AdelfaOleander
(Nerium oleander)

NombreBenaming
Benoemt u!
Heet u!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze benoemt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heet
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze maakt uit voor
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze noemt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze stelt aan
Ik benoem
Ik heet
Ik maak uit voor
Ik noem
Ik stel aan
Maakt u uit voor!
Naam
Naamwoord
Noemt u!
Stelt u aan!
Voornaam
comúnAlgemeen
Algemene
Bestekamer
Gemeen
Gemeenschappelijk
Gemeenschappelijke
Gemene
Gemene volk
Gewoon
Gezamenlijk
Gezamenlijke
Grote hoop
de un arbustoEen heester
Een struik
de hojaBlaadje
Blad
Folie
Formulier
Klep
Kling
Lamel
Lemmer
Lemmet
Mesje
Plaatje
Plantenblad
Schuif
Vel
Vragenformulier
Vragenlijst
perenneBestendig
Bestendige
Blijvend
Blijvende
Gedurig
Gedurige
Overjarig
Overjarige
Vast
Vaste
Voortdurend
Voortdurende
de la familiaDe familie
Het gezin
Het huis
Het huisgezin
de las ApocináceasApocynaceae
Maagdenpalmfamilie
nativoAutochtone
Autochtoon
Binnenlands
Binnenlandse
Inboorling
Inheems
Inheemse
Inlands
Inlandse
Natief
Natieve
de la regiónDe landstreek
De regio
De streek
Het gebied
Het gewest
mediterráneaMediterraan
Mediterraans
Mediterrane
. Tiene(Hij) heeft
(U) heeft
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heeft
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze houdt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze houdt bij
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze houdt erop na
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze houdt vast
hojasBlaadjes
Bladen
Bladeren
Blaren
Folies
Formulieren
Kleppen
Klingen
Lamellen
Lemmers
Lemmeten
Mesjes
Plaatjes
Schuiven
Vellen
Vragenformulieren
Vragenlijsten
lanceoladas coriáceas opuestasGesteld tegenover
Tegengesteld
Tegengestelde
Tegenover elkaar gesteld
Tegenovergesteld
o verticiladas en gruposDriften
Groepen
Groeperingen
Hopen
Kudden
Kuddes
Scharen
Scholen
Sets
Stellen
Troepen
Vluchten
Zwermen
de tres3
Drie
. TienenZij hebben
Zij/ze hebben
Zij/ze houden
Zij/ze houden bij
Zij/ze houden erop na
Zij/ze houden vast
cinco5
Vijf
sépalosKelkblaadjes
Kelkbladen
Kelkbladeren
Kelkblaren
soldadosGelast
Gesoldeerd
Krijgslieden
Krijgslui
Krijgsmannen
Soldaten
y cinco5
Vijf
pétalosBloembladen
Bloembladeren
Bloemblaren
Kroonbladen
Kroonbladeren
Kroonblaren
que se unenMen verenigt
Zij/ze sluiten aan
Zij/ze sluiten zich aaneen
Zij/ze verenigen zich
formandoAangaand
Formerend
Paraderend
Pralend
Prijkend
Pronkend
Vormend
un tuboEen buis
Een kanaal
Een loop
Een pijp
Een roer
Een steel
. Las floresDe bloemen
De bloesems
, grandesGroot
Grote
Ruim
Ruime
de colorKleur rojoBlozend
Blozende
Rode
Rood
Rooie
o rosadoRoodachtig
Roodachtige
Rooskleurig
Rooskleurige
Rossig
Rossige
Roze
Rozig
Rozige
se agrupan en cimasHoogtepunten
Kruinen
Neuzen
Pieken
Punten
Spitsen
Tippen
Topjes
Toppen
ramificadas terminalesEindstations
Terminaal
Terminale
. La saviaDe kracht
De levenskracht
Het plantensap
, usadaAangewend
Afgewerkt
Afgewerkte
Benut
Beschikt over
Gebruikt
Gebruikte
Gedisponeerd
Verbruikt
Verbruikte
Versleten
comoAangezien
Als
Gelijk
Hoe
Ik bik
Ik eet
Ik gebruik
Ik gebruik het middagmaal
Ik lunch
Ik nuttig
Ik vreet
Naar
Op welke manier
Op welke wijze
Wanneer
Zoals
matarratasRattengif, esHij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gebeurt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heeft plaats
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze is
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze vindt plaats
muyBijster
Bijzonder
Erg
Heel
Terdege
Zeer
tóxicaGiftig
Giftige
Venijnig
Venijnige
Vergiftig
Vergiftige
Verpestend
Verpestende
; una solaAlleen
Enig
Enige
Enkel
Louter
Loutere
Soule
Verlaten
hojaBlaadje
Blad
Folie
Formulier
Klep
Kling
Lamel
Lemmer
Lemmet
Mesje
Plaatje
Plantenblad
Schuif
Vel
Vragenformulier
Vragenlijst
puede(Het) kan
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze kan
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze mag
Kan!
Mag!
U kunt
contenerAfhouden
Bedwingen
Behelzen
Beteugelen
Betomen
Bevatten
Houden
Impliceren
In toom houden
Inhouden
Intomen
Onthouden
Onttrekken
Vervatten
Weghouden
una dosisEen dosis letal; a pesar deIn weerwil van
Niettegenstaande
Ondanks
Ten spijt van
Trots
elloDat
Het
se haHij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gedraagt zich
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze krijgt het met
 iemand aan de stok
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze meet zich met
 iemand
utilizadoAangewend
Benut
Gebruikt
Te baat genomen
Toegepast
Waargenomen
en medicinaGeneeskunde
Medicijn
Medicijnenstudie
Nobelprijs voor de fysiologie
 of geneeskunde
comoAangezien
Als
Gelijk
Hoe
Ik bik
Ik eet
Ik gebruik
Ik gebruik het middagmaal
Ik lunch
Ik nuttig
Ik vreet
Naar
Op welke manier
Op welke wijze
Wanneer
Zoals
diurético y tónicoBeklemtoond
Beklemtoonde
Versterkend
Versterkende
cardiacoHart-, así comoAlsmede
Alsook
Daarenboven
En ook
Op de koop toe
Voorts
en distintasAfwijkend
Afwijkende
Anders
Apart
Aparte
Duidelijk
Duidelijke
Helder
Heldere
Klaar
Klare
Ongelijk
Ongelijke
Uiteenlopend
Uiteenlopende
Uitgesproken
Verschillend
Verschillende
Zuiver
Zuivere
afeccionesAandoeningen
Affecties
Emoties
Genegenheden
cutáneas. En el surDe zuid
Het zuiden
de EuropaEuropa se cultivaMen verbouwt muchoErg
Fiks
Flink
Hard
Veel
Vele
Zeer
Zere
comoAangezien
Als
Gelijk
Hoe
Ik bik
Ik eet
Ik gebruik
Ik gebruik het middagmaal
Ik lunch
Ik nuttig
Ik vreet
Naar
Op welke manier
Op welke wijze
Wanneer
Zoals
ornamental. RequiereBeteken!
Haal over!
Heb nodig!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze betekent
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze haalt over
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heeft nodig
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze maakt nodig
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze maant aan
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze onderzoekt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze overreedt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze vereist
Maak nodig!
Maan aan!
Onderzoek!
Overreed!
Vereis!
Vereist
climasKlimaten suavesMild
Milde
Zacht
Zachtaardig
Zachtaardige
Zachte
Zachtmoedig
Zachtmoedige
Zachtzinnig
Zachtzinnige
Zoel
Zoele
y viveBeleef!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze beleeft
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze leeft
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze woont
Leef!
Woon!
en las proximidades de ríosRivieren
Stromen
y arroyosBeekjes
Beken
Eenbaanswegen
Goten
Hoofdwegen
Kreken
Rijwegen
Riviertjes
Straatwegen
Straten
Stroompjes
Vlieten
Weteringen
. TambiénEveneens
Evenzeer
Mede
Ook
se conoceHij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze kent zich
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze wordt bekend
Men kent
Men kent het
comoAangezien
Als
Gelijk
Hoe
Ik bik
Ik eet
Ik gebruik
Ik gebruik het middagmaal
Ik lunch
Ik nuttig
Ik vreet
Naar
Op welke manier
Op welke wijze
Wanneer
Zoals
balandre, quautepatli (MéxicoMexico
Mexico-stad
), laurel rosaOleander, laurelLaurel
Laurier
Laurierblad
Lauwer
blancoBlank
Blanke
Doel
Doelstelling
Doelwit
Honk
Mikpunt
Schietschijf
Schijf
Trefpunt
Wit
Witte
o laurelLaurel
Laurier
Laurierblad
Lauwer
coloradoColorado
Gekleurd
Gekleurde
Roodkleurig
Roodkleurige
. ClasificaciónClassificatie
Classificeren
Indelen
Indeling
Klassement
Rangschikking
Sorteren
científicaWetenschappelijk
Wetenschappelijke
: la adelfaDe oleander pertenece aBehoor toe!
Behoor tot!
Behoor!
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze behoort
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze behoort toe
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze behoort tot
la familiaDe familie
Het gezin
Het huis
Het huisgezin
de las ApocináceasApocynaceae
Maagdenpalmfamilie
(ApocynaceaeApocynaceae
Maagdenpalmfamilie
); esHij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze gebeurt
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze heeft plaats
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze is
Hij/u/men/het/er/ge/gij/'t/zij/ze vindt plaats
la especieDe aangelegenheid Nerium oleander.


De los siguientes palabras hay una foto:
Adelfa   Colorado   Laurel   Laurel rosa   Oleander   Pétalos   Rojo