeerdeGestukeerd
StukgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estropearse
  sKapotgaan
Ging stukStukgegaan
StukgooienIn de betekenis van: -

Gooide stukStukgegooid
StuklezenIn de betekenis van: -

Las stukStukgelezen
StuklopenIn de betekenis van: -

Liep stukStukgelopen
StukmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estropear
Echar a perder
  sBederven
Beschadigen
Havenen
Knoeien
Schenden
Stuk maken
Toetakelen
Verknoeien
Verpesten
Maakte stukStukgemaakt
StukscheurenIn de betekenis van: -

Scheurde stukStukgescheurd
StukschietenIn de betekenis van: -

Schoot stukStukgeschoten
StukslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estrellar, Trizar
  sBreken
Verbrijzelen
Sloeg stukStukgeslagen
StuksmijtenIn de betekenis van: -

Smeet stukStukgesmeten
StuksnijdenIn de betekenis van: -

Sneed stukStukgesneden
StukspringenIn de betekenis van: -

Sprong stukStukgesprongen
StukstekenIn de betekenis van: -

Stak stukStukgestoken
StuktrappenIn de betekenis van: -

Trapte stukStukgetrapt
StuktrekkenIn de betekenis van: -

Trok stukStukgetrokken
StukvallenIn de betekenis van: -

Viel stukStukgevallen
StukvriezenIn de betekenis van: -

Vroor stukStukgevroren
StulpenIn de betekenis van: -

StulpteGestulpt
StumperenIn de betekenis van: -

StumperdeGestumperd
StuntelenIn de betekenis van: -

StunteldeGestunteld
StuntenIn de betekenis van: -

StuntteGestunt
StuntvliegenIn de betekenis van: -

SturenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dirigir, Marear ((schip),(buque))
Despachar, Enviar, Expedir
Conducir
  sBesturen
Dirigeren
Doen toekomen
Mennen
Opsturen
Opzenden
Richten
Verzenden
Zenden
StuurdeGestuurd
StuttenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apoyar
  sOndersteunen
Rugsteunen
Schragen
Steunen
StutteGestut
StuwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Propulsar
Interceptar, Privar el paso
Estibar
  sAfdammen
Afsluiten
Belemmeren
Opduwen
Stouwen
Versperren
Verstouwen
Voortstuwen
StuwdeGestuwd
StylenIn de betekenis van: -

StyledeGestyled
SubcategoriserenIn de betekenis van: -

SubcategoriseerdeGesubcategoriseerd
SublicentiërenIn de betekenis van: -

SublicentieerdeGesublicentieerd
SublimerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sublimar
SublimeerdeGesublimeerd
SubordinerenIn de betekenis van: -

SubordineerdeGesubordineerd
SubrogerenIn de betekenis van: -

SubrogeerdeGesubrogeerd
SubscriberenIn de betekenis van: -

SubscribeerdeGesubscribeerd
SubsidiërenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Subvencionar
SubsidieerdeGesubsidieerd
SubstantiverenIn de betekenis van: -

SubstantiveerdeGesubstantiveerd
SubstantiërenIn de betekenis van: -

SubstantieerdeGesubstantieerd
SubstituerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reemplazar, Remplazar, Substituir
  sIn de plaats stellen
SubstitueerdeGesubstitueerd
SudderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hervir
SudderdeGesudderd
SudokuenIn de betekenis van: -

SudokudeGesudokuud
SuerenIn de betekenis van: -

SueerdeGesueerd
SueënIn de betekenis van: -

SuedeGesued
SuffenIn de betekenis van: -

SufteGesuft
SuggererenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sugerir
Sugestionar
  sEen wenk geven
Influisteren
Opperen
Voorstellen
SuggereerdeGesuggereerd
SuienIn de betekenis van: -

SuideGesuid
SuikerenIn de betekenis van: -

SuikerdeGesuikerd
SuilenIn de betekenis van: -

SuildeGesuild
SuizebollenIn de betekenis van: -

SuizeboldeGesuizebold
SuizelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Canturrear, Ronronear, Zumbar
  sBrommen
Gonzen
Razen
Snorren
Suizen
Tuiten
Zoemen
SuizeldeGesuizeld
SuizenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Canturrear, Ronronear, Zumbar
  sBrommen
Gonzen
Razen
Snorren
Suizelen
Tuiten
Zoemen
SuisdeGesuisd
SukkelenIn de betekenis van: -

SukkeldeGesukkeld
SullenIn de betekenis van: -

SuldeGesuld
SumoworstelenIn de betekenis van: -

SuperponerenIn de betekenis van: -

SuperponeerdeGesuperponeerd
SuperviserenIn de betekenis van: -

SuperviseerdeGesuperviseerd
SuppenIn de betekenis van: -

SupteGesupt
SupplerenIn de betekenis van: -

SuppleerdeGesuppleerd
SuppliërenIn de betekenis van: -

SupplieerdeGesupplieerd
SupporterenIn de betekenis van: -

SupporterdeGesupporterd
SupprimerenIn de betekenis van: -

SupprimeerdeGesupprimeerd
SurfenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Navegar
  sNetsurfen
Websurfen
Surfde, SurfteGesurfd, Gesurft
SurinamiserenIn de betekenis van: -

SurinamiseerdeGesurinamiseerd
SurplacenIn de betekenis van: -

SurplaceteGesurplacet
SurveillerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Controlar, Examinar, Verificar
  sAflezen
Controleren
Checken
Nakijken
Toezien
SurveilleerdeGesurveilleerd
SurvivallenIn de betekenis van: -

SurvivaldeGesurvivald
SuspenderenIn de betekenis van: -

SuspendeerdeGesuspendeerd
SussenIn de betekenis van: -

SusteGesust
SuïciderenIn de betekenis van: -

SuïcideerdeGesuïcideerd
SwaffelenIn de betekenis van: -

SwaffeldeGeswaffeld
SwappenIn de betekenis van: -

SwapteGeswapt
SwingenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Blandir, Tremolar
  sSlingeren
Zwaaien
SwingdeGeswingd
SwipenIn de betekenis van: -

SwipeteGeswipet
SwitchenIn de betekenis van: -

SwitchteGeswitcht
SymboliserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Simbolizar
  sZinnebeeldig voorstellen
SymboliseerdeGesymboliseerd
SympathiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Congeniar, Simpatizar
  sOvereenkomen
Overeenstemmen
SympathiseerdeGesympathiseerd
SyncenIn de betekenis van: -

SyncteGesynct
SynchroniserenIn de betekenis van: -

SynchroniseerdeGesynchroniseerd
SynchroonzwemmenIn de betekenis van: -

SyncoperenIn de betekenis van: -

SyncopeerdeGesyncopeerd
SyndicerenIn de betekenis van: -

SyndiceerdeGesyndiceerd
SynthetiserenIn de betekenis van: -

SynthetiseerdeGesynthetiseerd
SystematiserenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sistematizar
SystematiseerdeGesystematiseerd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven