Lijst van 14314 Nederlandse werkwoorden

Ga naar lijst Spaanse werkwoorden
Ir a lista de verbos españoles
Laatst gewijzigd:       16 Jan 2020
Última Actualización: 16 Jan 2020

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

InfinitiefVerleden tijdVoltooid deelwoord
UitademenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Espirar, Exhalar
  sAdemen
Getuigen van
Uitdampen
Uitwasemen
Ademde uitUitgeademd
UitbadgenIn de betekenis van: -

Badgede uit, Badgete uitUitgebadged, Uitgebadget
UitbaggerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dragar
  sBaggeren
Opbaggeren
Baggerde uitUitgebaggerd
UitbakenenIn de betekenis van: -

Bakende uitUitgebakend
UitbakkenIn de betekenis van: -

Bakte uitUitgebakken
UitbalancerenIn de betekenis van: -

Balanceerde uitUitgebalanceerd
UitbaliënIn de betekenis van: -

Baliede uitUitgebalied
UitbannenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desterrar
Conjurar, Exorcizar
  sBezweren
Verbannen
Bande uitUitgebannen
UitbarstenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estallar, Prorrumpir ((geween, geschreeuw),(llorar, clamor))
Barstte uitUitgebarsten
UitbatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Explotar
  sExploiteren
Uitbuiten
Uitmelken
Baatte uitUitgebaat
UitbazuinenIn de betekenis van: -

Bazuinde uitUitgebazuind
UitbeeldenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Reproducir, Retratar
Representar
  sAanbieden
Afbeelden
Indienen
Presenteren
Verbeelden
Vertonen
Verzinnelijken
Voorstellen
Beeldde uitUitgebeeld
UitbeitelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escoplear
Beitelde uitUitgebeiteld
UitbellenIn de betekenis van: -

Belde uitUitgebeld
UitbenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deshuesar
  sOntpitten
Beende uitUitgebeend
UitbestedenIn de betekenis van: -

Besteedde uitUitbesteed
UitbetalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pagar
Entregar
  sAfgeven
Betalen
Dokken
Overgeven
Overleggen
Storten
Uitkeren
Voldoen
Betaalde uitUitbetaald
UitbezemenIn de betekenis van: -

Bezemde uitUitgebezemd
UitbiedenIn de betekenis van: -

Bood uitUitgeboden
UitbijtenIn de betekenis van:
Vrijmaken door het hakken van bijten

  sAantasten
Bijten
Corroderen
Uitvreten
Wegvreten
Bijtte uitUitgebijt
UitbijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Corroer
  sAantasten
Bijten
Corroderen
Uitvreten
Wegvreten
Beet uitUitgebeten
UitbikkenIn de betekenis van: -

Bikte uitUitgebikt
UitblazenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Soplar
Apagar, Apagarse
  sBlazen
Blussen
Doven
Uitblussen
Uitdoen
Uitdoven
Uitmaken
Waaien
Blies uitUitgeblazen
UitblekenIn de betekenis van: -

Bleekte uitUitgebleekt
UitblijvenIn de betekenis van: -

Bleef uitUitgebleven
UitblinkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diferenciarse, Distinguirse, Figurar, Resplandecer
Aventajar, Superar
  sOvertreffen
Te boven gaan
Uitmunten
Verschillen
Voorbijstreven
Zich onderscheiden
Blonk uitUitgeblonken
UitbloedenIn de betekenis van: -

Bloedde uitUitgebloed
UitbloeienIn de betekenis van: -

Bloeide uitUitgebloeid
UitblussenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apagar, Apagarse, Extinguir
  sBlussen
Doven
Uitblazen
Uitdoen
Uitdoven
Uitmaken
Bluste uitUitgeblust
UitblutsenIn de betekenis van: -

Blutste uitUitgeblutst
UitbodemenIn de betekenis van: -

Bodemde uitUitgebodemd
UitboegserenIn de betekenis van: -

Boegseerde uitUitgeboegseerd
UitboekenIn de betekenis van: -

Boekte uitUitgeboekt
UitboenenIn de betekenis van: -

Boende uitUitgeboend
UitboetenIn de betekenis van: -

Boette uitUitgeboet
UitbollenIn de betekenis van: -

Bolde uitUitgebold
UitbomenIn de betekenis van: -

Boomde uitUitgeboomd
UitborenIn de betekenis van: -

Boorde uitUitgeboord
UitborstelenIn de betekenis van: -

Borstelde uitUitgeborsteld
UitbottenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abotonar
  sBotten
Spruiten
Uitschieten
Uitspruiten
Botte uitUitgebot
UitbouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abultar
  sUitbreiden
Vergroten
Bouwde uitUitgebouwd
UitbradenIn de betekenis van: -

Braadde uitUitgebraden
UitbrakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Provocar
  sKotsen
Overgeven
Braakte uitUitgebraakt
UitbrandenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cauterizar
Foguear
  sDoodbranden
Toeschroeien
Brandde uitUitgebrand
UitbreidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ampliar, Ensanchar, Explayar
Expandir, Extender, Tender
Abultar
  sExpanderen
Ophouden
Rekken
Strekken
Uitbouwen
Uitsteken
Uitstrekken
Verbreden
Vergroten
Verruimen
Wijder maken
Breidde uitUitgebreid
UitbrekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Prorrumpir
  sOnstuimig te voorschijn komen
Zich met geweld een weg banen
Zich storten
Brak uitUitgebroken
UitbrengenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Comunicar
Exhibir, Exponer, Presentar
Hacer
  sAanmaken
Bedrijven
Doen
Etaleren
Maken
Uitrichten
Uitstallen
Uitvoeren
Bracht uitUitgebracht
UitbroedenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Fomentar
Empollar
Broedde uitUitgebroed
UitbroeienIn de betekenis van: -

Broeide uitUitgebroeid
UitbrokkelenIn de betekenis van: -

Brokkelde uitUitgebrokkeld
UitbrommenIn de betekenis van: -

Bromde uitUitgebromd
UitbruisenIn de betekenis van: -

Bruiste uitUitgebruist
UitbrullenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mugir, Rugir
Aullar
  sBlèren
Briesen
Brullen
Bulderen
Bulken
Gillen
Loeien
Brulde uitUitgebruld
UitbuigenIn de betekenis van: -

Boog uitUitgebogen
UitbuikenIn de betekenis van: -

Buikte uitUitgebuikt
UitbuilenIn de betekenis van: -

Builde uitUitgebuild
UitbuitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Explotar
  sExploiteren
Uitbaten
Uitmelken
Buitte uitUitgebuit
UitbulderenIn de betekenis van: -

Bulderde uitUitgebulderd
UitburgerenIn de betekenis van: -

Burgerde uitUitgeburgerd
UitcheckenIn de betekenis van: -

Checkte uitUitgecheckt
UitcijferenIn de betekenis van: -

Cijferde uitUitgecijferd
UitdagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desafiar, Provocar, Retar
  sProvoceren
Tarten
Tergen
Uitlokken
Uittarten
Daagde uitUitgedaagd
UitdampenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exhalar
  sUitademen
Uitwasemen
Dampte uitUitgedampt
UitdeinenIn de betekenis van: -

Deinde uitUitgedeind
UitdelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Repartir
  sRonddelen
Rondgeven
Uitreiken
Verdelen
Deelde uitUitgedeeld
UitdelgenIn de betekenis van: -

Delgde uitUitgedelgd
UitdelvenIn de betekenis van: -

Delfde uit, Dolf uitUitgedolven
UitdenkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Discurrir, Inventar
  sBedenken
Uitkienen
Verzinnen
Dacht uitUitgedacht
UitdeukenIn de betekenis van: -

Deukte uitUitgedeukt
UitdienenIn de betekenis van: -

Diende uitUitgediend
UitdiepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Profundizar
Diepte uitUitgediept
UitdijenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abultarse, Hincharse
  sOpzetten
Opzwellen
Rijzen
Zwellen
Dijde uitUitgedijd
UitdoenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quitar, Sacar
Apagar, Apagarse, Extinguir
  sAfdoen
Afzetten
Blussen
Doven
Uitblazen
Uitblussen
Uitdoven
Uitkrijgen
Uitmaken
Uittrekken
Deed uitUitgedaan
UitdoezelenIn de betekenis van: -

Doezelde uitUitgedoezeld
UitdokterenIn de betekenis van: -

Dokterde uitUitgedokterd
UitdorsenIn de betekenis van: -

Dorste uitUitgedorst
UitdossenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adornar, Ataviar, Engalanar, Ornamentar
  sDecoreren
Opsieren
Optooien
Sieren
Tooien
Versieren
Doste uitUitgedost
UitdovenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apagar, Apagarse, Extinguir
  sBlussen
Doven
Uitblazen
Uitblussen
Uitdoen
Uitmaken
Doofde uitUitgedoofd
UitdraaienIn de betekenis van: -

Draaide uitUitgedraaid
UitdragenIn de betekenis van: -

Droeg uitUitgedragen
UitdrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Expulsar
  sNaar buiten jagen
Uitjagen
Uitwijzen
Verbannen
Verjagen
Wegsturen
Dreef uitUitgedreven
UitdrinkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apurar
  sLeegdrinken
Opdrinken
Opmaken
Dronk uitUitgedronken
UitdrogenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Secar
  sDrogen
Droogmaken
Droogde uitUitgedroogd
UitdroppelenIn de betekenis van: -

Droppelde uitUitgedroppeld
UitdroppenIn de betekenis van: -

Dropte uitUitgedropt
UitdruipenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escurrir
  sAfdruipen
Droop uitUitgedropen
UitdrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exprimir
Enunciar, Expresar
  sBetuigen
Opperen
Persen
Uiten
Uitknijpen
Uitpersen
Uitspreken
Verwoorden
Drukte uitUitgedrukt
UitdruppelenIn de betekenis van: -

Druppelde uitUitgedruppeld
UitdruppenIn de betekenis van: -

Drupte uitUitgedrupt
UitduidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Indicar, Señalar
  sAanduiden
Aangeven
Aanwijzen
Duidde uitUitgeduid
UitdunnenIn de betekenis van: -

Dunde uitUitgedund
UitduwenIn de betekenis van: -

Duwde uitUitgeduwd
UitdweilenIn de betekenis van: -

Dweilde uitUitgedweild
UiteenbarstenIn de betekenis van: -

Barstte uiteenUiteengebarsten
UiteendoenIn de betekenis van: -

Deed uiteenUiteengedaan
UiteendrijvenIn de betekenis van: -

Dreef uiteenUiteengedreven
UiteengaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Divorciarse
Ging uiteenUiteengegaan
UiteengroeienIn de betekenis van: -

Groeide uiteenUiteengegroeid
UiteenhalenIn de betekenis van: -

Haalde uiteenUiteengehaald
UiteenhoudenIn de betekenis van: -

Hield uiteenUiteengehouden
UiteenjagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Destrozar
  sVerslaan
Jaagde uiteen, Joeg uiteenUiteengejaagd
UiteenleggenIn de betekenis van: -

Legde uiteenUiteengelegd
UiteenliggenIn de betekenis van: -

Lag uiteenUiteengelegen
UiteenlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diferir, Ser diferente
Divergir
  sDivergeren
Schelen
Verschillen
Liep uiteenUiteengelopen
UiteennemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desmontar
  sDemonteren
Uit elkaar nemen
Nam uiteenUiteengenomen
UiteenrafelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deshilachar
Rafelde uiteenUiteengerafeld
UiteenrijtenIn de betekenis van: -

Reet uiteenUiteengereten
UiteenrukkenIn de betekenis van: -

Rukte uiteenUiteengerukt
UiteenscheurenIn de betekenis van: -

Scheurde uiteenUiteengescheurd
UiteenslaanIn de betekenis van: -

Sloeg uiteenUiteengeslagen
UiteenspattenIn de betekenis van: -

Spatte uiteenUiteengespat
UiteenspringenIn de betekenis van: -

Sprong uiteenUiteengesprongen
UiteenstuivenIn de betekenis van: -

Stoof uiteenUiteengestoven
UiteentrekkenIn de betekenis van: -

Trok uiteenUiteengetrokken
UiteenvallenIn de betekenis van: -

Viel uiteenUiteengevallen
UiteenzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aclarar, Desarrollar, Explicar, Tratar
Exponer, Impresionar, Presentar
  sBeduiden
Belichten
Tentoonstellen
Toelichten
Uitleggen
Uitstallen
Verklaren
Zette uiteenUiteengezet
UitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Proferir, Pronunciar
Emitir ((uiten van een mening),(emitir una opinión))
Echar, Enunciar, Exhalar, Expresar
Manifestar
  sBetuigen
Laten blijken
Manifesteren
Opperen
Slaken
Spreken
Tonen
Uitdrukken
Uitspreken
Verwoorden
Zeggen
UitteGeuit
UitetenIn de betekenis van: -

At uitUitgegeten
UitfadenIn de betekenis van: -

Fadede uitUitgefaded
UitfaserenIn de betekenis van: -

Faseerde uitUitgefaseerd
UitfilterenIn de betekenis van: -

Filterde uitUitgefilterd
UitflappenIn de betekenis van: -

Flapte uitUitgeflapt
UitfloepenIn de betekenis van: -

Floepte uitUitgefloept
UitfluitenIn de betekenis van: -

Floot uitUitgefloten
UitfoeterenIn de betekenis van: -

Foeterde uitUitgefoeterd
UitfrezenIn de betekenis van: -

Freesde uitUitgefreesd
UitgaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Salir
Expirar, Terminarse
  sAflopen
Eindigen
Ophouden
Uitkomen
Uitlopen
Uitraken
Uitstappen
Uitstijgen
Uittreden
Verlopen
Ging uitUitgegaan
UitgalmenIn de betekenis van: -

Galmde uitUitgegalmd
UitgevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Invertir
Editar
Desembolsar, Gastar
Emitir
Publicar
  sAfgeven
Besteden
Emitteren
In omloop brengen
Spenderen
Verteren
Gaf uitUitgegeven
UitgierenIn de betekenis van: -

Gierde uitUitgegierd
UitgietenIn de betekenis van: -

Goot uitUitgegoten
UitgillenIn de betekenis van: -

Gilde uitUitgegild
UitglijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deslizarse, Patinar, Resbalar
  sGlibberen
Glijden
Glippen
Schuiven
Gleed uitUitgegleden
UitglippenIn de betekenis van: -

Glipte uitUitgeglipt
UitgloeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Recocer
Gloeide uitUitgegloeid
UitgommenIn de betekenis van: -

Gomde uitUitgegomd
UitgooienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrojar, Eyacular, Tirar
  sGooien
Smijten
Uitsmijten
Uitwerpen
Gooide uitUitgegooid
UitgravenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Excavar
Groef uitUitgegraven
UitgroeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Salir una excrescencia
Groeide uitUitgegroeid
UitgummenIn de betekenis van: -

Gumde uitUitgegumd
UithakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Esculpir
  sBeeldhouwen
Uithouwen
Hakte uitUitgehakt
UithalenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Retirar
Extraer
Arrancar
Ceder el paso
Vaciar
Sacar
  sLedigen
Legen
Lenzen
Lichten
Ontlokken
Ruimen
Tappen
Te voorschijn halen
Te voorschijn trekken
Trekken
Uittrekken
Uitwijken
Haalde uitUitgehaald
UithamerenIn de betekenis van: -

Hamerde uitUitgehamerd
UithangenIn de betekenis van: -

Hing uitUitgehangen
UithardenIn de betekenis van: -

Hardde uitUitgehard
UithijgenIn de betekenis van: -

Hijgde uitUitgehijgd
UithoestenIn de betekenis van: -

Hoestte uitUitgehoest
UithollenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abombar, Vaciar
Socavar
  sOndergraven
Ondermijnen
Holde uitUitgehold
UithongerenIn de betekenis van: -

Hongerde uitUitgehongerd
UithorenIn de betekenis van: -

Hoorde uitUitgehoord
UithoudenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aguantar hasta el fin
Aguantar, Comportar
  sDoorstaan
Dulden
Harden
Uitstaan
Verdragen
Verduren
Weerstaan
Hield uitUitgehouden
UithouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Esculpir
  sBeeldhouwen
Uithakken
Hieuw uitUitgehouwen
UithozenIn de betekenis van: -

Hoosde uitUitgehoosd
UithuilenIn de betekenis van: -

Huilde uitUitgehuild
UithuwelijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Casar
Huwelijkte uitUitgehuwelijkt
UithuwenIn de betekenis van: -

Huwde uitUitgehuwd
UitjagenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Expulsar
  sNaar buiten jagen
Uitdrijven
Uitwijzen
Verbannen
Verjagen
Wegsturen
Jaagde uit, Joeg uitUitgejaagd
UitjankenIn de betekenis van: -

Jankte uitUitgejankt
UitjoelenIn de betekenis van: -

Joelde uitUitgejoeld
UitjouwenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Gritar
Jouwde uitUitgejouwd
UitjubelenIn de betekenis van: -

Jubelde uitUitgejubeld
UitkaardenIn de betekenis van: -

Kaardde uitUitgekaard
UitkafferenIn de betekenis van: -

Kafferde uitUitgekafferd
UitkakkenIn de betekenis van: -

Kakte uitUitgekakt
UitkammenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Peinar
Rastrillar
  sAanharken
Harken
Kammen
Opharken
Kamde uitUitgekamd
UitkappenIn de betekenis van: -

Kapte uitUitgekapt
UitkauwenIn de betekenis van: -

Kauwde uitUitgekauwd
UitkavelenIn de betekenis van: -

Kavelde uitUitgekaveld
UitkeilenIn de betekenis van: -

Keilde uitUitgekeild
UitkepenIn de betekenis van: -

Keepte uitUitgekeept
UitkerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pagar
  sBetalen
Dokken
Storten
Uitbetalen
Voldoen
Keerde uitUitgekeerd
UitkermenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exclamar
  sEen kreet slaken
Uitkraaien
Uitroepen
Kermde uitUitgekermd
UitkervenIn de betekenis van: -

Kerfde uit, Korf uitUitgekerfd, Uitgekorven
UitketterenIn de betekenis van: -

Ketterde uitUitgeketterd
UitkiemenIn de betekenis van: -

Kiemde uitUitgekiemd
UitkienenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Discurrir, Inventar
  sBedenken
Uitdenken
Verzinnen
Kiende uitUitgekiend
UitkieperenIn de betekenis van: -

Kieperde uitUitgekieperd
UitkiezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elegir, Escoger
  sKiezen
Uitlezen
Uitpikken
Uitzoeken
Verkiezen
Koos uitUitgekozen
UitkijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Buscar
  sOpzoeken
Snorren
Uitzien
Zoeken
Keek uitUitgekeken
UitkippenIn de betekenis van: -

Kipte uitUitgekipt
UitklappenIn de betekenis van: -

Klapte uitUitgeklapt
UitklarenIn de betekenis van: -

Klaarde uitUitgeklaard
UitklauterenIn de betekenis van: -

Klauterde uitUitgeklauterd
UitkledenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desnudar, Desvestir
  sOntkleden
Kleedde uitUitgekleed
UitkleienIn de betekenis van: -

Kleide uitUitgekleid
UitkletsenIn de betekenis van: -

Kletste uitUitgekletst
UitklimmenIn de betekenis van: -

Klom uitUitgeklommen
UitklinkenIn de betekenis van: -

Klonk uitUitgeklonken
UitklokkenIn de betekenis van: -

Klokte uitUitgeklokt
UitkloppenIn de betekenis van: -

Klopte uitUitgeklopt
UitknagenIn de betekenis van: -

Knaagde uitUitgeknaagd
UitknijpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exprimir
  sPersen
Uitdrukken
Uitpersen
Kneep uitUitgeknepen
UitknikkerenIn de betekenis van: -

Knikkerde uitUitgeknikkerd
UitknippenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cortar al ras
Knipte uitUitgeknipt
UitknobbelenIn de betekenis van: -

Knobbelde uitUitgeknobbeld
UitknobelenIn de betekenis van: -

Knobelde uitUitgeknobeld
UitknokkenIn de betekenis van: -

Knokte uitUitgeknokt
UitkokenIn de betekenis van: -

Kookte uitUitgekookt
UitkomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Brotar, Lanzar
Destacarse
Aparecer
Salir
Salir del huevo
Convenir, Ser conveniente
Desembocar
Resultar, Seguirse
  sAfsteken
Betamen
Gelegen komen
Ontkiemen
Opdagen
Opdraven
Opvallen
Passen
Resulteren
Schikken
Te voorschijn komen
Uit het ei komen
Uitgaan
Uitlopen
Uitmonden
Uitstappen
Uitstijgen
Uittreden
Verschijnen
Voegen
Volgen
Voortkomen
Voortspruiten
Voortvloeien
Kwam uitUitgekomen
UitkopenIn de betekenis van: -

Kocht uitUitgekocht
UitkoterenIn de betekenis van: -

Koterde uitUitgekoterd
UitkotsenIn de betekenis van: -

Kotste uitUitgekotst
UitkraaienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exclamar
  sEen kreet slaken
Uitkermen
Uitroepen
Kraaide uitUitgekraaid
UitkrabbenIn de betekenis van: -

Krabde uitUitgekrabd
UitkragenIn de betekenis van: -

Kraagde uitUitgekraagd
UitkramenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exponer
  sEtaleren
Tentoonspreiden
Uitstallen
Kraamde uitUitgekraamd
UitkrassenIn de betekenis van: -

Kraste uitUitgekrast
UitkrijgenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Quitar, Sacar
  sAfdoen
Afzetten
Uitdoen
Uittrekken
Kreeg uitUitgekregen
UitkrijsenIn de betekenis van: -

Krijste uitUitgekrijst
UitkrijtenIn de betekenis van: -

Kreet uitUitgekreten
UitkristalliserenIn de betekenis van: -

Kristalliseerde uitUitgekristalliseerd
UitkuisenIn de betekenis van: -

Kuiste uitUitgekuist
UitlachenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Burlarse
Reírse de
  sHonen
Spotten
Lachte uitUitgelachen
UitladenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descargar
  sAfladen
Laadde uitUitgeladen
UitlangenIn de betekenis van: -

Langde uitUitgelangd
UitlassenIn de betekenis van: -

Laste uitUitgelast
UitlatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dejar salir
Desaprovechar
  sLoslaten
Lossen
Nalaten
Tappen
Verzaken
Verzuimen
Vieren
Weglaten
Liet uitUitgelaten
UitleasenIn de betekenis van: -

Leasede uit, Leasete uitUitgeleased, Uitgeleaset
UitleggenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desarrollar
Desdoblar
Interpretar
Aclarar, Explicar
Alargar
  sBeduiden
Doortrekken
Duidelijk maken
Duiden
Interpreteren
Langer maken
Ophelderen
Rekken
Toelichten
Uiteenzetten
Uitrekken
Uittrekken
Verhelderen
Verklaren
Verlengen
Vertolken
Legde uitUitgelegd
UitleidenIn de betekenis van: -

Leidde uitUitgeleid
UitlekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Susurrar, Trascender
Lekte uitUitgelekt
UitlenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adelantar, Dar en préstamo
Prestar
  sLenen
Voorschieten
Leende uitUitgeleend
UitlepelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sacar con cuchara
Lepelde uitUitgelepeld
UitlevenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desmadrarse
Leefde uitUitgeleefd
UitleverenIn de betekenis van: -

Leverde uitUitgeleverd
UitlezenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elegir, Escoger
  sKiezen
Uitkiezen
Uitpikken
Uitzoeken
Verkiezen
Las uitUitgelezen
UitlichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrebatar
  sUitnemen
Lichtte uitUitgelicht
UitlijnenIn de betekenis van: -

Lijnde uitUitgelijnd
UitlikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Rebañar
  sSchoonvegen
Likte uitUitgelikt
UitlogenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Lixiviar
Loogde uitUitgeloogd
UitloggenIn de betekenis van: -

Logde uitUitgelogd
UitlokkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Evocar
Desafiar, Provocar, Retar
  sNaar buiten roepen
Provoceren
Tarten
Ten gevolge hebben
Tergen
Uitdagen
Uittarten
Lokte uitUitgelokt
UitloodsenIn de betekenis van: -

Loodste uitUitgeloodst
UitlopenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Lanzar
Culminar
Expirar, Terminarse
Salir
  sAflopen
Afrijden
Eindigen
Ontkiemen
Ophouden
Uitgaan
Uitkomen
Uitraken
Uitvaren
Verlopen
Wegrijden
Liep uitUitgelopen
UitlotenIn de betekenis van: -

Lootte uitUitgeloot
UitlovenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Prometer
Ofrecer, Proponer
  sAanbieden
Beloven
Bieden
Toezeggen
Verzeggen
Voordragen
Voorslaan
Voorstellen
Loofde uitUitgeloofd
UitlozenIn de betekenis van: -

Loosde uitUitgeloosd
UitluchtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aventar, Ventilar
  sLuchten
Spuien
Ventileren
Wannen
Luchtte uitUitgelucht
UitluidenIn de betekenis van: -

Luidde uitUitgeluid
UitluisterenIn de betekenis van: -

Luisterde uitUitgeluisterd
UitmakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Integrar
Tratar
Decidir, Decidirse
Apagar, Apagarse, Extinguir
Acabar, Terminar
Eliminar
Importar
Constituir
  sAfmaken
Afschaffen
Afsluiten
Beslissen
Besluiten
Beëindigen
Blussen
Doven
Eindigen
Elimineren
Erg zijn
Opdoeken
Ter zake doen
Tezamen vormen
Uitblazen
Uitblussen
Uitdoen
Uitdoven
Uitschelden
Van belang zijn
Verwijderen
Voleindigen
Vormen
Wegdoen
Zich voornemen
Maakte uitUitgemaakt
UitmalenIn de betekenis van: -

Maalde uitUitgemalen
UitmasserenIn de betekenis van: -

Masseerde uitUitgemasseerd
UitmelkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Explotar
  sExploiteren
Uitbaten
Uitbuiten
Molk uitUitgemolken
UitmergelenIn de betekenis van: -

Mergelde uitUitgemergeld
UitmestenIn de betekenis van: -

Mestte uitUitgemest
UitmetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Medir, Tomar la medida
  sAfmeten
Meten
Opmeten
Opnemen
Roeien
Mat uitUitgemeten
UitmiddelenIn de betekenis van: -

Middelde uitUitgemiddeld
UitmijnenIn de betekenis van: -

Mijnde uitUitgemijnd
UitmikkenIn de betekenis van: -

Mikte uitUitgemikt
UitmondenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desembocar
  sUitkomen
Mondde uitUitgemond
UitmonsterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Guarnecer
  sAfzetten
Beslaan
Garneren
Stofferen
Monsterde uitUitgemonsterd
UitmoordenIn de betekenis van: -

Moordde uitUitgemoord
UitmuntenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Aventajar, Superar
  sOvertreffen
Te boven gaan
Uitblinken
Voorbijstreven
Muntte uitUitgemunt
UitnemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrebatar
  sUitlichten
Nam uitUitgenomen
UitnijpenIn de betekenis van: -

Neep uitUitgenepen
UitnodenIn de betekenis van: -

Noodde uitUitgenood
UitnodigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Invitar
  sInviteren
Noden
Vragen
Nodigde uitUitgenodigd
UitnullenIn de betekenis van: -

Nulde uitUitgenuld
UitnuttenIn de betekenis van: -

Nutte uitUitgenut
UitoefenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Practicar
Ejercer
  sBeoefenen
Betrachten
In de praktijk brengen
Werkzaam zijn
Oefende uitUitgeoefend
UitonderhandelenIn de betekenis van: -

Onderhandelde uitUitonderhandeld
UitontwikkelenIn de betekenis van: -

Ontwikkelde uitUitontwikkeld
UitpakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desempacar, Desempaquetar
Pakte uitUitgepakt
UitpalmenIn de betekenis van: -

Palmde uitUitgepalmd
UitparkerenIn de betekenis van: -

Parkeerde uitUitgeparkeerd
UitpeilenIn de betekenis van: -

Peilde uitUitgepeild
UitpeinzenIn de betekenis van: -

Peinsde uitUitgepeinsd
UitpellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enuclear
Pelde uitUitgepeld
UitpennenIn de betekenis van: -

Pende uitUitgepend
UitpersenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estrujar, Prensar
Exprimir
  sPersen
Samendrukken
Uitdrukken
Uitknijpen
Perste uitUitgeperst
UitpeuterenIn de betekenis van: -

Peuterde uitUitgepeuterd
UitpiepenIn de betekenis van: -

Piepte uitUitgepiept
UitpikkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elegir, Escoger
  sKiezen
Uitkiezen
Uitlezen
Uitzoeken
Verkiezen
Pikte uitUitgepikt
UitplaatsenIn de betekenis van: -

Plaatste uitUitgeplaatst
UitplantenIn de betekenis van: -

Plantte uitUitgeplant
UitploegenIn de betekenis van: -

Ploegde uitUitgeploegd
UitpluizenIn de betekenis van: -

Ploos uitUitgeplozen
UitplukkenIn de betekenis van: -

Plukte uitUitgeplukt
UitplunderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despojar, Privar
  sBeroven
Plunderde uitUitgeplunderd
UitplussenIn de betekenis van: -

Pluste uitUitgeplust
UitpoepenIn de betekenis van: -

Poepte uitUitgepoept
UitpoetsenIn de betekenis van: -

Poetste uitUitgepoetst
UitpolderenIn de betekenis van: -

Polderde uitUitgepolderd
UitpompenIn de betekenis van: -

Pompte uitUitgepompt
UitpondenIn de betekenis van: -

Pondde uitUitgepond
UitpotenIn de betekenis van: -

Pootte uitUitgepoot
UitpratenIn de betekenis van: -

Praatte uitUitgepraat
UitpreparerenIn de betekenis van: -

Prepareerde uitUitgeprepareerd
UitprikkenIn de betekenis van: -

Prikte uitUitgeprikt
UitprintenIn de betekenis van: -

Printte uitUitgeprint
UitproberenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ensayar, Intentar, Probar
  sAanpassen
Beproeven
Passen
Proberen
Testen
Toetsen
Probeerde uitUitgeprobeerd
UitproestenIn de betekenis van: -

Proestte uitUitgeproest
UitpuffenIn de betekenis van: -

Pufte uitUitgepuft
UitpuilenIn de betekenis van: -

Puilde uitUitgepuild
UitpurenIn de betekenis van: -

Puurde uitUitgepuurd
UitputtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Agotar, Debilitarse
Debilitar
  sOpgebruiken
Putten uit
Slap maken
Slap worden
Verzwakken
Putte uitUitgeput
UitpuzzelenIn de betekenis van: -

Puzzelde uitUitgepuzzeld
UitrafelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Deshebrar, Deshilar, Desmenuzar, Hacer tiras
  sVerbrokkelen
Verkruimelen
Rafelde uitUitgerafeld
UitrakenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Expirar, Terminarse
  sAflopen
Eindigen
Ophouden
Uitgaan
Uitlopen
Verlopen
Raakte uitUitgeraakt
UitrangerenIn de betekenis van: -

Rangeerde uitUitgerangeerd
UitrapenIn de betekenis van: -

Raapte uitUitgeraapt
UitrazenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Calmarse, Sosegarse
  sBekoelen
Luwen
Tot rust komen
Uitwoeden
Raasde uitUitgeraasd
UitredenIn de betekenis van: -

Reedde uitUitgereed
UitregenenIn de betekenis van: -

Regende uitUitgeregend
UitreikenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Repartir
Procurar
  sRonddelen
Rondgeven
Uitdelen
Verdelen
Verschaffen
Verstrekken
Reikte uitUitgereikt
UitrekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sacar por cálculo
Calcular, Contar
Computar
  sBecijferen
Berekenen
Calculeren
Meerekenen
Rekenen
Tellen
Rekende uitUitgerekend
UitrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Estirar
Alargar
Amartillar, Atirantar, Dar cuerda, Tensar
  sDoortrekken
Langer maken
Nauwer aanhalen
Opwinden
Rekken
Spannen
Strekken
Uitleggen
Uittrekken
Verlengen
Rekte uitUitgerekt
UitrennenIn de betekenis van: -

Rende uitUitgerend
UitrichtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Hacer
  sAanmaken
Bedrijven
Doen
Maken
Uitbrengen
Uitvoeren
Richtte uitUitgericht
UitrijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Salir
Reed uitUitgereden
UitrijzenIn de betekenis van: -

Rees uitUitgerezen
UitroeienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Erradicar, Exterminar, Masacrar
  sEen slachting aanrichten
Verdelgen
Roeide uitUitgeroeid
UitroepenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exclamar
  sEen kreet slaken
Uitkermen
Uitkraaien
Riep uitUitgeroepen
UitrokenIn de betekenis van: -

Rookte uitUitgerookt
UitrollenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adelgazar
Desenvolver
  sAfwikkelen
Dun maken
Ontrollen
Rolde uitUitgerold
UitrondenIn de betekenis van: -

Rondde uitUitgerond
UitroosterenIn de betekenis van: -

Roosterde uitUitgeroosterd
UitrottenIn de betekenis van: -

Rotte uitUitgerot
UitruilenIn de betekenis van: -

Ruilde uitUitgeruild
UitruimenIn de betekenis van: -

Ruimde uitUitgeruimd
UitrukkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrancar
  sAfbreken
Afplukken
Afrukken
Plukken
Uittrekken
Wegscheuren
Rukte uitUitgerukt
UitrustenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Equipar
Relajarse
Descansar
  sToerusten
Rustte uitUitgerust
UitruziënIn de betekenis van: -

Ruziede uitUitgeruzied
UitschakelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apagar
Desconectar
Eliminar
Cortar, Desactivar
  sDeactiveren
Wegwerken
Schakelde uitUitgeschakeld
UitschaterenIn de betekenis van: -

Schaterde uitUitgeschaterd
UitscheidenIn de betekenis van: Naar buiten afscheiden

  sAflaten
Ophouden
Stoppen
Wijken
Scheidde uitUitgescheiden
UitscheidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Cesar
  sAflaten
Ophouden
Stoppen
Wijken
Scheidde uit, Scheed uitUitgescheiden, Uitgescheden
UitscheldenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Insultar a, Tratar
  sUitmaken
Schold uitUitgescholden
UitschenkenIn de betekenis van: -

Schonk uitUitgeschonken
UitscheppenIn de betekenis van: -

Schepte uitUitgeschept
UitscherenIn de betekenis van: -

Schoor uitUitgeschoren
UitscheurenIn de betekenis van: -

Scheurde uitUitgescheurd
UitschietenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abotonar
Saltar
  sBotten
Losspringen
Spruiten
Uitbotten
Uitspruiten
Schoot uitUitgeschoten
UitschiftenIn de betekenis van: -

Schiftte uitUitgeschift
UitschijnenIn de betekenis van: -

Scheen uitUitgeschenen
UitschijtenIn de betekenis van: -

Scheet uitUitgescheten
UitschilderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Pintar
  sAfschilderen
Schilderen
Verven
Schilderde uitUitgeschilderd
UitschitterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dominar
  sBedwingen
Beheersen
Domineren
Overheersen
Schitterde uitUitgeschitterd
UitschoppenIn de betekenis van: -

Schopte uitUitgeschopt
UitschrabbenIn de betekenis van: -

Schrabde uitUitgeschrabd
UitschrapenIn de betekenis van: -

Schraapte uitUitgeschraapt
UitschrappenIn de betekenis van: -

Schrapte uitUitgeschrapt
UitschreeuwenIn de betekenis van: -

Schreeuwde uitUitgeschreeuwd
UitschreienIn de betekenis van: -

Schreide uitUitgeschreid
UitschrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Convocar
Lanzar
Organizar
Escribir
  sBijeenroepen
Convoceren
Lanceren
Neerschrijven
Ontketenen
Oproepen
Organiseren
Regelen
Van stapel laten lopen
Schreef uitUitgeschreven
UitschrobbenIn de betekenis van: -

Schrobde uitUitgeschrobd
UitschuddenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despojar, Saquear
  sAfstropen
Schudde uitUitgeschud
UitschuivenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Adelantar
  sUitsteken
Schoof uitUitgeschoven
UitschulpenIn de betekenis van: -

Schulpte uitUitgeschulpt
UitschurenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Frotar
  sBoenen
Schuurde uitUitgeschuurd
UitschuttenIn de betekenis van: -

Schutte uitUitgeschut
UitselecterenIn de betekenis van: -

Selecteerde uitUitgeselecteerd
UitserverenIn de betekenis van: -

Serveerde uitUitgeserveerd
UitsijpelenIn de betekenis van: -

Sijpelde uitUitgesijpeld
UitslaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Echar ((vonken),(chispas))
Sloeg uitUitgeslagen
UitslapenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dormir más de la cuenta
Dormir
  sMaffen
Pitten
Slapen
Sliep uitUitgeslapen
UitslepenIn de betekenis van: -

Sleepte uitUitgesleept
UitsliepenIn de betekenis van: -

Sliepte uitUitgesliept
UitslierenIn de betekenis van: -

Slierde uitUitgeslierd
UitslijpenIn de betekenis van: -

Sleep uitUitgeslepen
UitslijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desgastarse
  sAfslijten
Doorslijten
Slijten
Verslijten
Sleet uitUitgesleten
UitslingerenIn de betekenis van: -

Slingerde uitUitgeslingerd
UitslorpenIn de betekenis van: -

Slorpte uitUitgeslorpt
UitslovenIn de betekenis van: -

Sloofde uitUitgesloofd
UitsluipenIn de betekenis van: -

Sloop uitUitgeslopen
UitsluitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desechar, Excluir
Eliminar
  sAfwijzen
Buitensluiten
Verwerpen
Sloot uitUitgesloten
UitslurpenIn de betekenis van: -

Slurpte uitUitgeslurpt
UitsmedenIn de betekenis van: -

Smeedde uitUitgesmeed
UitsmeltenIn de betekenis van: -

Smolt uitUitgesmolten
UitsmerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Extender
Smeerde uitUitgesmeerd
UitsmijtenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrojar, Eyacular, Tirar
  sGooien
Smijten
Uitgooien
Uitwerpen
Smeet uitUitgesmeten
UitsmokkelenIn de betekenis van: -

Smokkelde uitUitgesmokkeld
UitsnijdenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Tallar
  sWegsteken
Sneed uitUitgesneden
UitsnuitenIn de betekenis van: -

Snoot uitUitgesnoten
UitsoppenIn de betekenis van: -

Sopte uitUitgesopt
UitsorterenIn de betekenis van: -

Sorteerde uitUitgesorteerd
UitspannenIn de betekenis van: -

Spande uitUitgespannen
UitsparenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ahorrar, Economizar
  sBesparen
Bezuinigen
Sparen
Uitwinnen
Uitzuinigen
Spaarde uitUitgespaard
UitspattenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desbordarse, Ir de juerga
  sAan de rol zijn
Boemelen
Brassen
Slempen
Zwijnen
Spatte uitUitgespat
UitspelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Echar, Lanzar
  sGooien
Keilen
Smijten
Wegslingeren
Wegwerpen
Werpen
Speelde uitUitgespeeld
UitspellenIn de betekenis van: -

Spelde uitUitgespeld
UitspinnenIn de betekenis van: -

Spon uitUitgesponnen
UitspittenIn de betekenis van: -

Spitte uitUitgespit
UitsplitsenIn de betekenis van: -

Splitste uitUitgesplitst
UitspoelenIn de betekenis van: -

Spoelde uitUitgespoeld
UitspokenIn de betekenis van: -

Spookte uitUitgespookt
UitspreidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Diseminar, Esparcir
Desenvolver, Extender, Tender
  sOntvouwen
Spreiden
Verdelen
Spreidde uitUitgespreid
UitsprekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Echar ((rede),(discurso, oración)), Proferir, Pronunciar
Emitir
Enunciar, Expresar, Sentenciar ((mening),(opinión))
  sBetuigen
Opperen
Spreken
Uitdrukken
Uiten
Verwoorden
Sprak uitUitgesproken
UitspringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sobresalir
  sUitstaan
Uitsteken
Vooruitspringen
Vooruitsteken
Sprong uitUitgesprongen
UitspruitenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abotonar
  sBotten
Spruiten
Uitbotten
Uitschieten
Sproot uitUitgesproten
UitspugenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escupir
  sSpugen
Spuwen
Spuugde uit, Spoog uitUitgespuugd, Uitgespogen
UitspuitenIn de betekenis van: -

Spoot uitUitgespoten
UitspuwenIn de betekenis van: -

Spuwde uitUitgespuwd
UitstaanIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sobresalir
Aguantar hasta el fin
Padecer, Sufrir
  sDoorstaan
Dulden
Harden
Lijden
Lijden aan
Ondergaan
Uithouden
Uitspringen
Uitsteken
Velen
Verdragen
Vooruitspringen
Vooruitsteken
Stond uitUitgestaan
UitstallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Impresionar
Exhibir, Presentar
Exponer
  sBelichten
Etaleren
Tentoonspreiden
Tentoonstellen
Uitbrengen
Uiteenzetten
Uitkramen
Stalde uitUitgestald
UitstamelenIn de betekenis van: -

Stamelde uitUitgestameld
UitstampenIn de betekenis van: -

Stampte uitUitgestampt
UitstansenIn de betekenis van: -

Stanste uitUitgestanst
UitstappenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Salir
Bajar
Apearse, Bajarse ((auto),(coche))
Descender
Bajar
  sAfdalen
Afgaan
Afstappen
Dalen
Naar beneden gaan
Neerdalen
Uitgaan
Uitkomen
Uitstijgen
Uittreden
Zinken
Stapte uitUitgestapt
UitstekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Sobresalir
Adelantar
Extender, Tender
Enarbolar ((vlag),(bandera))
  sHijsen
Ophouden
Planten
Rekken
Strekken
Uitbreiden
Uitschuiven
Uitspringen
Uitstaan
Uitstrekken
Vergroten
Vooruitspringen
Vooruitsteken
Wijder maken
Stak uitUitgestoken
UitstellenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Posponer
Demorar, Retrasar
Aplazar, Diferir
  sAanhouden
Verdagen
Verschuiven
Vertragen
Stelde uitUitgesteld
UitstempelenIn de betekenis van: -

Stempelde uitUitgestempeld
UitstervenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Extinguirse
Stierf uitUitgestorven
UitstijgenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Salir
  sUitgaan
Uitkomen
Uitstappen
Uittreden
Steeg uitUitgestegen
UitstippelenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abocetar, Bosquejar, Esbozar
  sOntwerpen
Schetsen
Stippelde uitUitgestippeld
UitstoelenIn de betekenis van: -

Stoelde uitUitgestoeld
UitstoffenIn de betekenis van: -

Stofte uitUitgestoft
UitstomenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Lavar en seco
  sStomen
Stoomde uitUitgestoomd
UitstormenIn de betekenis van: -

Stormde uitUitgestormd
UitstortenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Volcar
Stortte uitUitgestort
UitstotenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Lanzar
  sDoen horen
Stootte uit, Stiet uitUitgestoten
UitstralenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Irradiar
Emanar
  sEmaneren
Straalde uitUitgestraald
UitstrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Extender, Tender
  sOphouden
Rekken
Strekken
Uitbreiden
Uitsteken
Vergroten
Wijder maken
Strekte uitUitgestrekt
UitstrijkenIn de betekenis van: -

Streek uitUitgestreken
UitstromenIn de betekenis van: -

Stroomde uitUitgestroomd
UitstrooienIn de betekenis van: -

Strooide uitUitgestrooid
UitstuffenIn de betekenis van: -

Stufte uitUitgestuft
UitstulpenIn de betekenis van: -

Stulpte uitUitgestulpt
UitsturenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Despachar, Despedir, Enviar, Expedir
  sAfzenden
Versturen
Verzenden
Wegsturen
Wegzenden
Stuurde uitUitgestuurd
UittandenIn de betekenis van: -

Tandde uitUitgetand
UittappenIn de betekenis van: -

Tapte uitUitgetapt
UittartenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Desafiar, Provocar, Retar
  sProvoceren
Tarten
Tergen
Uitdagen
Uitlokken
Tartte uitUitgetart
UittekenenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Dibujar
  sAftekenen
Schetsen
Tekenen
Trekken
Tekende uitUitgetekend
UittellenIn de betekenis van: -

Telde uitUitgeteld
UitterenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Languidecer
  sKwijnen
Vervallen
Wegkwijnen
Teerde uitUitgeteerd
UittestenIn de betekenis van: -

Testte uitUitgetest
UittijgenIn de betekenis van: -

Toog uitUitgetogen
UittikkenIn de betekenis van: -

Tikte uitUitgetikt
UittillenIn de betekenis van: -

Tilde uitUitgetild
UittorenenIn de betekenis van: -

Torende uitUitgetorend
UittornenIn de betekenis van: -

Tornde uitUitgetornd
UittrappenIn de betekenis van: -

Trapte uitUitgetrapt
UittredenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Darse de baja, Dimitir, Hacer dimisión
Salir
  sAftreden
Bedanken
Uitgaan
Uitkomen
Uitstappen
Uitstijgen
Trad uitUitgetreden
UittrekkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Extraer
Quitar, Sacar
Destinar
Arrancar
Quitarse
Emigrar
Alargar
  sAfbreken
Afdoen
Afplukken
Afrukken
Afzetten
Bestemmen
Doortrekken
Emigreren
Langer maken
Plukken
Rekken
Uitdoen
Uithalen
Uitkrijgen
Uitleggen
Uitrekken
Uitrukken
Uitwijken
Verlengen
Wegscheuren
Trok uitUitgetrokken
UittrompettenIn de betekenis van: -

Trompette uitUitgetrompet
UittrouwenIn de betekenis van: -

Trouwde uitUitgetrouwd
UittypenIn de betekenis van: -

Typte uitUitgetypt
UitvaardigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Denunciar
Promulgar
Proclamar
  sAfkondigen
Proclameren
Verkondigen
Vaardigde uitUitgevaardigd
UitvagenIn de betekenis van: -

Vaagde uitUitgevaagd
UitvallenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Caerse, Desprenderse
Saltar
Desistir, Renunciar
Resultar
  sAfstand doen van
Afvallen
Afvallig worden
Opgeven
Uitvaren
Viel uitUitgevallen
UitvangenIn de betekenis van: -

Ving uitUitgevangen
UitvarenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Salir
Saltar
  sAfrijden
Uitlopen
Uitvallen
Wegrijden
Voer uitUitgevaren
UitvechtenIn de betekenis van: -

Vocht uitUitgevochten
UitvegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Borrar
  sUitwissen
Veegde uitUitgeveegd
UitvenenIn de betekenis van: -

Veende uitUitgeveend
UitventenIn de betekenis van: -

Ventte uitUitgevent
UitverdedigenIn de betekenis van: -

Verdedigde uitUitverdedigd
UitvergrotenIn de betekenis van: -

Vergrootte uitUitvergroot
UitverkiezenIn de betekenis van: -

Verkoos uitUitverkorenª, Uitverkozen
UitverkopenIn de betekenis van: -

Verkocht uitUitverkocht
UitvertellenIn de betekenis van: -

Vertelde uitUitverteld
UitveterenIn de betekenis van: -

Veterde uitUitgeveterd
UitvezelenIn de betekenis van: -

Vezelde uitUitgevezeld
UitvierenIn de betekenis van: -

Vierde uitUitgevierd
UitvindenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Descubrir, Desvelar, Poner de manifiesto
Inventar
  sUitvorsen
Vond uitUitgevonden
UitvinkenIn de betekenis van: -

Vinkte uitUitgevinkt
UitvissenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Averiguar
Examinar, Explorar
  sExploreren
Nagaan
Navragen
Onderzoeken
Te weten komen
Uitvorsen
Uitzoeken
Verkennen
Vorsen
Viste uitUitgevist
UitvlaggenIn de betekenis van: -

Vlagde uitUitgevlagd
UitvlakkenIn de betekenis van: -

Vlakte uitUitgevlakt
UitvliegenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Huir volando
  sVertrekken
Vervliegen
Wegvliegen
Vloog uitUitgevlogen
UitvloeienIn de betekenis van: -

Vloeide uitUitgevloeid
UitvloekenIn de betekenis van: -

Vloekte uitUitgevloekt
UitvlooienIn de betekenis van: -

Vlooide uitUitgevlooid
UitvoegenIn de betekenis van: -

Voegde uitUitgevoegd
UitvoerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exportar
Hacer
Jugar, Tocar
Cumplir, Ejecutar, Llevar a cabo
Realizar
Efectuar
  sAanmaken
Bedrijven
Bewerkstelligen
Doen
Exporteren
Maken
Nakomen
Naleven
Realiseren
Spelen
Uitbrengen
Uitrichten
Verrichten
Vervullen
Verwerkelijken
Voltrekken
Voorspelen
Voerde uitUitgevoerd
UitvogelenIn de betekenis van: -

Vogelde uitUitgevogeld
UitvorsenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Averiguar
Descubrir, Desentrañar, Deshollinar, Desvelar, Escarbar, Escudriñar, Poner de manifiesto, Ventear
Curiosear
  sBegluren
Bespieden
Nagaan
Napluizen
Navragen
Onderzoeken
Te weten komen
Uitvinden
Uitvissen
Vorste uitUitgevorst
UitvouwenIn de betekenis van: -

Vouwde uitUitgevouwen
UitvragenIn de betekenis van: -

Vraagdeª uit, Vroeg uitUitgevraagd
UitvretenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Corroer
  sAantasten
Bijten
Corroderen
Uitbijten
Wegvreten
Vrat uitUitgevreten
UitvriezenIn de betekenis van: -

Vroor uitUitgevroren
UitvullenIn de betekenis van: -

Vulde uitUitgevuld
UitwaaienIn de betekenis van: -

Waaide uit, Woei uitUitgewaaid
UitwaaierenIn de betekenis van: -

Waaierde uitUitgewaaierd
UitwalsenIn de betekenis van: -

Walste uitUitgewalst
UitwandelenIn de betekenis van: -

Wandelde uitUitgewandeld
UitwasemenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Espirar, Exhalar
  sAdemen
Getuigen van
Uitademen
Uitdampen
Wasemde uitUitgewasemd
UitwassenIn de betekenis van: (Reinigen)

In Spaans overeenkomend met: Lavar
Waste uitUitgewassen
UitwassenIn de betekenis van: -

Wies uitUitgewassen
UitwaterenIn de betekenis van: -

Waterde uitUitgewaterd
UitwegenIn de betekenis van: -

Woog uitUitgewogen
UitweidenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Difundirse, Dilatarse, Espaciarse, Explayar
Weidde uitUitgeweid
UitwekenIn de betekenis van: -

Weekte uitUitgeweekt
UitwenenIn de betekenis van: -

Weende uitUitgeweend
UitwerkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Producir efecto, Ser eficaz
Acabar, Rematar
Elaborar
Desarrollar
  sAfmaken
Afwerken
Effect sorteren
Ontwikkelen
Uitwerking hebben
Werken
Werkte uitUitgewerkt
UitwerpenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Arrojar, Eyacular, Tirar
  sGooien
Smijten
Uitgooien
Uitsmijten
Wierp uitUitgeworpen
UitwiedenIn de betekenis van: -

Wiedde uitUitgewied
UitwijdenIn de betekenis van: -

Wijdde uitUitgewijd
UitwijkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Emigrar
Ceder el paso
Refugiarse
  sDe wijk nemen
Een toevlucht zoeken
Emigreren
Uithalen
Uittrekken
Week uitUitgeweken
UitwijzenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Expulsar
Enseñar, Indicar, Mostrar, Señalar
Demostrar, Probar
  sAantonen
Adstrueren
Bewijzen
Laten zien
Naar buiten jagen
Staven
Tentoonspreiden
Tonen
Uitdrijven
Uitjagen
Verbannen
Verjagen
Vertonen
Waarmaken
Wegsturen
Wijzen
Wees uitUitgewezen
UitwinnenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ahorrar, Economizar, Retractar
  sBesparen
Bezuinigen
Sparen
Uitsparen
Uitzuinigen
Won uitUitgewonnen
UitwinterenIn de betekenis van: -

Winterde uitUitgewinterd
UitwippenIn de betekenis van: -

Wipte uitUitgewipt
UitwisselenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Intercambiar
Permutar, Trocar
  sInruilen
Inwisselen
Ruilen
Verruilen
Wisselen
Wisselde uitUitgewisseld
UitwissenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Borrar
  sUitvegen
Wiste uitUitgewist
UitwoedenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Calmarse, Sosegarse
  sBekoelen
Luwen
Tot rust komen
Uitrazen
Woedde uitUitgewoed
UitwonenIn de betekenis van: -

Woonde uitUitgewoond
UitwrijvenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Frotar
  sAanstrijken
Wrijven
Wreef uitUitgewreven
UitwringenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Escurrir
Wrong uitUitgewrongen
UitwuivenIn de betekenis van: -

Wuifde uitUitgewuifd
UitzaaienIn de betekenis van: -

Zaaide uitUitgezaaid
UitzagenIn de betekenis van: -

Zaagde uitUitgezaagd
UitzakkenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Abolsarse
Zakte uitUitgezakt
UitzavelenIn de betekenis van: -

Zavelde uitUitgezaveld
UitzeilenIn de betekenis van: -

Zeilde uitUitgezeild
UitzendenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Transmitir
  sOverbrengen
Overdragen
Zond uitUitgezonden
UitzettenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Apagar, Apagarse
Desconectar
Expulsar
Colocar
Colocar ahorros a rédito, Poner ahorros a rédito
  sOnderbrengen
Zette uitUitgezet
UitziekenIn de betekenis van: -

Ziekte uitUitgeziekt
UitzienIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Buscar
  sOpzoeken
Snorren
Uitkijken
Zoeken
Zag uitUitgezien
UitziftenIn de betekenis van: -

Ziftte uitUitgezift
UitzijgenIn de betekenis van: -

Zeeg uitUitgezegen
UitzingenIn de betekenis van: -

Zong uitUitgezongen
UitzittenIn de betekenis van: -

Zat uitUitgezeten
UitzoekenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Elegir, Escoger
Examinar, Explorar
  sExploreren
Kiezen
Nagaan
Onderzoeken
Uitkiezen
Uitlezen
Uitpikken
Uitvissen
Verkennen
Verkiezen
Vorsen
Zocht uitUitgezocht
UitzonderenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exceptuar
Zonderde uitUitgezonderd
UitzoomenIn de betekenis van: -

Zoomde uitUitgezoomd
UitzuigenIn de betekenis van: -

Zoog uitUitgezogen
UitzuinigenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Ahorrar, Economizar
  sBesparen
Bezuinigen
Sparen
Uitsparen
Uitwinnen
Zuinigde uitUitgezuinigd
UitzuipenIn de betekenis van: -

Zoop uitUitgezopen
UitzuiverenIn de betekenis van: -

Zuiverde uitUitgezuiverd
UitzwaaienIn de betekenis van: -

Zwaaide uitUitgezwaaid
UitzwavelenIn de betekenis van: -

Zwavelde uitUitgezwaveld
UitzwellenIn de betekenis van: -

Zwol uitUitgezwollen
UitzwemmenIn de betekenis van: -

Zwom uitUitgezwommen
UitzwenkenIn de betekenis van: -

Zwenkte uitUitgezwenkt
UitzwerenIn de betekenis van: -

Zweerde uit, Zwoor uitUitgezworen
UitzwermenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Enjambrar
Zwermde uitUitgezwermd
UitzwervenIn de betekenis van: -

Zwierf uitUitgezworven
UitzwetenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Exudar
Zweette uitUitgezweet
UnfollowenIn de betekenis van: -

UnfollowdeGeünfollowd
UnificerenIn de betekenis van: -

UnificeerdeGeünificeerd
UniformaliserenIn de betekenis van: -

UniformaliseerdeGeüniformaliseerd
UniformerenIn de betekenis van: -

UniformeerdeGeüniformeerd
UniformiserenIn de betekenis van: -

UniformiseerdeGeüniformiseerd
UniërenIn de betekenis van: -

UnieerdeGeünieerd
UnloadenIn de betekenis van: -

UnloaddeGeünload
UnlockenIn de betekenis van: -

UnlockteGeünlockt
UnzippenIn de betekenis van: -

UnzipteGeünzipt
UpcyclenIn de betekenis van: -

UpcycledeGeüpcycled
UpdatenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Actualizar
  sActualiseren
Actueel maken
Bijwerken
Moderniseren
UpdateteGeüpdatet
UpgradenIn de betekenis van: -

UpgradedeGeüpgraded
UploadenIn de betekenis van: -

UploaddeGeüpload
UppenIn de betekenis van: -

UpteGeüpt
UpsellenIn de betekenis van: -

UpseldeGeüpseld
UrbaniserenIn de betekenis van: -

UrbaniseerdeGeürbaniseerd
UrinerenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Mear, Orinar
  sEen plas doen
Piesen
Pissen
Plassen
UrineerdeGeürineerd
UrmenIn de betekenis van: -

UrmdeGeürmd
UsurperenIn de betekenis van: -

In Spaans overeenkomend met: Usurpar
  sKraken
Overweldigen
Zich meester maken van
UsurpeerdeGeüsurpeerd
UtiliserenIn de betekenis van: -

UtiliseerdeGeütiliseerd

A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W XYZ

<-- Vorige/ AnteriorVolgende/ Siguiente -->

boven